سپیده  عرب زاده
خلاصه عملکرد سپیده  عرب زاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سپیده عرب زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سپیده عرب زاده رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تخصصی : میکروبیولوژی دانشکده/محل خدمت : پژوهشکده بوعلی
پست الکترونیک : ArabzadehS1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961464انتقال ژن اینترلوکین 12 به سلول بنیادی با استفاده از حامل هیدروکسی آپاتیت و دندرایمر پامام اصلاح شده با پپتید نفوذ کننده به سلول و استفاده از این سلول بنیادی مهندسی شده جهت درمان سرطان کولون در مدل موشیهمکاردر دست اجراخير
2960748بررسی اثر تجویز همزمان آرسنیک و وانادیوم بر آپوپتوز و بیان ژن های P16،P21 و P53 در رده ی سلولی HL-60همکاردر دست اجراخير
3950972بررسی اثر ضد تهاجمی مهارکننده های جدید ماتریکس متالوپروتئیناز برروی رده سلولی HepG2همکاردر دست اجراخير
4931726بررسی اثر نانوکورکومین برآسیب سلولی ایجاد شده با فسفین در رده سلولی HepG2همکارپایان یافتهخير
5931675سنتز و بررسی فعالیت سورفاکتانتهای کاتیونیک مبتنی بر توالی های پپتیدی عملکردی به عنوان نانوحامل های انتقال ژنهمکارپایان یافتهخير
6931570ارزیابی اثرات کروستین استخراج شده از زعفران و نانوپارتیکل های PLGA حاوی کروستین در بروز فنوتیپ مقاومت چند داروییهمکارپایان یافتهخير
7911297ارزیابی امکان القای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانی با استفاده از هومیوپاتیهمکارپایان یافتهخير
8910990 بررسی میزان بیان گانکیرین در رده های سلولی مختلف مقاوم به داروهای ضد سرطان و مقایسه آن با میزان بیان این انکوپروتئین در رده های سلولی والد غیرمقاوم به دارو همکارپایان یافتهخير
9910750بررسی اثر داربست تهیه شده از پلی گلایکولیک اسید-کلاژن بر درمان عدم جوش خوردگی استخوان های بلندهمکارپایان یافتهبلي
10900346بررسی تاثیر کروسین در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی از طریق ترانسپورترهای دارویی MDR1، MRP1 و ABCG2همکارپایان یافتهخير
1189465القای بیان مداوم سیکلواکسیژناز-2 در دو رده سلولی سرطان پستان انسان با استفاده از ترانسفکت سلولها با پلاسمید حاوی توالی کامل COX-2 cDNA و بررسی تاثیر سیستم سیکلواکسیژناز در القاء مقاومت چند دارویی از طریق ترانسپورتر دارویی ABCG2همکارپایان یافتهخير
1288456بررسی ریزنشت ادهزیوهای مختلف به روشهای متفاوت در ترمیم های کلاس دو کامپازیت رزینهمکارپایان یافتهخير
1387896بررسی بهینه سازی مرکز تحقیقات دندانپزشکی در سال 88همکارپایان یافتهخير
1486395بررسی مقایسه میزان کارائی سه محلول ضدعفونی کننده در وسایل ارتدنسی به روش carrier test همکارپایان یافتهبلي
1586384مقایسه آزمایشگاهی نشت آپیکالی کانالهای پرشده بوسیله گوتا پرکاهای با تقارب متفاوت( .04 و .02 ) به عنوان کن اصلیهمکارپایان یافتهخير
1686163بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره ی متانولی juglans regia leaf بر روی سودوموناس ائروژینوزاو استافیلوکوکوس اورئوس به صورتIn vitroهمکارپایان یافتهخير
1786148تعیین ساختار ژنتیکی و فیلوژنتیکی ویروسHIV-1 در شهرستان مشهد(ایران)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980292Design, Synthesis, and In Vitro Evaluation of Low Molecular Weight Protamine (LMWP)-Based Amphiphilic Conjugates as Gene Delivery Carriers.ISIAAPS PharmSciTech1397اول
2973264Structural and functional aspects of P-glycoprotein and its inhibitorsISILIFE SCIENCES1397پنجم
3972700Electrospun zein nanofibers as nanocarrier of vancomycin: Characterization, release and antibacterial propertiesISCعلوم و صنایع غذائی ایران1397پنجم به بعد
4972304The effects of crocetin, extracted from saffron, in chemotherapy against the incidence of multiple drug resistance phenotypeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397چهارم
5972056Production of electrospun polyvinyl alcohol/microbial synthesized silver nanoparticles scaffold for the treatment of fungating woundsISIAPPLIED NANOSCIENCE1396چهارم
6961173Essential oil diversity and molecular characterization of Ephedra species using RAPD analysisISIRESEARCH JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1396پنجم به بعد
7950972Crocin suppresses multidrug resistance in MRP overexpressing ovarian cancer cell lineISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1395چهارم
8950833Production, assessment, and impregnation of hyaluronic acid with silver nanoparticles that were produced by Streptococcus pyogenes for tissue engineering applicationsISIAPPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY1395چهارم
9950831An Alternative Method for Biological Production of Silver and Gold Nanoparticlesscopusjournal of pure and applied microbiology1393دوم
10922692The effect of temperature on antibacterial activity of biosynthesized silver nanoparticlesISIBiometals1391پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه