مطالعة ژنهاي مسئول مقاومت به سفالوسپورين هاي نسل سوم و کارباپنم ها، در گونه هاي اشرشيا کلي و کلبسيلا پنومونيه جدا شده از نمونه هاي باليني در بيمارستان شيخ مشهد، از اسفند 94 لغايت شهريور 95

Study on the genes responsible for resistance to third generation cephalosporins and carbapenems in Escherichi coli and Klebsiella pneumonia isolated from clinical samples in Sheikh Hospital during March to September 2016


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: هادی فارسیانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 950839
عنوان فارسی طرح مطالعة ژنهاي مسئول مقاومت به سفالوسپورين هاي نسل سوم و کارباپنم ها، در گونه هاي اشرشيا کلي و کلبسيلا پنومونيه جدا شده از نمونه هاي باليني در بيمارستان شيخ مشهد، از اسفند 94 لغايت شهريور 95
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح عقد قرارداد
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1395/11/06
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
هادی فارسیانیمجری
سامان سلیمان پورهمکار
کیارش قزوینیهمکار
زهرا مشکاتهمکار
سعید عامل جامه دارهمکار
مسعود یوسفیهمکار
مهدی کوهی نقندرهمکار
امین هوشیارهمکار
محمد درخشانناظر