تولید پروتئین Ag85B-HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش

production of recombinant Ag85B:HspX (from Mycobacterium tuberculosis) as a fusion protein with Fcγ1 of human IgG1 in Pichia pastoris and evaluation of its immunogenicity in mice


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سید عبدالرحیم رضائی , محسن کربلایی زاده بابکی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 951414
عنوان فارسی طرح تولید پروتئین Ag85B-HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1396/04/28
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید عبدالرحیم رضائیمجری
سامان سلیمان پورهمکار
هادی فارسیانیهمکار
حمید صادقیانهمکار
محمدرضا اکبری عیدگاهیهمکار
سید آرمان مساواتهمکار
محسن کربلایی زاده بابکیمجری
کیارش قزوینیهمکار