یافتن چند توالی اختصاصی(حداقل دو تا) با روش GENOME COMPARISON به منظور طراحی یک تست PCR برای تشخیص کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مقایسه ی آن با MPB64-pcr، IS6110-PCR و sdaA PCR بر روی نمونه های بالینی

Finding specific sequences (at least two) using genome comparison method in order to design a PCR test for the detection of Mycobacterium tuberculosis complex and compare with MPB64-PCR, IS6110-PCR, and sdaA-PCR on clinical samples


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علیرضا نشانی درخت بیدی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 961661
عنوان فارسی طرح یافتن چند توالی اختصاصی(حداقل دو تا) با روش GENOME COMPARISON به منظور طراحی یک تست PCR برای تشخیص کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مقایسه ی آن با MPB64-pcr، IS6110-PCR و sdaA PCR بر روی نمونه های بالینی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/05/24
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/08/30

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علیرضا نشانی درخت بیدیمجری
رضا کمالی کاخکیهمکار
کیارش قزوینیهمکار
مجتبی سنکیانهمکار
امین هوشیار چچکلوهمکار