کیت تشخیصی بر مبنای LiPA به منظور شناسایی سریع گونه های شایع مایکوباکتریوم


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مخترعین
مخترعین
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان فارسی اختراع کیت تشخیصی بر مبنای LiPA به منظور شناسایی سریع گونه های شایع مایکوباکتریوم
عنوان انگلیسی اختراع Design of a LiPA-based method (reverse-hybridization line probe assay) for rapid identification and differentiation of prevalent non-tuberculous mycobacterial (NTM) species isolated from patients for their rational treatment
عنوان اختصاری 97831
شماره ثبت اختراع 97831
تاریخ ثبت اختراع 1397/11/10

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
مجتبی سنکیان20.0
احسان آریان51.0
زهرا مشکات9.0
هادی لطفی7.0
رضا کمالی کاخکی13.0