بررسی اختلالات عملکرد جنسی و رضایت مندی زناشویی در زنان باردار با دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی نیشایور در سال 1396

Studing The Sexual function Disorder and Marital Satisfaction among pregnant women with Gestational diabetes Mellitus in selective center health-education-treatment of university Neyshabour in year 1396


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: زهرا عابدیان

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 951804
عنوان فارسی طرح بررسی اختلالات عملکرد جنسی و رضایت مندی زناشویی در زنان باردار با دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی نیشایور در سال 1396
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1396/12/02
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/12/08

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
زهرا عابدیانمجری
زهرا کمالیهمکار
آلا صابرمحمدهمکار
زهرا محبی دهنویهمکار
آمنه موحدیان معینهمکار