ایجاد شرایط استرس برای داروی ترکیبی مومتازون-کلسی پوتریول و دستیابی به یک روشHPLC نوین و معتبر برای اندازه گیری دو ترکیب در حضور یکدیگر و شناسایی ناخالصی های مربوطه با تکیه بر LC-MS

Stress testing for calcipotriol and mometasone combination and development of a valid HPLC method for their quantitation and identification related impurity by LC-MS


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فرزین هادیزاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 961598
عنوان فارسی طرح ایجاد شرایط استرس برای داروی ترکیبی مومتازون-کلسی پوتریول و دستیابی به یک روشHPLC نوین و معتبر برای اندازه گیری دو ترکیب در حضور یکدیگر و شناسایی ناخالصی های مربوطه با تکیه بر LC-MS
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/04/06
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فرزین هادیزادهمجری
مریم جهانیهمکار
امید رجبیهمکار
بی بی صدیقه فضلی بزازهمکار
حامدرضا بهشتیهمکار
بهمن خامنه باقریهمکار
وحید سهیلیهمکار
محمد حسن زاده خیاطهمکار
حسین کمالیهمکار