زهرا  خشیارمنش
خلاصه عملکرد زهرا  خشیارمنش
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهرا خشیارمنش

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا خشیارمنش رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : داروسازی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : KhashyarmaneshZ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931498بیوسنتز نانو ذرات نقره و تیتانیوم اکسید و مقایسه ی خواص ضد میکروبی آنها با نانو فلزات سنتز شده به روش شیمیاییمجریپایان یافتهخير
2921580بررسی میزان سرب و کادمیوم در مارک های پرمصرف محصول آرایشی کرم پودر در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
385336جداسازی انانتیومرهای R و S آملو دیپین از یکدیگرمجریپایان یافتهخير
4961297بررسی سطح سرمی روی و مس در بیماران آلوده به ویروس انسانی لنفوتروپیک سلول Tنوع 1 (HTLV1)همکارپایان یافتهبلي
5950951بررسی ارتباط غلظت سرمی تعدادی از ریزمغذی ها با شدت ‎جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونر در بیماران مبتلا به جریان آهسته عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
6950871سنتز، تعیین خصوصیات و تهیه فرمولاسیون نانولیپوزومال مشتقات فلوئورینه کورکومینوئیدی و بررسی اثرات آنتی توموری بصورت برون تنی و درون تنی در مدل های تومور ملانوما و کلورکتالهمکاردر دست اجرابلي
7940870اندازه گیری غلظت فلزات سنگین مس، روی، آهن، کادمیوم و سرب در گندم های جمع آوری شده از سیلوهای استان گلستان به روش طیف سنجی جذب اتمیهمکارپایان یافتهخير
8940247بررسی نقش پیش گویی کننده روی ، مس و سوپراکسید دیسموتاز و حذف 50 bp در پروموتر ژن SOD1 در وقوع بیماریهای قلبی عروقیهمکارپایان یافتهبلي
9931561بررسی میزان اتانول و متانول در برندهای تجاری ماءالشعیر موجود در بازار ایرانهمکارپایان یافتهبلي
10931419طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات کومارین به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطانهمکارپایان یافتهبلي
11920200کارآیی مقایسه ای نخ دندان کشیدن قبل یا پس از مسواک زدن در کاهش پلاک بین دندانی و میزان فلوراید باقیمانده در آن ناحیه همکارپایان یافتهبلي
12910435بررسی خصوصیات هورمون رشد انسانی به دنبال پگیلاسیون اختصاصیهمکارپایان یافتهبلي
13910354انکپسولاسیون بربرین در ساکارومیسز سرویزیه به عنوان حاملی نوین و آنالیز میکروکپسول های حاصله برای استفاده به منظور سیستم نگهدارنده ای طبیعی در صنایع غذایی و داروییهمکارپایان یافتهبلي
14910159تهیه بیوسنسور برای اندازه گیری متانول در عرقیات گیاهی به روش آمپرومتریکهمکارپایان یافتهبلي
15910064تعیین مقدار فلزات سنگین در انواع برنج های ایرانی و وارداتی موجود در بازار و مقایسه آنهاهمکارپایان یافتهبلي
16901028تهیه، تعیین ویژگی ها و بررسی اثرات ضدتوموری نانولیپوزوم های حساس به دما حاوی سیس پلاتین و هدفمند شده با Affibody علیه Her-2/neu در محیط درون تن و برون تنهمکارپایان یافتهبلي
17900156بررسی فعالیت و بیان آنزیم Indoleamine 2, 3- dioxygenase وتعیین نسبت سلولهای Treg به Th17 در بیماران مبتلا به بیماری کهیر مزمن ایدیوپاتیک و گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
1889368آنالیز Energy Dispersive X.ray (EDX) محصولات کروژن در عاج تغییر رنگ نیافته و بررسی ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی جایگزین آمالگام در حفرات کلاس IIهمکارپایان یافتهبلي
1989029مقایسه ریز سختی و ریز ساختاری دندانهای شیری و دائمی پس از قرارگیری در معرض نوشیدنیهای گازدار همکارپایان یافتهبلي
2088438بررسی میزان بعضی ازفلزات کمیاب سنگین (Trace heavy metal)درنمونه های عسل موجود در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
2188316اندازه گیری سموم آلدی کارب، بنتازون، مولینات، تیو بنکارب و پاراتیون در آبهای لوله کشی شهر مشهد و مقایسه آن باآبهای معدنی بسته بندی شده موجود دربازارهمکارپایان یافتهخير
2287402ارزیابی زئولیتها به عنوان حاملهای دارویی جدید در سیستمهای دارو رسانی با رهش اصلاح شدههمکارپایان یافتهبلي
2386783مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی گلوکانتیم برای درمان سالک نوع شهری با عامل L. tropicaهمکارپایان یافتهخير
2486585فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزومهای موضعی حاوی گلوکانتیم تهیه شده با استئاریل آمین برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/cهمکارپایان یافتهخير
2586538بررسی مهار پمپ efflux غشاء سلولی سویه های استافیلوکوکوس مقاوم بیمارستانی توسط گالبا نیک اسید حاصل از ریشه گیاه Ferula Szowitsiana همکارپایان یافتهخير
2686324بررسی مورفولوژیک و بیوشیمیایی اثرات والریان در تکامل سیستم عصبی مرکزی جنینهای موش سوریهمکارپایان یافتهخير
2786301اندازه‌گیری متانل و ترکیبات سمی مشابه در فرآرده های مایی گیاهان دارویی بازار مشهدهمکارپایان یافتهخير
2885200اندازه گیری مایکوتوکسین پاتولین در آب سیب های تولید شده در مشهدهمکارپایان یافتهخير
2985033ارزیابی باقیمانده سم دیازینون در محصولات کشاورزی به روش کروماتوگرافی گازیهمکارپایان یافتهخير
3083166استخراج و تعیین ساختمان شیمیایی اجزاء تشکیل دهنده موم های موجود در اندام های مختلف مخروطیان بومی ایرانهمکارپایان یافتهخير
3183097جدا سازی و تعیین مقدار کروسین و سافرانال از عصاره الکلی زعفرانهمکارپایان یافتهخير
3282038بررسی تفاوتهای فردی در 7 هیدروکسیلاسیون کومارین در جمعیت ایرانی (خراسان)همکارپایان یافتهخير
3381039بررسی میزان دفع ادراری فلورید پس از کاربرد دهان شویه سدیم فلوراید ساخت ایران در کودکان 6 - 12 سالههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982321Chemical composition and antibacterial properties of Peganum harmala LPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398مسئول
2982239Altered serum Zinc and Copper in Iranian Adults who were of normal weight but metabolically obeseISIScientific reports1398پنجم
3974308Association Between Hypertension in Healthy Participants and Zinc and Copper Status: a Population-Based StudyISIBiological trace element research1398پنجم
4974002Association Between Trace Element Status and Depression in HTLV-1-Infected Patients: a Retrospective Cohort StudyISIBiological trace element research1398پنجم
5973885Does biosynthetic silver nanoparticles are more stable with lower toxicity than their synthetic counterparts?ISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1397دوم
6973470association between serum zinc and copper levels and antioxidant defense in subjects infected with human T-lymphotropic virus type 1PMCJournal of Blood Medicine1397چهارم
7972658Relationship of Dietary and Serum Zinc and with depression score in Iranian Adolescent girlsISIBiological trace element research1397پنجم به بعد
8972122methanol and ethanol concentration in commonly used brands of maalshaeer in iran: estimation of dietary intake and risk assessmentPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1397پنجم
9970511Determination of toxic element levels (lead and cadmium) in commonly used cosmetic products in IranISITOXIN REVIEWS1396دوم
10970037Serum and dietary zinc and copper in Iranian girlsISIClinical Biochemistry1397پنجم به بعد
11963368Evaluation of Indoleamine 2, 3- Dioxygenase Gene Expression and Activation in Chronic Spontaneous UrticariaISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1396پنجم به بعد
12961620concentration of heavy metal in iranian market rice and associated population health riskISIQuality Assurance and Safety of Crops & Foods1396چهارم
13961045Different behavior of Staphylococcus epidermidis in intracellular biosynthesis of silver and cadmium sulfide nanoparticles: more stability and lower toxicity of extracted nanoparticlesISIWORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY1395دوم
14960121Design, synthesis and biological evaluation of novel coumarin-based benzamides as potent histone deacetylase inhibitors and anticancer agentsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1396پنجم
15943296Self-assembled supramolecular hydrogel based on PCL-PEG-PCL triblock copolymer and γ-cyclodextrin inclusion complex for sustained delivery of dexamethasonePMCInternational journal of pharmaceutical investigation1395پنجم
16943073Optimizing the therapeutic efficacy of cisplatin PEGylated liposomes via incorporation of different DPPG ratios: In vitro and in vivo studies. Colloids Surf B BiointerfacesISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1394چهارم
17940710Characterization of Encapsulated Berberine in Yeast Cells of Saccharomyces cerevisiaeISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394سوم
18932120Sustained drug release using supramolecular hydrogels composed of cyclodextrin inclusion complexes with PCL/PEG multiple block copolymersISIIran Polym J1393پنجم به بعد
19930764Use of topical liposomes containing meglumine antimoniate (Glucantime) for the treatment of L. major lesion in BALB/c miceISIExperimental parasitology1393پنجم
20930086New aspects of Saccharomyces cerevisiae as a 3 novel carrier for berberinePMCDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1392مسئول
21924888Preparation of a Sustained Release Drug Delivery System for Dexamethasone by a Thermosensitive, In Situ Forming Hydrogel for Use in Differentiation of Dental PulpPMCISRN Pharmaceutics1392چهارم
22923413Energy dispersive X-ray analysis of corrosion products in non-discolored dentin and a microleakage study of Class II composite restorations following amalgam removalISIQuintessence International1391پنجم به بعد
23922399Synthesis and Antimicrobial Activity of 2-Arylselenazoles.ISIJournal of Sciences1368دوم
2491025Determination of parathion, aldicarb, and thiobencarb in tap water and bottled mineral water in Mashhad, IranISIDrug and Chemical Toxicology1391چهارم
2591016Determination of heavy metals in different honey brands from Iranian marketsISIFood Additives and Contaminants: Part B: Surveillance1391چهارم
2689418effect of galbanic acid, a sesquiterpene coumarin from ferula sezowitsiana, as an inhibitor of efflux mechanism in resistant clinical isolates of staphylococcus aureusISIBrazilian Journal of Microbiology 1389چهارم
2789056Antiurolithiatic activity of Pinus eldarica medw: fruits aqueous extract in ratsISIUrol J1389سوم
2887148Concentrations and health risk of heavy metals in tea samples marketed in IRANscopusPHARMACOLOGYONLINE1387سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973293بررسی سطح جیوه داروهای حاوی روغن ماهی و روغن کبد ماهی با تکنیک اتمیک ابزوربشن که در بازار دارویی ایران موجود می باشدIranian Pharmacy Students' Seminarاهوازپوستر1396خير
2963608ارزیابی میزان روی در بیماران مبتلا به HTLVNLRCS International Congressمشهدپوستر1396خير
3963369اندازه گیری میزان جیوه روغن ماهی و روغن کبد ماهی در داروهای موجود در بازار دارویی ایران به روش جذب اتمی14th Iranian congress of toxicologyshirazپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1991تجزیه داروها1391ترجمه
283شیمی دارویی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
128فرمولاسیونی جدید از بربرین به شکل انکپسوله شده در مخمر ساکارومیسز سرویزیه به عنوان حاملی نوین برای استفاده در صنایع دارویی و غذایی nf>, روشنک سالاری , امید رجبی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , زهرا خشیارمنش
2162استفاده از مخمر ساکاروميسز سرويزيه به عنوان سامانه دارورساني در صنايع دارويي و غذايي1392/07/0880704nf>, زهرا خشیارمنش , روشنک سالاری , امید رجبی , بی بی صدیقه فضلی بزاز

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه