فریده  گلحسنی کشتان
خلاصه عملکرد فریده  گلحسنی کشتان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فریده گلحسنی کشتان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فریده گلحسنی کشتان رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : بیمارستان امام رضا(ع)
پست الکترونیک : GolhasaniF1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زیست شناسیکارشناسی1381دانشگاه منابع طبیعی گرگان
فیزیولوژیکارشناس ارشد 1385دانشگاه تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مدرس دانشگاهبجنورد- دانشگاه پیام نور1388/07/011388/12/27
مدرسبجنورد دانشگاه آزاد اسلامی1388/07/011388/12/27
کارشناس پژوهشیدانشگاه علوم پزشکی مشهد- بیمارستان قائم (عج)1389/08/15
کارشناس پژوهشیدانشگاه علوم پزشکی مشهد- بیمارستان امام رضا (ع)1394/09/20

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980402بررسی میزان و علل مرگ و میرنوزادان در 5 سال اخیر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجرابلي
2971397بررسی پیش‌آگهی بیماران پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم‌پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
3970252بررسی مقایسه ای نتایج درمان جراحی هرنی دیسکال کمری در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی مشهد در طی سال 1397همکاردر دست اجرابلي
4961427بررسی سیر پاسخ به تهویه مکانیکال غیر تهاجمی در مصدومین شیمیایی ریه همراه با آپنه انسدادی خواب وعوامل مرتبط با آنهمکاردر دست اجرابلي
5950861بررسی عوامل موثر بر اکسپوز زود هنگام ایمپلنت های دندانیهمکارپایان یافتهبلي
6950817بررسی روایی و پایایی پرسشنامه the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale (ISAS) به زبان فارسی در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
7930944ارزیابی بالینی گوه های کلسیم فسفاتی نانو ساختار ساخت داخل به منظور استفاده در ضایعات استخوانی ناشی از استئوتومی open wedge در مراجعین به درمانگاههای ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
8930744بررسی پایایی و روائی برگردان فارسی سازگار شده از نظر فرهنگی پرسشنامه 41 گزینه ای پرسشنامه مخصوص بیماران با اختلال مفصل ران با عنوان امتیازدهی پیش اگهی استئوآرتریت و ناتوانی هیپ در بیماران با آرتروز هیپهمکارپایان یافتهخير
9930742بررسی پایایی و روائی برگردان فارسی پرسشنامه 16 گزینه ای با عنوان پرسشنامه بیمار محوراکسفورد-منچستر در ارتباط با اختلالات واعمال جراحی پا و مچ پاهمکارپایان یافتهخير
10930741بررسی نتایج ترمیم آرتروسکوپیک روتاتور کاف در سالهای 1384الی1393در بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهخير
11920629مقایسه نتایج درمان جراحی اسپوندیلولیستزیس کمری نوع ایسمیک با نوع دژنراتیو در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 1388 تا 1391.همکارپایان یافتهبلي
12920349بررسی اثر تغییر سیگنال داخل نخاعی بر روی نتایج درمان جراحی در بیماران مبتلا به میلوپاتی اسپوندیلوتیک گردن بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا در طی سالهای 1388 تا 1391همکارپایان یافتهبلي
13910669بررسی پایایی و روائی برگردان فارسی پرسشنامه American Shoulder and Elbow Surgeons در بیماران مشکل آرنج و شانههمکارپایان یافتهخير
14900741بررسی پایایی و روائی برگردان فارسی پرسشنامه Oxford Knee Scoreدر بیماران زانوهمکارپایان یافتهخير
15900186بررسی ارتباط اختلال رفلکس آشیل و عملکرد بالینی در بیماران تحت جراحی فتق دیسک بین مهره ای کمرهمکارپایان یافتهبلي
1689606مقایسه ی نتایج بالینی عمل جراحی کارپال تونل در بیماران دیابتی و غیر دیابتی بر اساس پرسشنامه ی MHQ (Michigan Hand Outcomes Questionnaire) و BQLهمکارپایان یافتهبلي
1789534بررسی نتایج رادیولوژیک و بالینی جراحی اسپوندیلولیستزیس با درجه لغزندگی بالا به روش راد دیسترکشن موقتیهمکارپایان یافتهبلي
1889533بررسی نتایج جراحی درفتق های حاد و مزمن دیسک بین مهره ای کمرهمکارپایان یافتهبلي
1989532بررسی نتایج ورتبروپلاستی از راه جلد در بیماران ایرانی مبتلا به شکستگی استئوپروتیک مهرههمکارپایان یافتهبلي
2089367بررسی نتایج عمل بازسازی آرتروسکوپیک رباط صلیبی خلفی PCL در بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهخير
2189264بررسی نتیجه آزاد سازی با روش اپرچ خلفی برای محدودیت حرکتی آرنج به دنبال تروماهمکارپایان یافتهخير
2289136بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و سطح سلامتی همسران جانبازان نخاعی خراسان رضوی نسبت به گروه شاهدهمکارپایان یافتهخير
2387011بررسی پایایی و روائی برگردان فارسی پرسشنامه 100 گزینه ای با عنوان "بررسی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHO QOL-100) در بیماران با استئوآرتریت زانو"همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1974433Evaluation of the Validity and Reliability of the Persian Version of Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale in IranISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397مسئول
2973659Comparison of Spinal and General Anesthesia in Gynecologic Diagnostic LaparoscopyCinahlPerinatology1397دوم
