آریانه  صدرنبوی
خلاصه عملکرد آریانه  صدرنبوی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آریانه صدرنبوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آریانه صدرنبوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sadrnabavia@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ژنتیک پزشکیکارشناس ارشد 1380LMU
ژنتیک پزشکیدکترا (Ph.D.)1385LMU
ژنتیک پزشکیفوق دکترا (Ph.D.)1387GFH

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
کارشناس بخش ژنتیک انسانی دانشگاه LMU مونیخدانشگاه LMU مونیخ، گروه ژنتیک1380/03/111384/10/01
مسئول بخش تشخیص قبل از تولدمرکز ژنتیک پزشکی MVZ آلمان1384/10/021387/11/03
عضو هیات علمی گروه ژنتیکدانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک1387/11/03

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971202بررسی فراوانی جهش های ژن PAH در بیماران مراجعه کننده به مرکز ژنتیک جهاد دانشگاهی مشهد در بازه زمانی 10 سالهمجریدر دست اجرابلي
2971162بررسی همراهی جهش های ژن GBA با بیماری پارکینسون زودرس ((early onset parkinsonمجریدر دست اجرابلي
3970799شناسایی جهش های ژنتیکی جدید عامل در ایجاد پارکینسونیسم زودرس خانوادگی در جمعیت ایرانی با استفاده از تکنیک توالی یابی نسل بعد (NGS)مجریدر دست اجرابلي
4970013اعتبارسنجی نرم افزار پژوهشگر ساخت ' دستیار تشخیصی بیماری ها با کمک علائم بالینی و آنالیز چهره' جهت تشخیص سندرم های داوون و ایکس شکننده به عنوان دو سندرم دارای بدشکلی های صورتمجریدر دست اجرابلي
5951829شناسایی واریانت های ژنتیکی سرطان پستان خانوادگی در جمعیت کردها توسط توالی یابی نسل بعد وآنالیز عملکردی انهامجریدر دست اجرابلي
6940686اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و الگوی توزیع گیرنده های GABA در هیپوکامپ نوزادان نر موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
7940249بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن PPAR- α با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
8931532بررسی ژنتیکی خانواده های با سرطان پستان فامیلی به روش Next Generation Sequencing جهت یافتن ژنهای جدید در سرطان پستان ارثیمجریپایان یافتهخير
9930628بررسی تأثیر القای دیابت مادری القا شده به وسیله اسرپتوزوتوسین بر میزان بیان و فسفریلاسیون PDK-1 و PTEN در مسیر PKB/Akt در هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
10921676بررسی پلی مورفیسم موجود در ژن های مربوط به miroRNA-34a (rs:369892834) و microRNA-106b (rs:367795589) و ارتباط ان با ابتلای به سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
11921675بررسی پلی مورفیسم های موجود در رونوشت اولیه mir-30c و mir-125a و ارتباط آن ها با سکته مغزی در انسانمجریپایان یافتهبلي
12910645بررسی پلی مورفیسم های ژن های PPAP2B،ZC3HC1 و ADAMTS7 در مبتلایان به سکته ی مغزی و سکته ی قلبیمجریپایان یافتهبلي
13910642بررسی تأثیر دیابت مادری القا شده به وسیله اسرپتوزوتوسین بر میزان بیان و فسفریلاسیون برخی مولکول‌های دخیل در مسیر سیگنالینگ پروتئین کیناز B (PKB/Akt) در هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
14910028بررسی مقایسه ای انواع پلی مورفیسم ژنهای آنژیوتنسیوژن(AGT)،فسفودی استراز4 و (PDE4D)اینترلوکین 10 (IL-10)در افراد مبتلا به سکته مغزی و افراد سالممجریپایان یافتهخير
15901178ایجاد سکته مغزی ایسکمیک (از نوع MCAO )در موشهای صحرایی و برسی بیان ژنهای Efemp1 TIMP3و ,STAT1,foxo3, ,Ywhaq ,EPAS1 , CXCR4 ARNT2و Ngb, EP300مجریپایان یافتهخير
16900980طراحی بانک اطلاعاتی و اجرای نرم افزار پایگاه دادهای ژنتیکی و بالینی سکته مغزی در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
17900485بررسی پلی مورفیسم رایج در ژن های APOE ، IL6 ، ACEو eNOSارتباط آن با سکته مغزی در انسانمجریپایان یافتهبلي
18900239بررسی تغییر در میزان بیان و توالی ژن در ماتوپونتین (Dermatopontin) در سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
19900030بررسی پلی مورفیسم های C677T و A1298C در ژن متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز کودکان مبتلا به شکاف کام و لب غیر سندرمی و مادران آنهامجریپایان یافتهبلي
2089849تشخیص وجود ریز حذف های ساب تلومریک در بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ایدیوپاتیک بااستفاده از تکنیکSubtelomeric FISH (fluorescence in situ hybridization)مجریپایان یافتهبلي
2189710آنالیز موتاسیونها در 24 اگزون ژن BRCA1 در زنان مبتلا به سرطان سینه و تخمدان ارثیمجریپایان یافتهخير
2289709بررسی پلی مورفیسم ژنهای پارا اکسوناز، فاکتور 13 انعقادی خون، گلیکوپروتئین پلاکتی IIb، گیرنده بتا 2 آدرنرژیک و گیرنده آنژیوتانسین II در بیماران مبتلا به سکته مغزیمجریپایان یافتهخير
2389702بررسی پلی مورفیسم ژنهای فاکتورهای 2و5 خونی، متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، عامل مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن و فاکتور نکروز کننده ی توموری- آلفا در بیماران مبتلا به سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
2489152اثر تابش امواج تلفن های همراه بر تغییرات سطح بیان ژنهای Bax وBcl2 ناحیه هیپوکامپ مغز موش کوچک آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
2589064بررسی انواع فرم های چند شکلی ( Polymorphism) T 13910C ژن LCT در بیماران با مشکلات هیپولاکتازمیمجریپایان یافتهبلي
2688553بررسی جهش های شایع ژن SPG4 در بیماران با پراپازی اسپاستیک فامیلیمجریپایان یافتهخير
27980399طراحی و اجرای 'رجیستری بیماریپارکینسون با منشاء ژنتیکی و انالیز داده ها'همکاردر دست اجرابلي
28970047اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و الگوی توزیع زیرواحدهایα7 و α4 گیرنده هایnAch در هیپوکامپ نوزادان نر موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
29961700بررسی ژن های دخیل در مسیرهای سیگنالینگ مغزی کودکان مبتلا به اوتیسم توسط تکنیک های توالی یابی نسل بعد (next generation sequencing)همکاردر دست اجرابلي
30960109ارزیابی ژنتیکی مولکولی متیلاسیون ژنی در ناحیه 15 p کروموزوم11 در بیماران سندرم راسل سیلور به روش MLPA در بخش غدد و متابولیک کودکانهمکارپایان یافتهبلي
31951141اثر دیابت مادر بر میزان بیان و الگوی توزیع زیر جزء هایGluN1 و GluN2B گیرنده NMDA در مخچه نوزادان نر موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
32951139اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و نحوه توزیع گیرنده های GABA در مخچه نوزادان نر موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
33950628بررسی فراوانی انواع موتاسیون های ژنتیکی در بیماران مبتلا به دیستروفینوپاتی ها در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
34950560بررسی همراهی پلی مورفیسم PRKCH 1425G/A با سکته مغزی ایسکمیک در جمعیت خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
35950559بررسی پلی مورفیسم rs17222919، مربوط به پروموتر ژن ALOX5AP در بیماران سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهدهمکارپایان یافتهبلي
36940024مطالعه استخوان سازی به دنبال تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در یک ضایعه ناشی از کشیدن دندان در سگ بالغ نژاد Mongrelهمکارپایان یافتهبلي
37930765 " تعیین نوع جهش ژنتیکی مبتلایان به هموفیلی A شدید (کمبود فاکتور 8 انعقادی) و هموفیلی B شدید (کمبود فاکتور 9) با هدف فراهم کردن زمینه تشخیص قبل از تولد این بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد"همکارپایان یافتهبلي
38911301بررسی تغییرات بیان ژن های Bax، Bcl2، P21و P53 ناحیه هیپوکامپ و مخچه مغز مادر و نوزاد موش کوچک آزمایشگاهی در اثر تابش امواج تلفن همراه قبل و بعد از تولدهمکارپایان یافتهخير
39910774آنالیز جهش ژنهای کاندید RAD51C و RAD51D در شجره های مبتلا به سرطان فامیلی سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
40900834بررسی تغییرات سطح بیان ژنهای P53 و P21 ناحیه مخچه موش Balb/C در اثر تابش امواج تلفن های همراههمکارپایان یافتهخير
4189620اثر تابش امواج تلفن های همراه بر تغییرات سطح بیان ژنهای Bax و Bcl-2 ناحیه مخچه موش Balb/Cهمکارپایان یافتهبلي
4289562بررسی جهش های ژنتیکی در بیماران مبتلا به فنیل کتون اوری مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4389525بررسی اللهای ارثی ژن MutYH در ببماران مبتلا به کولورکتال آدنوما و کارسینومای زیر 50 سال مراجعه کننده به بیمارستان های مشهدهمکارپایان یافتهبلي
44891015تعیین نوع اختلال مولکولی درمبتلایان به کمبود فاکتور V و کمبود توام فاکتور V و VIII انعقاد در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
4589071بررسی اثر پنج نوع فیکساتیو وروش استخراج بافتی برروی خلوص ،محتوا وقابلیت تقویت پذیری مولکول اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک از بافت لنفاوی همکارپایان یافتهبلي
4688787بررسی سمیت ژنتیکی تاخیری ناشی از خردل گوگردی در مجروحین شیمیایی خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
4788733تعیین فراوانی ناهنجاریهای سیتوژنتیک و اختلالات ترومبوفیلی در موارد سقط خودبخودی مکرر (RSA) با علت ناشناختههمکارپایان یافتهخير
4888546بررسی تغییرات بیان ژنهای P53, INF-G, TGF-B, XPA, G0S2, PF4در لنفوسیتهای خون محیطی کارکنان پرتوپزشکیهمکارپایان یافتهبلي
4988463تعیین تاثیر دیابت مادری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در هیپوکامپ نوزادان رت های دیابتی نوع 1همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983417Evaluation of association between polymorphism of proxisome proliferator-activated receptor-α and coronary artery calcification in coronary artery disease patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1398مسئول
2983413ADAMTS7 and ZC3HC1 Share Genetic Predisposition to Coronary Artery Disease and Large Artery Ischemic Stroke.ISICritical reviews in eukaryotic gene expression1398مسئول
3983186Association of 5-lipoxygenase activating protein gene polymorphism and stroke: A study from north east of IranPMCIranian Journal of Neurology1398دوم
4982811Circulating Exosomes and Their Role in StrokeISICurrent drug targets مسئول
5980260Gap Junction Protein Beta 2 Gene Variants and Non-Syndromic Hearing Impairment among Couples Referred For Prenatal Diagnosis in the Northeast of IranPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1398مسئول
6980249Molecular Evaluation of Children with Clinical Russell-Silver Phenotypes: The First Report From IranISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1398سوم
7973886Developmental regulation and lateralization of GABA receptors in the rat hippocampusISIInternational journal of developmental neuroscience1398چهارم
8972550Prevalence of β-Thalassemia Mutations among Northeastern Iranian Population and their Impacts on Hematological Indices and Application of Prenatal Diagnosis, a Seven-Years StudyISIMediterranean journal of hematology and infectious diseases1397مسئول
9972549Complications in Diagnosis of Susceptible Cases of Fragile X SyndromeISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1397چهارم
10972547Association of the genetic polymorphisms in immunoinflammatory microRNAs with risk of ischemic stroke and subtypes in an Iranian populationISIJournal of cellular physiology1398مسئول
11964068Effect of chronic sodium nitrite administration on the expression of fibronectin in interstitial tissue of mice testis: An immunohistochemical study.ISIBiomedical Research1396پنجم
12963645Effects of human adipose-derived stem cells and platelet-rich plasma on healing response of canine alveolar surgical bone defectsPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1396پنجم به بعد
13963104Effects of oral administration of sodium nitrite on laminin expression in mice testicular interstitium: an immunohistochemical study.ISIBiomedical Research1396پنجم
14962978The effect of platelet-rich plasma on human mesenchymal stem cell-induced bone regeneration of canine alveolar defects with calcium phosphate-based scaffoldsISIIranian journal of basic medical sciences1396پنجم به بعد
15962008Evaluation of bax, bcl-2, p21 and p53 genes expression variations on cerebellum of BALB/c mice before and after birth under mobile phone radiation exposureISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
16960612Assessment of an APOBEC3B truncating mutation, c.783delG, in patients with breast cancerISIBREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT1395پنجم به بعد
17954366Effects of sodium nitrite on fibronectin expression of the testicular parenchyma in miceISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395پنجم
18953172Evaluation of the laminin α5 expression in mice testicular parenchyma following an exposure to water contaminated with sodium nitriteISIinternational journal of advanced biotechnology and research1395پنجم
19953045Angelman Syndrome: A Case ReportPMCIranian journal of child neurology1395دوم
20952389Association of MIR34A Gene Polymorphism rs369892834 with Ischemic and Hemorrhagic stroke risk.Chemical AbstractAdvances in bioresearch1394مسئول
21952388Expression of IFNg and TGFb1 genes can distinguish radiation workers from the normal populationscopusInternational Journal of Low Radiation1393چهارم
22952387The Association of Coagulation Factor V (Leiden) and Factor II (Prothrombin) Mutations With Stroke.ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393مسئول
23952386Evaluation of a genetic test for diagnose of primary hypolactasia in northeast of Iran (khorasan)ISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1391مسئول
24952384Women's experiences of undergoing BRCA1 and BRCA2 testing: organisation of the German Hereditary Breast and Ovarian Cancer Consortium Survey and Preliminary Data from MünsterPMCCommunity genetics1382پنجم به بعد
25952383Mutation Scanning Using High Resolution Melting or dHPLC: A Performance Comparison Studyعلمی پژوهشی ایندکس نشدهbiochemica1388مسئول
26950489Analysis of MTHFR Gene C.677C>T and C.1298A>C Polymorphisms in Iranian Patients with Non-Syndromic Cleft Lip and Palate.ISIIran J Public Health1393چهارم
27942852Diabetes in Pregnancy Adversely Affects the Expression of Glycogen Synthase Kinase-3β in the Hippocampus of Rat NeonatesISIJOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE1394مسئول
28941239Effects of streptozotocin-induced type 1 maternal diabetes on PI3K/AKT signaling pathway in the hippocampus of rat neonatesISIJournal of Receptors and Signal Transduction1394مسئول
29941051Renin-Angiotensin A1166C Polymorphism and the Rrisk of StrokeSID/Iranmedex/MagiranJournal of Cell and Molecular Research1394مسئول
30940235Association of Major Coronary Risk Factors and GenderPMCBritish Journal of Medicine & Medical Research1394مسئول
31935533Medical genetics, criteria of miscarriage and ethical challenges of genetic testsscopusGenetics in the Third Millennium1393مسئول
32934516Fibronectin Regulation by Vitamin C Treatment in Kidneys of Nicotinic Mice OffspringISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393پنجم به بعد
33933001Systematic identification and molecular characterization of genes differentially expressed in breast and ovarian cancer.ISIThe Journal of Pathology1383دوم
34932998Genetic analyses of the genes in hereditary spastic paraplegia.Chemical AbstractClinical Biochemistry1390اول
35932980Spinal Muscular Atrophy: A Short ReviewISIinternational journal of pediatrics1393دوم
36932866Molecular analysis of LCT gene in association with primary hypolactasia in the random population of Mashhad, Iran.ISIClinical Biochemistry1390مسئول
37932861Chromosome duplication (14q) and the genotype phenotype correlation.PMCInternational Journal of Fertility and Sterility1392مسئول
38932765Analysis of novel mutations in BRCA1 in Iranian families with breast cancerISIHereditas1392اول
39932764Effects of vitamin C on expression of renal laminin-α5 in offspring of nicotine-treated mice.index copernicusResearch Opinions in Animal and Veterinary Sciences1393چهارم
4092965Association of prothrombin, blood coagulation factor V and TNFα gene polymorphisms with genetic susceptibility to strokeISCژنتیک نوین1391مسئول
4192859Genetic and Glycogen Storage DiseasesISCInternational journal of fertility and sterility 20121392مسئول
4292820New Gene Expression Analysis in Ischemic StrokeSID/Iranmedex/Magiranژنتیک نوین1391مسئول
4392817New Association of Angiotensin converting enzyme (ACE) I/D Polymorphism with Strokeعلمی پژوهشی ایندکس نشدهژنتیک نوین1391مسئول
4492815Association between angiotensin II type-1 receptor (AT1R) Polymorphism and the increased risk of strokeعلمی پژوهشی ایندکس نشدهژنتیک نوین1391
4592729Evaluation of a Genetic Test for Diagnose of Primary Hypolactasia in KhorasanISIIranian Journal of Basic Medical Science1391مسئول
46921204Decreased expression of angiogenesis antagonist EFEMP1 in sporadic breast cancer is caused by aberrant promoter methylation and points to an impact of EFEMP1 as molecular biomarkerISIInt J cancer1388اول
4791231Expression of apoptotic genes can distinguish radiation workers from normal populationscopusInternational Journal of Low Radiation1391چهارم
4891071Sex differences and left-right asymmetries in expression of insulin and insulin-like growth factor-1 receptors in developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391دوم
4990688The effects of maternal diabetes on expression of insulin-like growth factor-1 and insulin receptors in male developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963280تغییرات بیان فیبرونکتین در پارانشیم بیضه بعد از مصرف مزمن نیتریت سدیم در موشدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395خير
2963279تاثیر نیتریت سدیم بربیان لامینین در سلول های سرتولی در موشدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
3930543Evalution of c677T and A1298C polymorphisms of mthfr gene in patients with nonsyndromic cleft lip and palate and their mothers12th international congress on cleft lip/palate and related craniofacial anomaliesفلوریداپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11674اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن1396ترجمه
21487ژنتیک پزشکی در یک نگاه1392ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1481دستیار تشخیصی بیماریها با کمک علائم بالینی و انالیز چهره1398/10/0499975nf>, آریانه صدرنبوی , رضا جعفرزاده اصفهانی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19257فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه