حسین  حسین زاده
خلاصه عملکرد حسین  حسین زاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسین حسین زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین حسین زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : hosseinzadehh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961895بررسی اثرات مواجهه مزمن بیسفنول آ بر روی قلب، هیپوکامپ، کبد و تستیس در رت و ارتباط آن با فرایند پیری و نقش محافظتی رسوراترل علیه آنمجریدر دست اجراخير
2961665بررسی نقش کارنوزیک اسید بر اختلالات عملکردی و پاتولوژیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رت و بررسی تاثیر آن بر اثرات ضد سرطانی دوکسوروبیسین در محیط برون تنیمجریدر دست اجراخير
3961603بررسی اثر تیموکینون در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتمجریدر دست اجرابلي
4960851بررسی تاثیر آلفامنگوستین بر بیماری مولتیپل اسکلروزیس القا شده با کوپریزون در موشمجریدر دست اجراخير
5960293بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) درجلوگیری از سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنیمجریدر دست اجراخير
6951856بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه خرنوب در محیط کشت جنینی انسان بر فرایند لقاح و بلوغ در محیط کشت برون تنیمجریدر دست اجراخير
7951786بررسی اثر حفاظتی تیموکینون، در برابر استرس اکسیداتیو در میتوکندریهای ایزوله شده کبد رتمجریدر دست اجراخير
8951727بررسی نقش آلفا منگوستین بر اختلالات عملکردی و پاتولوژیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رتمجریدر دست اجراخير
9951626بررسی اثرات حفاظتی آلفا منگوستین در هایپرآلژزیا، آلودینیا و التهاب ناشی از انسداد عصب سیاتیک در رتمجریپایان یافتهخير
10951612بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه خرنوب (Ceratonia siliqua) بر پیری القا شده با دی گالاکتوز در بافت تستیس رتمجریپایان یافتهخير
11951611بررسی تاثیر α- منگوستین در سمیت عصبی ایجاد شده با آکریل آمیدمجریدر دست اجرابلي
12951167بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی LTP، استرس اکسیداتیو و سطح بیانNGF ، VEGF و BDNF در مغز رتمجریدر دست اجراخير
13951166بررسی اثرتیموکینون بر سمیت کبدی ناشی از آکریل آمید: ارزیابی مسیر MAPK و آپوپتوزمجریپایان یافتهخير
14951156بررسی اثرات مورین هیدرات در آسیبهای ایجاد شده برروی سلولهای عصبی انسانی (SH-SY5Y) توسط مدل پیری دی گالاکتوزمجریدر دست اجرابلي
15951150بررسی نقش رزمارینیک اسید بر اختلالات عملکردی و پاتولوزیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رتمجریدر دست اجراخير
16951030بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065 در سمیت ایجاد شده با آکریل آمید به صورت درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
17951013بررسی اثر حفاظتی کروسین، در برابر استرس اکسیداتیو در میتوکندریهای ایزوله شده کبد رتمجریپایان یافتهخير
18950975سنتز و تهیه سیستم دارورسانی خوراکی رسوراتول بر پایه نانوپارتیکهای هدفمند شده با اسید فولیک و بررسی کارایی این سیستم درسرکوب التهاب کولونمجریدر دست اجراخير
19950895بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065 در سمیت کبدی استامینوفن در رتمجریپایان یافتهبلي
20950841بررسی اثر حفاظتی کروستین و برخی از مشتقات آن در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنیمجریدر دست اجرابلي
21950536بررسی اثرات حفاظتی کروسین بر روی تغییرات کبدی ومتابولیکی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در رتمجریپایان یافتهخير
22950513بررسی تاثیرآلفا منگوستین بر پیری سلولهای اندوتلیال القا شده توسط هایپرگلیسمیمجریپایان یافتهبلي
23950180بررسی تأثیر سه داروی کوئتیاپین، زونیسماید و توپیرامات بر سطح برخی پروتئین های موجود در کورتکس رت دریافت کننده مورفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شدهمجریپایان یافتهبلي
24941702بررسی اثر مورین برروی عملکرد قلبی و سایز انفارکت متعاقب ایسکمی رپرفیوژن در قلب ایزوله رت در ارتباط با فعال شدن آنزیم AMPK و کانال های پتاسیمی وایسته به ATP در میتوکندریمجریپایان یافتهخير
25941662بررسی اثر ضد تشنجی سوورکسانت (Suvorexant) در موشمجریپایان یافتهبلي
26941629بررسی تاثیرعصاره چای سبز واپی گالوکاتچین گالات بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رتمجریدر دست اجرابلي
27941580بررسی اثر مورین بر سمیت ناشی از آکریل آمید در رده سلولی PC12مجریپایان یافتهخير
28941513بررسی اثر حفاظتی کوآنزیم Q10 در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
29941499بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه خرنوب (Ceratonia siliqua) بر پیری القا شده با دی گالاکتوز در رتمجریپایان یافتهبلي
30941443بررسی اثر کروسین بر تکثیر لنفوسیت های انسانی و تعادل T helper1 و T helper2مجریدر دست اجرابلي
31941406بررسی اثر کلاولانیک اسید به تنهایی و همراه با کروسین بر سمیت عصبی دیسکینزی تاخیری ناشی از مصرف تحت حاد هالوپریدول در رتمجریدر دست اجراخير
32941401بررسی اثر سافرانال در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتمجریپایان یافتهبلي
33941399بررسی تاثیرروغن سیاه دانه و تیموکینون بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رتمجریدر دست اجرابلي
34941389بررسی تاثیرعصاره دانه انگور و رسوراترول بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رتمجریپایان یافتهخير
35941222بررسی اثر کلاولانیک اسید بر تخریب حافظه ناشی از Trimethyltin در رتمجریپایان یافتهبلي
36941207اثر ضد افسردگی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره ورباسکوزید بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موشمجریپایان یافتهبلي
37941126اثر ضد افسردگی عصاره دانه انگور و رسوراترول بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موشمجریپایان یافتهبلي
38940995اثر ضد افسردگی عصاره آبی زعفران، کروسین و ویتامین ب 12 بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موشمجریپایان یافتهخير
39940993بررسی اثر تیموکینون بر مدل پیری ناشی از دی-گالاکتوز در رت: اختلال حافظه و مکانیسمهای دخیل در آنمجریدر دست اجرابلي
40940992تاثیر عصاره آبی زعفران و کروسین بر اثرات سمی پاراکوات بر روی لنفوسیتهای محیطی انسانمجریدر دست اجراخير
41940991مطالعه اثرات کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در دو محیط سلولی (SH-SY5Y) و حیوانی(رت)مجریپایان یافتهبلي
42940932بررسی اثر حفاظتی بربرین در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
43940888بررسی اثر حفاظتی آتورواستاتین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
44940880بررسی اثر حفاظتی بره موم در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
45940740بررسی تاثیر کروسین در القای سوییچ فنوتایپی ماکروفاژها به وضعیت ضد التهابی M2مجریپایان یافتهبلي
46940494بررسی تاثیر دارو ی ترکیبی گیاهی برعلایم یائسگی و هورمونی و کیفیت زندگی و تبیین ادراک وتجربه زنان یائسه از این درمان با استفاده از یک مطالعه ترکیبی،توضیحی متوالیمجریپایان یافتهخير
47931569بررسی اثر تیموکینون در سمیت عصبی مرکزی و محیطی ناشی از آکریل آمید: ارزیابی آسیب در عملکرد میلین، آستروسیت و سد خونی مغزیمجریپایان یافتهبلي
48931566بررسی اثر حفاظتی کروسین در برابر سمیت سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو در هپاتوسیت های ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
49931316بررسی اثر کروسین بر روی بیماری شبه پارکینسون ایجاد شده دراثرمصرف تحت حاد مالاتیون در رت مجریپایان یافتهبلي
50931313بررسی اثر کروسین بر روی اختلال حافظه ایجاد شده دراثرمصرف تحت حاد مالاتیون در رتمجریپایان یافتهخير
51931167بررسی اثر روغن سیاه دانه بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موشمجریپایان یافتهبلي
52931153بررسی تاثیر کروسین و زعفران در کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع دو به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونمامجریپایان یافتهبلي
53931122بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت کبدی تحت حاد بیس فنول A و ارتباط آن با میزان بیان microRNA-122 و اثر محافظتی کروسین در موشمجریپایان یافتهبلي
54931092بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis L.) و رزمارینیک اسید بر درد، التهاب و آپوپتوز در مدل درد نروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رتمجریپایان یافتهبلي
55930998بررسی اثر کلاولانیک اسید بر سمیت سلولی ناشی از Trimethyltin در رده سلولی PC12مجریپایان یافتهبلي
56930993بررسی اثر کلاولانیک اسید بر سمیت سلولی ناشی از آکریل آمید در سلولهای PC12مجریپایان یافتهبلي
57930992بررسی اثر حفاظتی عسل در سمّیت عصبی تحت حاد ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
58930799تهیه قرص زعفران به تنهایی و همراه با ویتامین های E، B12 و C در قالب قرص های معمولی، زیرزبانی و جوشانمجریپایان یافتهخير
59930582انتقال آپتامر ایجاد شده برای درمان مالتیپل اسکلروز به سیستم عصبی با استفاده از کمپلکس Pluronic l81-PEG-Aptamerمجریپایان یافتهخير
60930511بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ناشی از درد نوروپاتی مزمن در رت مجریپایان یافتهبلي
61922902بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی کندر (Boswellia serrata) و ماده موثره آن 3-استیل 11-کتو بتا بوسولیک اسید (AKBA) بر آسیب ایسکمیک ناشی از انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریپایان یافتهخير
62922757بررسی اثر حفاظتی و درمانی سلنیم بر آسیب عصبی و کبدی ایجاد شده با آکریل آمید در رتمجریپایان یافتهبلي
63922693بررسی اثر آب انار و پونیکالاجین بر آسیب عصبی و کبدی ایجاد شده با آکریل آمید در رتمجریپایان یافتهبلي
64922593بررسی اثر دیابت بر توکسیکوکینتیک و توکسیکوژنتیک آکریل آمید در خرگوشمجریپایان یافتهبلي
65922238بررسی اثر محافظتی کرایزین در سمیت ناشی از دیازینون با اثر بر تعادل سیستم ایمنی درموش BALB/cمجریپایان یافتهبلي
66922237بررسی اثرات عصاره آبی زعفران و کروسین بر کنترل علایم در سندرم محرومیت ناشی از الکل در موشمجریپایان یافتهبلي
67922046سنتز و بررسی اثرات ضد التهابی، ضد دردی و سمیت مشتقات 2-آریل-4-کربوکسی بنزوکینولینمجریپایان یافتهبلي
68922045طراحی نرم افزار مولتی مدیا برای آزمایشگاه فارماکولوژی ویژه دانشجویان داروسازیمجریپایان یافتهخير
69921354بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی استرس اکسیداتیو و سطح پروتئینهای BDNF و CREB در مغز رتمجریپایان یافتهبلي
70921343بررسی اثر کروسین بر سمیت عصبی دیسکینزی تاخیری ناشی از مصرف تحت حاد هالوپریدول در رتمجریپایان یافتهبلي
71921327بررسی اثر اپی گالوکاتشین گالات و اپی کاتشین گالات، مواد موثره چای سبز، در اختلالات متابولیکی ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتمجریپایان یافتهبلي
72921110بررسی اثر عصاره آبی زعفران در سمیت حاد و تحت حاد سافرانال در رتمجریپایان یافتهخير
73921102بررسی اثرات ضد افسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین و تاثیر آن بر سطح پروتئین CREB ، Brain-derived neurotrophic factor و نروپپتید VGF در بخش کورتکس مغز رتمجریپایان یافتهخير
74920979بررسی اثر تیموکینون بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موشمجریپایان یافتهبلي
75920977بررسی اثر کروسین بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موشمجریپایان یافتهبلي
76920801بررسی اثر عصاره آبی چای سبز در افزایش وزن ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتمجریپایان یافتهبلي
77920795بررسی اثر کروسین در سمیت کبدی ایجادشده با نیکل و کادمیوم در رتمجریپایان یافتهبلي
78920224بررسی اثر کلاولانیک اسید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موشمجریپایان یافتهبلي
79911178بررسی اثر اپی گالوکاتشین گالات و اپی کاتشین گالات درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلول های PC 12مجریپایان یافتهخير
80911177بررسی اثر ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلوهایPC 12مجریپایان یافتهبلي
81911058بررسی اثر کروسین بر روی رفتار شبه افسردگی ایجاد شده با مالاتیون در رت : نقش فاکتور نوروتروفیک BDNFمجریپایان یافتهبلي
82910889بررسی اثر عصاره هگزانی دانه کرفس بر فاکتورهای خونی در رت های سالم و دیابتی مجریپایان یافتهبلي
83910765 اثر کروستین بر اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتمجریپایان یافتهخير
84910687بررسی اثر هم افزایی ورباسکوزاید، به لیمو و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر گونه های جداشده ی کلینیکی استافیلوکوک آرئوس و اشرشیا کلی در محیط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
85910686بررسی اثرات ضد میکروبی امپرازول، متیل گزانتین ها به تنهایی و در ترکیب با جنتامایسین علیه گونه های استافیلوکوک آرئوس و اشرشیا کلیمجریپایان یافتهبلي
86910644بررسی اثر درمانی دهانشویه سیاه دانه بر ژنژیویت و جلوگیری از تشکیل پلاک در مقایسه با پلاسبو: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کورمجریپایان یافتهخير
87910634بررسی اثر کلاولانیک اسید، یک مهار کننده رقابتی بتالاکتاماز، بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتمجریپایان یافتهخير
88910623بررسی اثر کلاولانیک اسید در کاهش تمایل به مرفین در مدل Conditioned Place Preference در موش سوریمجریپایان یافتهخير
89910610بررسی اثر بررسی اثر عصاره آبی و الکلی زعفران و ماده موثره آن، سافرانال بر روی لرزش ناشی از هارمالین در رتمجریپایان یافتهخير
90910605بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) برمسمومیت حاد ناشی از فنوباربیتال در رتمجریپایان یافتهخير
91910593بررسی اثر 3 داروی توپیرامات، زونیسماید و کوتیاپین بر روی کاهش تمایل به مرفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شده و تاثیر آن بر سطح پروتئین های ERK, CREB, p-CREB و p-ERK در هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهبلي
92910589بررسی الگوی تغییرات آنزیمهای حاوی پاکت پورینی مانند کینازها و ATPaseها پس از مصرف دیازینون در کبد رتمجریپایان یافتهبلي
93910553بررسی اثر رسوراترول و عصاره دانه انگور در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
94910552بررسی اثر عصاره آبی زعفران و کروسین در سمیت ناشی از تجویز اتانل در رتمجریپایان یافتهخير
95910551بررسی اثر کروسین بر سنگ کلیه در رتمجریپایان یافتهخير
96910473بررسی سمیت و اثر تراتوژنیک عصاره آبی برگ به لیمو و ماده موثره آن، verbascosideمجریپایان یافتهبلي
97910472بررسی اثر محافظتی تیموکینون و روغن سیاه دانه در سمیت ناشی از تجویز اتانل در رتمجریپایان یافتهبلي
98910464بررسی اثرات ضد افسردگی کروستین یکی از اجزاء تشکیل دهنده زعفران در موش مجریپایان یافتهخير
99910453بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره متانولی ریشه گیاه شیرین بیان ,carbenoxolone بر آسیب سلولهای PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
100910452بررسی مکانیسم اثر ضد اضطرابی و خواب آوری فلاونوئید روتین در موشمجریپایان یافتهخير
101910451بررسی اثر لینالول در کاهش تمایل به مرفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شده Conditioned Place Preference در موشمجریپایان یافتهبلي
102910450بررسی اثرات کروسین برروی حافظه تخریب شده با هیوسین بر یادگیری فضایی و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA-Receptor ٬AMPA- Receptor ٬BDNF٬CREB٬ CaMKII٬mTOR و ERK در مغز رتمجریپایان یافتهخير
103910351بررسی اثر عصاره های آبی و الکلی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره آن Verbascoside بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتمجریپایان یافتهخير
104910335بررسی اثر هم افزایی کاتشین ها و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
105910256بررسی اثر ضد اسهالی عصاره آبی کلاله زعفران و مواد موثره آن کروسین و سافرانال در موشمجریپایان یافتهبلي
106910255بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره ان verbascoside بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
107910224بررسی اثر ضد تشنجی عصاره آبی و الکلی اندام هوایی به لیمو و ماده موثره ان Verbascosideدر موشمجریپایان یافتهبلي
108910223بررسی اثر سینرژیسمی تیموکینون و متیل گزانتین ها(کافئین و تئوفیلین) بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
109910204بررسی اثر ضد تشنجی عصاره اندام هوایی گیاه پیازچه در موشمجریپایان یافتهبلي
110910203بررسی اثر ضد تشنجی عصاره اندامهای هوایی گیاه مرزه در موشمجریپایان یافتهبلي
111910188اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سیاه دانه (Nigella sativa) و تیموکینون، ماده موثره آن، بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رتمجریپایان یافتهبلي
112910172بررسی اثر ضد اضطرابی و خواب آوریverbascoside و عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه Lippia citriodora در موشمجریپایان یافتهبلي
113910167بررسی اثر verbascoside و عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه Lippia citriodora درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدبه روش درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
114901057بررسی اثرعصاره آبی واتانولی ریشه گیاه شیرین بیان درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
115901046بررسی اثر عصاره آبی چای سبز درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلوهایPC 12مجریپایان یافتهخير
116900949بررسی اثر روتین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدمجریپایان یافتهخير
117900780بررسی الگوی اتصال اریتروپویتین به پروتئین های بافت مغز موشمجریپایان یافتهبلي
118900721بررسی اثرکربنوکسولون درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
119900697بررسی اثر عصاره آبی زعفران بر سنگ کلیه در رتمجریپایان یافتهبلي
120900669بررسی اثر کریزین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلول هایPC 12مجریپایان یافتهبلي
121900592بررسی اثر حفاظتی کروسین بر سمیت کبدی آکریل آمید از طریق تاثیر بر سطح پروتئینی ترانس کریپت Akt در سلول های کبدی رتمجریپایان یافتهخير
122900547بررسی اثر امولسیون چربی (اینترالیپید) داخل وریدی برمسمومیت حاد ناشی از کلوزاپین در رت و استخراج و آنالیز کلوزاپین از بافت مغز رت با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنمجریپایان یافتهبلي
123900461بررسی تداخل اثر عصاره آبی و الکلی زعفران با آمی تریپتیلین بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتمجریپایان یافتهخير
124900365بررسی اثر لینالول درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رتمجریپایان یافتهبلي
125900352بررسی اثر عصاره آبی کلاله زعفران، کروسین و سافرانال بر پاسخ های انقباضی ایلئوم جدا شده رتمجریپایان یافتهبلي
126900324بررسی اثر سیانوکوبالامین بر تحمل و وابستگی به مورفین در موشمجریپایان یافتهبلي
127900226بررسی اثر پرگابالین بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
12889998بررسی اثر عصاره آبی و الکلی زعفران و مواد موثره آن، سافرانال و کروسین در آلودینیا و هایپر آلژزیا ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(Chronic Constriction Injury)مجریپایان یافتهخير
12989958بررسی اثر توپیرامات بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
13089663بررسی اثرعصاره الکلی خارمریم و سیلی مارین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدمجریپایان یافتهبلي
13189645بررسی اثر زونیسامید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
13289635مطالعۀ اثر آنتی دوتی امولسیون چربی تزریقی (اینترالیپید) برمسمومیت حاد ترامادول در خرگوش با بررسی پارامترهای توکسیکوکینتیکمجریپایان یافتهبلي
13389634بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) برمسمومیت حاد ناشی از هالوپریدول و شاخص های فارکوکنیتیک آن در خرگوشمجریپایان یافتهبلي
13489610بررسی مکانیسمی تغییرات در الگوی پروتئینی و آنزیمی ناشی ازسمیت کبدی تحت حاد دیازینون در رت و نقش محافظتی کروسینمجریپایان یافتهبلي
13589609بررسی سمیت عصبی آکرولئین و اثر حفاظتی کروسین بر سمیت آن در رتمجریپایان یافتهبلي
13689435بررسی اثر عصاره آبی زعفران و سافرانال در سمیت قلبی ناشی از ایزوپروترنول در رتمجریپایان یافتهبلي
13789404بررسی اثر عصاره آبی زعفران در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید ‌مجریپایان یافتهبلي
13889345بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آپوپتوز و استرس اکسیداتیو در سمیت تحت حاد کبدی، مغزی وکلیوی ناشی از دیازینون در رت مجریپایان یافتهخير
13989216بررسی اثر تیموکینون در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدمجریپایان یافتهبلي
14089194بررسی الگوی SUMOylation و Ubiquitylation در مسمومیت با دیازینون و تاثیر کروسین برآنمجریپایان یافتهخير
14189192بررسی اثر ضد فشار خونی تجویز مزمن عصاره ابی کلاله زعفران، کروسین وسافرانال در رتمجریپایان یافتهبلي
14289053بررسی اثر سیلدنافیل بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
14388748اثر عصاره هیدروالکلی گیاه زعفران(saffron) و کروسین، بر روی اختلال حافظه ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتمجریپایان یافتهخير
14488590بررسی اثرات محافظتی سافرانال بر آسیب ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریپایان یافتهبلي
14588587بررسی اثرات ضد افسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین و تاثیر آن بر سطح پروتئین CREB و Brain-derived neurotrophic factor در مغز رتمجریپایان یافتهبلي
14688505بررسی سمیت سلولی فراکسیونهای عصاره متانولی ریشه گیاه نوروزک (salvia lerrifolia ) بر روی دو رده سلولهای سرطانی انسانیمجریپایان یافتهبلي
14788346بررسی اثر کروسین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدمجریپایان یافتهبلي
14888336بررسی اثر عصاره آبی میوه زرشک(Berberis vulgaris) و بربرین در کاهش تمایل به مرفین در مدل conditioned place preference در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
14988241بررسی اثر بربرین بر سطح خارج سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهخير
15088221بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آسیب قلبی عروقی تحت مزمن ناشی از دیازینون در رتمجریپایان یافتهبلي
15188086اثرات تیموکینون بر تحمل و وابستگی به مورفین در موش مجریپایان یافتهخير
15287772شناسایی اهداف سلولی سافرانال و کروسینمجریپایان یافتهخير
15387760بررسی اثر کلاله زعفران بر توانایی جنسی مردان با اختلال عملکرد نعوظی (erectile dysfunction)مجریپایان یافتهخير
15487654سنتز پلیمر ایمپرینت شده کروسین و بررسی خصوصیات اتصالی آنمجریپایان یافتهخير
15587144بررسی اثر محافظت کنندگی عصاره آبی زعفران و مواد مؤثره آن (کروسین و سافرانال) بر علیه سمیت تحت حاد و سمیت ژنتیکی دیازینونمجریپایان یافتهبلي
15687137بررسی اثر ترکیبات 1،4-دی هیدرو- 4-] 2-اتیل تیو-(4-فلوروبنزیل)ایمیدازول-5-ایل[ پیریدین-3،5-دی کربوکسیلات روی فشارخون رتمجریپایان یافتهخير
15787124بررسی مکانیسم اثر کاهش فشار خونی عصاره آبی کلاله زعفران، کروسین و سافرانال در رتمجریپایان یافتهخير
15887030اثر قرص های کلاله زعفران برپروتئین های C و S ، فیبرینوژن ، PT و aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالممجریپایان یافتهبلي
15987029اثر لینالول بر تحمل و وابستگی به مرفین در موشمجریپایان یافتهبلي
16086688فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزومهای پگیله حاوی عصاره تام زعفران، سافرانال،کروسین و بررسی اثر ضد توموری در موش های دارای 26-C کولون کارسینومامجریپایان یافتهخير
16186272بررسی اثرات ضد افسردگی مشتقات جدید بوپروپیون در مدل شنای اجباری موش مجریپایان یافتهخير
16286090بررسی اثر ضد سرفه تیموکینون در خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
16386011بررسی اثر فسفید آلومینیوم بر روی شکست DNA ناشی از متیل متان سولفونات(MMS) در ارگانهای موشمجریپایان یافتهخير
16486002بررسی اثر عصاره زعفران بر روی سطح خارجی سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهخير
16585389بررسی اثر کروسین در جلوگیری و درمان نروپاتی دیابتی در موش سوریمجریپایان یافتهخير
16685244بررسی اثر کروسین در کاهش تمایل به مرفین در مدل Conditioned Place Preference در موش سوریمجریپایان یافتهخير
16785243بررسی اثر عصاره آبی زعفران در کاهش تمایل به مرفین در مدل Conditioned Place Preference در موش سوریمجریپایان یافتهخير
16885162بررسی اثر عصاره آبی دانه میوه کاج بر سنگ کلیه در رتمجریپایان یافتهخير
16985147بررسی اثرات ضد افسردگی مشتقات جدید موکلوبماید در مدل شنای اجباری موش کوچک بالب سیمجریپایان یافتهخير
17085130ارزیابی تأثیر قرص زعفران در القاء Complete remission در بیماران مبتلا به لوسمی پرومیلوستیک حادمجریپایان یافتهخير
17185108بررسی سمیت حاد و تحت حاد پایه کروسین و ارزیابی فازI قرص کروسینمجریپایان یافتهخير
17284436بررسی احتمال ایجاد تغییرات فشار خون و تستهای انعقادی در داوطلبان سالم مصرف زعفرانمجریپایان یافتهخير
17384251بررسی اثر محافظتی کلاله زعفران بر کاهش آزارهای سندروم رپرفیوژن پس از بستن ( کلامپنیک ) عروق اندام تحتانیمجریپایان یافتهخير
17484173بررسی اثر اتوکساید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهخير
17584172بررسی اثر پیراستام بر وابستگی و تحمل به مرفین درموش سوریمجریپایان یافتهخير
17684037بررسی اثرات محافظتی صمغ درخت پسته بر آسیب اکسیداتیو ناشی از ایسکمی و پرفیوژن مجدد مغزیمجریپایان یافتهخير
17782018بررسی اثرات فارماکولوژیکی برگ ، سرشاخه و صمغ درخت پستهمجریپایان یافتهخير
17882017بررسی اثرات ضد ایسکمی ، ضد تشنجی و تاثیرات کربنوکسولون بر حافظه در موشمجریپایان یافتهخير
17982015بررسی اثرات تیموکینون بر محافظت عصبی در موشمجریپایان یافتهخير
18081018بررسی اثر عصاره تخم شوید خوراکی بر خونریزی پس از زایمان طبیعیمجریپایان یافتهخير
18180107بررسی اثرات گیاهان خانواده نعناع بر روی وابستگی به اپیوئیدهامجریپایان یافتهخير
18280100فرمولاسیون فرمهای لیپوزومی موضعی تریامسینولون و مقایسه اثر ضدالتهابی آنها با کرم و پماد تریامسینولون موضعی موجود در بازار در موشهای سوریمجریپایان یافتهخير
18380014بررسی اثرات ضدهیپوکسی و ضدایسکمی ریشه گیاه نوروزک بر روی موش کوچک و بزرگمجریپایان یافتهخير
18480006اصلاح ساختار توزیع و مصرف دارو به کمک رایانهمجریپایان یافتهخير
18580005بررسی اثرات ضدهیپوکسی و ایسکمی دانه گیاه سیاه دانه برروی موش کوچک و بزرگمجریپایان یافتهخير
18680004بررسی اثرات فراکسیونهای کندر بر روی حافظه و یادگیری موش بزرگمجریپایان یافتهخير
187971168اثر آتورواستاتین درسمیت قلبی و کلیوی ناشی از آکریل آمید در رتهمکاردر دست اجرابلي
188971002بررسی اثر Cedrol بر درد نوروپاتی مزمن رتهمکاردر دست اجرابلي
189970838بررسی اثر ملاتونین بر اسیب عروقی ناشی از ارسنیکهمکاردر دست اجرابلي
190961890تاثیر α- منگوستین بر پاسخ اوتوفاژی در سلولهای اندوتلیال آسیب دیده با گلوکز بالاهمکاردر دست اجراخير
191961854بررسی اثر آلفامنگوستین در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رتهمکاردر دست اجراخير
192961397بررسی اثر عصاره گیاه خرفه (Portulaca oleracea L) بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رتهمکاردر دست اجراخير
193960877بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی کروسین و هدفمند شده با پپتید m2 در القای تغییر فنوتیپی ماکروفاژهای توموری به وضعیت M1همکاردر دست اجرابلي
194960739مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میزان آفلاتوکسین و فلزات سنگین توکسیک روغن کنجد صنعتی و غیر صنعتیهمکاردر دست اجراخير
195951861بررسی اثرات محافظتی کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده درکورتکس رت توسط مدل پیری دی گالاکتوزهمکارپایان یافتهبلي
196950974طراحی، سنتز و مطالعه مشتقات بهبود یافته جدید پلی اتیلن گلایکول با هورمون رشد انسانی و بررسی خصوصیات و اثر بخشی آن در محیط های برون و درون تنی.همکاردر دست اجرابلي
197950719بررسی شاخص‌های نسخه‌نویسی از نظر کامل بودن و خوانایی دستخط در نسخ دارویی پزشکان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
198941770بررسی اثر بیسفنول ‏A‏ بر اختلال حافظه ‏ در رت و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA، AMPA، CaMK،ERK و CREB درهیپوکامپ و بررسی اثرات حافظتی کروسین بر آنهمکارپایان یافتهبلي
199941314اثرات تیموکینون بر پارامترهای اسپرم، هیستولوژی بیضه و هورمون تستوسترون در موش مدل پیری القا شده با دی گالاکتوزهمکارپایان یافتهبلي
200941030بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت قلبی تحت حاد مالاتیون‏ ‏در رت و بررسی اثرات حفاظت کنندگی کروسین بر سمیت قلبی ایجاد شده در اثر تجویز تحت حاد مالاتیونهمکارپایان یافتهخير
201940021مطالعه اثرات ترامادول بر آپوپتوز سلولهای هیپوکمپ و حافظه موش صحرایی بالغ و اثر محافظتی کروسینهمکارپایان یافتهخير
202931361بررسی اثر ضد افسردگی قرص کلاله زعفران و زنان مبتلا به افسردگی غیرماژور پس از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
203930622بررسی اثر پایین آورندگی فشار خون تیموکینون، به عنوان یک عامل آنتی اکسیدانت وضد التهاب ، در مدل رت فشارخونی شده به روش DOCA-saltهمکارپایان یافتهبلي
204922104بررسی تأثیر کاربرد عصاره سیاه دانه به عنوان داروی داخل کانال بر دردهای پس از درمان ریشه: مطالعه کاراآزمایی بالینیهمکارپایان یافتهبلي
205921177طراحی و ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی جهت آموزشِ نسخه خوانی به دانشجویان دکتری داروسازیهمکارپایان یافتهبلي
206911298بررسی تاثیر درمانی روغن سیاه دانه در بهبود لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی (کارآزمایی بالینی دوسویه کورتصادفی شده کنترل شده با پلاسبو )همکارپایان یافتهبلي
207910970بررسی اثر آگونیست اختصاصی گیرنده های GPR55 بر بیان و اکتساب ترجیح مکانی و نیز علائم وابستگی ناشی از تزریق مورفین در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
208910882بررسی اثر کاهندگی فشار خونی عصاره روغنی سیاه دانه در بیماران مبتلا به ازدیاد فشار خون : آزمایش بالینی رندوم دو سویه کورهمکارپایان یافتهبلي
209910550بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش کارآموزی داروخانه در دانشکده داروسازی مشهد سال 1391همکارپایان یافتهخير
210910035استخراج و آنالیزترامادول در بافتهای خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنهمکارپایان یافتهبلي
211900977بررسی مهار پروتئین های اصلی دخیل در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی (MDR1، MRP1 و ABCG2) با استفاده از تیموکینونهمکارپایان یافتهخير
212900160استخراج و آنالیز هالوپریدول در بافتهای خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آنهمکارپایان یافتهبلي
213900154ارزیابی اثرات مهاری عصاره آبی و الکلی زعفران و مواد موثره آن (کروسین و سافرانال) برآنزیم منوآمین اکسیداز سرم گاوهمکارپایان یافتهبلي
21489754بررسی اثرات محافظتی روتین بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزهمکارپایان یافتهبلي
21589551بررسی اثر محافظتی لینالول بر آسیب سلول های PC-12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزهمکارپایان یافتهبلي
21689502بررسی اثر سافرانال بر مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از محرومیت سرم/گلوکز در سلول های PC-12همکارپایان یافتهبلي
21788502تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی ویژگیهای نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد حاوی سافرانال به عنوان ضدآفتاب و مرطوب کنندههمکارپایان یافتهبلي
21888394بررسی تاثیرآموزش داروساز بالینی درکارآیی پرستاران جهت تجویز صحیح داروهای ضد سرطان در بیمارستان امیدهمکارپایان یافتهبلي
21988317تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی ویژگیهای لیپوزومهای حاوی سافرانال به عنوان ضد آفتاب و مرطوب کنندههمکارپایان یافتهبلي
22087659بررسی اثرات تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات درون تنی در موش سوری همکارپایان یافتهخير
22187658بررسی اثرات و مکانیسم تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات برون تنی در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
22282030بررسی سمیت تحت حاد عصاره هسته سنجد بر روی رتهمکارپایان یافتهخير
22382005بررسی سمیت تحت حاد کلاله و گلبرگ زعفران بر روی رتهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981051Attenuating Effect of Portulaca oleracea Extract on Chronic Constriction Injury Induced Neuropathic Pain in Rats: An Evidence of Anti-oxidative and Anti-inflammatory EffectsISICNS & neurological disorders drug targets1397دوم
2980800A comprehensive review on biological activities and toxicology of crocetinISIFood and chemical toxicology1398مسئول
3980660Neuroprotective Effects of Thymoquinone in Acrylamide-Induced Peripheral Nervous System Toxicity Through MAPKinase and Apoptosis Pathways in RatISINeurochemical research1398مسئول
4980213Liquid Chromatography Analysis of Clozapine in Rat Brain Tissue, Using its Molecularly Imprinted Polymer after Administration of Toxic Dose of Drug and Lipid Emulsion TherapyISICurrent Pharmaceutical Analysis1398مسئول
5980211Immunoregulatory and anti-inflammatory properties of Crocus sativus (Saffron) and its main active constituents: A reviewISIiranian journal of basic medical sciences1398مسئول
6980210The effects of Crataegus pinnatifida (Chinese hawthorn) on metabolic syndrome: A reviewISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398مسئول
7980158Protective Effect of Thymoquinone on D-Galactose-Induced Aging in MiceISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1397مسئول
8980045Effect of saffron (stigma of Crocus sativus L.) aqueous extract on ethanol toxicity in rats: A biochemical, histopathological and molecular studyISIJournal of ethnopharmacology1398مسئول
9980038Effects of crocin on spatial memory impairment induced by hyoscine and its effects on bdnf, creb, and p-creb protein and mrna levels in rat hippocampusISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1396مسئول
10980037Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrol alleviate bisphenol-A-induced metabolic syndrome: Biochemical and molecular evidencesISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397مسئول
11980036berberine and barberry (Berberis vulgaris): A clinical reviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397مسئول
12974281Neuroprotective effect of clavulanic acid on trimethyltin (TMT)-induced cytotoxicity in PC12 cellsISIDrug and chemical toxicology1397دوم
13974013Evaluation of epigallocatechin gallate and epicatechin gallate effects on acrylamide-induced neurotoxicity in rats and cytotoxicity in PC 12 cellsISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1397اول
14974012Effect of Crocus sativus L. stigma (saffron) against subacute effect of diazinon: Histopathological, hematological, biochemical and genotoxicity evaluations in ratsPMCJournal of pharmacopuncture1397مسئول
15974011Pharmacokinetic Properties of Saffron and its Active ComponentsISIEuropean journal of drug metabolism and pharmacokinetics1397مسئول
16974010Silybum marianum (milk thistle) and its main constituent, silymarin, as a potential therapeutic plant in metabolic syndrome: A reviewISIPhytotherapy research1397مسئول
17974007protective role of lycopene against chemical and natural toxinsISIBioFactors1397چهارم
18973997Saffron (Crocus sativus) petal as a new pharmacological target: A reviewISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
19973996Bisphenol A vascular toxicity: Protective effect of Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrolISIPhytotherapy research1397مسئول
20973995Therapeutic potential of Panax ginseng and its constituents, ginsenosides and gintonin, in neurological and neurodegenerative disorders: a patent reviewISIExpert opinion on therapeutic patents1397مسئول
21973994Medicinal plants in treatment of hypertriglyceridemia A review based on their mechanisms and effectivenessISIPHYTOMEDICINE1397مسئول
22973993The Prophylactic and Therapeutic Effects of Saffron Extract and Crocin on Ethanol Withdrawal Syndrome in MicePMCJournal of pharmacopuncture1397مسئول
23973879the protective effect of fasudil against acrylamide induced cytotoxicity in pc12 cellsISIDrug and chemical toxicology چهارم
24973370Effects of Clavulanic Acid on the Acquisition and Reinstatement Following Morphine induced Conditioned Place Preference in MicePMCBasic and clinical neuroscience1397مسئول
25972973Intravenous Lipid Emulsion Increased Muscles Power and Survival Time of Phenobarbital in Intoxicated Ratsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Iranian Medical Council1397مسئول
26972896the natural phenolic compounds as modulators of NAPDH oxidase in hypertensionISIPHYTOMEDICINE1397سوم
27972707A glance at black cumin (Nigella sativa) and its active constituent, thymoquinone, in ischemia: a reviewISIiranian journal of basic medical sciences1397مسئول
28972184Protective effects of Vitis vinifera (grapes) and one of its biologically active constituents, resveratrol, against natural and chemical toxicities: A comprehensive reviewISIPhytotherapy Research1397مسئول
29972159Effects of Thymoquinone on Sperm Parameters, Apoptosis, Testosterone Level, and Oxidative Stress in a Mouse Model of D-Galactose-Induced AgingscopusPharmaceutical Sciences1397چهارم
30971969effect of plant extract and bioactive compound on attenuation of bleomycin induced pulmonary toxicityISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397سوم
31971958Preventive effects of crocin on neuronal damages induced by D-galactose through AGEs and oxidative stress in human neuroblastoma cells (SH-SY5Y).PMCJournal of pharmacopuncture1396مسئول
32971890Saffron Induced Relaxation in Isolated Rat Aorta via Endothelium Dependent and Independent MechanismsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397سوم
33971887Saffron and its derivatives, crocin, crocetin and safranal: a patent reviewISIEXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS1396مسئول
34971886The mechanism of protective effect of crocin against liver mitochondrial toxicity caused by arsenic IIISIToxicology mechanisms and methods1396مسئول
35971885Protective effects of chrysin on sub-acute diazinon-induced biochemical, hematological, histopathological alterations, and genotoxicity indices in male BALB/c miceISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1397مسئول
36971884Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) as an antidote or a protective agent against natural or chemical toxicities: a reviewISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1397مسئول
37971883Crocin Prevents Sub-Cellular Organelle Damage, Proteolysis and Apoptosis in Rat Hepatocytes: A Justification for Its HepatoprotectionISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397مسئول
38971881A review of the effects of Capsicum annuum L. and its constituent, capsaicin, in metabolic syndromeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
39971880Medicinal herbs in the treatment of neuropathic pain: A reviewISIThe Iranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
40971326Toxicological effects of Camellia sinensis (green tea): A review.ISIPhytotherapy research1397مسئول
41971241Turmeric (curcuma longa) and its major constituent as nontoxic and safe substancesISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397مسئول
42971052In vitro evaluation of antibacterial activity of verbascoside, lemon verbena extract and caffeine in combination with gentamicin against drug-resistant Staphylococcus aureus and Escherichia coli clinical isolatesPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
43970684Rosmarinic acid attenuates development and existing pain in a rat model of neuropathic pain: An evidence of anti-oxidative and anti-inflammatory effectsISIPHYTOMEDICINE1396مسئول
44970643Protective effect of crocin against d-galactose-induced aging in micePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
45970623Antidotal or protective effects of Curcuma longa (turmeric) and its active ingredient, curcumin, against natural and chemical toxicities: A reviewISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1396مسئول
46970535Proteomics and phosphoproteomics analysis of liver in male rats exposed to bisphenol A: Mechanism of hepatotoxicity and biomarker discoveryISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396پنجم به بعد
47970488Neuroprotective potential of crocin against malathion-induced motor deficit and neurochemical alterations in ratsISIENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH1396دوم
48970118New approach for the treatment of neuropathic pain: Fibroblast growth factor 1 gene-transfected adipose-derived mesenchymal stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PAIN1396مسئول
49963816Review on the Potential Therapeutic Roles of Nigella sativa in the Treatment of Patients with Cancer: Involvement of Apoptosis - Black cumin and cancerPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1396مسئول
50963488Study of the Role of CREB, BDNF, and VGF Neuropeptide in Long Term Antidepressant Activity of Crocin in the Rat CerebellumISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396مسئول
51963486Toxicological Effects of Glycyrrhiza glabra (Licorice): A ReviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
52963348Memory enhancement and protective effects of crocin against D-galactose aging model in the hippocampus of Wistar ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
53963339Natural medicines for acute renal failure: A reviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
54962850The Effect of Ethanolic Extract of Lippia Citriodora on Rats with Chronic Constriction Injury of Neuropathic painISICell journal1396مسئول
55962786CHARACTERIZATION AND ANTI-TUMOR ACTIVITY OF PEGYLATED NANOLIPOSOMES CONTAINING SAFRANAL IN MICE BEARING C26 COLON CARCINOMAISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH1395دوم
56962687Review on Clinical Trials of Black Seed (Nigella sativa ) and Its Active Constituent, ThymoquinonePMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1396مسئول
57962406A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of saffron stigma (Crocus sativus L.) in mothers suffering from mild-to-moderate postpartum depressionISIPHYTOMEDICINE1396چهارم
58962166Neuroprotective effect of safranal, an active ingredient of Crocus sativus , in a rat model of transient cerebral ischemia.ISIFOLIA NEUROPATHOLOGICA1396مسئول
59962158Protective Effects of Red Onion (Allium cepa) Ethanolic Extract on Learning and Memory Impairments in Animal Model of DiabetesISIGALEN MEDICAL JOURNAL1396دوم
60962015Protective effect of thymoquinone, the active constituent of Nigella sativa fixed oil, against ethanol toxicity in ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
61961918Herbal Medicines for Improving Quality of Life in Menopause Women: A Systematic Reviewعلمی پژوهشی ایندکس نشدهWomen's Health & Gynecology1395سوم
62961901A systematic review and meta-analysis of clinical trials on saffron (Crocus sativus) effectiveness and safety on erectile dysfunction and semen parametersPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397سوم
63961889Berberine protects against glutamate-induced oxidative stress and apoptosis in PC12 and N2a cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396مسئول
64961821Effect of linalool on the acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in mice.PMCAvicenna journal of phytomedicine1396مسئول
65961799Protective effect of crocin on SPA-induced liver toxicity in rats through inhibition of oxidative stress and downregulation of MAPK and MAPKAP signaling pathway and miRNA-122 expressionISIFood and Chemical Toxicology1396مسئول
66961704Review of Garcinia mangostana and its Xanthones in Metabolic Syndrome and Related ComplicationsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
67961317Anti-anxiety and hypnotic effects of ethanolic and aqueous extracts of Lippia citriodora leaves and verbascoside in micePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
68961142An overview on immunoregulatory and anti-inflammatory properties of chrysin and flavonoids substancesISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
69961070Effects of Avocado (Persea americana) on Metabolic Syndrome: A Comprehensive Systematic ReviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
70960862Enhancement of antinociceptive effect by co-administration of amitriptyline and Crocus sativus in a rat model of neuropathic painISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
71960861Protective effects of green tea on olanzapine-induced-metabolic syndrome in ratsISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
72960860Toxicology effects of berberis vulgaris (Barberry) and its active constituent, berberine: A reviewISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
73960859Berberis vulgaris and its constituent berberine as antidotes and protective agents against natural or chemical toxicitiesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
74960858Berberine attenuates convulsing behavior and extracellular glutamate and aspartate changes in 4-aminopyridine treated ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
75960737Anti-Aging Effect of Nigella Sativa Fixed Oil on D-Galactose-Induced Aging in MicePMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395مسئول
76960732Boswellic Acid Improves Cognitive Function in a Rat Model Through Its Antioxidant Activity - Neuroprotective effect of Boswellic acidPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395مسئول
77960447Black Seed (Nigella Sativa) and its Constituent Thymoquinone as an Antidote or a Protective Agent Against Natural or Chemical ToxicitiesISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
78960386A review of the effects of Berberis vulgaris and its major component, berberine, in metabolic syndromeISIiranian journal of basic medical sciences1396مسئول
79960273Pharmacological Effects of a Synthetic Quinoline, a Hybrid of Tomoxiprole and Naproxen, Against Acute Pain and Inflammation in Mice: a Behavioral and Docking studyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396اول
80960145A review of the role of orexin system in pain modulationISIBiomedicine & Pharmacotherapy1396مسئول
81954362Saffron: a promising natural medicine in the treatment of metabolic syndromeISIJournal of the science of food and agriculture1396مسئول
82954361Effect of Catechins, Green tea Extract and Methylxanthines in Combination with Gentamicin Against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa: - Combination therapy against resistant bacteriaPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395مسئول
83954360The Relaxant Activity of Safranal in Isolated Rat Aortas is Mediated Predominantly via an Endothelium-Independent Mechanism: -Vasodilatory mechanism of safranalPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395مسئول
84954359Evaluation of the neuroprotective effect of silymarin on acrylamide-induced neurotoxicityISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1395مسئول
85954358Russian olive (Elaeagnus angustifolia) as a herbal healerPMCBIOIMPACTS1395مسئول
86954357Crocin prevents haloperidol-induced orofacial dyskinesia: Possible an antioxidant mechanismISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
87954356Berberis Vulgaris and Berberine: An Update ReviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
88954355Cinnamon effects on metabolic syndrome: A review based on its mechanismsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
89954354Toxicology effects of saffron and its constituents: A reviewISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
90954353Protective effects of green tea and its main constituents against natural and chemical toxins: A comprehensive reviewISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395مسئول
91954352Anti-inflammatory effects of ethanolic extract of Rosmarinus officinalis L. and rosmarinic acid in a rat model of neuropathic pain.ISIBiomedicine & Pharmacotherapy1395مسئول
92952571Acute, Subacute, and Cell Toxicity of the Aqueous Extract of Lippia citriodoraISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1395مسئول
93952411Recognition and characterization of Erythropoietin binding-proteins in the brain of miceISIiranian journal of basic medical sciences1395پنجم به بعد
94952134Protective and hypoglycemic effects of celery seed on streptozotocin-induced diabetic rats: experimental and histopathological evaluationISIACTA DIABETOLOGICA1395سوم
95951839Teratogenic Effect of Verbascoside, Main Constituent of Lippia citriodora Leaves, in MiceISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
96951824Phytotherapy of opioid dependence and withdrawal syndrome: a reviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393مسئول
97951822Pharmacological Effects of Glycyrrhiza spp. and Its Bioactive Constituents: Update and ReviewISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1394اول
98951819Saffron as an antidote or a protective agent against natural or chemical toxicities.ISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1394مسئول
99951815Black Cumin (Nigella sativa) and Its Active Constituent, Thymoquinone: An Overview on the Analgesic and Anti-inflammatory EffectsISIPLANTA MEDICA1394مسئول
100951813The Effect of Verbascoside in Neuropathic Pain Induced by Chronic Constriction Injury in RatsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
101951812. Rosemary (Rosmarinus officinalis) as a potential therapeutic plant in metabolic syndrome: a reviewISINAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY1395مسئول
102951811Attenuation of morphine tolerance and dependence by thymoquinone in mice.ISIAvicenna J Phytomed1394اول
103951810A review of Neuropharmacology Effects of Nigella sativa and Its Main Component, ThymoquinoneISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
104951805Therapeutic effects of saffron (Crocus sativus L.) in digestive disorders: a reviewISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
105951797Review of the Pharmacological Effects of Vitis vinifera (Grape) and its Bioactive Constituents: An Update.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
106951795Teratogenic effect of Lippia citriodora leaves aqueous extract in micePMCavicenna journal of phytomedicine1395مسئول
107951793Effect of alcoholic extract of aerial parts of Rosmarinus officinalis L. on pain, inflammation and apoptosis induced by chronic constriction injury (CCI) model of neuropathic pain in rats.ISIJournal of Ethnopharmacology1395مسئول
108951791Effects of berberine on acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in micePMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395مسئول
109951788Anticonvulsant effect of Satureja hortensis aerial parts extracts in micePMCavicenna journal of phytomedicine1395مسئول
110951768Aqueous and Ethanolic Extracts of Boswellia serrata Protect Against Focal Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury in RatsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395دوم
111951668Evaluation of Protein Ubiquitylation in Heart Tissue of Rats Exposed to Diazinon (an Organophosphate Insecticide) and Crocin (an Active Saffron Ingredient): Role of HIF-1αISIdrug research1394دوم
112951667Protective effect of crocin against apoptosis induced by subchronic exposure of the rat vascular system to diazinonISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395دوم
113951666Protective effect of crocin on diazinon induced vascular toxicity in subchronic exposure in rat aorta ex-vivoISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1393دوم
114951665Effect of exposure to diazinon on adult rat’s brainISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395دوم
115950792The effect of O-1602, an atypical cannabinoid, on morphine-induced conditioned place preference and physical dependenceISIpharmacological reports1395دوم
116950165Grapes (Vitis vinifera) as a Potential Candidate for the Therapy of the Metabolic SyndromeISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
117950137Proteomics screening of adenosine triphosphate-interacting proteins in the liver of diazinon-treated ratsISIHuman & experimental toxicology1395سوم
118950136Screening and identification of SUMo-proteins in sub-acute treatment with diazinonISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394چهارم
119950028Razi’s Al-Hawi and saffron (Crocus sativus): a reviewISIiranian journal of basic medical sciences1394مسئول
120941695Involvement of brain‐derived neurotrophic factor (BDNF) on malathion induced depressive‐like behavior in subacute exposure and protective effects of crocinISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
121940882Crocin reduced acrylamide-induced neurotoxicity in wistar rat through inhibition of oxidative stressISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
122940806Evaluation of the antidepressant-like effects of acute and sub-acute administration of crocin and crocetin in mice.PMCAvicenna journal of phytomedicine1394مسئول
123940625Acute, sub-acute and cell toxicity of VerbascosidescopusResearch Journal of Medicinal Plant1394مسئول
124940135Protective effect of crocin on acrolein-induced tau phosphorylation in the rat brainISIActa neurobiologiae experimentalis1394مسئول
125935561Antidepressant Effect of Crocus sativus Aqueous Extract and its Effect on CREB, BDNF, and VGF Transcript and Protein Levels in Rat HippocampusISIDrug research1393مسئول
126935529Linalool as a neuroprotective agent against acrylamide-induced neurotoxicity in Wistar ratsISIDrug and chemical toxicology1394مسئول
127935337Effect of Crocus sativus extracts and its active constituent safranal on the harmaline-induced tremor in miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
128935336Protective effects of the aqueous extract of Crocus sativus against ethylene glycol induced nephrolithiasis in ratsISIEXCLI Journal1394مسئول
129935335Protective effect of green tea aqueous extract on acrylamide induced neurotoxicityPMCJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1394مسئول
130935334A review on the effects of Allium sativum (Garlic) in metabolic syndromeISIJOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION1394مسئول
131935333Clinical Applications of Saffron (Crocus sativus) and its Constituents: A ReviewISIDrug Research1394مسئول
132934864Saffron as an antidote or a protective agent against natural or chemical toxicitiesISIDARU, Journal of Pharmaceutical Sciences1394مسئول
133934575Evaluation of diazinon-induced hepatotoxicity and protective effects of crocinISIToxicology and Industrial Health1394مسئول
134934467Effect of Nigella sativa on ischemia-reperfusion induced rat kidney damageISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393پنجم به بعد
135934243Minocycline potentiates the anti-hyperalgesic effect of ceftriaxone in CCI-induced neuropathic pain in ratsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1393سوم
