بررسی روایی و پایایی پرسشنامه the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale (ISAS) به زبان فارسی در ایران


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: قاسم سلطانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 950817
عنوان فارسی طرح بررسی روایی و پایایی پرسشنامه the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale (ISAS) به زبان فارسی در ایران
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/07/14
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
قاسم سلطانیمجری
ناهید زیرکهمکار
آرش پیوندی یزدیهمکار
فریده گلحسنی کشتانهمکار
نگار مروت دارهمکار
احسان مولاییهمکار
الهام موسی زاده سورههمکار
مهدیه جعفریهمکار
سیده الهه باقری خبوشانهمکار
دانیال سلطانیهمکار