معرفی تکنیکی مبتنی بر تصویربرداری (عکاسی) و پردازش تصاویر دیجیتال اخذ شده از ضایعات لیشمانیوز جلدی جهت ارزیابی عینی بالینی و پایش این ضایعات


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مخترعین
مخترعین
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان فارسی اختراع معرفی تکنیکی مبتنی بر تصویربرداری (عکاسی) و پردازش تصاویر دیجیتال اخذ شده از ضایعات لیشمانیوز جلدی جهت ارزیابی عینی بالینی و پایش این ضایعات
عنوان انگلیسی اختراع
عنوان اختصاری 88180
شماره ثبت اختراع 88180
تاریخ ثبت اختراع 1394/12/17

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
احمدرضا طاهری بجد
صادق وهابی املشی