136934048Black cumin (Nigella sativa) and its constituent (thymoquinone): a review on antimicrobial effectsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
137934047The protective effect of Nigella sativa against liver injury: a reviewISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
138934046Neuroprotective effect of thymoquinone in acrylamide-induced neurotoxicity in Wistar ratsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
139934045Effect of Nigella sativa fixed oil on ethanol toxicity in ratsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
140934010Review of Plants and Their Constituents in the Therapy of Cerebral IschemiaISIPhytotherapy Research1393مسئول
141934008Review of the protective effects of rutin on the metabolic function as an important dietary flavonoidISIJournal of Endocrinological Investigation1393اول
142934005Attenuation of oxidative stress, inflammation and apoptosis by ethanolic and aqueous extracts of Crocus sativus L. stigma after chronic constriction injury of rats.ISIAn Acad Bras Cienc1393مسئول
143934003A review of the effects of Nigella sativa L. and its constituent, thymoquinone, in metabolic syndromeISIThe Journal of Endocrinological Investigation1393مسئول
144933820Antilithiatic effects of crocin on ethylene glycol-induced lithiasis in ratsISIUrolithiasis1393مسئول
145933692Effects of intraperitoneal thymoquinone on chronic neuropathic pain in ratsISIPlanta Medica1393مسئول
146932936Cardiovascular effects of saffron and its active constituents: A review articleSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران1392چهارم
147932022Inhibitory effect of Crocus sativus L. ethanol extract on adjuvant-induced arthritisISIFood and Agricultural Immunology1393چهارم
148930937Ceftriaxone, a Beta-Lactam Antibiotic,Modulates Apoptosis Pathways and Oxidative Stress in a Rat Model of Neuropathic PainISIBioMed Research International1393مسئول
149930936Evaluating the effects and safety of intravenous lipid emulsion on haloperidol-induced neurotoxicity in rabbitISIBioMed Research International1393مسئول
150930861Proteomic screening of molecular targets of crocinISIDaru1392اول
151924938Saffron Reduced Toxic Effects of its Constituent, Safranal, in Acute and Subacute Toxicities in RatsPMCJundishapur J Nat Pharm Prod1391مسئول
152924834Effects of rutin on acrylamide-induced neurotoxicityISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1392مسئول
153924787Effects of Chronic Crocin Treatment on Desoxycorticosterone Acetate (Doca)-Salt Hypertensive RatsISIIran J Basic Med Sci1392مسئول
154924786Alteration of protein profile in rat liver of animals exposed to subacute diazinon: A proteomic approachISIElectrophoresis1393مسئول
155924577Review of pharmacological effects of Myrtus communis L. and its active constituentsISIPhytotherapy Research1393مسئول
156924576Chrysin Reduced Acrylamide-Induced Neurotoxicity in Both in vitro and in vivo AssessmentsMedlineIranian biomedical journal1393مسئول
157924575Inhibitory effect of Berberis vulgaris aqueous extract on acquisition and reinstatement effects of morphine in conditioned place preferences (CPP) in micePMCJundishapur journal of natural pharmaceutical products1393مسئول
158924574Saffron: a herbal medicine of third millenniumPMCJundishapur J Nat Pharm Prod1392اول و مسئول
159924573The effect of chronic administration of safranal on systolic blood pressure in ratsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393مسئول
160924566The Effect of Chronic Administration of Saffron (Crocus sativus) Stigma Aqueous Extract on Systolic Blood Pressure in RatsPMCJundishapur J Nat Pharm Prod1392مسئول
161924537Evaluation of intravenous lipid emulsion on haloperidol induced hypotension in rabbitsISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1392مسئول
162924536Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Pimpinella anisum L. Seeds on Milk Production in RatsMedlineJournal of Acupuncture and Meridian Studies1393اول و مسئول
163924531Crocin Improves Lipid Dysregulation in Subacute Diazinon Exposure through ERK1/2 Pathway in Rat Liver.ISIdrug research1393مسئول
164924528Antidepressant effects of crocin and its effects on transcript and protein levels of CREB, BDNF, and VGF in rat hippocampusISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences 1392مسئول
165924526Bioactivity assessment and toxicity of crocin: a comprehensive reviewISIFood and Chemical Toxicology1392مسئول
166923970Evaluation of teratogenic effects of crocin and safranal, active ingredients of saffron, in mice.ISIToxicology and Industrial Health1392مسئول
167923969Failure of intravenous lipid emulsion to reduce diazinon-induced acute toxicity: a pilot study in ratISIIranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR)1392مسئول
168923602Effect of Cyanocobalamin (vitamin B12) in the Induction and Expression of Morphine Tolerance and Dependence in Mice.PMCDrug research1392مسئول
169923350Crocetin Attenuates Spatial Learning Dysfunction and Hippocampal Injury in a Model of Vascular DementiaISIcurrent neurovascular research1392دوم
170923047The efficacy of pyridoxine (Vit B6) in the treatment of nausea and vomiting of pregnancyscopusمجله زنان مامائی و نازائی ایران1381دوم
171922638Promising effects of intravenous lipid emulsion as an antidote in acute tramadol poisoningISIRegional Anesthesia and Pain Medicine1392مسئول
172922428Antitumor Activity of PEGylated Nanoliposomes Containing Crocin in Mice Bearing C26 Colon CarcinomaISIPlanta Medica1392دوم
173921674Effect of Crocus sativus L. (Saffron) on Coagulation and Anticoagulation Systems in Healthy VolunteersISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393مسئول
174921648Proteomic analysis of rat cerebral cortex following subchronic acrolein toxicityISIToxicology and Applied Pharmacology1392مسئول
175921647Traditional Chinese and Indian medicine in the treatment of opioid dependence:a reviewChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392مسئول
176921645Safety Evaluation of Crocin (a constituent of saffron) Tablets in Healthy VolunteersISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
177921643Safranal: From an Aromatic Natural Product to a Rewarding Pharmacological AgentISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
178921254Acute and Subacute Toxicity of Safranal, a Constituent of Saffron, in Mice and RatsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1391اول و مسئول
179921096Affinity-based target deconvolution of safranalISIDaru1391اول
180921095 Protective effect of crocin on diazinon induced cardiotoxicity in rats in subchronic exposure ISIChem Biol Interact.1392دوم
181921094Crocin restores hypotensive effect of subchronic administration of diazinon in ratsISIIran J Basic Med Sci1391دوم
182921072Comparative study of topical 80% trichloroacetic Acid with 35% trichloroacetic Acid in the treatment of the common wartISIJournal of Drugs in Dermatology1391پنجم به بعد
18391597Cardioprotective Effect of Saffron Extract and Safranal inIsoproterenol-Induced Myocardial Infarction in Wistar Rats Isoproterenol-Induced Myocardial Infarction in Wistar RatsISIIranian journal of basic medical sciences1391مسئول
18491579Development and Validation of HPLC Method for Determination of Crocetin, a constituent of Saffron, in Human Serum SamplesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
18591368Antioxidant Activity of Pistacia vera Fruits, Leaves and Gum ExtractsISIiranian journal of pharmaceutical research1391اول و مسئول
18691323Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Nigella sativa Seeds on Milk Production in RatsPMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1391مسئول
18791322Anticonvulsant Effect of Berberis integerrima L. Root Extracts in MicePMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1391اول و مسئول
18891309Antinociceptive Evaluation of Ceftriaxone and Minocycline Alone and in Combination IN A NEUROPATHIC PAIN MODEL IN RAT ISINeuroscience1391مسئول
18991281بررسی اثر داروشناسی و سم شناسی سیاه دانهChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1391اول و مسئول
19091280Avicenna's (Ibn Sina) the Canon of Medicine and Saffron (Crocus sativus): A Review.ISIPhytotherapy Research1392اول و مسئول
19191279Effect of aqueous extract of Crocus sativus L. (saffron) stigma against subacute effect of diazinon on specific biomarkers in rats ISIToxicology and Industrial health1391مسئول
19291232Anxiolytic and Hypnotic Effects of Aqueous and Ethanolic Extracts of Aerial Parts of Echium italicum L. in Micescopusjundishapur journal of natural pharmaceutical products1391اول
19391136Anti-nociceptive and Anti-inflammatory Effects of Cyanocobalamin (Vitamin B12) Against Acute and Chronic Pain and Inflammation in MiceISIArzneimittel-Forschung1391اول
19491084Effect of thymoquinone, a constituent of Nigella sativa L., on ischemia–reperfusion in rat skeletal muscleISINaunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology1391مسئول
19591024Evaluation of aqueous and ethanolic extracts of saffron, Crocus sativus L., and its constituents, safranal and crocin in allodynia and hyperalgesia induced by chronic constriction injury model of neuropathic pain in ratsISIFitoterapia1390مسئول
19690938Effect of Ocimum basilicum L. Aerial Parts Extract and Fractions on Morphine WithdrawalChemical AbstractJournal of Medicinal Plants1390اول و مسئول
19790842Inhibitory effect of aqueous extract of Saffron (Crocus sativus L.) on adjuvant-induced arthritis in Wistar ratscopusPharmacologyonline1390پنجم به بعد
19890802Antiallodynia and antihyperalgesia effects of ceftriaxone in treatment of chronic neuropathic pain in ratsISIActa neuropsychiatrica1390دوم
19990781Effect of Linalool on Morphine Tolerance and Dependence in MiceISIPhytotherapy research1391اول و مسئول
20090777Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Pistacia vera LeafExtract in MiceISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1390مسئول
20190680I HIBITORY EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT OF SAFFRO (CROCUS SATIVUS L.) O ADJUVA TI DUCED ARTHRITIS I WISTAR RATscopusPharmacologyonline1390پنجم به بعد
20290622Effects of aqueous saffron extract (Crocus sativus L.) on the acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in miceindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390اول
20390520Preparation, Characterization and Evaluation of Sun Protective and Moisturizing Effects of Nanoliposomes Containing SafranalISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390سوم
20490499Antinociceptive, Anti-inflammatory Effects and Acute Toxicity of Aqueous and Ethanolic Extracts of Myrtus communis L. Aerial Parts in MicePMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1390مسئول
20590443Interaction of methylxanthines and gentamicin against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa: Role of phosphodiesterase inhibitionISIActa microbiologica et immunologica Hungarica1390مسئول
20690371Neuroprotective Effect of Crocin on Acrylamide-induced Cytotoxicity in PC12 cellsISICellular and molecular neurobiology1390مسئول
20790294Effects of aqueous and ethanolic leaf extracts of Mentha Longifolia on morphine dependence in micescopusPharmacologyonline 1390اول
20890292Effects of crocin on the acquisition and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in micescopusPharmacologyonline1390سوم
20990290Study of antitumor effect of methanolic and aqueous extracts of Allium stivum l. (garlic) cloves using potato disc bioassayscopusPharmacologyonline1390اول
21090219Phototoxicity activity of Psoralea drupacea L. using Atremia salina bioassay systemعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390دوم
21190200Synthesis of Novel 4-[1-(4-fluorobenzyl)-5-imidazolyl] Dihydropyridines and Studying their Effects on Rat Blood PressureISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390دوم
21290112Effects of Saffron (Crocus sativus L.) and its Active Constituent, Crocin, on Recognition and Spatial Memory after Chronic Cerebral Hypoperfusion in Rats RatsISIPhytotherapy research1390اول
21390097Evaluation of the antiemetic effect of Valeriana officinalis root extract in young chickenscopusJournal of Medicinal Plants1390مسئول
21490011The effect of crocin and safranal, constituents of saffron, against subacute effect of diazinon on hematological and genotoxicity indices in ratsISIPhytomedicine1390مسئول
21589693تعیین خصوصیات و ارزیابی آثار ضد آفتاب نانولیپوزوم‌های حاوی زعفران و سافرانالSID/Iranmedex/Magiranمجله پوست و زیبایی1389سوم
21689688Muscle Relaxant, Hypnotic and Anti-anxiety Effects of Pistacia vera gum Hydroalcoholic Extract in MicescopusJournal of Medicinal Plants1389دوم
21789600Acute and sub-acute toxicity of crocin, a constituent of Crocus sativus L. (saffron), in mice and ratsscopus Pharmacologyonline 1389اول
21889429Effects Boswellia carterii gum resin fractions on intact memory and hyoscine-induced learning impairments in rats performing the Morris water maze taskscopusJournal of Medicinal Plants 1389اول
21989428Does Saffron Have Antisolar and Moisturizing Effects?ISIIranian Journal of Pharmaceutical Research 1389مسئول
22089358antinociceptive effect of elaeagnus angustifolia fruits on sciatic nerve ligated miceISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences 1389دوم
22189352Investigating the Effect of Aqueous Extract of Chicorium intybus L. Leaves on Offspring Sex Ratio in RatISIPhytotherapy Research1389سوم
22289231Antinociceptive, anti-inflammatory and acute toxicity effects of juglans regia l. leaves in miceISIIranian Red Crescent Medical Journal1389مسئول
22389203Effect of Crocus sativus L. (saffron) stigma and its constituents, crocin and safranal, on morphine withdrawal syndrome in miceISIphytotherapy research1389مسئول
22489199Hypotensive Effect of Aqueous Saffron Extract (Crocus sativus L.) and its Constituents, Safranal and Crocin, in Normotensive and Hypertensive RatsISIPhytother Res1389دوم
22589149Extraction of crocin from saffron (Crocus sativus) using molecularly imprinted polymer solid-phase extractionISIJ Sep Sci1389دوم
22689142Sub-acute effects of diazinon on biochemical indices and specific biomarkers in rats: Protective effects of crocin and safranalISIfood and chemical toxicology1389مسئول
22789126بررسی اثرات فراکسیونهای کندر بر روی حافظه و یادگیری به روش ماز آبی موریسscopusفصلنامه گیاهان دارویی1389مسئول
22889056Antiurolithiatic activity of Pinus eldarica medw: fruits aqueous extract in ratsISIUrol J1389مسئول
22988747Anxiolytic and hypnotic effect of Crocus sativus aqueous extract and its constituents, crocin and safranal, in miceISIPhytotherapy Research 1388اول
23088580Anticonvulsant effect of Citrus bigaradia Duh. leaves extracts in mice scopusPharmacologyonline 1388اول
23188310Evaluation of the cytotoxic activity of crocin and safranal using potato disc and brine shrimp assaysscopusPhysiology and Pharmacology1388دوم
23288163circadian variation of antinociceptive effect of adenosine and adenosine A1 RECEPTOR agonists N6-PHENYLISOPRPPYL adenosine and 2-chloroadenosine in micescopuspharmacologyonline1388اول و مسئول
23388103Antioxidant activity of aqueus and ethanolic extracts of crocus sativus L stigma and its bioactive constituent, crocin and safranal ISIPHCOG MAG1388مسئول
23488063Antioxidant and antidepressant effect of four novel bupropion analoguesscopusPharmacologyonline 1388سوم
23588059Review of the Pharmacological and Toxicological Effects of Salvia leriifoliaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1388اول و مسئول
23688058Protective effect of Salvia leriifolia Benth. root aqueous and ethanolic extracts on renal ischemia-reperfusion in uninephrectomized wistar male ratsscopuspharmacologyonline1388اول و مسئول
23788057Effect of R-Phenylpropyladenosine and methylxathines on memory and learning peformance in goldfishscopusPharmacologyonline 1388اول و مسئول
23888035Evaluation of Crocus sativus L. (saffron) on male erectile dysfunction: A pilot studyISIPHYTOMEDICINE1388مسئول
23987693Synthesis and antidepressant activity of N-substituted imidazole-5-carboxamides in forced swimming test modelscopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1387دوم
24087341بررسی اثر ضداضطرابی عصاره های آبی و الکلی برگ گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) به روش ماز صلیبی شکل (Elevated Plus Maze) در موشChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1387مسئول
24187295Review of pharmacological effects of Glycyrrhiza sp and its bioactive compoundsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1387مسئول
24287294Protective Effect of Crocus sativus Stigma Extract and Crocin (trans-crocin 4) on Methyl Methanesulfonate-Induced DNA Damage in Mice Organs ISIDNA and Cell Biology 1387مسئول
24387213Selective Inhibitory Effect of Adenosine A1 Receptor Agonists on the Proliferation of Human Tumor Cell LinesISIIranian Biomedical Journal1387اول
24487147Antiabsence effects of Safranal in acute experimental seizure models:EEG and autoradiographyISIjournal of pharmacy and pharmaceutical sciences1387چهارم
24587137Pharmacological and therapeutic effects of Berberis vulgaris and its active constituent BerberineISIPhytotherapy Reaserch1387مسئول
24687131Evaluation of teratogenicity of Salvia leriifolia Benth. in micescopusJournal of Medicinal Plants 1387دوم
24787122بررسی اثر ضد اضطرابی عصاره های آبی و الکلی برگ گیاه نوروزک به روش ماز صلیبی شکلscopusفصلنامه گیاهان دارویی1387مسئول
24887120بررسی اثرات تراتوژنیک گیاه نوروزک( salvia leriifolia Benth ) در موش سوریEmbaseفصلنامه گیاهان دارویی1387
24987117Antiemetic Effect of Pistacia Vera L.(Pistachio) leaves and Nuts Aqueous Extracts in Young ChickenscopusPharmacologyonline1387اول و مسئول
25087115Effects of Stachys Byzantina C. Koch Aerial parts Aqueous Extract on morphine Dependence and Tolerance in MicescopusPharmacologyonline1387
25187114Antitussive Effect of Thymoquinone, a Constituent of Nigella sativa seeds, in guinea pigsscopusPharmacologyonline1387اول
25287071Effect of safranal on Extracellular hippocampal levels of glutamate and Aspartate during Kainic Acid Treatment in Anesthetized RatsISIPlanta Medica1387اول
25387061Antidepressant and antioxidant activities of some 2-benzoxazolinone derivatives as bupropion analoguesscopusPharmacologyonline1388دوم
25487056Safety evaluation of saffron (Crocus sativus) tablets in healthy volunteersISI Phytomedicine1387مسئول
25587051A study of acute and chronic anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of thiamine in miceISIIran Biomed J1387دوم
25687035Anti-anxiety effect of aqueous and ethanolic extracts of Salvia leriifolia Benth. leaves in mice using elevated plus mazescopus Journal of Medicinal Plants 1387اول و مسئول
25787003The effect of saffron, Crocus sativus stigma, extract and its constituents, safranal and crocin on sexual behaviors in normal male ratsISIPHYTOMEDICINE 1387مسئول
25886681protective effect of nigella sativa L . Extract and thymoquinone, its active constituent , on renalischemia -reperfusion -induced oxidative damage in rats scopuspharmacologyonline1386اول و مسئول
25986667Effects of berberis vulgaris fruit extracts and its active component berberine on morphine dependence hypnosis and locomotor activity in micescopusPharmacologynoline1386دوم
26086666Effect of Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo aerial parts extracts and fractions on morphine withdrawal syndrome in micescopusJournal of Medicinal Plants1386اول و مسئول
26186659Antidepressant effect of kaempferol, a constituent of saffron (Crocussativus) petal, in mice and ratsscopusPharmacologyonline1386اول و مسئول
26286544Protective effect of safranal on pentylenetetrazol-induced seizures in the rat: Involvement of GABAergic and opioids systemsISIPHYTOMEDICINE1386اول و مسئول
26386518Effect of thymoquinone and Nigella sativa seeds oil on lipid peroxidation level during global cerebral ischemia-reperfusion injury in rat hippocampus.ISIPhytomedicine1386اول و مسئول
26486517Effect of safranal, a constituent of Crocus sativus (saffron), on methyl methanesulfonate (MMS)-induced DNA damage in mouse organs: an alkaline single-cell gel electrophoresis (comet) assay.ISIDNA Cell Biol1386مسئول
26586429Crocus Sativus L. (Saffron) Extract and its Active Constituents (Crocin and Safranal) on Ischemia-Reperfusion in Rat Skeletal MuscleISIEvidence-based Complementary and Alternative Medicine1388اول و مسئول
26686428Effect of Salvia leriifolia Benth. root extracts on ischemia-reperfusion in rat skeletal muscle.ISIBMC Complement Altern Med1386مسئول
26786405بررسی اثر تداخل آدنوزین و نیتریک اکساید بر حافظه فضایی رت به روش ماز آبی موریس Chemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1386مسئول
26886392Evaluation of Antidepressant effects of Aerial parts of Echium Vulgare on Mice scopusiranian journal of basic medical sciences 1386دوم
26986086Review of antiviraleffects of Glycyrrhiza glabra L and its active component ' glycyrrhizinscopusJournal of Medicinal Plant1386دوم
27086080Antidepressant effect of kaemferol . a constituent of saffron (Crocus sativus) petal/ in mice and ratsscopuspharmacologyonline1386مسئول
27186079Anti-nociceptive effect of safranal/ a constituent of Crocus sativus (saffron) .in micescopuspharmacologyonline1386اول و مسئول
27286077Antibacterial activity of total extracts and essential oil of Nigella sativa L. seeds in micescopusPharmacologyonline1386اول و مسئول
27386060Effect of nigella sativa seed extracts on isochemia-reperfusion in rat skeletal muscleISIPharmacologyonline1386اول و مسئول
27486059Effect of marrubium vulgare L.aerial parts aqueous and ethanolic extracts on morphine withdrawal syndrome in micescopusPharmacologyonline1386اول و مسئول
27586058Effects of ethosuximide on morphine tolerance and dependence in micescopusPhrmacologyonline1386دوم
27686056Evaluation of leishmaicidal effect of Perovskia abrotanoides Karel. root extract by in vitro leishmanicidal assay using promastigotes ofscopusPharmacologyonline1386مسئول
27786027مروری براثرات ضد ویروسی کیاه شیرین بیان وترکیب موثره آن گلیسیریزینChemical Abstractفصلنامه علوم دارویی1386دوم
27885260In vitro evaluation of methylxanthines and some antibiotics: Interaction against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosascopusIranian Biomedical Journal1385اول و مسئول
27985248Effect of Rosmarinus officinalis L. aerial parts extract and fractions on morphine withdrawal syndrome in micescopusJournal of Medicinal Plants1385اول و مسئول
28085226Isolation, Characterization and Study Of enhancing effects on nasal absorption of insulin in rat of the total saponin from Acanthophyllum squarrosumISICurrent Drug Delivery1385دوم
28185220Evaluation of the antitussive effect of stigma and petals of saffron (Crocus sativus) and its components, safranal and crocin in guinea pigsISIFitoterapia1385اول
28285187The pharmacological effects of Salvia species on the central nervous systemISIPhytotherapy Research1385مسئول
28385114بررسی اثر عصاره و فراکسیون های گیاه مهر خوش بر روی سندرم محرومیت از مرفین در موشChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1385اول
28485075Effect of nepeta glomerulosa boiss aerial parts aqueus extract on morphine withdrawal syndrome in miceChemical AbstractIranian journal of pharmaceutical sciences1385اول
28581001Effects of Anethum graveolens L. seed extracts on experimental gastric irritation models in micePMCBMC pharmacology1381مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981062Effects of Berberine on Glutamate-Induced Toxicity in PC12 and N2a Cellsسومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1398خير
2980081Neuroprotective Effect of Safranal, an Active Ingredient of Crocus Sativus, in a Rat Model of Transient Cerebral Ischemiaدومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدپوستر1397خير
3973450Effects of fibroblast growth factor type 1 expressing adipose-derived mesenchymal stem cells (AD-MSCFGF-1) on chronic neuropathic pain in ratsهفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1397خير
4973358بررسی توزیع بافتی سلول بنیادی در مدل درد نوروپاتی رتThe 21th Annual & 6th International Nuclear Medicine & Molecular Imaging Congressمشهدپوستر1396خير
5964320Predisposing effects of bisphenol-a in metabolic syndrome: Vitis vinifera (grape) seed extract and a protective role2nd international and 23rd iranian congress of physiology and pharmacologyچابهارپوستر1396خير
6963977Protective effects of Vitis vinifera (grape) seed extract and resveratrol on bisphenol-A induced vascular toxicity in chronic exposure in rat aorta ex-vivo14th iranian congress of toxicologyشیرازسخنرانی1396خير
7963976Ischemia/reperfusion injury in isolated rat heart: morin cardio-protective potential14th iranian congress of toxicologyشیرازپوستر1396خير
8963975Protective effects of resveratrol on bisphenol-A induced testicular toxicity in chronic exposure in rat14th iranian congress of toxicologyشیرازپوستر1396خير
9963972Effects of bisphenol-A on vessel beds: V. vinifera (grape) seed extract and a protective role15th Iranian Pharmaceutical Sciences Congressهمدانپوستر1396خير
10963971Predisposing effects of bisphenol-A in methabolic syndrome: resveratrol protective roleinternational congress nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
11963970Atherogenic effects of bisphenol-A on HUVECs: resveratrol protective roleinternational congress nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
12962992A systematic review and meta-analysis of clinical trials on saffron (Crocus sativus) effectiveness and safety on erectile dysfunction and semen parametersهمایش بین المللی تغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
13962580کروسین از دیسکنزی تاخیری ایجاد شده با هالوپریدول پیشگیری می کند: با مکانیسم احتمالی آنتی اکسیدانیچهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایرانشیرازسخنرانی1396خير
14962535بررسی اثر ضد افسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین بر سطح بیان CREB، BDNF و VGF در هیپوکامپ رتچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1391خير
15962533بررسی اثر ضد افسردگی کروسین و اثر آن بر سطح بیان ژن و پروتئین CREB، BDNF و VGF در هیپوکامپ رتبیست و یکمین کنگره بینالمللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزسخنرانی1392خير
16962528آنالیز پروتئومیکس و فسفو پروتئومیکس در کبد رت های قرار گرفته در معرض بیسفنول AThe Austrian Proteomics and Metabolomics Research Symposium APRS 2017Grazسخنرانی1396خير
17962504تاثیر اپی گالوکاتچین گالات بر اختلالات متابولیک ایجاد شده با الانزاپینپانزدهمین کنگره علوم دارویی ایرانهمدانپوستر1396خير
18960829Evaluation of Crocin Modulatory Effect on Inflammatory Phenotype in Macrophagesششمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1396خير
19953438تجویز تحت حاد ترامادول رفتار شبه اضطرابی را در موش های صحرایی تعدیل می کند.پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
20953387اثرات کروسین بر یادگیری و حافظه موش های صحرایی درمان شده با ترامادولششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
21953386اثرات کروسین بر تولید سلول های آپوپتوتیک در هیپوکامپ موش صحرایی درمان شده با ترامادولدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395خير
22950019Effects of adipose derived mesenchymal stem cells(AD-MSC) on allodynia and hyperalgesia in rats with chronic constriction injury induced neuropathic painکنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1394خير
23950017Alcoholic and aqueous extracts of Boswellia serrata protect against focal cerebral ischemia and reperfusion injury in ratsاولین کنگره بین الملی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
24940741بررسی تداخلات متیل گزانتین ها، تیموکینون و جنتامایسین با استافیلوکوک آرئوس و سودوموناس آئروژینوزاشانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1394خير
25923568Effect of berberine on glutamate-induced cytotoxicity in PC12 and N2A cellsبیست و یکمین کنگره فیزیولولوژی و فارماکولوژیتبریزپوستر1392خير
26923565بررسی اثر محافظتی سافرانال بر آسیب مغزی ناشی از انسداد شریان میانی مغز در رتبیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیتبریزپوستر1392خير
27923217اثر محافظت نورونی و تقویت حافظه کروستین پس از کاهش مزمن خونرسانی مغزی در رتبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1851اثرات ضد دردی و ضد التهابی زعفران1394تالیف بخشی از کتاب
2850اثرات نروفارماکولوژی زعفران و مواد موثره ان1394تالیف بخشی از کتاب
3848راهنمای گیاهان دارویی: مصور با رویکرد علمی و دارویی1392ترجمه
465رآورده‌های گیاهی: داروشناسی بالینی و سم‌شناسی1390ترجمه
5494طب گیاهی1391ترجمه و تالیف
64821001 راه جوان ماندن و افزایش طول عمر1393ترجمه و تالیف
7450طب گیاهی1391ترجمه و تالیف
8331داروشناسی پزشکی در یک نگاه1394ترجمه
9254منابع زنتیکی، مهندسی کروموزوم و بهبود محصولات کشاورزی: گیاهان دارویی1391تالیف بخشی از کتاب
10244کاررد بالینی طب گیاهی:داروهای گیاهی در گستره تاریخ و جغرافیای ملل-جلد اول1391ترجمه و تالیف
11243تداخلات دارویی فکت-جلد دوم1390ترجمه
12242تداخلات دارویی فکت-جلد اول1390ترجمه
13241الفبای دیابت1390ترجمه
14240فراورده های گیاهی:داروشناسی بالینی و سم شناسی1390ترجمه
15234تجویز داروها در دوران حاملگی1390ترجمه
161997اثرات محافظتی فلاونوئید ها در صرع1396تالیف بخشی از کتاب
171996مروری بر اثرات گریپ فروت و فلاونوئید های ان ، نارینجین و نارینجنین در سندروم متابولیک1398تالیف بخشی از کتاب
18157اکستازی1391ترجمه و تالیف
191311آشنایی با خواص بی شمار ادویه ها: زردچوبه و زعفران دوطلای معجزه گر طبیعت1395تالیف
201146راهنمای دارودرمانی اختلالات روانپزشکی1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1388تهیه و ارزیابی قرص زیرزبانی عصاره آبی زعفران همراه با ویتامین B121397/10/0197467nf>, حسین حسین زاده , سید علی رضا رضایی خراسانی , محمدرضا عباس پور , هادی افراسیابی گرگانی
2387قرص کپلت زعفران همراه با ویتامین E1397/10/0297483nf>, حسین حسین زاده , هادی افراسیابی گرگانی , سید علی رضا رضایی خراسانی , محمدرضا عباس پور
3386قرص کپلت زعفران همراه با ویتامین C1397/10/0297483nf>, محمدرضا عباس پور , حسین حسین زاده , هادی افراسیابی گرگانی , سید علی رضا رضایی خراسانی
4350قطره خوراکی عصاره ترکیبی گیاهان دارویی برای کاهش علایم یایسگی در خانمها1397/02/249579nf>, حسین حسین زاده , خدیجه میرزایی نجم آبادی , میترا مهدویان
5296عصاره گیاهی مخلوط زعفران،رازیانه و بابونه nf>, خدیجه میرزایی نجم آبادی , حسین حسین زاده , میترا مهدویان , سارا میرزائیان , شاپور بدیعی اول , حبیب الله اسماعیلی , حسن رخشنده

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19247کسب رتبه در جشنواره رازیاول1395
29138کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39105کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاهاول1392
49086کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1389
59078کسب رتبه در جشنواره رازی1389
69075کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1390
79032کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1391
89027کسب رتبه در جشنواره رازی
925کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه
101کسب رتبه در جشنواره رازی

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه