مقایسه بی دردی پس از عمل زانو به دو روشبلوک فمورال تحت راهنمایی سونوگرافی قبل از عمل و و سپس بیهوشی عمومی و تجویز مخدر وریدی با انالژزی اپیدورال

Postoperative analgesia for total knee surgery with ultrasound guided femoral block and intravenous opioid or epidural analgesia


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مهرداد مکرم دری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 951632
عنوان فارسی طرح مقایسه بی دردی پس از عمل زانو به دو روشبلوک فمورال تحت راهنمایی سونوگرافی قبل از عمل و و سپس بیهوشی عمومی و تجویز مخدر وریدی با انالژزی اپیدورال
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/08/30
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مهرداد مکرم دریمجری
سیدعلیرضا بامشکیهمکار
زکیه میرزانیاهمکار
نگار مروت دارهمکار
امیرشهریار آریامنشهمکار