ثبت اطلاعات Vascular Access بیماران دیالیزی و بالقوه دیالیزی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Registration of vascular access data Hemodialysis and potential hemodialysis covered by Mashhad University of Medical Sciences


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدهادی سعیدمدقق

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 970806
عنوان فارسی طرح ثبت اطلاعات Vascular Access بیماران دیالیزی و بالقوه دیالیزی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/12/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدهادی سعیدمدققمجری
فاطمه ناظمیانهمکار
مهین قربان صباغهمکار
مهرداد واحدیانهمکار
بشری حسن زمانیهمکار
فاطمه صادقی پور کرمانیهمکار
حامد قدوسی جوهریهمکار
غلامحسین کاظم زادههمکار
بهزاد کیانیهمکار
محمدجواد مجاهدیهمکار
مقداد پیمانیهمکار
مسیح نقیبیهمکار
شهاب حافظیهمکار
راهله حسن پور مقدمهمکار