بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک فردی و نتایج ارزشیابی پایان دوره تحصیلی دانش آموزان مراکز آموزش بهورزی استان خراسان رضوی در سال1396

The relationship between demographic factors and educational evaluation results of primary health care students of Khorasan Razavi Province in 1396


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سید مسعود حسینی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 961694
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک فردی و نتایج ارزشیابی پایان دوره تحصیلی دانش آموزان مراکز آموزش بهورزی استان خراسان رضوی در سال1396
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/05/24
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/12/08

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید مسعود حسینیمجری
علی عمادزادههمکار
حسن غلامیهمکار
ویدا هاشمیانهمکار