بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش علوم پزشکی پاسخگو 1396

Assessment of knowledge, attitude and performance of faculties in Mashhad university of medical sciences related to community oriented medical sciences education 2017


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: عباس مکارم

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 961147
عنوان فارسی طرح بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش علوم پزشکی پاسخگو 1396
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح راکد
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/05/24
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عباس مکارممجری
سیده نگار اسعدیهمکار
علی شکاریهمکار