بررسی ارتباط ژنوتیپهای مختلف چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs6983267 در سرطانهای دستگاه گوارش در جمعیت مشهد

The relationship between single nucleotide polymorphisms rs6983267 genotypes in the population of gastrointestinal cancers in Mashhad


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: لادن گشایشی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 960032
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط ژنوتیپهای مختلف چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs6983267 در سرطانهای دستگاه گوارش در جمعیت مشهد
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/07/18
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
لادن گشایشیمجری
مریم مقدم متین همکار
کامبیز اخوان رضایتهمکار
ابوالقاسم الهیاریهمکار
علیرضا باریهمکار
هومن مسنن مظفریهمکار
سیده طاهره محدثهمکار
حسین رحیمیهمکار
مهدی نهتانیهمکار
محمدرضا هدایتی مقدمهمکار