بررسی فراوانی اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار و ارزیابی پوسچر های کاری به روش NERPA در پرستاران بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 1397

Study of the frequency of work-related musculoskeletal disorders and evaluation of work postures by NERPA method in nurses of Sheikh Mashhad Hospital in year in 2018


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: رمضان میرزایی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 961588
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار و ارزیابی پوسچر های کاری به روش NERPA در پرستاران بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 1397
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/05/24
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/11/10

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رمضان میرزاییمجری
معصومه فعال نجف نیاهمکار
منور افضل آقاییهمکار