بررسی قدرت تشخیصی سونوگرافی در آسیب های روتاتور کاف شانه در مقایسه با MRI


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: دنیا فرخ تهرانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 960835
عنوان فارسی طرح بررسی قدرت تشخیصی سونوگرافی در آسیب های روتاتور کاف شانه در مقایسه با MRI
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/04/06
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
دنیا فرخ تهرانیمجری
سمانه نجفیهمکار
علی مرادیهمکار
مریم عمادزادههمکار
بیتا عباسیهمکار
بهزاد امین زادههمکار