سیدابوالقاسم  سجادی طبسی
خلاصه عملکرد سیدابوالقاسم  سجادی طبسی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدابوالقاسم سجادی طبسی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدابوالقاسم سجادی طبسی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماسیوتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : Sajadia@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داروسازیدکترای حرفه ای1362دانشگاه مشهد
Pharmaceuticsدکترا (Ph.D.)1375King's College University London

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970725ساخت و بررسی خصوصیات شیاف رکتال اندانسترونمجریدر دست اجرابلي
2960774استخراج لیکوپن از گوجه فرنگی و فرمولاسیون قرص لیکوپن و مطالعات پایداری و بررسی اثرات آنتی اکسیدان آن بصورت بالینیمجریدر دست اجرابلي
3941231تهیه و ارزیابی شیاف رکتال ملوکسیکاممجریپایان یافتهخير
4941201تهیه و تعیین مشخصات گویچه های کیتوزان حاوی وانکومایسین، روکش یافته با آلژینات سدیممجریپایان یافتهبلي
5940525تهیه و ارزیابی شیاف ویتامین ای برای مصرف واژینالمجریپایان یافتهبلي
6940165تهیه و بررسی محلولیت فازی کمپلکس گنجایشی مومتازون فوروات با سیکلودکسترینها بمنظور افزایش محلولیت در آب دارومجریپایان یافتهبلي
7931634کشت سلول های بنیادی بالغ پوست بر روی ورقه ساخته شده از نانوفیبرهای کیتوسان/ژلاتین تهیه شده به روش الکتروریسیمجریپایان یافتهبلي
8930612بررسی اثر فراورده ای از "عصاره زرشک " در درمان سالک :یک کارآزمائی بالینیمجریپایان یافتهبلي
9921401تاثیر ویتامین E در میزان بارگیری و آزادسازی بتامتازون بر روی لنز چشمیمجریپایان یافتهبلي
10911245مهندسی بافت پوست با استفاده از داربست زیست فعال تهیه شده از نانوفیبرهای کیتوزان- کلاژن – گلیکوزامینوگلیکان به روش ریسندگی الکتریکی حاوی سلول و فاکتور رشد اپیدرمیمجریپایان یافتهبلي
11910949مطالعه امکان سنجی استفاده از ویسکو متر برای ارزیابی لزوجت مایعات بدن از نظر طب سنتیمجریپایان یافتهخير
12910692مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عسل در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
13900869تهیه و مطالعه اثر پماد جلدی متشکل از چربی بز و ماستیک بنه بر روی زخم تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
14900779تهیه و بررسی خصوصیات میکرو پارتیکل های کیتوسان حاوی تئوفیلین به عنوان یک سامانه نوین دارورسانیمجریپایان یافتهبلي
15900638سیستمهای دارو رسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای تشکیل شده از بلاک کوپلیمرهای PCL-PEG کمپلکس شده با انواع سیکلودکسترینهامجریپایان یافتهبلي
16900456تهیه لنز تماسی نرم، بارگیری شده با بریمونیدین برای دارورسانی چشمی: بررسی برون تنی خصوصیات اتصالی و مطالعات درون تنی آن در چشم خرگوشمجریپایان یافتهبلي
17900304تهیه و ارزیابی قرص کروسینمجریپایان یافتهبلي
18900297مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عصاره هیدروالکلی مجموعه گیاهی مورد استفاده در تهیه پماد سنتی (وحدت) بر روی زخم تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
1989949بررسی محلولیت فازی و سرعت انحلال کمپلکس دربرگیرنده سیکلودکسترین- فلودروکورتیزونمجریپایان یافتهبلي
2089573سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرملکول تشکیل شده از تری بلاک کوپلیمرحساس به دمای PLGA-PEG-PLGA کمپلکس شده با سیکلودکسترینهامجریپایان یافتهبلي
2189434سنتز پلیمرهای ایمپرینت شده امپرازول و پنتوپرازول و بررسی خصوصیات اتصالی آنها در حلالهای آبی و آلی مجریپایان یافتهخير
2288623تهیه و بررسی خصوصیات بیدهای کیتوزان و کیتوزان-کلاژن حاوی آنتی بیوتیک برای درمان عفونتهای استخوانی در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
2388533محلول چشمی فلوئورومتولون: بررسی پایداری و پیش بینی عمر قفسه ای به روش تسریع شدهمجریپایان یافتهبلي
2488508بررسی اثر مخلوط سیکلودکسترین ها بر محلولیت مایی بکلومتازون دی پروپیوناتمجریپایان یافتهبلي
2588353مطالعه محلولیت در آب ایندومتاسین در حضور سیکلودکسترینها بمنظور تهیه یک محلول چشمیمجریپایان یافتهبلي
2688153سیستمهای دارو رسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرملکول تشکیل شده از تری بلاک کوپلیمرحساس به دمای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول- پلی کاپرولاکتون کمپلکس شده با آلفا- سیکلودکسترینمجریپایان یافتهبلي
2787332تهیه و بررسی محلولیت فازی کمپلکس بکلومتازون با سیکلودکسترین به منظور افزایش محلولیت در آب دارو جهت مصارف استنشاقیمجریپایان یافتهبلي
2886214فرمولاسیون فرم کمپلکس شده فلورومتولون با سیکلودکسترین به صورت محلول چشمیمجریپایان یافتهخير
2985034مطالعه جذب پوستی آمی تریپتیلین به روش برون تن و بررسی جذب افزاهای مختلف بر آنمجریپایان یافتهخير
3084419تهیه و بررسی خصوصیات ژل موضعی ایندومتاسینمجریپایان یافتهخير
3183305بررسی میزان ایمنی زایی میکروسفرهای آلژینات و PLGA حاوی لیشمانیا ماژور اتوکلاو شده ALM همراه با ادجوانهای ساپونین کیلایا QS و CpG-ODN در مدل موشیمجریپایان یافتهخير
3282351مقایسه اثر بوریک اسید با کوتریمازول در درمان ولوواژنیت های قارچی ایجاد شده به وسیله گونه های غیر از کاندیدا آلبیکنسمجریپایان یافتهخير
3382122استخراج و خالص سازی ساپونین تام گیاه acanthopyllum korshiskyi بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و اثرات جذب افزایی آنمجریپایان یافتهخير
3482057تهیه میکرو سفرهای زیست تجزیه پذیر حاوی سیکلوسپورین A و بررسی برخی فاکتورهای موثر بر میزان احتباس دارومجریپایان یافتهخير
3579022مطالعه برخی خصوصیات فزیکو شیمیایی و اثرات غشایی ساپونین های تام استخراج شده از اکانتو فیلوم شوردیدوممجریپایان یافتهخير
3679002ایمن سازی از راه بینی با استفاده از میکروسفرها و لیپوزومهای زیست تجزیه پذیر ، توکسویئد کزاز به عنوان مدلمجریپایان یافتهخير
37961189بررسی اثر کپسول ترکیبی کنگرفرنگی و بذر کاهو بر پروفایل چربی در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی: کارازمایی بالینی دو سو کور کنترل شده با دارونماهمکاردر دست اجرابلي
38961002بررسی میزان اثر بخشی کروسین در مقایسه با فلوکستین در بیماران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار خفیف تا متوسط به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه ناآگاههمکارپایان یافتهبلي
39961000بررسی اثر کروسین در مقایسه با سرترالین در زنان مبتلا به افسردگی غیر ماژور پس از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
40960999بررسی اثر تقویتی ترکیبات دارویی حاوی کروسین در ناتوانی جنسی مردان ناشی از داروهای ضد افسردگی SSRI به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونماهمکاردر دست اجرابلي
41960659بررسی اثرات آنتی آتروسکلروتیک کورکومین فیتوزومال در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهخير
42950858بررسی تاثیر کروسین بر بیماری گلوکوم زاویه باز به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونماهمکارپایان یافتهبلي
43941237فرمولاسیون کپسول حاوی عصاره دانه کرفس و بررسی بالینی اثرات ضد فشار خونی آنهمکاردر دست اجراخير
44941227تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی آنتی بیوتیک وانکومایسینهمکارپایان یافتهبلي
45940922تهیه لنزهای تماسی نرم قالب گیری شده ملکولی برای فلورومتولون بعنوان سیستم های دارورسانی چشمی و بررسی خصوصیات اتصالی دارو و آزادسازی آن در محیط برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
46940922تهیه لنزهای تماسی نرم قالب گیری شده ملکولی برای فلورومتولون بعنوان سیستم های دارورسانی چشمی و بررسی خصوصیات اتصالی دارو و آزادسازی آن در محیط برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
47940704بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بذر کاهو بر میزان چربی های سرم در بیماران مبتلا به چربی خون به روش کارازمایی بالینی دو سو کور کنترل شده با دارونماهمکارپایان یافتهخير
48940600تبیین سیالیت خون و بررسی تأثیر فرآورده‌ی غذایی مبتنی بر طب سنتی بر سیالیت خون در بیماران پلی‌سایتمیهمکارپایان یافتهبلي
49940384انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های سرطان خون با استفاده از نانوذرات طلا و آپتامرهمکارپایان یافتهخير
50931658تهیه فرآورده درمانی- آرایشی چشمی جهت درمان ریزش مژه برگرفته از متون طب سنتیهمکارپایان یافتهبلي
51931153بررسی تاثیر کروسین و زعفران در کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع دو به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونماهمکارپایان یافتهبلي
52930361بررسی تاثیر کروسین بر ماکولوپاتی دیابتی و کاتاراکت به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما همکارپایان یافتهخير
53922714بررسی اثر کروسین بر تیتر آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی( HSP)27 در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
54922545بررسی اثر کروسین بر تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان(PAB) و ارتباط آن باافسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
