مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده با یادگیری مبتنی بر تیم بر دانش و مهارت بالینی دانشجویان مامایی در ارائه خدمات به قربانیان تجاوز جنسی

Comparing the impact of standardized patient-based training with team-based learning on knowledge and clinical skill of midwifery students for Providing services to victims of Rape.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فرزانه جعفرنژاد , زهرا نوروزی

کلمات کلیدی: آموزش - بیمار استاندارد شده - آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده- یادگیری مبتنی بر تیم- آموزش - یادگیری مبتنی بر تیم- دانش- مهارت بالینی- آزمون بالینی ساختارمند عینی- تجاوز جنسی - ارائه خدمات به قربانیان تجاوز جنسی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 951368
عنوان فارسی طرح مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده با یادگیری مبتنی بر تیم بر دانش و مهارت بالینی دانشجویان مامایی در ارائه خدمات به قربانیان تجاوز جنسی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1396/01/23
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1396/11/18

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فرزانه جعفرنژادمجری
زهرا نوروزیمجری
طلعت خدیوزادههمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
آریا حجازیهمکار