تولید پروتئین Ag85B-HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش

production of recombinant Ag85B:HspX (from Mycobacterium tuberculosis) as a fusion protein with Fcγ1 of human IgG1 in Pichia pastoris and evaluation of its immunogenicity in mice


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سید عبدالرحیم رضائی , محسن کربلایی زاده بابکی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 951414
عنوان فارسی طرح تولید پروتئین Ag85B-HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1396/04/28
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1398/02/11

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید عبدالرحیم رضائیمجری
سامان سلیمان پورهمکار
هادی فارسیانیهمکار
حمید صادقیانهمکار
محمدرضا اکبری عیدگاهیهمکار
سید آرمان مساواتهمکار
محسن کربلایی زاده بابکیمجری
کیارش قزوینیهمکار
شادی عباس نیاهمکار
نرگس ولی زادههمکار
فائزه ثابت بیرجندیهمکار