بررسی ارتباط اگاهی، نگرش و عملکرد با خود کارامدی زنان با دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1396

S


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: زهرا عابدیان

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 951854
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط اگاهی، نگرش و عملکرد با خود کارامدی زنان با دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1396
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1396/08/24
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/04/06

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
زهرا عابدیانمجری
زهرا کمالیهمکار
آلا صابرمحمدهمکار
زهرا محبی دهنویهمکار
آمنه موحدیان معینهمکار