واکاوی برنامه درسی پنهان و مغفول(پوچ) در علوم پزشکی درجهت طراحی الگوی کاربردی با توجه به بسته های طرح تحول و نوآوری" مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد"

Study of hidden curriculum and null curriculum in medical science in order to design an applied pattern with respect to packages of development and innovation in medical sciences


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علی عمادزاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 960194
عنوان فارسی طرح واکاوی برنامه درسی پنهان و مغفول(پوچ) در علوم پزشکی درجهت طراحی الگوی کاربردی با توجه به بسته های طرح تحول و نوآوری" مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد"
نوع پروژه نظام سلامت
وضعیت طرح عقد قرارداد
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/09/14
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی عمادزادهمجری
سارا صبوریهمکار