بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیادشهرمشهددرسال1396

Evaluating the Educational Needs of Addiction Therapists in the city of Mashhad, 1396


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مهری یاوری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 961173
عنوان فارسی طرح بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیادشهرمشهددرسال1396
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1396/12/23
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1398/01/28

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مهری یاوریمجری
علی عمادزادههمکار
محمد صادقی بیمرغهمکار