بررسی سطوح سرمی سایتوکاین هایIL6، TNFα، TGFβ، INFγ در بیماران مبتلا به بیماری بورگر و ارتباط آنها با سایریافته های بالینی و پاراکلینیک


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدهادی سعیدمدقق

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 961509
عنوان فارسی طرح بررسی سطوح سرمی سایتوکاین هایIL6، TNFα، TGFβ، INFγ در بیماران مبتلا به بیماری بورگر و ارتباط آنها با سایریافته های بالینی و پاراکلینیک
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح راکد
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/04/06
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدهادی سعیدمدققمجری
جلیل توکل افشاریهمکار
حمیدرضا رحیمیهمکار
مجتبی فیاضهمکار
عباس شاپوری مقدمهمکار
سیدمرتضی احتشام فرهمکار
فاطمه صادقی پور کرمانیهمکار