55920782تعیین اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای چربی (Lipid Profile) و سطح قند خون ناشتا (FBS) و فاکتورهای التهابی خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
56911186مقایسه اثر شیاف مهبلی ویتامین E با کرم مهبلی استروژن کونژوگه در درمان آتروفی مهبلی زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج)مشهدهمکارپایان یافتهبلي
57910241بررسی تاثیر کروسین در درمان اختلال افسردگی اساسیهمکارپایان یافتهخير
5889572تاثیر نوع پلی اتیلن گلیکول و طول زنجیره پلی کاپرولاکتون بر خصوصیات و رهش دارو از سیستمهای هیدروژلی سوپرملکول پلی کاپرولاکتون – پلی اتیلن گلیکول – پلی کاپرولاکتون و سیکلودکسترینهاهمکارپایان یافتهبلي
5986185تهیه نانو ذرات هیدروژلی پاسخگو به pH و مطالعه تاثیر متغیرهای مختلف مانند دما، قدرت یونی بافر بر روی میزان پاسخگویی به pH آنهاهمکارپایان یافتهخير
6085370تهیه، تعیین ویژگیهای میکروسفرهای حاوی تریامسینولون جهت تزریق داخل چشمی (داخل ویتره)همکارپایان یافتهخير
6182071فرمولاسیون لیپوزومهای حاوی سیکلوسپورین با سایزهای مختلف به منظور دارورسانی خوراکیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983142Demethoxycurcumin: A naturally occurring curcumin analogue for treating non-cancerous diseases.ISIJournal of cellular physiology1398سوم
2980895Healing and Antimicrobial Effects of Honey-Chitosan Hydrogel Compounds on Rat Full-Thickness-WoundsISIWOUNDS1398چهارم
3973230Vitamin E as alternative local treatment in genitourinary syndrome of menopause: a randomized controlled trialISIInternational urogynecology journal چهارم
4972069Effects of a Traditional Iranian Remedy on Cutaneous LeishmaniasisISIHEALTH SCOPE1397سوم
5971862Effect of a functional food (vegetable soup) on blood rheology in patients with polycythemiaPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397پنجم
6971280Optimization of Chitosan-Gelatin Nanofibers Production: Investigating the Effect of Solution Properties and Working Parameters on Fibers DiameterISIBioNanoScience1397چهارم
7970794Modeling and Process Optimization of Electrospinning of Chitosan-Collagen nanofiber by Response Surface MethodologyISIMATERIALS RESEARCH EXPRESS1397سوم
8970529Effects of Crocin on Diabetic Maculopathy: A Placebo-Controlled Randomized Clinical TrialISIAmerican Journal of Ophthalmology1397پنجم به بعد
9963353An overview of skin lesions adapted to Cutaneous Leishmaniasis in Persian MedicinePMCElectronic Physician1396چهارم
10954400Comparing Two Treatment Methods of Vitamin E Suppository and Conjugated Estrogen Vaginal Cream on the Quality of Life in Menopausal Women with Vaginal AtrophyCinahlThe Journal of Midwifery & Reproductive health1393پنجم به بعد
11953787Absorption enhancing effect of total saponins derived from Acanthopyllum squarrusom and Quillaja saponaria on nasal permeation of gentamicin sulfate and carboxyfluoresceinscopusResearch Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences1395دوم
12953774Brush border membrane vesicle and Caco-2 cell line: Two experimental models for evaluation of absorption enhancing effects of saponins, bile salts, and some synthetic surfactantsPMCJOURNAL OF ADVANCED PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY & RESEARCH1395دوم
13953574Sustained drug delivery system for insulin using supramolecular hydrogels composed of tri-block copolymersscopusJournal of Pharmaceutical Investigation1396سوم
14953468Controlled release of betamethasone from vitamin E-loaded silicone-based soft contact lensesISIPHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY1395دوم
15953036A survey of the therapeutic effects of Vitamin E suppositories on vaginal atrophy in postmenopausal women.PMCIranian journal of nursing and midwifery research1395سوم
16950969Effect of crocin extracted from saffron on pro-oxidant–anti-oxidant balance in subjects with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialISIEuropean Journal of Integrative Medicine1395پنجم به بعد
17941532A new solid dosage form of Insulin: Release and stability studiesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS)1381اول
18934926Brimonidine imprinted hydrogels and evaluation of their binding and releasing properties as new ocular drug delivery systems.ISICurrent drug delivery1395دوم
19933877Injectable Supramolecular Hydrogel from Insulin-Loaded Triblock PCL-PEG-PCL Copolymer and γ-Cyclodextrin with Sustained-Release PropertyISIAAPS PharmSciTech1393سوم
20933839Crocin, the main active saffron constituent, as an adjunctive treatment in major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled, pilot clinical trialISIJournal of Affective Disorders1393سوم
21933021The Comparison of Clinical and Laboratory Indexes for Diagnosis of Vaginal Atrophy in Postmenopausal WomenscopusIJOGI1393چهارم
22932782Comparing Two Treatment Methods of Vitamin E Suppository and Conjugated Estrogen Vaginal Cream on the Quality of Life in Menopausal Women with Vaginal Atrophy Midwifery Reprod HealthSID/Iranmedex/MagiranMidwifery Reprod Health1393پنجم به بعد
23932120Sustained drug release using supramolecular hydrogels composed of cyclodextrin inclusion complexes with PCL/PEG multiple block copolymersISIIran Polym J1393پنجم
24930983Preparation of a pH-sensitive pantoprazole-imprinted polymer and evaluation of its drug-binding and -releasing propertiesISISCIENCE CHINA Chemistry1393دوم
25924887Hydrogels Composed of Cyclodextrin Inclusion Complexes with PLGA-PEGPLGA Triblock Copolymers as Drug Delivery SystemsISIAAPS PharmSciTech1392پنجم به بعد
26924449Dummy Template Molecularly Imprinted Polymer for Omeprazole and the Study of Its Drug Binding and Release PropertiesISIJournal of Applied Polymer Science1392اول
27923556The Use of Natural Biopolymer of Chitosan as Biodegradable Beads for Local Antibiotic Delivery: Release StudiesscopusJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1391مسئول
28923548Sustained release drug delivery using supramolecular Hydrogels of the Triblock Copolymer PCL-PEG-PCL and α-CyclodextrinISIJournal of Sol-Gel Science and Technology1392اول
29923435COMBINATION STRATEGIES FOR ENHANCING TRANSDERMAL ABSORPTION OF THEOPHYLLINE THROUGH SHED SNAKE SKINChemical AbstractAsian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research1391مسئول
30922648DEXTRAN MICROSPHERES CONTAINING TETANUS TOXOID AS A POTENTIAL DELIVERY SYSTEM FOR NASAL IMMUNIZATION: IN VITRO AND IN VIVO CHARACTERIZATIONISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1383اول
31922647Evaluation of the clearance characteristics of liposomes in the human nose by gamma-scintigraphyISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1384سوم
32922486Evaluation of the clearance characteristics of various microspheres in the human nose by gamma-scintigraphyISIInternational Journal of Pharmaceutics1382دوم
33922485Utilization of particulate and immuno-modulating adjuvants for enhancement of immune response against tumors antigenic markersISIIranian jornal of Basic Medical Sciences1382سوم
3491368Antioxidant Activity of Pistacia vera Fruits, Leaves and Gum ExtractsISIiranian journal of pharmaceutical research1391
3591021The effect of cyclodextrin mixtures on aqueous solubility of beclomethasone dipropionateISIJournal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry1391دوم
3689385Preparation and in vitro evaluation of actively targetable nanoparticles for SN-38 delivery against HT-29 cell linesISINanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine 1389سوم
3788184Development and validationof anlon-pair HPLC chromatography for simultaneous determination of lactone and carboxylate forms of SN-38 in nanoparticlesISIjournal of food and drug analysis1388سوم
3888183Preparation and characterization of polylactde-co-glycolide nanoparticlesof SN-38PMCjournal of pharmaceutical science and technology1388سوم
3988119Evaluation the effect of cyclodextrin complexation on aqueous solubility of fluorometholone to acheive ophtalmic solution ISIIncl phenom Macrocycl chem 1388دوم
4087483Comparison of Boric Acid with Clotrimazole in the Treatment of Recurrent or Resistant Vulvovaginitis Caused by Non-Albicans Species of Candida(Emro (IMEMRIJMS1387دوم
4187444PLGA Nanospheres Loaded with Autoclaved Leishmania Major (ALM) and CpG-ODN: Preparation and in vitro Characterizationscopusمجله علوم پایه پزشکی ایران1387دوم
4287288Preparation, characterization, and mucoadhesive properties of chitosan-coated microspheres encapsulated with cyclosporine A ISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1387دوم
4387223Induction of high antitoxin titers against tetanus toxoid in rabbits by intranasal immunization with dextran microspheresISIinternational Journal of pharmaceutics1387اول و مسئول
4487080the enhancement of immunosuppressive effects of cyclosporine A on human T_cell using fusogenic liposomesISIcolloids and surfaces B:Biointerfaces1387سوم
4587065Nasal immunization studies by cationic, fusogenic and cationic-fusogenic liposomes encapsulated with tetanus toxoidISICurrent Drug Delivery 1387سوم
4686679Preparation, characterization and mucoadhesive evaluation of chitosan coated liposomes containing cyclosporine AscopusSaudi Pharmaceutical Journal1386سوم
4786395Preparation and in vitro characterization of Alginate microspheres Encapsulated with Autoclaved Leishmania major(ALM) and ( CpG-ODN)scopusIranian Journal of Basic medical Sciences1386دوم
4886365Alginate microspheres as a delivery system and adjuvant for autoclaved leishamnia major and quillaja saponin: preparation and CharacterizationSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1386دوم
4986106Nasal Immunization by (PLGA) Nanospheres Encapsulated with Tetanus Toxoid and (CpG-ODN)Chemical AbstractIranian Journal of Pharmaceutical Research1386دوم
5086050preparation and characterization of PLGA nanospheres encapsulated with autoclaved leishmania majar and quillaja saponin scopussaudi pharmaceutial journal1387دوم
5185285The effect of complexation on characteristics and drug release from PLGA microspheres loaded by cyclosporine-cyclodextrin complexscopusJournal of Drug Delivery Science and Technology1385مسئول
5285226Isolation, Characterization and Study Of enhancing effects on nasal absorption of insulin in rat of the total saponin from Acanthophyllum squarrosumISICurrent Drug Delivery1385اول و مسئول
5385204Formulation, characterization and release studies of alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoidISIJournal of Biomaterials Science, Polymer Edition1385دوم
5485188The effect of different grades of PLGA on characteristics of microspheres encapsulated with Cyclosporine AISICurrent Drug Delivery1385مسئول
5585023Nasal immunization studies using liposomes loaded with tetanus toxoid and CpG-ODNISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1385سوم
5685022Induction of systemic and mucosal immune responses by intranasal administration of alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODNISIInternational Journal of Pharmaceutics 1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1976فارماسیوتیکس اولتون طراحی وساخت فرآورده های دارویی(جلد 2)1394ترجمه
2970فارماسیوتیکس اولتون طراحی و ساخت فرآورده های دارویی جلد اوّل1393ترجمه
31961فارماسیوتیکس اولتون: طراحی و ساخت فرآورده‌های دارویی (جلد دوم)1397ترجمه
41822فارماسیوتیکس اولتون، طراحی و ساخت فرآورده های دارویی1397ترجمه
5146فارماسیوتیکس1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1377فراورده درمانی-آرایشی چشمی جهت درمان ریزش مژه1397/05/0396252nf>, بی بی صدیقه فضلی بزاز , شیوا گل محمدزاده , سیدابوالقاسم سجادی طبسی , بهجت جوادی , زهرا سبحانی , زهرا طیرانی نجاران
229فرمولاسیون قرص کروسین nf>, سیداحمد مهاجری , سیدابوالقاسم سجادی طبسی , فرزین هادیزاده
3190فرایند تهیه قرص کروسین1393/03/2683115nf>, سیداحمد مهاجری , فرزین هادیزاده , سیدابوالقاسم سجادی طبسی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19372فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
29347فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه