مهندسی ژنتیک سلول های بنیادی مزانشیمی با هدف تولید یک رده سلولی بنیادی مزانشیمی نامیرای بیان کننده سیتوزین دآمیناز و اینترلوکین-18 و ارزیابی اثرات ضد توموری آن در مدل حیوانی گلیوما

Genetic engineering of mesenchymal stem cells for generation of an immortal mesenchymal stem cell line expressing cytosine deaminase and interleukin-18 and evaluation of its antitumor effects in vitro and in vivo


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد رمضانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 971857
عنوان فارسی طرح مهندسی ژنتیک سلول های بنیادی مزانشیمی با هدف تولید یک رده سلولی بنیادی مزانشیمی نامیرای بیان کننده سیتوزین دآمیناز و اینترلوکین-18 و ارزیابی اثرات ضد توموری آن در مدل حیوانی گلیوما
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1398/05/02
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد رمضانیمجری
مونا علی بلندیهمکار