بررسی نقش Substance Pدرپاتوژنز کهیر مزمن وارتباط آن با شدت بیماری


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مریم خوشخوی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 960483
عنوان فارسی طرح بررسی نقش Substance Pدرپاتوژنز کهیر مزمن وارتباط آن با شدت بیماری
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1396/12/02
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/09/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مریم خوشخویمجری
جواد فدائی تهرانیهمکار
فرحزاد جباری آزادهمکار
سیداسحاق هاشمیهمکار
حمید آهنچیانهمکار
پیام پایندههمکار
فهیمه لاوی عربهمکار
رضا فریدحسینیهمکار
مریم عمادزادههمکار