شناسائی گونه های کاندیدائی جدا شده از کشت های خون کودکان در بیمارستان های اکبر و شیخ مشهد

Identification of Candida isolates from pediatric blood culture in Akbar and Sheikh Mashhad


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حسین زرین فر

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 970789
عنوان فارسی طرح شناسائی گونه های کاندیدائی جدا شده از کشت های خون کودکان در بیمارستان های اکبر و شیخ مشهد
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/10/26
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین زرین فرمجری
علی ناصریهمکار
محمد جواد نجف زادههمکار
هادی فارسیانیهمکار
الهام کاشفیهمکار
زهرا سیاحهمکار
ازاده صانعیهمکار