مکانیسم اثر مهارگر ریگوسرتیب بر القاء آپوپتوز در سرطان کولون وابسته به نوع موتاسیون های ژنی

the mechanism of inducive effect of rigosertib on apoptosis in colon cancer associated with genetic mutations


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فرزاد رحمانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 961662
عنوان فارسی طرح مکانیسم اثر مهارگر ریگوسرتیب بر القاء آپوپتوز در سرطان کولون وابسته به نوع موتاسیون های ژنی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/05/24
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/10/26

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فرزاد رحمانیمجری
سیدمحمدرضا پریزادههمکار
سید مهدی حسنیان مهرهمکار
امیر آوانهمکار