بررسی شیوع سرمی سایتومگالو ویروس (CMV) در جمعیت 15 تا 35 ساله شهر مشهد


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: زهرا مشکات

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 961477
عنوان فارسی طرح بررسی شیوع سرمی سایتومگالو ویروس (CMV) در جمعیت 15 تا 35 ساله شهر مشهد
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/05/24
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/10/12

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
زهرا مشکاتمجری
کسری مناف زادههمکار
علیرضا پاسدارهمکار
مجید غیور مبرهنهمکار
آیدا قلوبیهمکار
محمدتقی شاکریهمکار
حبیب الله اسماعیلیهمکار
امین هوشیار چچکلوهمکار
عطیه لعل وظیفههمکار