3972979Low-Dose Bupivacaine Versus High-Dose Bupivacaine Along With Fentanyl for Spinal Anesthesia in Opioid-Dependent MothersscopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1397سوم
4971299Comparison of Isosorbide Mononitrate Versus Misoprostol in Cervical Ripening at Term Before Induction of Labor; A Clinical TrialISCWomens Health Bulletin1397سوم
5971296Analysis of the Results of Pulmonary Resection by Minimally Invasive Thoracoscopy for the Surgical treatment of Lung CancerISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397سوم
6970082Effect of interbody fusion cage on clinical and radiological outcome of surgery in L4–L5 lumbar degenerative spondylolisthesisPMCJournal of Spine Surgery1396سوم
7970007Association between anti-mullerian hormone and ovarian response and pregnancy in polycystic ovary syndrome patientsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS HEALTH AND REPRODUCTION SCIENCES1397چهارم
8962841Comparative Evaluation of Spinal Anesthesia and General Anesthesia in Gynecologic Diagnostic Laparoscopyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
9951092Identifying predisposing factors for recurrence after successful surgical treatment of lumbar disc herniationindex copernicusMedical Journal of Dr. D.Y. Patil University1395سوم
10943016نقش سیستم گلوتاماترژیک آمیگدال مرکزی در اکتساب و بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهیSID/Iranmedex/Magiranتازه های علوم شناختی1386دوم
11942967Morphine-induced place preference: involvement of the central amygdala NMDA receptors.ISIBrain Res.1383دوم
12942964Validation and cross-cultural adaptation of the Persian version of Craig Handicap Assessment and Reporting Technique (CHART) short form.ISIDisabil Rehabi1392اول
13942962A Comparative Serological Study of Toxoplasmosis in Pregnant Women by CLIA and ELISA Methods in Chalus City IranISIIran Red Crescent Med J1392پنجم به بعد
14942961Correlation between health-related quality of life in veterans with chronic spinal cord injury and their caregiving spouses.PMCArch Trauma Res.1392مسئول
15942959The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) in Persian Speaking Patients with Knee Osteoarthritis.PMCTHE ARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY1393مسئول
16942957Cross-cultural adaptation, validation, and reliability testing of the Shoulder Pain and Disability Index in the Persian population with shoulder problems.ISIInt J Rehabil Res1393سوم
17934779Is Human T-Lymphotropic Virus Type 1 Infection Associated With Hearing Loss?ISILARYNGOSCOPE1394پنجم
18934386The International Knee Documentation Committee (IKDC) Subjective Short Form: a validity and reliability studyPMCKNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY1393سوم
19934247The Zarit Caregiver Burden Interview Short Form (ZBI-12) in spouses of Veterans with Chronic Spinal Cord Injury, Validity and Reliability of the Persian Version.PMCArchives of bone and joint surgery1393چهارم
20932091Depression, anxiety and quality of life in caregiver spouses of veterans with chronic spinal cord injuryscopusIranian Journal of Psychiatry1393سوم
21930017The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) in Persian Speaking Patients with Knee OsteoarthritisPMCThe Archives of Bone and Joint Surgery1392مسئول
2292663Percutaneous vertebroplasty in symptomatic hemangioma versus osteoporotic compression fractureISIIndian Journal of Orthopaedics1392چهارم
23924458Quality of life and the related factors in spouses of veterans with chronic spinal cord injuryISIHealth Qual Life Outcomes1391مسئول
24922388Functional Outcomes of Surgery in Cervical Spondylotic Radiculopathy versus Myelopathy: A Comparative Studyسایر سایت‏های تخصصیNeuroscience Journal1392پنجم
25921867Does Percutaneous Kyphoplasty Have Better Functional Outcome Than Vertebroplasty in Single Level Osteoporotic Compression Fractures? A Comparative Prospective StudyPMCJournal of Osteoporosis1392پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974209اثر سیگار بر روی کودک مادران باردار سیگاریسومین کنگره ملی دخانیات و سلامتبندر عباسپوستر1397خير
2932937cross-culatural adaption and validation of the Persian version of the oxford knee scoreکنگره بین المللی جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشیکیشپوستر1392خير
3924272HTLV-1 Infection and audivestibular involwementglobal otology research meeting-29th politzer society meetingآنتالیاسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه