هادی  افراسیابی گرگانی
خلاصه عملکرد هادی  افراسیابی گرگانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

هادی افراسیابی گرگانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هادی افراسیابی گرگانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماسیوتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : afrasiabih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1981345تهیه و ارزیابی قرص های dispersible کورکومین با استفاده از سیستم های پراکنده جامد آنمجریعقد قراردادخير
2980186کریستالیزاسیون کورکومین در حضور HPMC به منظور افزایش سرعت انحلال کورکومین: مقایسه 'آب' و 'دی اکسید کربن فوق بحرانی' به عنوان دو ضد حلالمجریدر دست اجراخير
3971674کریستالیزاسیون سلکوکسیب در حضور PVP به منظور افزایش سرعت انحلال آن: مقایسه 'آب' و 'دی اکسید کربن فوق بحرانی' به عنوان دو ضد حلالمجریدر دست اجراخير
4960623تهیه و ارزیابی پلت های کورکومین به منظور افزایش سرعت انحلال آنمجریدر دست اجرابلي
5951028تهیه و ارزیابی نانو ذرات جامد لیپیدی حاوی دوکسپین هیدروکلراید و مقایسه برون تن آنها با داروی آزاد در دو پایه ژل و کرم جهت استفاده موضعیمجریدر دست اجرابلي
6941035بررسی کارآیی شاخص کار (Carr’s Index) و نسبت هاسنر (Hausner Ratio) برای تعیین خصوصیت جریان پذیری پودرها، و ارزیابی تاثیر عواملی از جمله اندازه ذره ای پودر، و نوع و مقدار گلایدانت بر شاخص های مذکورمجریپایان یافتهخير
7940124تهیه، ارزیابی و مقایسه برون تن پچ های پوستی حاوی دیکلوفناک سدیم و یا دیکلوفناک دی اتیل آمین تهیه شده با استفاده از پلیمر های مختلفمجریپایان یافتهبلي
8931513تهیه و ارزیابی فرمولاسیون های آهسته رهش متوپرولول و مقایسه آن با نمونه خارجی (متوهگزال)مجریپایان یافتهبلي
9930799تهیه قرص زعفران به تنهایی و همراه با ویتامین های E، B12 و C در قالب قرص های معمولی، زیرزبانی و جوشانمجریپایان یافتهخير
10930678بررسی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایزر بر خصوصیات میکروکپسول های حاصل از سه ویسکوزیته مختلف اتیل سلولز حاوی سه مدل دارویی (تئوفیلین، پروپرانولول هیدروکلراید و یا دیکلوفناک سدیم) تهیه شده به روش امولسیون- تبخیر حلالمجریپایان یافتهخير
11930118تهیه و ارزیابی برون تن افشانه بینی میدازولاممجریپایان یافتهخير
12921698بررسی افزایش سرعت انحلال سیمواستاتین با تهیه پلتهای با رهش سریع حاوی پلی اتیلن گلایکول و اَبَر بازکننده هامجریپایان یافتهخير
13921584تهیه و ارزیابی محلول خوراکی میدازولام هیدروکلرایدمجریپایان یافتهخير
14910748ارزیابی پلیمر اتیل سلولز به عنوان pelletization aid در فرآیند اکستروژن- اسفرونیزیشن و تهیه پلتهای ماتریکسی تئوفیلینمجریپایان یافتهخير
15901119بررسی تاثیر ویسکوزیته پلیمر در تهیه و خصوصیات میکروکپسولهای اتیل سلولز محتوی تئوفیلین، پروپرانولول هیدروکلراید و دیکلوفناک سدیم به عنوان سه مدل داروئی تهیه شده به روش امولسیون- تبخیر حلالمجریپایان یافتهبلي
16900982بررسی افزایش سرعت انحلال کورکومین با استفاده از روشهای مختلف کریستالیزاسیون مجریپایان یافتهبلي
17900937افزایش سرعت انحلال کورکومین: تهیه و ارزیابی سیستمهای پراکنده جامد کورکومین و soluplus، با استفاده از دو روش ذوب و انحلالمجریپایان یافتهبلي
18900213مهندسی ذرات سلکوکسیب به منظور بهبود خصوصیات انحلال آن: نانونیزه کردن در مقابل خشک کردن افشانه ای و سیستمهای پراکنده جامدمجریپایان یافتهبلي
19900114ارزیابی ماتریکسهای آهسته رهش Eudragit RS، Eudragit RL و Surelease تهیه شده به روش گرانولاسیون مرطوب با استفاده از سیستمهای پراکنده مائی این پلیمرها به عنوان مایع گرانوله کنندهمجریپایان یافتهبلي
2089522بهبود خصوصیات پرس پذیری و سرعت انحلال ایبوپروفن با استفاده از تکنیک خشک کردن افشانه ای (اسپری دراینگ)مجریپایان یافتهبلي
21891027تهیه و ارزیابی سیستمهای پراکنده جامد کورکومین، به منظور افزایش سرعت انحلال آنمجریپایان یافتهبلي
2289004تهیه مقایسه سیستم های پراکنده مائی و محلولهای آلی Eudragit RS و اتیل سلولز در تهیه میکروپارتیکلهای آهسته رهش حاوی دارو به روش Spray draying مجریپایان یافتهبلي
2388389بهبود خصوصیات پرس پذیری استامینوفن با استفاده از تکنیک خشک کردن افشانه ای (اسپرینگ)مجریپایان یافتهخير
2488143مقایسه خصوصیات فیزیکومکانیکی فیلمهای حاصل از محلولهای آلی و سیستمهای پراکنده مائی اتیل سلولز، اودراجیت RS و RL و بررسی اثر نوع و غلظت پلاستی سایزر و فرآوری در حرارت بر این خصوصیات مجریپایان یافتهبلي
2588125تاثیر نوع مایع گرانوله کننده بر رهش و خصوصیات فیزیکی پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت RS و RL تهیه شده به روش اکستروژن- اسفرونیزیشنمجریپایان یافتهبلي
2688076تاثیر نوع و مقدار عامل چسباننده بر خصوصیات فیزیکی پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت RS تهیه شده به روش اکستروژن- اسفرونیزیشنمجریپایان یافتهبلي
2786562تهیه، ارزیابی و مقایسه برون تن میکروکپسولهای محتوی دیکلوفناک سدیم و پروپرانولول هیدروکلراید با استفاده از پلیمرهای اودراجیتمجریپایان یافتهخير
2886232فرمولاسیون و تولید آزمایشی قرص L-Argininمجریپایان یافتهخير
2986231ارزیابی پلیمرهای متا آکریلات در تهیه پلتهای ماتریکسی آهسته رهش دیکلوفناک سدیممجریپایان یافتهخير
3085298ارزیابی پلیمرهای متا آکریلات در تهیه پلتهای آهسته رهش ایندومتاسین بدون استفاده از روکشمجریپایان یافتهخير
3184418بررسی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایزر بر خصوصیات مکانیکی پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت تهیه شده با روش اکستروژن - اسفرونیزیشنمجریپایان یافتهخير
3283053طراحی و ارزیابی یک سیستم دارورسانی به کولون از اندومتاسین, استفاده از روش Extrusion,Spheronzotionمجریپایان یافتهخير
3383049طراحی و ارزیابی قرصهای آهسته رهش باز شونده ایبوپروفن با استفاده از پلتهای پرس شدهمجریپایان یافتهخير
3482043طراحی و ساخت دستگاههای آزمایشگاهی extruder وspheronizerمجریپایان یافتهخير
35981327تهیه liquisolid compact کورکومین و بررسی تاثیر کمک حلالهمکاردر دست اجراخير
36961638تهیه و ارزیابی خصوصیات نانو فیبرهای بارگذاری شده با کورکومین، به روش امولسیون-الکتروریسیهمکاردر دست اجرابلي
37960824تولید یک سیستم دارورسانی به کولون برای پلت های 5-آمینوسالیسیلیک اسیدهمکاردر دست اجرابلي
38960451ارزیابی سرعت انحلال کورکومین از نانوفیبرهای الکتروریسی شده حاوی کورکومین و پلی وینیل پیرولیدونهمکاردر دست اجرابلي
39950825تهیه و ارزیابی پچ پوستی دیکلوفناک با استفاده از نانوفیبرهای کامپوزیتی اتیل سلولز و پلی وینیل پیرولیدون و/یا پلی وینیل الکل الکتروریسی شدههمکارپایان یافتهبلي
40950621تهیه و ارزیابی برون تن و درون تن یک سیستم دارورسانی به کولون برای پلتهای 5-آمینوسالیسیلیک اسید با استفاده از ترکیب سدیم آلژینات و پلی متاکریلاتهای اودراجیتهمکارپایان یافتهخير
41950397تعیین تاثیر افزودن پودر کافئین به پودر استخوان زنوگرفت Bio-Oss در میزان ترمیم استخوانی دیفکت ایاتروژنیک ایجاد شده در استخوان مندیبل سگهمکارپایان یافتهبلي
42941347تهیه و ارزیابی فیلم های سریع حل شونده حاوی ریزاتریپتان با استفاده از نانوفیبرهای پلیمری تهیه شده به روش الکترواسپینینگهمکارپایان یافتهبلي
43940912بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز کافئین نسبت به کدئین بر میزان درد و تورم بعد از جراحی ایمپلنت دندانیهمکارپایان یافتهبلي
4487797تهیه سنتزکوپلمیرهای PEG-PLA با هیدروفیلیسیته مناسب جهت تهیه سیستمهای دارورسانی نانو پلیمرزومی همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982193Screening of different polysaccharides in a composite film based on Eudragit RS for subsequent use as a coating for delivery of 5-ASA to colonISIInternational Journal of Pharmaceutics1398مسئول
2980202Statistical optimization of alginate-based oral dosage form of 5-aminosalicylic acid aimed to colonic delivery: In vitro and in vivo evaluationISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1398پنجم
3980139Synergistic effect of polyethylene glycol and superdisintegrant on dissolution rate enhancement of simvastatin in pellet formulationISIPharmaceutical Development and Technology1398اول
4973900A review on 5-aminosalicylic acid colon-targeted oral drug delivery systemsISIInternational Journal of Pharmaceutics1397پنجم
5964084Peculiar effect of polyethylene glycol in comparison with triethyl citrate or diethylphthalate on properties of ethyl cellulose microcapsules containing propranolol hydrochloride in process of emulsion-solvent evaporationISIDrug development and industrial pharmacy1396اول
6961908Evaluation of caffeine versus codeine for pain and swelling management after implant surgeries: A triple blind clinical trialISIJournal of cranio-maxillo-facial surgery1396دوم
7954338Effect of Variation in Viscosity Grade of Ethycellulose on Theophylline Microcapsule Properties Prepared by Emulsion Solvent EvaporationISICurrent drug delivery1395اول و مسئول
8953739Indomethacin electrospun nanofibers for colonic drug delivery:In vitro dissolution studiesISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1396سوم
9953735Evaluation of ethylcellulose and its pseudolatex (Surelease) in preparation of matrix pellets of theophylline using extrusion-spheronizationISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395اول
10951468Antisolvent precipitation technique: A very promising approach tocrystallize curcumin in presence of polyvinyl pyrrolidon for solubilityand dissolution enhancementISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1395مسئول
11942421Combination of time-dependent and pH-dependent polymethacrylates as a single coating formulation for colonic delivery of indomethacin pelletsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1385سوم
12941533Preparation and characterization of ibuprofen pellets based on Eudragit RS PO and RL PO or their combinationISIInternational Journal of Pharmaceutics1384سوم
13940561Surelease as granulating liquid in preparation of sustained release matrices of ethylcellulose and theophyllineISIDrug development and industrial pharmacy1394اول
14934200Surelease or organic solution of ethylcellulose in preparation of sustained release theophylline micromatrices or matrices using spray drying techniqueISIPharmaceutical Development and Technology1393اول
15933599Preparation and characterization of celecoxib dispersions in soluplus®: Comparison of spray drying and conventional methodsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394مسئول
16932401Comparing various techniques to produce micro/nanoparticles for enhancing the dissolution of celecoxib containing PVPISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1393مسئول
17932398Promising dissolution enhancement effect of soluplus on crystallized celecoxib obtained through antisolvent precipitation and highpressure homogenization techniquesISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1393مسئول
18930765Preparation and characterization of celecoxib solid dispersions; comparison of poloxamer-188 and PVP-K30 as carriersISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
19924857Improvement of Physico-mechanical Properties of Partially Amorphous Acetaminophen Developed from Hydroalcoholic Solution Using Spray Drying TechniqueISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
20921805Preparation and characterization and release properties of Eudragit RS based ibuprofen pellets prepared by extrusion spheronization: effect of binder type and concentrationISIDrug Development and Industerial Pharmacy1392اول
2192150Organic solution versus aqueous dispersion of Eudragit RS in preparation of sustained release microparticles of theophylline using spray dryingISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1392اول
2290573The effect of granulating liquid and curing on the physicomechanical and release properties of pellets containing ibuprofen and Eudragit RL prepared by extrusionspheronizationscopusPharmaceutical Sciences1390سوم
2390532Preparation and evaluation of microcapsules containing propranolol hydrochloride using Eudragit polymersscopusPharmaceutical Sciences1390سوم
2490228Production of of Ibuprofen Pellets Containing High Amount of Rate Retarding Eudragit RL Using PEG400 and Investigation of Their Physicomechanical PropertiesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390سوم
2590044Comparison of physicomechanical properties of films prepared from organic solutions and aqueous dispersion of Eudragit RLISIDARU1390سوم
2689350The effect of pectin on swelling and permeability characteristics of free films containing Eudragit RL and/or RS as a coating formulation aimed for colonic drug deliveryISIDaru-Journal of Faculty of Pharmacy 1389سوم
2788088Combination of inulin and time dependent polymethacrylates as a coating system to achieve colonic delivery of indomethacin ISIdaru1388دوم
2888025بررسی تاثیر گرانولاسیون بر خصوصیات فیزیکومکانیکی گرانولها و ویژگیهای پرس پذیری هیدروکسی پروپیل متیل سلولز با نسبتهای متفاوت از استخلاف های متوکسی و هیدروکسی پروپیلChemical Abstractعلوم دارویی1388چهارم
2987686Oral administration of the purple passion fruit peel extract reduces wheeze and cough and improves shortness of breath in adults with asthms scopusNutrition Research1387پنجم به بعد
3087187تهیه وارزیابی میکروکپسول های محتوی دیکلوفناک سدیم واودراجیتRS یا RL به منظور تهیه سیستم آهسته رهش خوراکی چند واحدیChemical Abstractمجله علوم دارویی تبریز1387چهارم
3186414Design and study of ibuprofen sustained release tablets comprising coated pelletsISIEuropean Journal of pharmaceutics and biopharmaceutics1386سوم
3286393 Effect of particle size, compaction force and presence of aerosil 200 on the properties of matrices prepared from physical mixture of propranolol Hydrochloride and eudragit RS or RL scopusIranian Journal of basic medical sciences 1386سوم
3386127Thermal treating as a tool to produce plastic pellets based on Eudragit RS PO and RL PO aimed for tabletingISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS1386سوم
3485128ارزیابی سیستمهای پراکنده جامد استامینوفن و اتیل سلولز ، اودراجیت RSو یا RL و بررسی تاثیر نوع حلال مورد استفاده در تهیه این سیستم ها بر خصوصیات ماتریکسهای حاصل از آنهاChemical AbstractIranian journal of pharmaceutical sciences1385دوم
3585058permeability and swelling studies on free films containing inulin in combination with differentn polymetacrylates aimed for colonic drug delivertyISIE J pharmaceutical science1385سوم
3683023statistical optimization of indometacin pellets coated with PH depented methacrylic polymers for possible colonic drug deliveryISIIN.J. Pharmaceutics1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1976فارماسیوتیکس اولتون طراحی وساخت فرآورده های دارویی(جلد 2)1394ترجمه
2970فارماسیوتیکس اولتون طراحی و ساخت فرآورده های دارویی جلد اوّل1393ترجمه
351ف‍ارم‍اس‍ی‍وت‍ی‍ک‍س‌: دان‍ش‌ طراح‍ی‌ اش‍ک‍ال‌ داروی‍ی‌1385ترجمه
41961فارماسیوتیکس اولتون: طراحی و ساخت فرآورده‌های دارویی (جلد دوم)1397ترجمه
51822فارماسیوتیکس اولتون، طراحی و ساخت فرآورده های دارویی1397ترجمه
6146فارماسیوتیکس1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1388تهیه و ارزیابی قرص زیرزبانی عصاره آبی زعفران همراه با ویتامین B121397/10/0197467nf>, حسین حسین زاده , سید علی رضا رضایی خراسانی , محمدرضا عباس پور , هادی افراسیابی گرگانی
2387قرص کپلت زعفران همراه با ویتامین E1397/10/0297483nf>, حسین حسین زاده , هادی افراسیابی گرگانی , سید علی رضا رضایی خراسانی , محمدرضا عباس پور
3386قرص کپلت زعفران همراه با ویتامین C1397/10/0297483nf>, محمدرضا عباس پور , حسین حسین زاده , هادی افراسیابی گرگانی , سید علی رضا رضایی خراسانی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
126کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه
2161کسب رتبه در جشنواره رازی

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه