تحلیل فضایی موارد اقدام به خودکشی پذیرش شده در اورژانس های شهر مشهد: 1395

Spatial analysis of attempted suicide admitted in Emergency department of Mashhad: 2016


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدتقی شاکری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 971264
عنوان فارسی طرح تحلیل فضایی موارد اقدام به خودکشی پذیرش شده در اورژانس های شهر مشهد: 1395
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1397/12/22
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1398/10/25

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدتقی شاکریمجری
علی هادیانفرهمکار
بیتا دادپورهمکار
حسین آقاجانیهمکار
تکتم اکبریهمکار
راضیه یوسفیهمکار