محمد  رمضانی
خلاصه عملکرد محمد  رمضانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد رمضانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد رمضانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : ramezanim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داروسازیدکترای حرفه ای1367دانشکده داروسازی مشهد
بیوتکنولوژیدکترا (Ph.D.)1375دانشگاه دال هوسی
بیوتکنولوژی داروئیفوق دکترا (Ph.D.)1383دانشگاه مینه سوتا

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
رییس مرکز تحقیقات علوم داروئیدانشگاه علوم پزشکی مشهد 1380/01/011381/12/29
رییس مرکز تحقیقات علوم داروئیدانشگاه علوم پزشکی مشهد 1383/01/01
رییس بخش نانومدیسینمرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1383/01/01
مدیر گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژیدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1383/01/011386/12/29
معاون پژوهشی پژوهشکده بوعلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد 1384/01/011386/12/29
مدیر پژوهشیدانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/01/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1930521بررسی و مقایسه پروتئومیکسی مسیر های انتقال پیام TNF-α در رده سلولی سرطان پستان MCF-7 و مشتق مقاوم به میتوکسانترون آن (MCF-7/MX) پایان یافتهبلي
2971857مهندسی ژنتیک سلول های بنیادی مزانشیمی با هدف تولید یک رده سلولی بنیادی مزانشیمی نامیرای بیان کننده سیتوزین دآمیناز و اینترلوکین-18 و ارزیابی اثرات ضد توموری آن در مدل حیوانی گلیومامجریدر دست اجراخير
3971808سنتز سلیکاهای مزوپور دارای گیت هوشمند وابسته به ATP جهت حمل هدفمند دوکسوروبیسین به سلولهای سرطانیمجریدر دست اجراخير
4971657سنتز و ارزیابی برون و درون تنی داربست هیبریدی بر پایه گرافن اکساید بارگیری شده با نانوذرات دندریتیکی سیلیکای حاملbone-forming peptide (BFP)-3 و هدفمند شده با RGD جهت بهبود تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به استخوانمجریدر دست اجراخير
5961779انتقال هدفمند CRISPR/Cas9 برای خاموشی ژن Bcl-x بوسیله دی بلاک کوپلیمر PHPMA-DMAEMA ارزیابی درون و برون تنیمجریدر دست اجراخير
6961717سنتز کتابخانه دی بلاک پلیمرهای PLA-PGPMA با استفاده از پلیمریزاسیون رافت و استفاده از آن جهت ژن رسانی هدفمند: ارزیابی برون و درون تنیمجریدر دست اجرابلي
7961621پلیمریزاسیون رافت کوپلیمر PCL-b-PEGMA و استفاده از آن در تهیه پلیمروزومهای ترانوستیک هدفمند جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان سینه بصورت برون و دورن تنیمجریدر دست اجراخير
8961096سنتز پلیمرزومهای هدفمند هیبریدی حساس به MMP-2/MMP-9 حاوی داروی SN38 جهت آزادسازی کنترل شده و هوشمند دارومجریپایان یافتهبلي
9960957سنتز نانوذره هیبریدی با استفاده از لیپید کاتیونی برپایه کلسترول و پلیمر( PEG-PCL) برای انتقال هدفمند و همزمان داروی کامپتوتسین و پلاسمید survivin-shRNA به سلول های سرطان کولونمجریدر دست اجرابلي
10960822سنتز و تهیه هیدروژل های هیبریدی حساس به دما و ژل شونده در محل بر پایه هیالورونیک اسید و حاوی سلکوکسیب برای درمان استئوآرتریت(نیماد)مجریدر دست اجراخير
11960803طراحی و تهیه سیستم هالوسیلیکای هدفمند شده با هیالورونیک اسید و متشکل از PNA و آپتامر FOXM-1 برای انتقال دوکسوروبیسین به سلول سرطانیمجریدر دست اجرابلي
12960788سنتز و تهیه اسکافولدهای کلاژنی هیبریدی حاوی نانوپارتیکلهای رسوراتول جهت تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به سلولهای استخوانیمجریدر دست اجراخير
13960726طراحی و سنتز سیستم هدفمند شده با فولات به منظور ژن درمانی و دارو-رسانی همزمان به سلولهای سرطانی با استفاده از اریگامی آپتامر- پپتید ‌نوکلئیک‌اسید پوشیده شده با کیتوزانمجریدر دست اجراخير
14960615سنتز سیلیکاهای پگیله دندریکی با منافذ فیبری حاوی دوکسوروبیسین و shRNA بر علیه survivin و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان موثر سرطان کولون: ارزیابی برون و درون تنیمجریپایان یافتهخير
15960257سنتز دی بلاکهای HPMA-PLA و HPMA-PCL جهت تشکیل ساختارهای پلیمروزومی کایمریک حامل داروی SN38 و هدفمند شده با آپتامر جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان کلون بصورت برون تنی و دورن تنیمجریپایان یافتهخير
16960235سنتز پپتوزومهای ترانوستیک هیبریدی مغناطیسی و هدفمند شده با پپتید RGD متصل به یک لینکر ویژه جهت نشانه گیری هوشمند سرطان سینه متاستاتیک بصورت برون تنی و درون تنیمجریدر دست اجراخير
17960075سنتز پپتوزومهای کایمریک هیبرید شده با نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان و عکسبرداری از سرطان کولون بصورت برون و درون تنیمجریدر دست اجرابلي
18960074سنتز سیستمهای معدنی ترانوستیک هیبریدی و هدفمند شده با یک دکاپپتید ویژه جهت عکسبرداری و درمان سرطان سینه بصورت برون و درون تنیمجریپایان یافتهخير
19951163سنتز کنژوگه نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن (SPION) و دفرازیروکس هدفمند شده با آپتامر به عنوان عامل درمانی و تصویر برداری تشدید مغناطیسی (MRI) در سلولهای سرطانیمجریپایان یافتهخير
20951162سنتز و تهیه نانوذرات سیلیکای هیبریدی و هوشمند حساس به pH جهت دارورسانی هدفمند به سلولهای بنیادی سرطان سینهمجریپایان یافتهخير
21950912تهیه و ارزیابی نانوذرات ساخته شده بر پایه گرافن در انتقال هدفمند ترکیب SN38 و ژن TRAIL به سلول های سرطان کولونمجریدر دست اجراخير
22950911طراحی نانوسیستم هوشمند مبتنی برسیلیکای مزوپوروس کنژوگه شده با آپتامر به منظور دارورسانی کنترل شده به سلولهای سرطانیمجریدر دست اجرابلي
23950835مطالعه برون و درون تنی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی پوشش داده شده با سیستم کنژوگه سیدروفور-آپتامر بارگیری شده با دوکسوروبیسین در رده سلولی CT26مجریدر دست اجرابلي
24950765ارزیابی اثرات نانوپارتیکل هایPLGA حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکواتمجریدر دست اجرابلي
25950722طراحی و ساخت یک نانوحامل پپتیدی نوترکیب حاوی توالی های برگرفته از پروتامین هدفمند شده با آپتامر به منظور ژن رسانی به سلول های سرطان پستانمجریدر دست اجرابلي
26950688بررسی میزان اثربخشی اگزوزومهای هدفمند با آپتامرEpcam و حاوی Antimir-21 در سرکوب تومور در رده سلولی موشی کولون کارسینوما C26مجریدر دست اجراخير
27950544سنتز و تهیه ایمپلنت های هیدروژولی و هیبریدی PCLA-PEG-PCLA حاوی نانوپلیمروزومهای دوسه تاکسل و کورکومین جهت درمان گلایوبلاستوما در مدل تومور مغزی در رتمجریپایان یافتهخير
28950543سنتز و تهیه نانوپلیمرزومهای دکستران-پلی لاکتاید-کو-گلایکولاید حامل دوسه تاکسل و هدفمند شده با فولات جهت درمان هدفمند سرطان متاستاتیک موشی: ارزیابی برون و درون تنیمجریپایان یافتهخير
29950534بررسی اثر انتقال آپتامر 3064 واگزوزومهای بیان کننده پروتئینRVG بر سلولهای اولیگودندروسیت موشی به صورت invitroمجریپایان یافتهخير
30950160سنتز لیپوپلیمروزومهای هدفمند حاوی کامپتوتسین و ارزیابی پتانسیل شیمی درمانی این سیستم بصورت برون و درون تنیمجریدر دست اجرابلي
31950124طراحی یک مطالعه پایلوت برای اندازه گیری میزان اگزوزوم بر پایه خصوصیت اتصال به هپارینمجریپایان یافتهخير
32950089سنتز و ارزیابی برون و درون تنی داربست کلاژن-هیدروکسی آپاتیت بارگیری شده با نانوذرات سیلیکای حامل Bone morphogenic peptide 2 (BMP-2) و Dimethyloxaloylglycine(DMOG) جهت بهبود تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به استخوانمجریدر دست اجراخير
33941626تهیه نانوپارتیکل های دکستران-پلی گلایکولاید پوشیده شده با کیتوزان و هدفمند شده با اسید فولیک جهت تجویز خوراکی انسولینمجریپایان یافتهخير
34941622سنتز و تهیه نانوذرات سیلیکای هوشمند جهت آزادسازی کنترل شده و حمل هدفمند داروی سالینومایسین به سلولهای سرطانی بنیادی CD44+ کبدمجریپایان یافتهخير
35941617طراحی و ساخت نانو ساختار هوشمند چند منظوره بر مبنای گرافن اکساید، آپتامر و کوانتم دات CdSe مورد استفاده همزمان در دارورسانی هدفمند و عکس برداری سلولهای سرطانیمجریپایان یافتهخير
36941587سنتز و تهیه نانوپلیمروزومهای پلی اتیلن گلایکول- پلی لاکتاید کوگلایکولاید حاوی کامپتوتسین هدفمند شده با تتراک جهت درمان سرطان ریه غیر کوچک: ارزیابی درون و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
37941559طراحی یک آپتاسنسور ساندویجی رنگ سنجی بر اساس یک روش غیر رقابتی جهت تشخیص کلرآمفنیکولمجریپایان یافتهخير
38941520مقایسه پتانسیل شیمی درمانی فرمولاسیون نانوپلیمروزومی دوکسوروبیسین در مقایسه با فرمول تجاری لیپوزومال دوکسوروبیسین در مدل سرطان کولون موشی C26مجریپایان یافتهخير
39941475سنتز و ارزیابی برون و درون تنی سیستم نانوپلیمروزومی ترانوستیک هدفمند دوگانه جهت عکسبرداری فلورسانس-تشدید مغناطیس هسته ای بر پایه کوانتوم داتهای سولفید ایندیوم مس (CIS) - گادولینوممجریپایان یافتهبلي
40941379حمل همزمان دوکسوروبیسین و کامپتوتسین توسط نانوپلیمروزومهای هیالورونیک اسید-پلی کاپرولاکتون جهت هدفگیری سلولهای بنیادی CD44+ سرطان ریه غیر کوچک: ارزیابی برون و درون تنیمجریدر دست اجرابلي
41941353انتقال هدفمند اپی روبیسین و آپتامر NAS-24 به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس Aptamer-Polyplexمجریپایان یافتهخير
42941352تهیه آپتاسنسور برای شناسایی استامی پرید با استفاده از نانوذرات طلامجریپایان یافتهخير
43941330سنتز نانو پلیمروزومهای هوشمند حاوی هیدروژل بارگیری شده با دوکسوروبیسین و ارزیابی اثرات درمانی آن بصورت برون و درون تنی در مدل سرطان سینه متاستاتیک موشیمجریپایان یافتهخير
44941324بیوسنسور مبتنی بر آپتامر برای سنجش میزان تاکرولیموس در سرممجریپایان یافتهبلي
45941197سنتز و تهیه نانوپارتیکهای سیلیکای هدفمند هیبرید ی با نانوذرات طلا و بارگیری شده با داروی 5 فلورواوراسیل جهت نشانه گیری اسفروئیدهای سلولهای بنیادی EpCAM+ سرطان کبدمجریپایان یافتهخير
46941181سنتز و تهیه هیدروژلهای کامپوزیتی بر پایه دکستران و حاوی نانومیسلهای پلیمری زیست تخریب پذیر کورکومینجهت کاربرد در ترمیم زخمهای پوستی عمیق در موشمجریپایان یافتهخير
47940403انتقال هدفمند متوترکسات و آپتامر NAS-24 به سلول های سرطانی با استفاده از نانوذرات سلنیوممجریپایان یافتهخير
48931682تهیه و ارزیابی کارائی نانولیپوپارتیکل های مبتنی بر PLGA حاوی دوکسوروبیسین وکروستین استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطانی دوکسوروبیسن به روش برون تنیمجریپایان یافتهخير
49931613سنتز آپتاسنسور فلورسنت با استفاده از پروب نانوهیبرید گرافن کوانتوم دات-پلی پیرول متصل به آپتامر بر پایه گرافن اکساید جهت سنجش کانامایسین درشیرمجریپایان یافتهخير
50931470تهیه نانوکریرهای اگزوزومی حاوی آنتی ژن به عنوان یک راهکار جهت درمان تومورمجریپایان یافتهبلي
51931457نانوذرات مبتنی بر PLGA بارگیری شده با دوکسوروبیسین و هدفمند شده با پپتید PNC-27 به عنوان یک سامانه هدفمند ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
52931455نانوفیبرهای الکتروریسی شده حاوی پپتید لیپوزومال BMP-2 جهت افزایش تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال به استخوانمجریپایان یافتهبلي
53931437جداسازی DNA آپتامر برای شناسایی اختصاصی PD-L1(CD274) و بررسی عملکرد آنمجریپایان یافتهبلي
54931381ترانسفکشن DNA به سلول های پستانداران از طریق گیرنده های TLR9توسط ملیتین به عنوان عامل ترانسفکشنمجریپایان یافتهخير
55931318مدلسازی فرمولاسیون کورکومین در میسلهای پلیمری به روش DPDمجریپایان یافتهخير
56931317یا فتن مهار کننده های با منشا طبیعی برای آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز نوع 13 با قابلیت درمان استئوآرتریتمجریپایان یافتهخير
57930926بررسی اثر انتقال اپتامر و اگزوزوم برتنظیم سیستم ایمنی و پروسه ریمیلین شدن در مدل موشی مولتیپل اسکلروزیسمجریپایان یافتهبلي
58930872سنتز و تهیه نانوهیبرید گرافن اکساید-دکستران هدفمند شده با آپتامر AS1411 جهت حمل کورکومین به سلولهای گلیوبلاستومامجریپایان یافتهخير
59930723طراحی و ساخت گیرنده آنتی ژنی کایمریک سلول T برای هدف گیری مارکر Epcam بر روی سلول های توموریمجریپایان یافتهخير
60930661انتقال هدفمند تاکرولیموس به cytotoxic T cells با استفاده از کمپلکس Apt-Chitosan-PLGAمجریپایان یافتهخير
61930626معرفی پلتفرم تهیه نانوذرات مبتنی بر PLGA بارگیری شده با دو ترکیب دوسه تاکسول و گالبانیک اسید به عنوان عوامل ضد سرطانمجریپایان یافتهخير
62930611سنتز و جداسازی DNA آپتامر برای شناسایی اختصاصی PD1 (Programmed cell death1: CD279) و بررسی عملکرد آن در In vitroمجریپایان یافتهبلي
63930584جداسازی و تعیین خصوصیات آپتامر اختصاصی برای سلول های TUBOمجریپایان یافتهخير
64930487plasmonic ELISAغیر رقابتی بر مبنای آپتامر برای تشخیص کلرامفنیکولمجریپایان یافتهخير
65930480: انتقال هدفمند ایرینوتکان به سلول های سرطان کولورکتال با استفاده از کمپلکس PLGA-PEG-Aptamerمجریپایان یافتهخير
66930473جداسازی اپتامرهای DNA علیه مارکر CD 70 و ارزیابی اثرات آن ها بر روی رده های سلولی کارسینومای تخمدانمجریپایان یافتهبلي
67930449بررسی نقش مورین بعنوان یک فلاونوئید شبه انسولین در تنظیم بیان mir-33 در دیابت نوع 2 در رده سلولی HepG2مجریپایان یافتهخير
68930362سنتز وکتورهای مبتنی بر اتصال دندریمرهای پلی کاتیونی به نانو ذرات گرافن اکساید به عنوان حامل های ژن رسانمجریپایان یافتهخير
69930331سنجش باقیمانده آنتی بیوتیک فلورفنیکل در موادغذایی بر پایه آپتامر با بکارگیری سیستم رنگ سنجی مبتنی بر نانو ذرات طلامجریپایان یافتهخير
70930301بررسی تاثیر تغییرات کدون های ناحیه N-terminal در میزان بیان سوماتروپین نوترکیب در اشرشیاکلیمجریپایان یافتهخير
71922134انتقال هدفمند ملیتین به سلول های سرطانی گلیال (C6‍ (با استفاده از آپتامرآنتی نوکلئولینAS1411مجریپایان یافتهخير
72921897بررسی اثر پلی گلوتامیک اسید بر خصوصیات ژن رسانی حامل های پلیمری پلی اتیلن ایمین (PEI) اصلاح شده با آمین هتروسیکلمجریپایان یافتهخير
73921731کلونینگ و بیان مشتق جدیداستافیلوکیناز SAK-RGD-TTIدر مخمر پیشیا پاستوریس و تعیین خصوصیات ترمبولیتیک آنمجریپایان یافتهبلي
74921689ژن رسانی هدفمند وابسته به مگالین پلی پلکس های مبتنی بر PEI – اولیگوکاتیون به سلولهای بیان کننده مگالینمجریپایان یافتهخير
75921272طراحی، سنتز و بررسی خصوصیات و عملکرد بیولوژیک یک سامانه نانو ادجووانت مبتنی برCNT-PLGA-TLRs agonists جهت افزایش ایمنی زایی واکسنهامجریپایان یافتهخير
76921090ارزیابی کارائی دندریمر های مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین (PPI) اصلاح شده با زنجیره های الکیل به عنوان وکتورهای غیر ویروسی مورد استفاده درco-delivery دارو و ژنمجریپایان یافتهخير
77920848بهبود حلالیت کروستین استخراج شده از زعفران با استفاده ا زدندرایمر های پلی پروپیلن ایمین (PPI) و پلی امیدو امین ((PAMAMمجریپایان یافتهخير
78920567مشتق سازی فیبرهای معدنی مبتنی بر سیلیکا با اندازه مشخص با پلی کاتیونها برای استفاده به عنوان حامل ژن رسانیمجریپایان یافتهخير
79920566تهیه آپتاسنسور فلورسنت جهت اندازه گیری کلرآمفنیکل بر پایه انتقال انرژی از کوانتوم دات CdTe به اکسید گرافنمجریپایان یافتهخير
80920565مطالعه برون و درون تنی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی پوشش داده شده با سیستم پلیمری PLGA-PEG-Apt بارگیری شده با دوکسوروبیسین در دارو رسانی هدفمند به رده سلولی C6 گلیوبلاستومامجریپایان یافتهخير
81920499طراحی و ساخت آپتاسنسور بر پایه انتقال انرژی از کوانتوم دات CdTe به گرافن اکسیدجهت اندازه گیری باقیمانده انروفلوکساسین در فراورده های غذایی دامیمجریپایان یافتهبلي
82920269یافتن مهار کننده های اختصاصی آنزیم MMP-12 از طریق غربالگری مجازی با استفاده از تلفیق مدلهای فارماکوفوری به دست آمده بر پایه لیگاند و بر پایه ساختارمجریپایان یافتهخير
83920267انجام Structural Virtual Screening و تست مهار آنزیمی به منظور یافتن مهار کننده های MMP-12مجریپایان یافتهخير
84911172سنتز دندریمر های مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین (PPI) و پلی امیدوامین (PAMAM) با وزن مولکولی پائین به عنوان وکتورهای غیر ویروسی مورد استفاده در ژن درمانیمجریپایان یافتهخير
85911169طراحی و جداسازی DNA آپتامر بر علیه رسپتور آلفا اینترلوکین 2( CD25یاIL-2Ra) و بررسی عملکرد آن در in vitroمجریپایان یافتهبلي
86911168سنتز و جداسازی DNA آپتامر اختصاصی علیه سلول های سرطان تخمدان مقاوم به سیسپلاتین به منظور انجام فتودینامیک تراپی هدفمندمجریپایان یافتهبلي
87910909ایجاد آپتامر برای گلوکزمجریپایان یافتهخير
88910754شناسایی بیومارکرهای جدید در سرطان مری، معده، پستان وکلورکتال به روش پروتئومیکسمجریپایان یافتهخير
89910744تهیه نانو پارتیکل های PLGA حاوی کروستین استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطانی به روش برون تنی مجریپایان یافتهخير
90910720تهیه و ارزیابی کارائی نانولیپوپارتیکل های مبتنی بر PLGA کونژوکه شده به پلی اتیلن ایمین مورد استفاده در delivery siRNA بر علیه MDR1 در سلولهای سرطان پستان مقاوم به داکسوروبیسین مجریپایان یافتهخير
91910683بررسی سمیت کربن نانوتیوب های عامل دار شده در موش سوری مجریپایان یافتهخير
92910654تهیه و شناسایی نانوحاملهای مبتنی بر پلی اتیلن ایمین-پلی ال لیزین هدفمند شده با آپتامر و ارزیابی کارایی آن در رده سلولی سرطان ریهمجریپایان یافتهبلي
93910589بررسی الگوی تغییرات آنزیمهای حاوی پاکت پورینی مانند کینازها و ATPaseها پس از مصرف دیازینون در کبد رتمجریپایان یافتهبلي
94910425سنتز دندریمرهای مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین(PPI) اصلاح شده با گروه های هتروسیکلیک آمین دار به عنوان وکتورهای غیرویروسی مورد استفاده در ژن درمانیمجریپایان یافتهبلي
95910422سنتز دندریمرهای مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین(PPI) اصلاح شده با زنجیره های الکیل به عنوان وکتورهای غیرویروسی مورد استفاده در ژن درمانیمجریپایان یافتهبلي
96910247طراحی و ساخت بیوسنسور مبتنی بر آپتامر برای سنجش سریع و حساس باقی مانده استرپتومایسین در شیرمجریپایان یافتهبلي
97910180طراحی بیوسنسوری بر پایه آپتامر برای کوکائین و انسولینمجریپایان یافتهخير
98900939بررسی اثرات تزریق سلول های تک هسته ای مغز استخوان بر روند ایجاد تحریک جوش خوردگی در بیماران دچار عدم جوش خوردگی شکستگی های استخوان های بلند اندام تحتانی(ران و ساق) مراجعه کننده به بیمارستان امدادی شهید کامیاب طی مدت 6 ماهه اول سال 1391مجریپایان یافتهخير
99900762تهیه دی بلاک کوپلیمر بر پایه پلی اتیلن ایمین گالاکتوزیله برای انتقال ژن به سلولهای کبدی مجریپایان یافتهخير
100900761تهیه و بررسی کارایی نانوپارتیکلهای پلی اتیلن ایمین هدفمند شده با پپتید و حاوی پلاسمید بیان کننده shRNA علیه BCL-XL در رده سلولی سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
101900720بررسی الگوی اتصال پلی اتیلن ایمین به پروتئین های سطحی و اثر آن بر بیان پروتئینهای داخل سلولی در رده سلولی آدنوکارسینومای کولون مجریپایان یافتهخير
102900589القاء مرگ سلولی با siRNA رسانی هدفمند به سلولهای بنیادی سرطان کولون با استفاده از کنژوگه کربن‌نانوتیوب-آپتامرمجریپایان یافتهبلي
103900342سنتز نانوزئولیت با سطح اصلاح شده برای استفاده در ژن رسانیمجریپایان یافتهبلي
104900140سلول های بنیادی مزانشیمال مهندسی شده با ژن TRAIL توسط مشتقات جدید پلی‌اتیلن‌ایمین جهت تولید سامانه هدفمند القاکننده آپپتوزمجریپایان یافتهبلي
105900072بررسی آزمایشگاهی سمیت سلولی کامپوزیت های ارتودنسی حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در محیط کشت فیبروبلاست های لثه ای انسانمجریپایان یافتهبلي
106900001سنتز مشتقات پلی اتیلن ایمین به منظور افزایش ظرفیت بافری آن به عنوان وکتور غیر ویروسی مورد استفاده در ژن درمانی مجریپایان یافتهخير
10789870آنالیز پروتئوم رده سلولی سرطان ریه تیمار شده با اُمبلی‎پرنین و مطالعه درون تنی اثرات اُمبلی‎پرنین بروی تشکیل تومور در مدل موشیمجریپایان یافتهخير
10889868تهیه و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوپارتیکل های مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین (PPI) اصلاح شده به عنوان وکتورهای غیر ویروسی مورد استفاده در ژن درمانیمجریپایان یافتهخير
10989643تهیه دندریمرهای مبتنی بر پلی آمیدوامین (PAMAM) متصل شده به Pullulan و بررسی کارایی نانوذرات حاصل در انتقال ژن به سلولهای کبدیمجریپایان یافتهخير
11089575تهیه و بررسی کارایی نانوتیوب های کربن متصل به آپتامر در ژن رسانی به رده سلولی سرطان پستان و سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
11189432استفاده از کمپلکس اکسید آهن سوپرپارامگنتیک- آپتامر حاوی اپی روبیسین برای عکسبرداری و درمان سرطان پستان در مطالعات درون تنیمجریپایان یافتهبلي
11289189سنتز و ارزیابی برون تنی ترانسفکشن نانوذرات حاصل از دندریمرهای هدفمند مبتنی بر پلی آمیدوآمین (PAMAM) متصل شده به اولیگوآمین-آپتامرمجریپایان یافتهبلي
11389188کلونینگ٬ بیان و تعیین خصوصیات یک پروتئین همجوش تشکیل شده ازتوالی دیمر از هیستون H1 و لیگاند گیرنده Her-2 به عنوان حامل هدفمند انتقال ژنمجریپایان یافتهخير
11489170تهیه و بررسی کارایی نانوذرات اولیگواتیلن ایمین هدفمند شده با آپتامر ضد muc-1 و حاوی حامل بیان پلاسمیدی بیان کننده shRNA علیه BCL-XL در رده سلولی سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
11588775سنتز و بررسی کارایی ترانسفکشن حامل های نانو (نانو وکتور های) غیر ویروسی مبتنی بر نانو لوله های کربنی در ژن رسانی مجریپایان یافتهخير
11688576سنتز پلی اتیلن ایمین های با وزن مولکولی بالا اصلاح شده و ارزیابی ترانسفکشن نانو ذرات حاصل از آن به منظور تهیه یک وکتور غیر ویروسی غیر سمی مجریپایان یافتهخير
11788541انتقال هدفمند، قابل کنترل و آهسته رهش دانوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از کربن نانوتیوب های حاوی آپتامرمجریپایان یافتهخير
11888524تهیه، ارزیابی خصوصیات و بررسی میزان سمیت نانوتیوبهای کربنی تک لایه متصل شده به پلی اتیلن ایمین و سنجش توانایی آنها در انتقال DNA پلاسمیدی و siRNAمجریپایان یافتهبلي
11988498بررسی تاثیر زیره سیاه بر روی سطح پلاسمای هورمونهای تیروئیدی و تیروتروپین در افراد نرمال و افراد تحت درمان با هورمون تیروئیدمجریپایان یافتهخير
12088496تهیه نانوذرات های مبتنی بر پلی اتیلن ایمین (PEI) با وزن مولکولی پائین و ارزیابی کارایی تحویل siRNA توسط آنهامجریپایان یافتهخير
12188445تهیه و بررسی کارایی نانوپارتیکلهای پلی اتیلن ایمین متصل شده به آپتامر در ژن درمانی هدفمند سرطان پروستاتمجریپایان یافتهبلي
12288397تهیه و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوپارتیکل های مبتنی بر پلی اتیلن ایمین (PEI) اصلاح شده: ساختارهای جدید چلات شونده با یونهای کلسیم به عنوان عامل رهایش در سیتوپلاسممجریپایان یافتهخير
12388319بررسی اثر ترکیب فسفولیپیدی و سیالیت دو لایه لیپوزوم کاتیونی بر میزان ترانسفکشن لیپوپلکس های با سایز نانو به عنوان وکتور غیر ویروسیمجریپایان یافتهخير
12488318تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن نانوذرات اولیگواتیلن ایمین هیدروفوب در انتقال DNA پلاسمیدی به رده سلولهای نوروبلاستومای موشیمجریپایان یافتهبلي
12587986بررسی اثر بخشی گرنت پژوهشی بر میزان مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در انجام پژوهش های دانشگاهیمجریپایان یافتهخير
12687964بررسی تغییرات اعمال شده در بودجه پیشنهادی طرح های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1386-1387مجریپایان یافتهخير
12787938بررسی و مدل بندی مدت زمان تصویب طرح های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1386-1387مجریپایان یافتهخير
12887852تهیه و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوپارتیکل های مبتنی بر پلی اتیلن ایمین (PEI) پوشانده شده با زنجیره پپتیدی غنی از آرژینین به عنوان حامل های غیر ویروسی مورد استفاده در ژن درمانیمجریپایان یافتهبلي
12987779بررسی تاثیر عسل بر واژینیت کاندیدائیمجریپایان یافتهخير
13087653بررسی اثر ضد التهابی پنتوکسی فیلین بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر و تاثیر آن بر پایداری پلاکمجریپایان یافتهبلي
13187263تهیه و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوپارتیکل های مبتنی بر پلی اتیلن ایمین (PEI) پوشانده شده با زنجیره پپتیدی هیستیدین-لیزین به عنوان وکتورهای غیر ویروسی مورد استفاده در ژن درمانی و aiRNA deliveryمجریپایان یافتهبلي
13287262ساخت بیولوژیکی و تعیین خصوصیات یک سیستم انتقال ژن تشکیل شده از دو واحد تکراری از هیستونH1 و پپتید هدفمند سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
13387200کلون سازی، بیان و تخلیص یک وکتور مبتنی بر پروتئین هم جوش حاوی چهار توالی تکرار شونده از هیستون H1 و یک توالی اختصاصی هدف گیرنده سلول های سرطان سینه و بررسی توانایی این حامل در انتقال هدفمند ژن در سلول های سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
13487158تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانو کمپلکس های سه گانه حاصل از لیپوزوم کاتیونی-پلی اتیلن ایمین-پلاسمید مجریپایان یافتهخير
13587130بهینه سازی عملکرد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه از طریق تبیین فعالیت هامجریپایان یافتهخير
13687045تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانولیپوزوم های اصلاح شده با پلی اتیلن ایمینمجریپایان یافتهبلي
13786524سنتز، تهیه و ارزیابی برون تنی ترانسفکشن حاملهای ژنی نانو ذره ای مبتنی بر کایتوزان اصلاح شدهمجریپایان یافتهخير
13886505بررسی اثرات تعدیل ایمنی فراکسیون یا ترکیب شیمیائی دو گیاه داروئی بومی ایرانمجریپایان یافتهخير
13986403بررسی عملکرد معاونت پژوهشی پژوهشکده بوعلی در ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
14086317تهیه و خالص سازی کروستین از زعفرانمجریپایان یافتهخير
14186060تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی میزان ترانسفکشن لیپوپلکسهای گونزوگه شده با پپتید سنتزیبه عنوان وکتورهای غیرویروسی در ژن درمانیمجریپایان یافتهخير
14285502تهیه و ارزیابی لیپوپلکسهای گالاکتوزیله شده بر میزان ترانسفکشنمجریپایان یافتهخير
14384215بررسی مولکولی ژنها و پروتئینهای CCNDI و T47D و MDA _ MB231 مجریپایان یافتهخير
14484106بررسی اثرضدتوموری عصاره گیاه Zataria و Taxas به روش مهار تومورزایی اگروباکتریوم فشنر بر دیسک سیب زمینیمجریپایان یافتهخير
14584077جمع آوری و شناسایی گونه های گیاهی دارویی پارک ملی تندورهمجریپایان یافتهخير
14683123فناوری تولید آرتمیزینین در ریشه های مویین گیاه Artemisia annua با استفاده از Ri پلاسمید آگروباکتریوم ریزوژنزمجریپایان یافتهخير
14781016بررسی اثرات ضدتوموری فراکسیون های عصاره دارواش و آلوئه گونه بومی ایران به روش میگوی آب شور دیسک سیب زمینیمجریپایان یافتهخير
14880106غربالگری اثرات ضد توموری گیاهان استان خراسانمجریپایان یافتهخير
14980023تعیین اجزا ضد میکروبی اسانس و عصاره هفت گونه گیاه طبی به روش اتوبیوگرافیمجریپایان یافتهخير
15079027بررسی اثرات سمیت سلولی پنج گونه افوربیا بومی خراسان به روش دیسک سیب زمینیمجریپایان یافتهخير
15179022مطالعه برخی خصوصیات فزیکو شیمیایی و اثرات غشایی ساپونین های تام استخراج شده از اکانتو فیلوم شوردیدوممجریپایان یافتهخير
152981334ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی آفلاتوکسین B1 و یک آپتاسنسور فلورسانس جهت شناسایی آفلاتوکسین M1همکاردر دست اجرابلي
153981333انتقال هدفمند SN-38 و آپتامر FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده از سنتز کتابخانه دی بلاک پلیمرهای PHPMA-b-PPPMP هدفمند شده با آپتامر AS1411همکاردر دست اجرابلي
154980838سنتز چارچوب های آلی-فلزی بر پایه مس اصلاح شده با غشای گلبولهای قرمز و هدفمند شده با آپتامر جهت فتودینامیک تراپی و دارورسانی هدفمند سرطان سینههمکاردر دست اجراخير
155980795انتقال هدفمند اپی روبیسین و آنتی میر 155 به سلول های سرطانی با استفاده از PEG-DNAهمکاردر دست اجرابلي
156980627ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی ساده جهت شناسایی آفلاتوکسین B1همکاردر دست اجراخير
157980626ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی بیس فنل A بر پایه آنزیم terminal deoxynucleotidyl transferaseهمکاردر دست اجراخير
158980625ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی آمپی سیلین بر پایه رشته های مکمل مختلفهمکاردر دست اجراخير
159980603انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده ازنانوذره فریتین به سلول های سرطان سینههمکاردر دست اجراخير
160980382طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با پپتید RGDK با دنباله ی پلی آرژنینی و آپتامر و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی پستان بر اساس مطالعات درون تنی و برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
161980280ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی α-syn oligomer بر مبنای رشته های مکمل، آنزیم terminal deoxynucleotidyl transferase و متیلن بلوهمکاردر دست اجراخير
162980279ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی 17β-estradiol بر مبنای رشته های مکمل و Split DNA aptamerهمکاردر دست اجراخير
163980278انتقال هدفمند دوکسوروبیسین و آپتامرهای درمانی FOXM1 و α-PCNA به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411 و پپتید LAH4-L1همکاردر دست اجراخير
164980277انتقال هدفمند antimiR-21 و پپتید KLA به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411همکاردر دست اجراخير
165971158انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده از آپتامر و آنتی میر 10b به سلول های سرطان پستان و بررسی درون تنیهمکاردر دست اجراخير
166971123یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان با استفاده از ترکیبی از توالی های آپتامر،anti-miR و پپتید HE و داروی دوکسوروبیسینهمکاردر دست اجراخير
167971122طراحی و ساخت یک آپتاسنسور فلورسانس برای شناسایی و سنجش پاتولینهمکارپایان یافتهبلي
168970979انتقال هدفمند دوکسروبیسین و آپتامر FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده پلیمرهای PβAE و Hyaluronic acid‌ و آپتامر AS1411همکاردر دست اجراخير
169970718طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات طلا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال داروی دوکسوروبیسین و آپتامر درمانی In-vitro و In-vivoهمکاردر دست اجراخير
170970638سنتز سیلیکاهای دندریکی پوشش داده شده بادکستران جهت حمل هدفمند دوکسوروبیسین به سلولهای CD133+ سلولهای سرطان کولونهمکاردر دست اجراخير
171970636سنتز دی بلاک آمفی فیل درمانی بوسیله واکنش پلیمریزاسیون رافت جهت حمل هدفمند سیستم پپنوزومی پرودراگ SN38 به سرطان کولونهمکاردر دست اجرابلي
172970558تهیه پلیمروزمهای درمانی متوتروکسات هدفمند و پاسخگو به محرک تهیه شده از پلیمرهای آمفی فیل پلی-پرودراگ با استفاده از پلیمریزاسیون رافتهمکاردر دست اجراخير
173970500سنتز ارگانوسیلیکاهای هوشمند پاسخگو به آنزیم MMP و هدفمند شده با آپتامر و ارزیابی کارایی سیستم تهیه شده بر روی مدل کشت سه بعدی سلولهای سرطان پانکراسهمکاردر دست اجراخير
174970409تولید سطوح فعال چند لایه با سطوح فعال با اتصال سفالکسین و تتراسایکلین به یک نانوذره جذب سطحی شده در پوشش آکریلات و پلی ساکارید محلول سویا و بررسی رهایش نانوذره در سیمولانت غذاییهمکارپایان یافتهخير
175970402طراحی یک آپتاسنسور جهت شناسایی PDGF-BB با استفاده از آپتامر، رشته مکمل بریده شده و بید مغناطیسیهمکارپایان یافتهخير
176970395طراحی یک آپتاسنسور جهت شناسایی مس با استفاده از آپتامر AS1411همکارپایان یافتهخير
177970276سنتز کوپلیمر ستاره ای جهت تشکیل میسلهای پلیمری حاوی دوسه تاکسل و هدفمند شده با پپتید نوین بر علیه NKA a1: ارزیابی برون و درون تنی بر روی مدل سرطان سینه متاستاتیک موشیهمکاردر دست اجرابلي
178970271ایجاد دو آپتاسنسور چشمی جهت شناسایی زیرالنون و مالاتیونهمکارپایان یافتهخير
179970270ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی کارسینوامبریونیک آنتی ژن و یک فلورسانس آپتاسنسور جهت شناسایی کوکائینهمکارپایان یافتهخير
180970240ایجاد یک فلورسانس آپتاسنسور جهت شناسایی کارسینوامبریونیک آنتی ژن با استفاده از یک ماده فلوروفور و ساختار حلقه ای تشکیل شده از سه رشته نوکلئوتیدیهمکارپایان یافتهخير
181970239انتقال هدفمند دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از ساختار Y-shape تشکیل شده از سه رشته AS1411همکارپایان یافتهخير
182970236انتقال هدفمند دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از نانو ساختار DNA صلیب شکل تشکیل شده از آپتامرهای FOXM1 و AS1411همکارپایان یافتهخير
183970180طراحی یک آپتاسنسور رنگ سنجی جهت تشخیص آنتی بیوتیک کانامایسین با استفاده از نانوذرات نقرههمکارپایان یافتهبلي
184961790طراحی و ساخت آپتاسنسور برای تشخیص کانامایسین بر مبنای روش فلورسانس بوسیله نانوذرات نقرههمکارپایان یافتهخير
185961789یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان بر مبنای نانوذرات سلیکا حاوی اپی روبیسین با قابلیت ایجاد حباب تحت شرایط اسیدی لیزوزوم و اصلاح شده با آپتامر و هیالورونیک اسیدهمکاردر دست اجراخير
186961744طراحی، سنتز ، مدل¬سازی و مطالعه¬ی برهم کنش آپتامر IDA با گیرنده ITGA6B4 واستفاده از آن در طراحی میکروفلوئیدیک آپتاسنسور جهت شناسایی اگزوزوم ها در تشخیص زود هنگام سرطان ریههمکاردر دست اجرابلي
187961628انتقال هدفمند CRISPR/Cas9 برای خاموشی ژن Foxm1 بوسیله کیتوزان و هیالورونیک اسید هدفمند شده با اپتامر ومقایسه این سیستم با اثر بخشی آپتامرهمکاردر دست اجرابلي
188961258طراحی یک سیستم هوشمند تشخیصی درمانی برای سلول های سرطان پستان با استفاده از Aptamer-polymer-coated carbon nanodots و اپی روبیسینهمکاردر دست اجراخير
189960782طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال antagomir21 و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطان کولون بر اساس مطالعات in vivo و in vitroهمکاردر دست اجراخير
190960666طراحی یک سیستم هدفمند دارو رسانی جهت درمان سلولهای سرطانی با استفاده از یک نانوساختار DNA بر مبنای آپتامر بصورت in vitro و in vivoهمکارپایان یافتهخير
191960664طراحی و ساخت سنسور نوری براساس DNA دو رشته¬ای و نانو ذره طلا جهت تشخیص اکریل آمید در مواد غذاییهمکارپایان یافتهخير
192960438بررسی اثرات ‏ایمونوتراپی زیر زبانی نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آلرژن ‏و کورکومین بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
193960193طراحی و ساخت یک آپتاسنسور رنگ سنجی بر مبنای فعالیت کاتالیتیکی نانوذرات طلا برای تشخیص فلوروکینولینهاهمکارپایان یافتهخير
194960167طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص فلوروکینولینها بر اساس DNA تک رشته ای متصل به پروتئینهمکارپایان یافتهخير
195960166استفاده از یک آپتاسنسور رنگ سنجی برای تشخیص دقیق کوکائین بر اساس تشکیل ساختمان سه وجهی قابل اتصال بر روی سطح نانو ذرات طلاهمکارپایان یافتهخير
196960165طراحی یک فلورسانس آپتاسنسور خیلی حساس، ساده و سریع جهت تشخیص آرسنیک بر اساس مکمل آپتامر و نانو ذره سیلیکاهمکارپایان یافتهخير
197960164جداسازی اگزوزوم ها توسط کمپلکس آپتامر- بید مغناطیسی جهت تعیین stage سرطان ریه با استفاده از آنتی بادی نشان دارهمکاردر دست اجراخير
198960088طراحی و بهینه سازی بیوسنسور بر پایه DNA تک رشته ای با طیف سنجی فلورسانس جهت شناسایی اکریل آمیدهمکارپایان یافتهخير
199960062طراحی و ساخت یک هیدروژل آپتاسنسور رنگ سنجی برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از متیلن بلوهمکارپایان یافتهخير
200960061یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از ساختار Triple-helix molecular switchهمکارپایان یافتهخير
201960060یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان با استفاده از چند آپتامر درمانیهمکارپایان یافتهخير
202960059طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از داپوکسیلهمکارپایان یافتهخير
203960058یک فلورسانس آپتاسنسور جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از نانوذرات مسهمکارپایان یافتهخير
204960057یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از N-methyl mesoporphyrin IXهمکارپایان یافتهخير
205960055یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از آپتامر و رشته های مکملهمکارپایان یافتهخير
206951839ایجاد سیتوتوکسیسیتی در سلول های گلیوبلاستومای مقاوم به TRAIL به کمک سلول های بنیادی مهندسی شده توسط ژن TRAIL و نانوذرات مبتنی بر PLGA بارگیری شده با داروی میتوکسانترونهمکاردر دست اجراخير
207951556انتقال هدفمند داروی ضد تومور به سلول های تومور توسط سلولهای بنیادی مزانشیمال مهندسی شده با نانوذرات حاوی داروهمکاردر دست اجرابلي
208951129تهیه نانوپارتیکل های حاوی دوکسوروبیسین و تیموکینون به منظور بهبود خواص ضد سرطانی ‏دوکسوروبیسینهمکارپایان یافتهبلي
209951099تشخیص تتراسایکلین بر مبنای فلورسانس زمان حل و فصل (Time resolved) بوسیله نانوذرات طلا و نقرههمکارپایان یافتهخير
210951062طراحی و ساخت نانوسامانه چند عملکردی به منظور انتقال دوکسوروبیسین و پپتید SMAC بصورت هدفمند شده با آپتامر bivalent به سلولهای سرطانیهمکاردر دست اجراخير
211950897طراحی آپتاسنسورهای الکتروشیمیایی و اپتیکی جهت شناسایی آفلاتوکسین M1همکارپایان یافتهبلي
212950846طراحی ، سنتز و بررسی سمیت سلولی آنالوگ های 6 تایی پپتید SMAC به عنوان آنتاگونیست های پروتئین های مهارکننده آپوپتوز (IAPs) و مطالعات اثرات سینرژیستی آن ها به همراه دوکسوروبیسین در سامانه های پلیمری هدفمند شده با PNC-27همکاردر دست اجرابلي
213950801بررسی تاثیر کروسین بارگذاری شده در داربست کلاژن – پلی گلایکولیک اسید جهت درمان شکستگی استخوان در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
214950732طراحی سنسور بر مبنای آپتامر جهت تشخیص وتعیین مقدار مالاشیت گرین با حساسیت و انتخابیت بالاهمکارپایان یافتهخير
215950711ساخت کیت تشخیصی انترفرون گاما بر مبنای آپتامرهمکارپایان یافتهخير
216950637طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کربن نانوتیوب برای تشخیص اخراتوکسینAهمکارپایان یافتهخير
217950555فرمولاسیون نانوپارتیکل¬های پلیمر-لیپیدی حاوی برومولین استخراج شده از ساقه آناناس، برای مصرف خوراکیهمکارپایان یافتهخير
218950540شناسایی الگوی پروتئینی آنتی¬ژن¬های کرم بالغ توکسوکارا کتی به روش پروتئومیکسهمکارپایان یافتهخير
219950533بررسی میزان اثربخشی اگزوزوم های مهندسی شده حاوی توالی نوکلئوتیدی در سرکوب تومورهمکاردر دست اجراخير
220950388طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کونژوگه آپتامر و رشته مکملهمکارپایان یافتهخير
221950387طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای الکترود طلا و کمپلکس نانوذرات سیلیکا- استرپتاویدین برای تشخیص استامی پرایدبا استفاده از آنزیم Exo. I و متیلن بلوهمکارپایان یافتهخير
222950338طراحی و ساخت یک آپتاسنسور برای تشخیص وتعیین مقدار سریع تتراسیکلینهمکارپایان یافتهخير
223950255طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینAهمکارپایان یافتهخير
224950254انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های سرطان خون با استفاده از ترکیب دو آپتامر و نانوذرات طلاهمکارپایان یافتهخير
225950253انتقال هدفمند وینکریستین به سلول های سرطان خون با استفاده از آپتامر و آلبومینهمکارپایان یافتهخير
226950252طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینA بر مبنای یک ساختار DNA چند وجهیهمکارپایان یافتهخير
227950251طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میوگلوبینهمکارپایان یافتهخير
228950250طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص میوگلوبین بر مبنای رشته مکمل و آنزیم اگزونوکلئاز Iهمکارپایان یافتهبلي
229950078انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده از گرافن اکساید و آپتامر وآنتی سنس به سلول های سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
230941618تهیه و ارزیابی سیستم کودلیوری داروی دوکسوروبیسین و ژن اینترلوکین 12 با استفاده از دندرایمر پلی آمیدو آمین اصلاح شده با آلکیل-پلی اتیلن گلیکول وکلسترول به روش برون تنی و برون تنی (سرطان کولون موشی)همکارپایان یافتهخير
231941571طراحی و ساخت یک آپتاسنسور تشخیص سریع بر اساس کیت نواری جهت تشخیص کانامایسینهمکاردر دست اجراخير
232941206تهیه آپتاسنسور برای تشخیص سریع و حساس ناتامایسین در دوغهمکاردر دست اجراخير
233941148ایجاد آپتاسنسور بر مبنای روش الکتروشیمی و نانوذرات طلا برای تشخیص سرب در آب و سرمهمکارپایان یافتهخير
234940934بررسی انتقال هدف مند siRNA به لنفوسیت از طریق اتصال به آپتامر اختصاصی CD8همکارپایان یافتهخير
235940933تهیه و ارزیابی دندریمرهای پگیله حاوی داروی سالینومایسین و نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر ضد CD133 همکارپایان یافتهخير
236940803انتقال هدفمند دوکسوروبیسن موجود در DNA دو رشته ای به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس آپتامر-نانوذرات سلنیومهمکارپایان یافتهخير
237940671انتقال هدفمند ایرینوتکان با استفاده از کمپلکس Aptamer-PEG-cetylated carboxymethyl cellulose به سلول های سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
238940670طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور بر مبنای آنزیم اگزونوکلئاز I و نانوذرات سلیکابرای تشخیص کانامایسینهمکارپایان یافتهبلي
239940669انتقال هدفمند SN38با استفاده از کمپلکس PEG-Aptamer به سلول های سرطان سینههمکاردر دست اجراخير
240940666انتقال هدفمند همزمان اپی روبیسین و ملیتین با استفاده از نانوساختار کربنات کلسیم و آپتامر به سلول های سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
241940565بررسی اثر کروسین و کروستین استخراج شده از زعفران در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانیهمکارپایان یافتهبلي
242940385ایجاد آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص کوکائین بر مبنای دو رشته مکملهمکارپایان یافتهخير
243940384انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های سرطان خون با استفاده از نانوذرات طلا و آپتامرهمکارپایان یافتهخير
244940383ایجاد آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص کوکائین بر مبنای رشته مکملهمکارپایان یافتهخير
245940382طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور بر مبنای اگزونوکلئاز III برای تشخیص کانامایسینهمکارپایان یافتهخير
246940381طراحی وساخت یک آپتاسنسور رنگ سنجی بر مبنای نانوذرات طلا برای تشخیص سربهمکارپایان یافتهخير
247940380طراحی وساخت آپتاسنسور بر مبنای نانو ذرات طلا جهت تشخیص تتراسیکلینهمکارپایان یافتهخير
248940379شناسایی سلول های molt4 با استفاده از اپتامر ATP و اپتامر sgc8cهمکارپایان یافتهخير
249940164ارزیابی دارورسانی هدفمند به سلولهای سرطان پستان مقاوم به دارو (MCF7/MX) با استفاده از آپتامر اختصاصی ترانسپورتر ABCG2همکارپایان یافتهخير
250940130طراحی و جداسازی DNA آپتامر بر علیه آنتی ژن Ag85A مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و ارزیابی آن برای تشخیص سل در نمونه سرم بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
251931675سنتز و بررسی فعالیت سورفاکتانتهای کاتیونیک مبتنی بر توالی های پپتیدی عملکردی به عنوان نانوحامل های انتقال ژنهمکارپایان یافتهخير
252931570ارزیابی اثرات کروستین استخراج شده از زعفران و نانوپارتیکل های PLGA حاوی کروستین در بروز فنوتیپ مقاومت چند داروییهمکارپایان یافتهخير
253931537تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی انتقال ژن نانوکمپلکس های هدفمند شده متشکل از لیپوزوم-پروتامین با وزن مولکولی پایین اصلاح شده-پلاسمیدهمکاردر دست اجرابلي
254931393تشخیص و تعیین مقدار کانامایسین بر مبنای نانوذرات سلیکاهمکارپایان یافتهخير
255930983تشخیص سرب بر مبنای آپتامر، اگزونوکلئاز I و نانوذرات طلاهمکارپایان یافتهخير
256930977ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی و رشته مکمل برای تشخیص کانامایسینهمکارپایان یافتهخير
257930975ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی و آنزیم اگزونوکلئاز برای تشخیص کانامایسینهمکارپایان یافتهخير
258930817انتقال هدفمند اپی روبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس HAuNS : مطالعات برون تنهمکاردر دست اجراخير
259930773ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی و نانوذرات طلا برای تشخیص سربهمکارپایان یافتهخير
260930772تشخیص و تعیین مقدار کانامایسین بر مبنای آپتامر، پیکوگرین و نانوذرات طلاهمکارپایان یافتهخير
261930771ایجاد آپتاسنسور بر مبنای نانوذرات طلا برای تشخیص استرپتومایسین در شیر و خونهمکارپایان یافتهخير
262930770ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی برای تشخیص ریسینهمکارپایان یافتهخير
263930653پگیلاسیون دوسه تاکسل جهت تهیه نانوپارتیکهای دوسه تاکسل هدفمند شده با لیگاند اسیدفولیک و ارزیابی برون تنی بر روی لاین سلولی 4T1 و MCF-7همکارپایان یافتهخير
264930582انتقال آپتامر ایجاد شده برای درمان مالتیپل اسکلروز به سیستم عصبی با استفاده از کمپلکس Pluronic l81-PEG-Aptamerهمکارپایان یافتهخير
265930488تشخیص دیگوکسین بر مبنای خاموش شدن فلورسانس و رنگ سنجی آپتاسنسور بوسیله ذرات طلا سوسپانسیون شده در آبهمکارپایان یافتهخير
266930486تشخیص و تعیین مقدار دیگوکسین با استفاده از نانوذرات سلیکا و آپتامرهمکارپایان یافتهخير
267930483انتقال هدفمند اپی روبیسین به سلول های سرطان پستان با استفاده از modified polyvalent aptamer systemهمکارپایان یافتهخير
268930353ایجاد آپتاسنسور بر مبنای آنزیم اگزونوکلئاز III و سایبر گلد برای تشخیص استرپتومایسینهمکارپایان یافتهبلي
269930352تشخیص سرب برمبنای آپتامر، پلیمر کاتیونی و نانوذراتهمکارپایان یافتهخير
270922234تاثیر سولفات روی خوراکی بر درمان زردی نوزادان کم وزن بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان همکارپایان یافتهخير
271921255انجام تست غربالگری بر روی تعدادی از قارچهای جدا شده از مناطق مختلف رامسر و مشهد به منظور کشف میکروارگانیزمهای تولید کننده پلی مالیک اسیدهمکارپایان یافتهبلي
272920559بررسی اثرات تزریق کنسانتره مغز استخوان ((TNC بر روند ترمیم غضروف اسیب دیده سطح مفصل زانو در بیماران دچار استئوارتریت متوسط تا شدیدهمکارپایان یافتهبلي
273920343بررسی برون تنی نانوذرات SPION-PLGA بارگیری شده با جمسیتابین بعنوان حساس کننده پرتوی برای استفاده در رادیوتراپیهمکارپایان یافتهبلي
274920276مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی مقایسه اثر پیش درمانی سه نوع داروی خوراکی Novafen، Naproxen و Ibuprofen بر میزان موفقیت بی حسی بلاک فک پایین در مولرهای با التهاب حاد غیر قابل برگشتهمکارپایان یافتهبلي
275920153سنتز کوپلیمر پلی ساکارید-پلی استر و بررسی خصوصیات آن در تشکیل ساختارهای پلیمروزومی حاوی انسولینهمکارپایان یافتهبلي
276911176بررسی اثر ایمنی زایی DNA واکسن Mtb72f مایکوباکتریوم توبرکلوزیس انکپسوله شده در PLGA همراه با ادجوانت های CpG و TB10.4 در موش BALBCهمکارپایان یافتهخير
277911002ایجاد آپتاسنسور برای مورفینهمکارپایان یافتهخير
278910894تاثیر تجویز خوراکی سولفات روی بر کاهش زردی نوزادان ترم بستری در بخش نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
279910825تاثیر روی خوراکی بر پیشگیری از زردی نوزادان نارس خیلی کم وزن و بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
