بررسی میزان انجام برخی غربالگری های توصیه شده اکادمیک توسط پزشک برای خود و خانواده اش


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: یلدا روانشاد

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 950991
عنوان فارسی طرح بررسی میزان انجام برخی غربالگری های توصیه شده اکادمیک توسط پزشک برای خود و خانواده اش
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1396/01/23
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/09/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
یلدا روانشادمجری
آنوش آذرفرهمکار
الهه ذهب پورهمکار
محمد اسماعیلیهمکار
علی خاکشورهمکار
علی مرادیهمکار
حسن مهراد مجدهمکار
سحر روانشادهمکار
زهره سامی رادهمکار