به کارگیری مدل چهار مولفه ای طراحی آموزشی (4C/ID) جهت طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی آموزش کل نگرانه در برنامه درسی پزشکی عمومی

Using the four-component instructional design (4C-ID) Model to Design, Develop, Implement, and Evaluate a Whole-Task Curriculum Plan for General Medicine Program in Iran


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: رضا اخوان

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 970446
عنوان فارسی طرح به کارگیری مدل چهار مولفه ای طراحی آموزشی (4C/ID) جهت طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی آموزش کل نگرانه در برنامه درسی پزشکی عمومی
نوع پروژه نظام سلامت
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/11/10
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رضا اخوانمجری
بیتا عباسیهمکار
حمیدرضا ریحانیهمکار
دنیا فرخ تهرانیهمکار