بررسی اثرات تجویز دونپزیل توام با محیط غنی بر نواقص شناختی، مکانیزم های سلولی مولکولی حافظه و میزان نرون زایی در هیپو کمپ موش های صحرایی نر مدل آلزایمری القاء شده بوسیله تزریق داخل بطنی پروتیئن آمیلوئید بتا

Investigation the effect of a combined program of Donepezil administration and environmental enrichment on cognitive deficits and their cellular and molecular correlates and on neurogenesis in the hippocampus of a rat model of Alzheimer disease


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: وحید حاج علی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 951536
عنوان فارسی طرح بررسی اثرات تجویز دونپزیل توام با محیط غنی بر نواقص شناختی، مکانیزم های سلولی مولکولی حافظه و میزان نرون زایی در هیپو کمپ موش های صحرایی نر مدل آلزایمری القاء شده بوسیله تزریق داخل بطنی پروتیئن آمیلوئید بتا
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/04/06
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
وحید حاج علیمجری
سجاد سحاب نگاههمکار
علی گرجیهمکار
حسن عباسیانهمکار
فاطمه فروزانفرهمکار