طراحي ، روان سنجي و آزمون ابزار سنجش نيازهاي حمايتي مادران شيرده :يک مطالعه ترکيبي اکتشافي متوالي

Development,Validation and application an instrument for Breastfeeding mothers support needs assessment A Sequential Exploratory Mixed Methods Approach


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: خدیجه میرزایی نجم آبادی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 951682
عنوان فارسی طرح طراحي ، روان سنجي و آزمون ابزار سنجش نيازهاي حمايتي مادران شيرده :يک مطالعه ترکيبي اکتشافي متوالي
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح عقد قرارداد
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1396/03/31
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
خدیجه میرزایی نجم آبادیمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار
حسین کارشکیهمکار
ناهید ملکی ساقونیهمکار
راحله بابازادهناظر