280910808ساخت DNA آپتامر علیه HPV16 و نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک-آپتامر با استفاده از کوپلیمرهای PLGA به عنوان حامل داروی سیسپلاتین و بررسی تاثیر آن در کشت سلول توموریهمکارپایان یافتهبلي
281910807بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی اتولوگ مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر سکته قلبی ناشی از ایزوپروترنول در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
282910237مطالعه تارگتینگ اختصاصی سلول های دندریتیک موشی توسط آپتامرهاهمکارپایان یافتهبلي
283910040سنتز کوانتوم دات ها و کاربرد آنها در تهیه نانوپروب های هدفمند متصل به آپتامر GB-10 با استفاده از سیستمهای پلیمرزومی جهت عکسبرداری از سلولهای گلیوبلاستوماهمکارپایان یافتهخير
284901051سنتز نانو پلیمروزومهای هدفمند متصل به آپتامر ضد EpCAM با استفاده از کوپلیمرهای PEG-PLGA بعنوان حامل داروی دوکسوروبیسین به سلولهای سرطانی و ارزیابی آنها بصورت برون تنی و درون تنیهمکارپایان یافتهبلي
28589960مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی محیط فراوری شده (conditioned medium) بر روی زخم تمام ضخامت پوست در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
28689578ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی زیستی داربست های پلی کاپرولاکتون/نشاسته با قابلیت ایجاد تخلخل در جا، به منظور استفاده درمهندسی بافت استخوانهمکارپایان یافتهخير
28789286تهیه RNA آپتامر علیه بیو مارکرهای اختصاصی فاز عفونت زای انگل لیشمانیا ماژور به روش Cell SELEXهمکارپایان یافتهبلي
28889194بررسی الگوی SUMOylation و Ubiquitylation در مسمومیت با دیازینون و تاثیر کروسین برآنهمکارپایان یافتهخير
28989078ساخت DNA واکسن Mtb72f مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهخير
29088764مدل سازی فارماکوکینتیکی/فارماکودینامیکی اریتروپویتین نوترکیب انسانی (rh-Erythropoetin) در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد با قطعه بالا رونده STهمکارپایان یافتهبلي
29188604تاثیر پروفیلاکسی کلوفیبرات در پیشگیری از زردی نوزادان دو قلو یک جنس با وزن کمتر از1500 گرم بستری در بخش NICU بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
29288523تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی توانایی انتقال پلاسمید توسط نانولیپوزومهای اصلاح شده با پلیمر کاتیونی در کشت سلولیهمکارپایان یافتهبلي
29388439انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های رده T لوسمی حاد لمفوبلاستیک با استفاده از آپتامرهمکارپایان یافتهخير
29487772شناسایی اهداف سلولی سافرانال و کروسینهمکارپایان یافتهخير
29587662بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر غلظت سرمی IL-18، MCP-1 و VCAM در بیماریهای عروق کرونرهمکارپایان یافتهخير
29687661بررسی ارتباط نسبت غلظت سرمی RANKL به OPG با کلسیفیکاسیون عروق کرونر در مبتلایان به بیماریهایی عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
29787660تاثیراریتروپویتین بر عملکرد پلاکتی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با افزایش قطعة STهمکارپایان یافتهبلي
29887639بررسی الگوی اتصال کورکومین به پروتئین های بافت های کبد، قلب، کلیه و مغز موش کوچکهمکارپایان یافتهخير
29987480بررسی تغییرات تیتر آنتی بادیهای ضد پروتئین های شوک حرارتی پس از مصرف زرشک و زعفران در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
30086769بررسی تغییرات سطح سرمی HSP-27 در بیماران مبتلا به آنژین پایدار قبل و بعد از آنژیو پلاستی عروق کرونر همراه با تعبیه stentهمکارپایان یافتهخير
30185134مطالعه اختلالات آترواسکلروتیک قلبی –مغزی عروقی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
30282122استخراج و خالص سازی ساپونین تام گیاه acanthopyllum korshiskyi بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و اثرات جذب افزایی آنهمکارپایان یافتهخير
30382073بررسی اثرات ضددرماتوفیتی اسانس Saturega muticaهمکارپایان یافتهخير
30480811برسی اثرات ضد هلیکوباکترپیلوری هفت نمونه گیاهی مورد مصرف در طب سنتیهمکارپایان یافتهخير
30580075بررسی اثر عصاره میوه ( گوجه فرنگی ) روی سمیت قلبی دوکسوروبیسین بر روی موش کوچکهمکارپایان یافتهخير
30679037اثر شیر خشت روی کاهش بیلی روبین نوزادانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983357Designing a multifunctional staphylokinase variant (SAK-2RGD-TTI) with appropriate thrombolytic activity in vitroISIBiotechnology Letters1398سوم
2983309In-vitro Study of Multifunctional PLGA-SPION Nanoparticles Loaded with Gemcitabine as Radiosensitizer Used in RadiotherapyISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1398مسئول
3983257Na+/K+ ATPase-targeted delivery to metastatic breast cancer modelsISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1398مسئول
4983176Hybrid carbon-based materials for gene delivery in cancer therapyISIJournal of Controlled Release1398مسئول
5982812Co-delivery of doxorubicin and TRAIL plasmid by modified PAMAM dendrimer in colon cancer cells, in vitro and in vivo evaluationISIDrug Development and Industrial Pharmacy1398مسئول
6982809Optical and electrochemical-based nano-aptasensing approaches for the detection of circulating tumor cells (CTCs)ISIBiosensors and Bioelectronics1398مسئول
7982774Hybridnanoreservoirs basedon dextran‐cappeddendritic mesoporous silicananoparticles forCD133‐targeted drugdeliveryISIJournal of cellular physiology1398پنجم
8982496PEG‐PLA nanoparticles decorated with small‐molecule PSMA ligand for targeted delivery of galbanic acid and docetaxel to prostate cancer cellsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY مسئول
9982460Synthesis of hyaluronic acid-based polymersomes for doxorubicin delivery to metastatic breast cancerISIInternational Journal of Pharmaceutics1398مسئول
10981760In vitro selection of tacrolimus binding aptamer by systematic evolution of ligands by exponential enrichment method for the development of a fluorescent aptasensor for sensitive detection of tacrolimusISIJournal of pharmaceutical and biomedical analysis1398مسئول
11981758An ultrasensitive electrochemical sensing method for detection of microcystin-LR based on infinity-shaped DNA structure using double aptamer and terminal deoxynucleotidyl transferaseISIBiosensors and Bioelectronics1398چهارم
12981757DNA origami-based aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1398سوم
13981724Hybrid silica-coated Gd-Zn-Cu-In-S/ZnS bimodal quantum dots as an epithelial cell adhesion molecule targeted drug delivery and imaging systemISIInternational Journal of Pharmaceutics1398مسئول
14981320Enzyme responsive drug delivery systems in cancer treatmentISIJournal of Controlled Release1398مسئول
15981042A rapid and simple ratiometric fluorescent sensor for patulin detection based on a stabilized DNA duplex probe containing less amount of aptamer-involved base pairsISITalanta1398سوم
16980823Comparison of expression optimization of new derivative of staphylokinase (SAK-2RGD-TTI) with the rSAKISIBiotechnology progress1398دوم
17980624Targetnaned delivery of tacrolimus to T cells by pH‐responsive aptamer‐chitosan‐ poly(lactic‐co‐glycolic acid) ocomplexISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
18980340An ultrasensitive electrochemical sensor for 17b-estradiol using split aptamersISIAnalytica Chimica Acta1398سوم
19980292Design, Synthesis, and In Vitro Evaluation of Low Molecular Weight Protamine (LMWP)-Based Amphiphilic Conjugates as Gene Delivery Carriers.ISIAAPS PharmSciTech1397مسئول
20980267ABCG2 aptamer selectively delivers doxorubicin to drug-resistant breast cancer cellsISIJournal of Biosciences1398چهارم
21980073High affinity of AS1411 toward copper; its application in a sensitive aptasensor for copper detectionISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1398دوم
22980072An electrochemical sensing platform based on ladder-shaped DNA structure and label-free aptamer for ultrasensitive detection of ampicillinISIBiosensors and Bioelectronics1398چهارم
23974379Modified PAMAM vehicles for effective TRAIL gene delivery to colon adenocarcinoma: in vitro and in vivo evaluationISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397مسئول
24974274Tetrac-decorated chitosan-coated PLGA nanoparticles as a new platform for targeted delivery of SN38ISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397مسئول
25974273Smart aptamer-modified calcium carbonate nanoparticles for controlled release and targeted delivery of epirubicin and melittin into cancer cells in vitro and in vivoISIDrug development and industrial pharmacy1398سوم
26974272Exosomes, new biomarkers in early cancer detectionISIAnalytical biochemistry1398دوم
27974249Immunomodulatory properties of MSC-derived exosomes armed with high affinity aptamer toward mylein as a platform for reducing multiple sclerosis clinical scoreISIJournal of controlled release1398مسئول
28974097Aptasensors as a new sensing technology developed for the detection of MUC1 mucin: A reviewISIBiosensors and Bioelectronics1398مسئول
29973978Charge reduction: an efficient strategy to reduce toxicity and increase the transfection efficiency of high molecular weight polyethyleniminescopusJournal of Pharmaceutical Investigation1397مسئول
30973913Folate receptor-targeted multimodal fluorescence mesosilica nanoparticles for imaging, delivery palladium complex and in vitro G-quadruplex DNA interaction.ISIJournal of biomolecular structure & dynamics1397پنجم به بعد
31973904Formulation and evaluation of anticancer and antiangiogenesis efficiency of PLA–PEG nanoparticles loaded with galbanic acid in C26 colon carcinoma, in vitro and in vivoISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
32973782CD133-targeted delivery of self-assembled PEGylated carboxymethylcellulose-SN38 nanoparticles to colorectal cancerISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397مسئول
33973473DNA G-quadruplexes binding and antitumor activity of palladium aryl oxime ligand complexes encapsulated in either albumin or algal cellulose nanoparticlesISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1398مسئول
34973427Molecular design and synthesis of new dithiocarbazate complexes; crystal structure, bioactivities and nano studiesISIRSC ADVANCES1397سوم
35973242A novel MUC1 aptamer-modified PLGA-epirubicin-PβAE-antimir-21 nanocomplex platform for targeted co-delivery of anticancer agents in vitro and in vivoISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1397سوم
36972836Peptide-based targeted therapeutics: Focus on cancer treatmentISIJournal of controlled release1397پنجم
37972623Targeted delivery of doxorubicin to cancer cells by a cruciform DNA nanostructure composed of AS1411 and FOXM1 aptamersISIExpert opinion on drug delivery1397سوم
38972593Synthesis of γ-Fe2O3 Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic CharacterizationISIIranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science1397سوم
39972517An integrated structure- and pharmacophore-based MMP-12 virtual screeningISIMOLECULAR DIVERSITY1397اول
40972440Evaluation of leishmanicidal effect of Euphorbia petiolata extract by in vivo anti-leishmanial assay using promastigotes of Leishmania majorPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
41972413Phytochemistry, traditional uses and pharmacological profile of rose hip: A review.ISICurrent pharmaceutical design1397سوم
42972389A novel fluorescent aptasensor for sensitive detection of PDGF-BB protein based on a split complementary strand of aptamer and magnetic beadsISISensors and Actuators B: Chemical1397سوم
43972388A novel electrochemical aptasensor based on nontarget-induced high accumulation of methylene blue on the surface of electrode for sensing of α-synuclein oligomerISIBiosensors & bioelectronics1397چهارم
44972304The effects of crocetin, extracted from saffron, in chemotherapy against the incidence of multiple drug resistance phenotypeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397سوم
45972162Effective and safe in vivo gene delivery based on polyglutamic acid complexes with heterocyclic amine modified-polyethylenimineISIColloids and surfaces. B, Biointerfaces1397مسئول
46972119Hybrid Vesicular Drug Delivery Systems for Cancer TherapeuticsISIadvanced functional materials1397مسئول
47972037SELEX methods on the road to protein targeting with nucleic acid aptamersISIBiochimie1397مسئول
48971999Encapsulation of Thermo-responsive Gel in pH-sensitive Polymersomes as Dual-Responsive Smart carriers for Controlled Release of DoxorubicinISIJournal of Controlled Release1397مسئول
49971918Ingenious pH-sensitive etoposide loaded folic acid decorated mesoporous silica-carbon dot with carboxymethyl-βcyclodextrin gatekeeper for targeted drug delivery and imagingISIMaterials Science and Engineering: C1397پنجم به بعد
50971844A Novel Electrochemical Aptasensor for Carcinoembryonic Antigen Detection Based on Target-induced Bridge AssemblyISIelectroanalysis1397سوم
51971839A novel electrochemical sensor for bisphenol A detection based on nontarget-induced extension of aptamer length and formation of a physical barrierISIBiosensors and Bioelectronics1397سوم
52971753Exosomes derived from TRAIL-engineered mesenchymal stem cells with effective anti-tumor activity in a mouse melanoma model.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1397مسئول
53971723Curcumin-entrapped MUC-1 aptamer targeted dendrimer-gold hybrid nanostructure as a theranostic system for colon adenocarcinomaISIInternational journal of pharmaceutics1397مسئول
54971671Optical and electrochemical aptasensors for the detection of amphenicolsISIBiosensors and Bioelectronics1397سوم
55971610Comparison of the effect of crocin and crocetin, two major compounds extracted from saffron, on osteogenic differentiation of mesenchymal stem cellsISILife sciences1397پنجم
56971543A label-free fluorescent aptasensor for detection of kanamycin based on dsDNA-capped mesoporous silica nanoparticles and Rhodamine BISIAnalytica chimica acta1397سوم
57971518Fabrication of hybrid scaffold based on hydroxyapatite-biodegradable nanofibers incorporated with liposomal formulation of BMP-2 peptide for bone tissue engineeringISINanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine1397مسئول
58971330A novel electrochemical aptasensor for detection of aflatoxin M1 based on target-induced immobilization of gold nanoparticles on the surface of electrodeISIBiosensors and Bioelectronics1397دوم
59971328A novel amplified double-quenching aptasensor for cocaine detection based on split aptamer and silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1397سوم
60971253A new amplified fluorescent aptasensor based on hairpin structure of Gquadruplex oligonucleotide-Aptamer chimera and silica nanoparticles for sensitive detection of aflatoxin B1 in the grape juiceISIFood Chemistry1397سوم
61971049Siderophore-based biosensors and nanosensors; new approach on the development of diagnostic systems.ISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
62971045Recent advances in co-delivery systems based on polymeric nanoparticle for cancer treatmentISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1397مسئول
63971033Fabrication of acetylated carboxymethylcellulose coated hollow mesoporous silica hybrid nanoparticles for nucleolin targeted delivery to colon adenocarcinomaISICarbohydrate Polymers1397پنجم
64970653Fluorometric aptasensing of the neonicotinoid insecticide acetamiprid by using multiple complementary strands and gold nanoparticlesISIMikrochimica acta1397سوم
65970651A Novel AS1411 Aptamer-Based Three-Way Junction Pocket DNA Nanostructure Loaded with Doxorubicin for Targeting Cancer Cells in Vitro and in VivoISIMolecular pharmaceutics1397سوم
66970591Targeted delivery of melittin to cancer cells by AS1411 anti-nucleolin aptamerISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1397پنجم
67970527An optimized protocol for the in vitro generation and functional analysis of human PD1/PD-L1 signalISIJOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION1396مسئول
68970335A colorimetric gold nanoparticle aggregation assay for malathion based on target-induced hairpin structure assembly of complementary strands of aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1397سوم
69970331Development and characterization of DNA aptamers against florfenicol: Fabrication of a sensitive fluorescent aptasensor for specific detection of florfenicol in milkISITALANTA1397مسئول
70970322Novel Colorimetric Aptasensor for Zearalenone Detection Based on Nontarget-Induced Aptamer Walker, Gold Nanoparticles, and Exonuclease-Assisted Recycling AmplificationISIACS applied materials & interfaces1397سوم
71970191A novel colorimetric aptasensor for ultrasensitive detection of cocaine based on the formation of three-way junction pockets on the surfaces of gold nanoparticlesISIAnalytica Chimica Acta1397سوم
72970151New cyclodextrin-based nanocarriers for drug delivery and phototherapy using an irinotecan metaboliteISICarbohydrate Polymers1397مسئول
73970127Aptamer-based biosensors and nanosensors for the detection of vascular endothelial growth factor (VEGF): A reviewISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
74970097Selection of specific aptamer against enrofloxacin and fabrication of graphene oxide based label-free fluorescent assayISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1397دوم
75970095Triple-helix molecular switch-based aptasensors and DNA sensorsISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
76970072Evaluation of Efficiency of Modified Polypropylenimine (PPI) with Alkyl Chains as Non-viral Vectors Used in Co-delivery of Doxorubicin and TRAIL PlasmidISIAAPS PHARMSCITECH1397پنجم به بعد
77970041Comparison of Flow Cytometry and ELASA for Screening of Proper Candidate Aptamer in Cell-SELEX PoolISIAPPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY1396مسئول
78970004Silica based hybrid materials for drug delivery and bioimagingISIJournal of Controlled Release1397مسئول
79964383MUC1 aptamer-targeted DNA micelles for dual tumor therapy using doxorubicin and KLA peptideISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396مسئول
80964262Micro and nanotechnologies for bone regeneration: Recent advances and emerging designsISIJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE1396مسئول
81964016An aptamer-based colorimetric lead(II) assay based on the use of gold nanoparticles modified with dsDNA and exonuclease IISIMicrochimica Acta1396چهارم
82964012Electrochemical and optical aptamer-based sensors for detection of tetracyclinesISITrends in Food Science & Technology1396سوم
83963840Gold nanoparticle should understand protein corona for being a clinical nanomaterialISIJournal of Controlled Release1396مسئول
84963791Colorimetric gold nanoparticles-based aptasensorsISInanomedicine journal1396سوم
85963745Virtual Screening on MMP-13 Led to Discovering New Inhibitors Including a Non-Zinc Binding and a Micro Molar One: A Successful Example of Receptor Selection According to Cross-Docking Results for a Flexible EnzymeISICombinatorial chemistry & high throughput screening1396اول
86963737Selection of DNA aptamers against Mycobacterium tuberculosis Ag85A, and its application in a graphene oxide-based fluorometric assayISIMicrochimica Acta1396سوم
87963543Targeted co-delivery of epirubicin and NAS-24 aptamer to cancer cells using selenium nanoparticles for enhancing tumor response in vitro and in vivoISICancer Letters1396دوم
88963475Ultrasensitive detection of aflatoxin B1 and its major metabolite aflatoxin M1 using aptasensors: A reviewISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396چهارم
89962817Helicobacter pylori point-of-care diagnosis: Nano-scale biosensors and microfluidic systemsISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396پنجم به بعد
90962808A label-free aptasensor for carcinoembryonic antigen detection using three-way junction structure and ATMND as a fluorescent probeISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1396سوم
91962807A simple and rapid fluorescent aptasensor for ultrasensitive detection of arsenic based on target-induced conformational change of complementary strand of aptamer and silica nanoparticlesISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1396سوم
92962762Cu(II) immobilized on Fe3O4@ APTMS- DFX nanoparticles: an efficient catalyst for the synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles with cytotoxic activityISIedChemComm1396چهارم
93962717Design, isolation and evaluation of the binding efficiency of a DNA aptamer against interleukin 2 receptor alpha, in vitroISIInternational immunopharmacology1396مسئول
94962589Comparison study of the effect of alkyl-modified and unmodified PAMAM and PPI dendrimers on solubility and antitumor activity of crocetinISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1396دوم
95962559Anti‐MUC1 aptamer: A potential opportunity for cancer treatmentISIMEDICINAL RESEARCH REVIEWS1396مسئول
96962480Aptamer-targeted delivery of Bcl-xL shRNA using alkyl modified PAMAM dendrimers into lung cancer cellsISIThe international journal of biochemistry & cell biology1396مسئول
97962409Colorimetric determination of the microcystin leucine-arginine based on the use of a hairpin aptamer, graphene oxide, and Methylene Blue acting as an optical probeISIMicrochimica Acta1396سوم
98962143Acute toxicity of functionalized single wall carbon nanotubes: A biochemical, histopathologic and proteomics approachISICHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS1396دوم
99962095Tetrac-conjugated polymersomes for integrin-targeted delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1396مسئول
100962020Co-delivery of Doxorubicin Encapsulated PLGA Nanoparticles and Bcl-xL shRNA Using Alkyl-Modified PEI into Breast Cancer CellsISIAPPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY1396چهارم
101961996Synthesis and preparation of biodegradable hybrid dextran hydrogel incorporated with biodegradable curcumin nanomicelles for full thickness wound healingISIInternational Journal of Pharmaceutics1396مسئول
102961972A triple-helix molecular switch-based electrochemical aptasensor for interferon-gamma using a gold electrode and Methylene Blue as a redox probISIMicrochimica Acta1396سوم
103961971An aptamer for recognizing the transmembrane protein PDL-1 (programmed death-ligand 1), and its application to fluorometric single cell detection of human ovarian carcinoma cellsISIMicrochimica Acta1396دوم
104961952Targeting Pattern Recognition Receptors (PRRs) in Nano-Adjuvants: Current Perspectivesسایر سایت‏های تخصصیCurrent Bionanotechnology1395چهارم
105961920Co-delivery of Dual Toll-Like Receptor Agonists and Antigen in Poly(Lactic-Co-Glycolic) Acid/Polyethylenimine Cationic Hybrid Nanoparticles Promote Efficient In Vivo Immune ResponsesISIfrontiers in immunology1396پنجم به بعد
106961834Extensive preclinical investigation of polymersomal formulation of doxorubicin versus Doxil-mimic formulationISIJournal of Controlled Release1396مسئول
107961802An amplified fluorescent aptasensor based on single-stranded DNA binding protein, copper and silica nanoparticles for sensitive detection of interferon-gammaISIAnalytica chimica acta1396سوم
108961689Efficient megalin targeted delivery to renal proximal tubular cells mediated by modified-polymyxin B-polyethylenimine based nano-gene-carriersISIMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS1396مسئول
109961634The effects of polyethylenimine/DNA nanoparticle on transcript levels of apoptosis-related genesISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396مسئول
110961493The Therapeutic Effect of Zinc Sulfate on Neonatal HyperbilirubinemiaISIIranian Journal of Neonatology1396چهارم
111961432Voltammetric determination of lead(II) by using exonuclease III and gold nanoparticles, and by exploiting the conformational change of the complementary strand of an aptamerISIMikrochimica Acta1396سوم
112961348Umbelliprenin induced both anti-inflammatory and regulatory cytokines in C57/BL6 miceISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396چهارم
113961322Graphene as multifunctional delivery platform in cancer therapyISIJOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A1396مسئول
114961216Identification and imaging of leukemia cells using dual-aptamer-functionalized graphene oxide complexISIJOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS1396سوم
115961199Construction of Mtb72F Plasmid as a DNA Vaccine Candidate for Mycobacterium tuberculosisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396دوم
116961194Ultrasensitive detection of ochratoxin A using aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1396چهارم
117961193A novel chemotherapy drug-free delivery system composed of three therapeutic aptamers for the treatment of prostate and breast cancers in vitro and in vivoISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396سوم
118961118Application of aptamers in treatment and diagnosis of leukemiaISIInternational Journal of Pharmaceutics1396سوم
119961117Colorimetric aptamer based assay for the determination of fluoroquinolones by triggering the reduction-catalyzing activity of gold nanoparticlesISIMicrochimica Acta1396سوم
120961024Megalin-targeted enhanced transfection efficiency in cultured human HK-2 renal tubular proximal cells using aminoglycoside-carboxyalkyl-polyethylenimine -containing nanoplexesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1396مسئول
121960877Synthesis of theranostic epithelial cell adhesion molecule targeted mesoporous silica nanoparticle with gold gatekeeper for hepatocellular carcinomaISINanomedicine1396مسئول
122960757Aptamer based biosensors for detection of Staphylococcus aureusISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395مسئول
123960722Comparative proteome analysis of human esophageal cancer and adjacent normal tissuesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
124960693PAMAM-pullulan conjugates as targeted gene carriers for liver cellISICARBOHYDRATE POLYMERS1395مسئول
125960665In vivo Time-Dependent Radio-Protective Effect of Lycopene Against Whole-Body Gamma Radiation in MiceISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395مسئول
126960633Aptamer-Based Fluorescent Switch for Sensitive Detection of OxytetracyclinescopusAustralian Journal of Chemistry1396چهارم
127960619Promising gene delivery system based on polyethylenimine-modified silica nanoparticlesISICANCER GENE THERAPY1396مسئول
128960592Current Strategies in the Modification of PLGA-based Gene Delivery SystemISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1395اول
129960590High-level expression of a biologically active staphylokinase in Pichia pastorisISIPREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY1396دوم
130960535A new chemotherapy agent-free theranostic system composed of graphene oxide nano-complex and aptamers for treatment of cancer cellsISIInternational Journal of Pharmaceutics1396چهارم
131960534Chitosan-modified PLGA nanoparticles tagged with 5TR1 aptamer for in vivo tumor-targeted drug deliveryISICancer Letters1396دوم
132960370Bio-sensing applications of cerium oxide nanoparticles: Advantages and disadvantagesISIBiosensors and Bioelectronics1396دوم
133960211Biopolymer-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effects. Journal of Molecular StructureISIJournal of Molecular Structure1396پنجم
134960183A new amplified π-shape electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of aflatoxin B1ISIBiosensors and Bioelectronics1396چهارم
135960162Resveratrol as MDR reversion molecule in breast cancer: An overviewISIFood and chemical toxicology1396سوم
136960128Preparation, Optimization and Toxicity Evaluation of (SPION-PLGA) ±PEG Nanoparticles Loaded with Gemcitabine as a Multifunctional Nanoparticle for Therapeutic and Diagnostic ApplicationsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
137960075High level expression of recombinant human growth hormone in Escherichia coli: crucial role of translation initiation regionPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1395مسئول
138954478Evaluation of chemical modification effects on DNA plasmid transfection efficiency of singlewalled carbon nanotube-succinatepolyethylenimine conjugates as non-viral gene carriersISIMedChemComm1395مسئول
139954461Recent nucleic acid based biosensors for Pb2+ detectionISISensors and Actuators B: Chemical1395دوم
140954460Amperometric aptasensor for ochratoxin A based on the use of a gold electrode modified with aptamer, complementary DNA, SWCNTs and the redox marker Methylene BlueISIMICROCHIMICA ACTA1396چهارم
141954370A novel aptamer-based DNA diamond nanostructure for in vivo targeted delivery of epirubicin to cancer cellsISIRSC ADVANCES1396سوم
142953920The intracellular delivery of plasmid DNA using cationic reducible carbon nanotube - Disulfide conjugates of polyethylenimine.ISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1395مسئول
143953788Deferasirox-coated iron oxide nanoparticles as a potential cytotoxic agentISIMEDCHEMCOMM1395چهارم
144953787Absorption enhancing effect of total saponins derived from Acanthopyllum squarrusom and Quillaja saponaria on nasal permeation of gentamicin sulfate and carboxyfluoresceinscopusResearch Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences1395دوم
145953774Brush border membrane vesicle and Caco-2 cell line: Two experimental models for evaluation of absorption enhancing effects of saponins, bile salts, and some synthetic surfactantsPMCJOURNAL OF ADVANCED PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY & RESEARCH1395سوم
146953757Electrochemical aptamer based assay for the neonicotinoid insecticide acetamiprid based on the use of an unmodified gold electrodeISIMicrochimica Acta1395سوم
147953748Smart AS1411-aptamer conjugated pegylated PAMAM dendrimer for the superior delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1395مسئول
148953732Biocompatible polymersomes-based cancer theranostics: Towards multifunctional nanomedicineISIInternational Journal of Pharmaceutics1395دوم
149953728A novel fluorescent aptasensor for ultrasensitive detection of microcystin-LR based on single-walled carbon nanotubes and dapoxylISITalanta1396سوم
150953454Polyethylenimine-functionalized carbon nanotubes tagged with AS1411 aptamer for combination gene and drug delivery into human gastric cancer cells.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1395مسئول
151953451Preparation and characterization of uniform-sized PLGA nanospheres encapsulated with oleic acid-coated magnetic-Fe3O4 nanoparticles for simultaneous diagnostic and therapeutic applicationsISICOLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS1395مسئول
152953450Study and evaluation of nucleolin-targeted delivery of magnetic PLGA-PEG nanospheres loaded with doxorubicin to C6 glioma cells compared with low nucleolin-expressing L929 cellsISIMaterials science & engineering. C, Materials for biological applications1395مسئول
153953423In vitro and in vivo evaluation of anti-nucleolin-targeted magnetic PLGA nanoparticles loaded with doxorubicin as a theranostic agent for enhanced targeted cancer imaging and therapyISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS1396مسئول
154953218Aptamer application in targeted delivery systems for diagnosis and treatment of breast cancerISISensors and Actuators B: Chemical1395سوم
155953175Biodegradable nano-polymers as delivery vehicles for therapeutic small non-coding ribonucleic acidsISIJournal of Controlled Release1395مسئول
156953153Aptamer based fluorometric acetamiprid assay using three kinds of nanoparticles for powerful signal amplificationISIMICROCHIMICA ACTA1395سوم
157953013Induction of a balanced Th1/Th2 immune responses by co-delivery of PLGA/ovalbumin nanospheres and CpG ODNs/PEI-SWCNT nanoparticles as TLR9 agonist in BALB/c miceISIInternational Journal of Pharmaceutics1395مسئول
158952810Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticlesISICARBOHYDRATE POLYMERS1395پنجم به بعد
159952695Alkyl cross-linked low molecular weight polypropyleneimine dendrimers as efficient gene delivery vectorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
160952120Nanoparticles application in high sensitive aptasensor designISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1395مسئول
161951969Recent Advances in Immunoliposome-Based Cancer TherapyEmbasecurrent pharmacology reports1395مسئول
162951834Dextran-poly lactide-co-glycolide polymersomes decorated with folate-antennae for targeted delivery of docetaxel to breast adenocarcinoma in vitro and in vivoISIJournal of Controlled Release1395مسئول
163951779Effects of oral zinc sulfate on hyperbilirubinemia in low birth weight neonatesISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1395چهارم
164951753prophylactic effect of zinc sulphate on hyperbilirubinemia in premature very low birth weight neonates: a randomized clinical trialISIiIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1393پنجم
165951668Evaluation of Protein Ubiquitylation in Heart Tissue of Rats Exposed to Diazinon (an Organophosphate Insecticide) and Crocin (an Active Saffron Ingredient): Role of HIF-1αISIdrug research1394پنجم
166951548A novel electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of fluoroquinolones based on single-stranded DNA-binding proteinISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395چهارم
167951507Fabrication of aptamer decorated dextran coated nano-graphene oxide for targeted drug deliveryISICarbohydrate Polymers1395مسئول
168951306Two dimension (2-D) graphene-based nanomaterials as signal amplification elements in electrochemical microfluidic immune-devices Recent advancesISIMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS1395چهارم
169951205Synthetic and biological vesicular nano-carriers designed for gene deliveryISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1394مسئول
170951204Gene delivery to neuroblastoma cells by poly (L-lysine)-grafted low molecular weight polyethylenimine copolymersISIBIOLOGICALS1395مسئول
171951203Colorimetric and ratiometric aggregation assay for streptomycin using gold nanoparticles and a new and highly specific aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1395مسئول
172951202Graphene oxide–cationic polymer conjugates: Synthesis and application as gene delivery vectorsISIPLASMID1394مسئول
173951198A facile Friedel-Crafts acylation for the synthesis of polyethylenimine-grafted multi-walled carbon nanotubes as efficient gene delivery vectorsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1395مسئول
174951177A fluorescent aptasensor based on a DNA pyramid nanostructure for ultrasensitive detection of ochratoxin AISIAnal Bioanal Chem1395سوم
175951176Aptamers as smart ligands for nano-carriers targetingISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1395مسئول
176951174Cell-SELEX-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer against mouse dendritic cellISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1395پنجم به بعد
177950999Lateral flow based immunobiosensors for detection of food contaminantsISIBiosensors and Bioelectronics1395پنجم
178950899Evaluation of anti-cancer activity of PLGA nanoparticles containing crocetinISIArtificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology1396چهارم
179950788Aptasensors for quantitative detection of kanamycinISIBiosensors and Bioelectronics1395سوم
180950787Targeted Delivery of Epirubicin to Cancer Cells by Polyvalent Aptamer System in vitro and in vivoISIPHARMACEUTICAL RESEARCH1395دوم
181950654Recent advances on biocompatible and biodegradable nanoparticles as gene carriers.ISIEXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY1395مسئول
182950534An electrochemical aptasensor based on gold nanoparticles, thionine and hairpin structure of complementary strand of aptamer for ultrasensitive detection of leadISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395چهارم
183950533A novel M-shape electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of tetracyclinesISIBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1395سوم
184950412Targeted delivery of vincristine to T-cell acute lymphoblastic leukemia cells using an aptamer-modified albumin conjugateISIRSC Advances1395سوم
185950334Application of DPD in the design of polymeric nano-micelles as drug carriersISIJournal of Molecular Graphics and Modelling1395اول
186950283Nanomaterial coatings applied on stent surfacesISInanomedicine1395مسئول
187950261AS1411 Aptamer-Decorated Biodegradable Polyethylene GlycolePoly(lactic-co-glycolic acid) Nanopolymersomes for the Targeted Delivery of Gemcitabine to NoneSmall Cell Lung Cancer In VitroISIJournal of Pharmaceutical Sciences1395دوم
188950137Proteomics screening of adenosine triphosphate-interacting proteins in the liver of diazinon-treated ratsISIHuman & experimental toxicology1395مسئول
189950136Screening and identification of SUMo-proteins in sub-acute treatment with diazinonISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394پنجم به بعد
190950043Double targeting and aptamer-assisted controlled release delivery of epirubicin to cancer cells by aptamers-based dendrimer in vitro and in vivoISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS1395مسئول
191950042A novel fluorescent aptasensor based on silica nanoparticles, PicoGreen and exonuclease III as a signal amplification method for ultrasensitive detection of myoglobinISIANALYTICA CHIMICA ACTA1395چهارم
192943368Satureja hortensis L. Methanolic Extract and Essential Oil Exhibit Antitumor ActivityISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1394اول
193943267Dextran-b-poly (lactide-co-glycolide) polymersome for oral delivery of insulin: In vitro and in vivo evaluationISIJournal of Controlled Release1395مسئول
194943193A novel electrochemical aptasensor based on Y-shape structure of dual-aptamer-complementary strand conjugate for ultrasensitive detection of myoglobinISIBiosens and Bioelectronics1395سوم
195943174A label-free fluorescent aptasensor for selective and sensitive detection of streptomycin in milk and blood serumISIFOOD CHEMISTRY1395مسئول
196943055A novel fluorescent aptasensor based on gold and silica nanoparticles for the ultrasensitive detection of ochratoxin AISINanoscale1394سوم
197943053Double targeting, controlled release and reversible delivery of daunorubicin to cancer cells by polyvalent aptamers-modified gold nanoparticlesISIMaterials Science and Engineering C1395مسئول
198943011Development of a Plaque Reduction Assay as an Antiphage Activity Evaluation MethodChemical AbstractResearch in Molecular Medicine1394سوم
199942868Folate receptor-targeted multimodal polymersomes for delivery of quantum dots and doxorubicin to breast adenocarcinoma: In vitro and in vivo evaluationISIInternational journal of pharmaceutics.1394مسئول
200942858P53-Derived peptides conjugation to PEI: an approach to producing versatile and highly efficient targeted gene delivery carriers into cancer cellsISIExpert opinion on drug delivery1395مسئول
201942762Gene delivery efficiency and cytotoxicity of heterocyclic amine-modified PAMAM and PPI dendrimersISImaterials science and engineering1395مسئول
202942615A Cross-Docking Study on Matrix Metalloproteinase FamilyPMCAntiinflamm Antiallergy Agents Med Chem.1394اول
203942481A novel fluorescent aptasensor based on hairpin structure of complementary strand of aptamer and nanoparticles as a signal amplification approach for ultrasensitive detection of cocaineISIBiosensors and Bioelectronics1395سوم
204942355Effective in vitro gene delivery to murine cancerous brain cells using carbon nanotube-polyethylenimine conjugatesChemical AbstractNanomed J1394مسئول
205942345Cellular delivery of shRNA using aptamer-conjugated PLL-alkyl-PEI nanoparticlesISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1394مسئول
206942334Umbelliprenin induced production of IFN-c and TNF-a, and reduced IL-10, IL-4, Foxp3 and TGF-b in a mouse model of lung cancerISIImmunopharmacology and immunotoxicology1382سوم
207942269Synthesis of efficient gene delivery systems by grafting pegylated alkylcarboxylate chains to PAMAM dendrimers: Evaluation of transfection efficiency and cytotoxicity in cancerous and mesenchymal stem cellsISIJournal of Biomaterials Applications1394مسئول
208942080A novel electrochemical aptasensor based on H-shape structure of aptamer-complimentary strands conjugate for ultrasensitive detection of cocaineISISensors and Actuators B: Chemical1394سوم
209941856A novel colorimetric sandwich aptasensor based on an indirect competitive enzyme-free method for ultrasensitive detection of chloramphenicolISIBiosensors and Bioelectronics1395سوم
210941798Targeted Gene Delivery to MCF-7 Cells Using Peptide-Conjugated PolyethylenimineISIAAPS PharmSciTech1394مسئول
211941473Cancer immunotherapy via nucleic acid aptamersISIInt Immunopharmacol1394مسئول
212941271Carum induced hypothyroidism: an interesting observation and an experimentISIDARU-Journal of Pharmaceutical Sciences1393دوم
213940819Detection of kanamycin by using an aptamer-based biosensor using silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1394چهارم
214940687A novel electrochemical aptasensor based on arch-shape structure of aptamer-complimentary strand conjugate and exonuclease I for sensitive detection of streptomycinISIBiosensors and Bioelectronics1394دوم
215940398PEGylation of Polypropylenimine Dendrimer with Alkylcarboxylate Chain Linkage to Improve DNA Delivery and CytotoxicityISIAppl Biochem Biotechnol.1394مسئول
216940320A selective and sensitive fluorescent aptasensor for detection of kanamycin based on catalytic recycling activity of exonuclease III and gold nanoparticlesscopusSensors and Actuators B1394اول
217940181Heterocyclic amine-modified polyethylenimine as gene carriers for transfection of mammalian cellsISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1394مسئول
218940167The methanolic and aqueous extracts of Viburnum lantana exhibit antitumor activity in vitroEmbaseJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1394دوم
219940166In vitro leishmanicidal of Euphorbia microsciadia Bioss against promastigotes of Leishmania majorEmbaseJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1394سوم
220935511The chemotherapeutic potential of doxorubicin-loaded PEG-b-PLGA nanopolymersomes in mouse breast cancer modelISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1394مسئول
221935386Identification of possible cytotoxicity mechanism of polyethylenimine by proteomics analysis.ISIHuman & experimental toxicology1394مسئول
222935277A novel electrochemical aptasensor based on single-walled carbon nanotubes, gold electrode and complimentary strand of aptamer for ultrasensitive detection of cocaine.ISIBiosensors and Bioelectronics1394مسئول
223935173Antiviral activity evaluation of some pyrimidine derivatives using plaque reduction assayسایر سایت‏های تخصصیJournal of chemical and pharmaceutical research1394سوم
224935106A novel colorimetric triple-helix molecular switch aptasensor based on peroxidase-like activity of gold nanoparticles for ultrasensitive detection of lead(II)ISIRSC Advances1394مسئول
225935104Colorimetric and fluorescence quenching aptasensors for detection of streptomycin in blood serum and milk based on double-stranded DNA and gold nanoparticlesscopusFood Chemistry1394چهارم
226935036An aptasensor for selective, sensitive and fast detection of lead(II) based on polyethyleneimine and gold nanoparticlesISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1394مسئول
227934966Targeted and controlled release delivery of daunorubicin to T-cell acute lymphoblastic leukemia by aptamer-modified gold nanoparticlesISIInternational Journal of Pharmaceutics1394سوم
228934870A novel fluorescent aptasensor for selective and sensitive detection of digoxin based on silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1394پنجم
229934756In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-cell Adhesion-molecule Aptamers for non-Small Cell Lung CancerISIJournal of Controlled Release1394دوم
230934746Sensitive and selective detection of digoxin based on fluorescence quenching and colorimetric aptasensorsISIAnalytical Methods1394پنجم
231934552Sensitive and fast detection of tetracycline using an aptasensorISIAnalytical methods1393مسئول
232934551A novel colorimetric triple-helix molecular switch aptasensor for ultrasensitive detection of tetracyclineISIBiosensors and Bioelectronics1393اول
233934550Single-walled carbon nanotubes functionalized with aptamer and piperazine polyethylenimine derivative for targeted siRNA delivery into breast cancer cellsISIInternational Journal of Pharmaceutics1393مسئول
234934201Preparation of Effective and Safe Gene Carriers by Grafting Alkyl Chains to Generation 5 PolypropyleneimineISIAAPS PharmSciTech1394پنجم به بعد
235934129Comparative evaluation of polymersome versus micelle structures as vehicles for the controlled release of drugsISIJournal of Nanoparticle Research1393دوم
236934118Aptamer Biosensor for Selective and Rapid Determination of InsulinISIAnalytical letters1393مسئول
237933988Nanomaterial-based cocaine aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1394مسئول
238933876Design and fabrication of an aptasensor for chloramphenicol based on energy transfer of CdTe quantum dots to graphene oxide sheetISIMaterials Science & Engineering C1393مسئول
239933836Inhibitory effects of teuclatriol, a sesquiterpene from salvia mirzayanii, on nuclear factor-κB activation and expression of inflammatory mediatorsISIJournal of Ethnopharmacology1393چهارم
240933829Epithelial cell adhesion molecule aptamer conjugated PEG-PLGA nanopolymersomes for targeted delivery of doxorubicin to human breast adenocarcinoma cell line in vitro.ISIInternational journal of pharmaceutics1393دوم
241933156Non-biological gene carriers designed for overcoming the major extra- and intracellular hurdles in gene delivery, an updated reviewChemical Abstractnanomedicine journal1393مسئول
242932635Preparation and in-vitro transfection efficiency evaluation of modified cationic liposome-polyethyleneimine-plasmid nanocomplexes as a novel gene carrierISICurrent Drug Delivery1393سوم
243932118Synthesis of AS1411-Aptamer-Conjugated CdTe Quantum Dots with High Fluorescence Strength for Probe Labeling Tumor CellsISIJ Fluoresc1393سوم
244931932Ultrasensitive detection of lead (II) based on fluorescent aptamer-functionalized carbon nanotubesISIenvironmental toxicology and pharmacology1393چهارم
245931911Evaluation of leishmanicidal Effect of Euphorbia erythadenia extract by in vitro leshmanicidal assay using Promastigotes of Leishmania majorscopusAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine1393چهارم
246931043β-Galactosylated alkyl-oligoamine derivatives of polyethylenimine enhanced pDNA delivery into hepatic cells with reduced toxicityISICurrent Nanoscience1391چهارم
247930861Proteomic screening of molecular targets of crocinISIDaru1392چهارم
248930860Proteomics screening of molecular targets of curcumin in mouse brainISILife Sciences1392چهارم
249925163In Vitro Cytotoxicity Assessment of an Orthodontic Composite Containing Titanium-dioxide Nano-particlesPMCJ Dent Res Dent Clin Dent Prospects.1392دوم
250924074From rationally designed polymeric and peptidic systems to sophisticated gene delivery nano-vectorsISIInternational Journal of Pharmaceutics1392مسئول
251923968Alkylcarboxylate Polyethylenimine-grafted Chitosans as Efficient Gene Vectors with Improved Gene Delivery ActivityISICurrent Nanoscience1392مسئول
252923940The Effect of Cationic Charge Density Change on Transfection Efficiency of PolyethylenimineISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
253923547Pentoxifylline Decreases Serum Level of Adhesion Molecules in Atherosclerosis PatientsscopusIranian Biomedical Journal (IBJ1392مسئول
254923188A novel label free cocaine assay based on aptamer-wrapped single-walled carbon nanotubesChemical AbstractNanomedicine Journal1392مسئول
255923186Targeted gene delivery with noncovalent electrostatic conjugates of sgc-8c aptamer and polyethylenimine.ISIJournal of Gene Medicine1392مسئول
256923184Targeted delivery of Epirubicin to cancer cells by PEGylated A10 aptamer.ISIJournal of Drug Targeting1392مسئول
257923183Epirubicin loaded super paramagnetic iron oxide nanoparticle-aptamer bioconjugate for combined colon cancer therapy and imaging in vivoISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1392مسئول
258923182Non-covalent functionalization of single-walled carbon nanotubes with modified polyethyleneimines for efficient gene delivery.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1392مسئول
259922042Arginine-rich hydrophobic polyethylenimine: Potent agent with simple components for nucleic acid deliveryISIInt J Biol Macromol1392مسئول
260922011In vitro Leishmanicidal activity of Calotropis gigantea and its fractions against Leishmania majorISIJournal of Medicinal Plants Research1391مسئول
261921194Gene Transfer Enhancement by Alkylcarboxylation of Poly (propylenimineChemical Abstractnanomedicine journal1392مسئول
262921096Affinity-based target deconvolution of safranalISIDaru1391چهارم
26391685Development of a novel histone H1-based recombinant fusion peptide for targeted non-viral gene deliveryISIInternational Journal of Pharmaceutics1391مسئول
26491579Development and Validation of HPLC Method for Determination of Crocetin, a constituent of Saffron, in Human Serum SamplesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391دوم
26591488Umbelliprenin is cytotoxic against QU-DB large cell lung cancer cell line but anti-proliferative against A549 adenocarcinoma cellsISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1391سوم
26691472Molecular weight-dependent genetic information transfer with disulfide-linked polyethylenimine-based nonviral vectorsISIJournal of biomaterials Applications1392مسئول
26791445The Effect of Lipopolymer Structure on the Transfection Efficiency of Hydrophobic Polyethylenimine-based Cationic Nanoliposomes ISICurrent Nanoscience 1391اول
26891322Anticonvulsant Effect of Berberis integerrima L. Root Extracts in MicePMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1391دوم
26991308plasmid DNA delivery into hepatocytes using a multifunctional nanocarrier based on sugar conjugated polyethylenimineISIgene therapy and molecular biology1391مسئول
27091307Beta-galactosylated alkyl-oligoamine derivatives of polyethylenimne enhanced p DNA delivery into hepatic cell with reduced toxicity ISIcurrent nanoscience1391مسئول
27191150Pentoxifylline decreases soluble CD40 ligand concentration and CD40 gene expression in coronary artery disease patientsISIImmunopharmacology and Immunotoxicology1391مسئول
27290938Effect of Ocimum basilicum L. Aerial Parts Extract and Fractions on Morphine WithdrawalChemical AbstractJournal of Medicinal Plants1390دوم
27390853Comparative Effect alone Honey and Mix with Chlotrimazol on Vaginitis CandidaciesscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390سوم
27490666The effects of pentoxifylline administration on NFΚB P50 transcription factorPMCARYA Atherosclerosis Journal1390مسئول
27590655Immunoinhibitory Effect of Teuclatriol a Guaiane Sesquiterpene from Salvia mirzayaniiISIiranian journal of immunology1390مسئول
27690628Evaluation of RANKL/OPG Serum Concentration Ratio as a New Biomarker for Coronary Artery Calcification: A Pilot StudyPMCThrombosis1390مسئول
27790581GLACTOSYLATED LIPOSOME-POLYETHYLENEIMINE-DNA NANOCOMPLEXES AS A NON-VIRAL VECTORChemical AbstractInternational Journal of Comprehensive Pharmacy1390اول
27890370Enantioselective catabolism of racemic serine: preparation of d-serine using whole cells of Fusobacterium nucleatumISITetrahedron: Asymmetry1390اول
27990359Chemical composition, antimicrobial activity and antiviral activity of essential oil of Carum copticum from IranSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
28090290Study of antitumor effect of methanolic and aqueous extracts of Allium stivum l. (garlic) cloves using potato disc bioassayscopusPharmacologyonline1390سوم
28190289Antiviral and antimicrobial activity of Thymus transcaspicus essential oilscopusPharmacologyonline 1390دوم
28290287Euphorbia Microsciadia Percolation and Soxhlet Extracts Exhibit Antiviral ActivityscopusPharmacologyonline1390دوم
28390279Pentoxifylline administration changes protein expression profile of coronary artery disease patientsISIGene1390مسئول
28490248Glutamate racemization and catabolism in Fusobacterium variumISIFEBS Journal1390اول و مسئول
28590219Phototoxicity activity of Psoralea drupacea L. using Atremia salina bioassay systemعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
28690073Identification of Spathulenol in Salvia mirzayanii and the Immunomodulatory EffectsISIPhytotherapy Research 1390سوم
28790038Liposome-linear polyethyleneimine-DNA Nanocomplexes for Gene Delivery: Preparation, Characterization and In Vitro Transfection ActivityISICurrent Nanoscience1390دوم
28889429Effects Boswellia carterii gum resin fractions on intact memory and hyoscine-induced learning impairments in rats performing the Morris water maze taskscopusJournal of Medicinal Plants 1389دوم
28989401Structure elucidation of new oleanane-type glycosides from three species of AcanthophyllumISIMagnetic Resonance in Chemistry1389چهارم
29089395effect of salivia mirzayanii on the immune system and inducation of apoptosis in peripheral blood lymphocytesISINatural Product Research1389پنجم
29189251The Effect of Linear PEI on Characteristics and Transfection Efficiency of PEI-Based Cationic NanoliposomesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389اول
29289246Cytotoxic effect of methanolic extract and essential oil of Artemisia kopetdaghensisISIjournal of essential oil bearing plants1389دوم
29389242Evaluation of anti phage CP51 effect of euphorbia myrcinites extract by a plaque reduction assayscopusPharmacologyonline 1389دوم
29489179Association between nicotine metabolism and CYP2A6*1 and CYP2A6*4 genotypes in an Iranian populationISIDNA Cell Biol1389دوم
29589131The impact of carboxyalkylation of branched polyethylenimine on effectiveness in small interfering RNA deliveryISIJOURNAL OF GENE MEDICINE1389مسئول
29689126بررسی اثرات فراکسیونهای کندر بر روی حافظه و یادگیری به روش ماز آبی موریسscopusفصلنامه گیاهان دارویی1389دوم
29789095Modified polyethyleneimine with histidine-lysine short peptides as gene carrierISICancer Gene Ther1389مسئول
29889076Effect of Omega-3 Fatty Acids on Plasma Level of 8-Isoprostane in Kidney Transplant PatientsISIJOURNAL OF RENAL NUTRITION1389اول
29989057Reversible Targeting and controlled release delivery of daunorubicin to cancer cells by aptamer-wrapped carbon nanotubesISIEur J Pharm Biopharm1389مسئول
30088753Gene transfer efficiency of high primary amine content, hydrophobic, alkyl-oligoamine derivatives of polyethylenimineISIBiomaterials1388مسئول
30188630In vitro anti-bacterial activity of sweet basil fraction against helicobacter pyloryscopusjournal of biological sciences1388مسئول
30288265Preparation, characterization, transfection efficiency, and cytotoxicity of liposomes containing oligoamine-modified cholesterols as nanocarriers to Neuro2A cells ISINanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine 1388مسئول
30388078Alkylcarboxylate grafting to polyethylenimine: a simple approach to producing a DNA nanocarrier with low toxicityISIJ Gene Med 1388مسئول
30488031The influence of size, lipid composition and bilayer fluidity of cationic liposomes on the transfection efficiency of nanolipoplexesISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES 1388اول
30588004Curcumin as a novel plaque stabilizing agent in prevention of acute coronary syndromescopusIranian journal of medical hypotheses and ideas1388دوم
30687576Molecular analysis of Bcl-2 and cyclin D1 expression in differentially expressing estrogen receptor breast cancer MCF7, T47D and MDA-MB-468 cell lines treated with adriamycinISIdaru1387سوم
30787541Modified Polyethylenimine: Self Assemble Nanoparticle Forming Polymer for pDNA Deliveryscopusمجله علوم پایه پزشکی ایران 1387مسئول
30887379Inhibition ofHelicobacter pylori Growthin vitro by Saffron (Crocus sativus L.) Chemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1387مسئول
30987162Antiviral activity of Euphorbia helioscopia extractscopusJournal of Biological Sciences 1387اول
31087085chemical composition ,moderate in vitro antibacterial and antifungal activity of the essential oil of pistacia vera L. and it's major constituents ISIjournal of essential oil bearing plants1387سوم
31187049The RANKL: osteoprotegerin(OPG) ratio as a new biomarker for coronary artery diseaseChemical AbstractIranian journal of medical hypotheses and ideas1388دوم
31287044Why homocysteine-lowering therapy does not have beneficial effects on patients with cardiovascular disease?scopusBioscience Hypotheses 1388دوم
31386666Effect of Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo aerial parts extracts and fractions on morphine withdrawal syndrome in micescopusJournal of Medicinal Plants1386دوم
31486603 Composition, Antimycotic and Antibacterial of Zizphora clinopodioides Lam. Essential Oil from Iran scopus Journal of Essential Oil Bearing Plants 1386دوم
31586602Evaluation of antibacterial activity of the essentiol oils of zataria multiflora Carum copticum and Thymus vulgris by a thin layer chromatography- Bioautography Method scopus Journal of Essential Oil Bearing Plants 1386دوم
31686321(-)-botryodiplodin, a unique ribose-analog toxinISITOXIN REVIEWS1386چهارم
31786187p53 Expression in MCF7, T47D and MDA -MB 468 Breast Cancer Cell Lines Treated with Adriamycin Using RT-PCR and ImmunocytochemistryISIDARU1386سوم
31885259In vitro Anti-Helicobacter pylori Effects of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.) and Purple Basil (Ocimum basilicum var. purpurascens)scopusPakistan Journal of Biological Sciences1385مسئول
31985248Effect of Rosmarinus officinalis L. aerial parts extract and fractions on morphine withdrawal syndrome in micescopusJournal of Medicinal Plants1385دوم
32085245Effect of cotoneaster tricolor pojark manna on serum bilirubin levels in neonatesscopusInternational Journal of Pharmacology1385مسئول
32185240Composition and antimicrobial activity of the volatile oil of Artemisia kopetdaghensis Krasch., M.Pop. & Linecz ex Poljak from IranscopusFlavour and Fragrance Journal1385اول
32285226Isolation, Characterization and Study Of enhancing effects on nasal absorption of insulin in rat of the total saponin from Acanthophyllum squarrosumISICurrent Drug Delivery1385سوم
32385172Soybean charcoal rot disease fungus Macrophomina phaseolina in Mississippi produces the phytotoxin (-)-botryodiplodin but no detectable phaseolinoneISIJournal of natural product1385اول
32485147sesquiterpene coumarins from ferula szowitsiana and in vitro antileishmanial activity of 7-prenyloxycoumarins against promastigotesISIphytochemistry1385سوم
32585055Synthesis and Antitumor Activity of Substitued Succinamides Using apotato Disc Tumor Induction Assay Chemical AbstractInternational Journal of Biomedical 1385پنجم به بعد
32685043cytotoxic and Antimycotic Activities oil of Artemisia turanica Krasch from iran Journal of Essential Oil Bearing Plants 1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983431Nanohydroxyapatite polylactic acid composite scaffold incorporating nanoliposomes with controlled release property of BMP-2 peptide to induce osteogenic differentiation16th Iranian Pharmaceutical sciences congress (IPSC)کرمانشاهپوستر1398خير
2982768Thermo-responsive Injectable Nanobiohybrid Hydrogel Incorporated with Biodegradable Curcumin Nanopolymersomes for Cancer Therapyشانزدهمین همایش علوم دارویی ایرانکرمانشاهپوستر1398خير
3982671Synthesis of Multimodal Polymersomes for Targeted Drug Delivery and MR/fluorescence imaging in Metastatic Breast Cancer Modelشانزدهمین همایش علوم دارویی ایرانکرمانشاهسخنرانی1398خير
4982600Development of a gene delivery system based on polyethylenimine modified silica nanoparticles2nd Nanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396خير
5982580Tetrac decorated chitosan-coated PLGA nanoparticles as a new platform for targeted delivery of SN38 to colon adenocarcinoma2nd International Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1397خير
6982579Thermoresponsive Injectable Hydrogel for Controlled Release of Curcumin2nd International Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1397خير
7981481Ultrasensitive detection of cocaine by H-shape structure of aptamer-complimentary strands conjugateششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلیمشهدسخنرانی1394خير
8981477Chitosan-modified PLGA nanoparticles tagged with CD8AP17s aptamer for targeted delivery of tacrolimus to T cellsدومین کنگره بین المللی داروسازی نوینتهرانپوستر1397خير
9980733A novel hybrid theranostic system for colon adenocarcinoma2nd International Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1397خير
10980732Curcumin-entrapped MUC-1 aptamer targeted dendrimer-gold hybrid nanostructure as a theranostic system for colon adenocarcinoma2nd International Congress on Biomedicineتهرانپوستر1397خير
11980731Preparation of Hyaluronic acid-polycaprolactone Based Polymersome for Targeted Delivery of Doxorubicin to CD44+ Non-Small Cell Lung Cancer: In vitro EvaluationThe 3rd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1397خير
12972845Encapsulated stem cells for therapeutic applicationInternational conference on stem cell & regenerative medicineمشهدپوستر1394خير
13972844Co-delivery of doxorubicin and TRAIL plasmid using modified polypropyleneimine with alkyl chain as non-viral vector7th international conference on nanostructureتهرانپوستر1396خير
14972796Synthesis of Maghemite Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic Characterizationدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396خير
15972213Design, Synthesis, Characterization and in vivo Immunological Properties of a Novel Nano-Adjuvant based Vaccine Delivery System based on Single Walled Carbon Nanotubes (SWNTs) loaded with Polyethylenimine (PEI) and Toll like receptors (TLRs) Agonists Conjugated with Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA)Interaction between the Immune System and Nanomaterials: Safety and Medical ExploitationPultuskسخنرانی1394خير
16964260پلی اتیلن ایمین اصلاح شده با ترکیب هتروسیکلیک آمین و پوشیده شده با گلوتامیک اسید جهت انتقال موثر و بی خطر ژن در محیط درون تنیهفتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها (7th International Conference on Nanostructures (ICNS)تهرانپوستر1396خير
17963826Extensive Preclinical Investigation of Polymersomal formulation of Doxorubicin versus Doxil-mimic formulationNanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396خير
18963824Tetrac-conjugated polymersomes for integrin-targeted delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoNanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396خير
19963650Genetically engineered mesenchymal stem cells using modified Polyethylenimine for targeted TRAIL delivery to cancer cellsسومین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1396خير
20963647Genetically engineered mesenchymal stem cells using Novel Non-Viral Vehicle Based on Polyethylenimine for targeted TRAIL delivery to cancer cellsدومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیتهرانپوستر1396خير
21962562Food-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effectsتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
22962173Smart AS1411-aptamer conjugated pegylated PAMAM dendrimer for the superior delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoSecond Middle East Controlled Release (MECRC 2017) and the 7th Iranian Controlled Release Conference (ICRC 2017)کرمانسخنرانی1395خير
23962172In Vitro Evaluation of Therapy Targeting CD133 Aptamers for Colorectal CancerThe 2nd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1396خير
24962171In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-Cell Adhesion Molecule Aptamers for Non-Small Cell Lung CancerThe 2nd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1396خير
25952144استفاده از کمپلکس اکسید آهن سوپرپارامگنتیک- آپتامر حاوی اپی روبیسین برای عکسبرداری و درمان سرطان پستان در مطالعات درون تنیاولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدسخنرانی1394خير
26950057AS1411 aptamer-decorated biodegradable PEG-PLGA nanopolymersomes for the targeted delivery of gemcitabine to non-small cell lung cancer in vitroSixth International Conference on Nanostructures (ICNS6)کیشپوستر1394خير
27950056Aptamer mediated siRNA delivery to breast cancer cells using a novel nanocarrier composed of single-walled carbon nanotubes and polyethyleneimine3rd international congress on nanoscience and nanotechnologyاستانبولسخنرانی1394خير
28950054A novel nanocarrier with great potency in gene delivey5th International conference on nanostructuresکیشسخنرانی1392خير
29943387Targeted Multimodal Doxorubicin-Quantum dots loaded PEG-PLGA nanopolymersomes for Targeted Cancer Therapy and ImagingInternational Conference of Nanostructuresکیشپوستر1394خير
30941283Carum carvi ingestion may increase TSH level in patients with thyroid cancer10th International conference on Radiooharmaceutical therapyInnsbruckپوستر1394خير
31934447اثر پگیلاسیون با استفاده از زنجیره الکیل به عنوان لینکر بر روی کارائی ژن رسانی دندرایمر پلی پروپیلن ایمین4th international symposium on molecular technology (biotechnology in progress).تهرانپوستر1393خير
32930072کارایی ترانسفکشن نانولیپوزوم های کاتیونی اصلاح شده با پلی اتیلن ایمین هیدروفوبNanoscience & Nanotechnology 2011Frascatiپوستر1390خير
33930004کونتوم دات های انکپسوله شده و هدفمند با آپتامر برای تارگت کردن و تصویر برداری سلول های سرطانیریلیز کنترل شدهتهرانسخنرانی1392خير
34924115Synthesis, characterization and transfection efficiency of artificial virus Nanoparticles Based on Modified Polyethylenimines as a Promising non-viral gene Carrier2010 Singapore Symposium on Drug Delivery Systemsسنگاپورپوستر1388خير
35924114GLYCOCONJUGATED POLYCATION-BASED NANOPARTICULATE SYSTEM FOR THE DELIVERY OF DNANanoThailand 2010بانکوکپوستر1389خير
36924113Influence of Charge Reduction and Partial Hydrophobization on Gene Delivery Efficiency of High Molecular Weight Polyethylenimine/DNA NanoparticlesNanoscience and Nanotechnology 2011Frascati, Romeپوستر1390خير
37922194ترجمه نداردSGH Nuclear Medicine Update2012(WARMTH)سنگاپورپوستر1390خير
3892120Evaluation of Antimicrobial Activity of the Essential Oil of the Gum of Pistacia Vera and its Major Components.Can J Infect Dis Med Microbiol.canadaسخنرانی1386خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1835تولید و ارزیابی فراورده های پپتیدی وپروتئینی1394تالیف
2341مروری بر تداخلات داروها و ریز مغذی ها (به تفکیک ویتامین ها، عناصر معدنی و اسیدهای آمینه)1388تالیف
32037نانوپارتیکل های پلیمری به عنوان ابزاری توانمند در درمان سرطان1398تالیف بخشی از کتاب
42012کاربرد نانو مواد هیبریدی بر پایه گرافن در پزشکی1398تالیف بخشی از کتاب
51875کاربرد آپتامرها در آنالیز1397تالیف بخشی از کتاب
61865سیستم های هدفمند دارورسانی بر پایه نانوتکنولوژی برای تومورهای مغزی1396تالیف
717راهنمای آزمایشگاهی بیولوژی مولکولی1388ترجمه
81450زیست سنسورها و زیست تشخیص1396تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1459فرایند تهیه و تولید تاکرولیموس و تشخیص ان در سرم خون توسط اپتاسنسور1398/02/1798514nf>, محمد رمضانی , آتنا منصوری , خلیل آبنوس , سیدمحمد تقدیسی حیدریان
2411فرآیند جداسازی DNA آپتامر برای شناسایی پروتئین سطحی سلول توموری سرطان دهانه رحم1398/03/2098744nf>, زهرا مشکات , خلیل آبنوس , مجید غیور مبرهن , محمد رمضانی , فاطمه همائی شاندیز , مجید درودی , آیدا قلوبی
3337کمپلکس آلبومین-وینکریستین-آپتامر برای انتقال هدفمند دارو به سلول های سرطان خون1397/04/1296100nf>, نورمحمد دانش , رضوان یزدیان رباطی , خلیل آبنوس , سیدمحمد تقدیسی حیدریان , محمد رمضانی
4336فرایند جداسازی DNA آپتامر به منظور شناسایی پروتئین ترشحی Ag85A مایکوباکتریوم توبرکلوزیس1396/11/1594906nf>, کیارش قزوینی , سیدمحمد تقدیسی حیدریان , نجمه انصاری , محمد رمضانی , مهین شاهدردی زاده , خلیل آبنوس
5335آپتاسنسور شناسایی و تعیین مقدار آنتی بیوتیک فلورفنیکل بر مبنای گرافن اکساید1397/04/0296019nf>, محمد محسن زاده , خلیل آبنوس , عاطفه صرافان صادقی , محمد رمضانی , سیدمحمد تقدیسی حیدریان
6334فرایند جداسازی و انتخاب برون تن DNAآپتامر به منظور شناسایی آنتی بیوتیک فلورفنیکل1397/03/0895881nf>, عاطفه صرافان صادقی , محمد رمضانی , خلیل آبنوس , محمد محسن زاده , سیدمحمد تقدیسی حیدریان
7247کروسین القاکننده موثر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانی nf>, محمد رمضانی , سارا عامل فرزاد , هنگامه قصیم , بی بی فاطمه کلالی نیا , مریم هاشمی
8145طراحی حامل جدید ژن رسانی بر پایه پلیمرهای کاتیونی PEI و PAMAMوPPI1393/09/1184459nf>, محمد رمضانی , مریم هاشمی , سارا عامل فرزاد

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19986کسب رتبه در جشنواره رازیدوم1397
299کسب رتبه در جشنواره رازی
39781کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
49111کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاهاول1392
59041کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1391
6124کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه
710171کسب رتبه در جشنواره رازیدوم1397

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه