فاطمه  صادقی
خلاصه عملکرد فاطمه  صادقی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فاطمه صادقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه صادقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماسیوتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : SadeghiF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1981327تهیه liquisolid compact کورکومین و بررسی تاثیر کمک حلالمجریدر دست اجراخير
2960824تولید یک سیستم دارورسانی به کولون برای پلت های 5-آمینوسالیسیلیک اسیدمجریدر دست اجرابلي
3960451ارزیابی سرعت انحلال کورکومین از نانوفیبرهای الکتروریسی شده حاوی کورکومین و پلی وینیل پیرولیدونمجریدر دست اجرابلي
4950825تهیه و ارزیابی پچ پوستی دیکلوفناک با استفاده از نانوفیبرهای کامپوزیتی اتیل سلولز و پلی وینیل پیرولیدون و/یا پلی وینیل الکل الکتروریسی شدهمجریپایان یافتهبلي
5941347تهیه و ارزیابی فیلم های سریع حل شونده حاوی ریزاتریپتان با استفاده از نانوفیبرهای پلیمری تهیه شده به روش الکترواسپینینگمجریپایان یافتهبلي
6940124تهیه، ارزیابی و مقایسه برون تن پچ های پوستی حاوی دیکلوفناک سدیم و یا دیکلوفناک دی اتیل آمین تهیه شده با استفاده از پلیمر های مختلفمجریپایان یافتهبلي
7931513تهیه و ارزیابی فرمولاسیون های آهسته رهش متوپرولول و مقایسه آن با نمونه خارجی (متوهگزال)مجریپایان یافتهبلي
8930678بررسی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایزر بر خصوصیات میکروکپسول های حاصل از سه ویسکوزیته مختلف اتیل سلولز حاوی سه مدل دارویی (تئوفیلین، پروپرانولول هیدروکلراید و یا دیکلوفناک سدیم) تهیه شده به روش امولسیون- تبخیر حلالمجریپایان یافتهخير
9930118تهیه و ارزیابی برون تن افشانه بینی میدازولاممجریپایان یافتهخير
10921698بررسی افزایش سرعت انحلال سیمواستاتین با تهیه پلتهای با رهش سریع حاوی پلی اتیلن گلایکول و اَبَر بازکننده هامجریپایان یافتهخير
11921584تهیه و ارزیابی محلول خوراکی میدازولام هیدروکلرایدمجریپایان یافتهخير
12910748ارزیابی پلیمر اتیل سلولز به عنوان pelletization aid در فرآیند اکستروژن- اسفرونیزیشن و تهیه پلتهای ماتریکسی تئوفیلینمجریپایان یافتهخير
13910246تهیه نانوکپسول ویتامین E از طریق متد کمپلکس کوسرواسیون و ارزیابی پایداری آنهامجریپایان یافتهبلي
14910040سنتز کوانتوم دات ها و کاربرد آنها در تهیه نانوپروب های هدفمند متصل به آپتامر GB-10 با استفاده از سیستمهای پلیمرزومی جهت عکسبرداری از سلولهای گلیوبلاستومامجریپایان یافتهخير
15901119بررسی تاثیر ویسکوزیته پلیمر در تهیه و خصوصیات میکروکپسولهای اتیل سلولز محتوی تئوفیلین، پروپرانولول هیدروکلراید و دیکلوفناک سدیم به عنوان سه مدل داروئی تهیه شده به روش امولسیون- تبخیر حلالمجریپایان یافتهبلي
16901051سنتز نانو پلیمروزومهای هدفمند متصل به آپتامر ضد EpCAM با استفاده از کوپلیمرهای PEG-PLGA بعنوان حامل داروی دوکسوروبیسین به سلولهای سرطانی و ارزیابی آنها بصورت برون تنی و درون تنیمجریپایان یافتهبلي
17900982بررسی افزایش سرعت انحلال کورکومین با استفاده از روشهای مختلف کریستالیزاسیون مجریپایان یافتهبلي
18900937افزایش سرعت انحلال کورکومین: تهیه و ارزیابی سیستمهای پراکنده جامد کورکومین و soluplus، با استفاده از دو روش ذوب و انحلالمجریپایان یافتهبلي
19900213مهندسی ذرات سلکوکسیب به منظور بهبود خصوصیات انحلال آن: نانونیزه کردن در مقابل خشک کردن افشانه ای و سیستمهای پراکنده جامدمجریپایان یافتهبلي
20900114ارزیابی ماتریکسهای آهسته رهش Eudragit RS، Eudragit RL و Surelease تهیه شده به روش گرانولاسیون مرطوب با استفاده از سیستمهای پراکنده مائی این پلیمرها به عنوان مایع گرانوله کنندهمجریپایان یافتهبلي
2189949بررسی محلولیت فازی و سرعت انحلال کمپلکس دربرگیرنده سیکلودکسترین- فلودروکورتیزونمجریپایان یافتهبلي
2289522بهبود خصوصیات پرس پذیری و سرعت انحلال ایبوپروفن با استفاده از تکنیک خشک کردن افشانه ای (اسپری دراینگ)مجریپایان یافتهبلي
23891027تهیه و ارزیابی سیستمهای پراکنده جامد کورکومین، به منظور افزایش سرعت انحلال آنمجریپایان یافتهبلي
2489004تهیه مقایسه سیستم های پراکنده مائی و محلولهای آلی Eudragit RS و اتیل سلولز در تهیه میکروپارتیکلهای آهسته رهش حاوی دارو به روش Spray draying مجریپایان یافتهبلي
2588389بهبود خصوصیات پرس پذیری استامینوفن با استفاده از تکنیک خشک کردن افشانه ای (اسپرینگ)مجریپایان یافتهخير
2688143مقایسه خصوصیات فیزیکومکانیکی فیلمهای حاصل از محلولهای آلی و سیستمهای پراکنده مائی اتیل سلولز، اودراجیت RS و RL و بررسی اثر نوع و غلظت پلاستی سایزر و فرآوری در حرارت بر این خصوصیات مجریپایان یافتهبلي
2788125تاثیر نوع مایع گرانوله کننده بر رهش و خصوصیات فیزیکی پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت RS و RL تهیه شده به روش اکستروژن- اسفرونیزیشنمجریپایان یافتهبلي
2888076تاثیر نوع و مقدار عامل چسباننده بر خصوصیات فیزیکی پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت RS تهیه شده به روش اکستروژن- اسفرونیزیشنمجریپایان یافتهبلي
2987797تهیه سنتزکوپلمیرهای PEG-PLA با هیدروفیلیسیته مناسب جهت تهیه سیستمهای دارورسانی نانو پلیمرزومی مجریپایان یافتهخير
3087369ارزیابی اودراژیت RS در تهیه سیستمهای دارو رسانی حساس به دمامجریپایان یافتهخير
3186562تهیه، ارزیابی و مقایسه برون تن میکروکپسولهای محتوی دیکلوفناک سدیم و پروپرانولول هیدروکلراید با استفاده از پلیمرهای اودراجیتمجریپایان یافتهخير
3286231ارزیابی پلیمرهای متا آکریلات در تهیه پلتهای ماتریکسی آهسته رهش دیکلوفناک سدیممجریپایان یافتهخير
3385298ارزیابی پلیمرهای متا آکریلات در تهیه پلتهای آهسته رهش ایندومتاسین بدون استفاده از روکشمجریپایان یافتهخير
3484418بررسی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایزر بر خصوصیات مکانیکی پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت تهیه شده با روش اکستروژن - اسفرونیزیشنمجریپایان یافتهخير
3583053طراحی و ارزیابی یک سیستم دارورسانی به کولون از اندومتاسین, استفاده از روش Extrusion,Spheronzotionمجریپایان یافتهخير
3683049طراحی و ارزیابی قرصهای آهسته رهش باز شونده ایبوپروفن با استفاده از پلتهای پرس شدهمجریپایان یافتهخير
3782043طراحی و ساخت دستگاههای آزمایشگاهی extruder وspheronizerمجریپایان یافتهخير
38981345تهیه و ارزیابی قرص های dispersible کورکومین با استفاده از سیستم های پراکنده جامد آنهمکارعقد قراردادخير
39980186کریستالیزاسیون کورکومین در حضور HPMC به منظور افزایش سرعت انحلال کورکومین: مقایسه 'آب' و 'دی اکسید کربن فوق بحرانی' به عنوان دو ضد حلالهمکاردر دست اجراخير
40971674کریستالیزاسیون سلکوکسیب در حضور PVP به منظور افزایش سرعت انحلال آن: مقایسه 'آب' و 'دی اکسید کربن فوق بحرانی' به عنوان دو ضد حلالهمکاردر دست اجراخير
41970835تهیه و ارزیابی کمپلکس های تولوپتان با مشتقات مختلف بتا سیکلودکسترین به منظور افزایش حلالیت و پایداری فرمولاسیون اشکال جامد خوراکی آنهمکاردر دست اجرابلي
42970604بررسی تاثیر استعمال موضعی کرم گیاهی بر پایه کالندولا، کامومیل، ژرانیوم و کاکائو بر استریای دوران بارداری در زنان نخست باردارهمکاردر دست اجراخير
43960907سنتز پیش دارو از 4-آمینوسالیسیلیک اسید و ارزیابی آن با هدف دارورسانی به کولونهمکاردر دست اجرابلي
44960623تهیه و ارزیابی پلت های کورکومین به منظور افزایش سرعت انحلال آنهمکاردر دست اجرابلي
45951028تهیه و ارزیابی نانو ذرات جامد لیپیدی حاوی دوکسپین هیدروکلراید و مقایسه برون تن آنها با داروی آزاد در دو پایه ژل و کرم جهت استفاده موضعیهمکاردر دست اجرابلي
46941520مقایسه پتانسیل شیمی درمانی فرمولاسیون نانوپلیمروزومی دوکسوروبیسین در مقایسه با فرمول تجاری لیپوزومال دوکسوروبیسین در مدل سرطان کولون موشی C26همکارپایان یافتهخير
47941237فرمولاسیون کپسول حاوی عصاره دانه کرفس و بررسی بالینی اثرات ضد فشار خونی آنهمکاردر دست اجراخير
48941035بررسی کارآیی شاخص کار (Carr’s Index) و نسبت هاسنر (Hausner Ratio) برای تعیین خصوصیت جریان پذیری پودرها، و ارزیابی تاثیر عواملی از جمله اندازه ذره ای پودر، و نوع و مقدار گلایدانت بر شاخص های مذکورهمکارپایان یافتهخير
49931704بررسی تاثیر تزریق موضعی rhBMP-2 در زمان گرفت آلوئول بر ریلاپس گسترش عرضی و حجم و دانسیته ی استخوان کام در بیماران شکاف کام و لبهمکارپایان یافتهبلي
50922025سیستمهای دارورسانی کنترل رهش برای دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام با استفاده از نانو ذرات سیلیکاتی عامل دار همکارپایان یافتهبلي
51920153سنتز کوپلیمر پلی ساکارید-پلی استر و بررسی خصوصیات آن در تشکیل ساختارهای پلیمروزومی حاوی انسولینهمکارپایان یافتهبلي
52910832بررسی و ارزیابی سیستمهای دارورسانی کنترل شده دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام بارگیری شده بر روی انواع زئولیتها همکارپایان یافتهبلي
53900303بررسی تاثیر تزریق زیر لثه ای سیمواستاتین بر ممانعت از ریلپس دندانها پس از حرکات ارتدنسیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982193Screening of different polysaccharides in a composite film based on Eudragit RS for subsequent use as a coating for delivery of 5-ASA to colonISIInternational Journal of Pharmaceutics1398مسئول
2980139Synergistic effect of polyethylene glycol and superdisintegrant on dissolution rate enhancement of simvastatin in pellet formulationISIPharmaceutical Development and Technology1398مسئول
3973900A review on 5-aminosalicylic acid colon-targeted oral drug delivery systemsISIInternational Journal of Pharmaceutics1397مسئول
4964084Peculiar effect of polyethylene glycol in comparison with triethyl citrate or diethylphthalate on properties of ethyl cellulose microcapsules containing propranolol hydrochloride in process of emulsion-solvent evaporationISIDrug development and industrial pharmacy1396مسئول
5961834Extensive preclinical investigation of polymersomal formulation of doxorubicin versus Doxil-mimic formulationISIJournal of Controlled Release1396پنجم
6954338Effect of Variation in Viscosity Grade of Ethycellulose on Theophylline Microcapsule Properties Prepared by Emulsion Solvent EvaporationISICurrent drug delivery1395مسئول
7953739Indomethacin electrospun nanofibers for colonic drug delivery:In vitro dissolution studiesISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1396چهارم
8953735Evaluation of ethylcellulose and its pseudolatex (Surelease) in preparation of matrix pellets of theophylline using extrusion-spheronizationISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
9952282Evaluation of the effects of subgingival injection of Simvastatin on space re-opening after orthodontic space closure in adults.PMCJournal of dental research, dental clinics, dental prospects1394پنجم
10951468Antisolvent precipitation technique: A very promising approach tocrystallize curcumin in presence of polyvinyl pyrrolidon for solubilityand dissolution enhancementISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1395اول
11943267Dextran-b-poly (lactide-co-glycolide) polymersome for oral delivery of insulin: In vitro and in vivo evaluationISIJournal of Controlled Release1395سوم
12942868Folate receptor-targeted multimodal polymersomes for delivery of quantum dots and doxorubicin to breast adenocarcinoma: In vitro and in vivo evaluationISIInternational journal of pharmaceutics.1394سوم
13942421Combination of time-dependent and pH-dependent polymethacrylates as a single coating formulation for colonic delivery of indomethacin pelletsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1385مسئول
14940604Process Optimization, Physical Properties, and Environmental Stability of an α-Tocopherol Nanocapsule Preparation Using Complex Coacervation Method and Full Factorial DesignISIChemical Engineering Communications1394سوم
15940561Surelease as granulating liquid in preparation of sustained release matrices of ethylcellulose and theophyllineISIDrug development and industrial pharmacy1394مسئول
16935535Synthesis and self-assembly of biodegradable polyethylene glycol-poly (lactic acid) diblock copolymers as polymersomes for preparation of sustained release system of doxorubicinPMCInternational Journal of pharmaceutical investigation1394دوم
17935511The chemotherapeutic potential of doxorubicin-loaded PEG-b-PLGA nanopolymersomes in mouse breast cancer modelISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1394دوم
18934756In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-cell Adhesion-molecule Aptamers for non-Small Cell Lung CancerISIJournal of Controlled Release1394چهارم
19934200Surelease or organic solution of ethylcellulose in preparation of sustained release theophylline micromatrices or matrices using spray drying techniqueISIPharmaceutical Development and Technology1393سوم
20934129Comparative evaluation of polymersome versus micelle structures as vehicles for the controlled release of drugsISIJournal of Nanoparticle Research1393مسئول
21933829Epithelial cell adhesion molecule aptamer conjugated PEG-PLGA nanopolymersomes for targeted delivery of doxorubicin to human breast adenocarcinoma cell line in vitro.ISIInternational journal of pharmaceutics1393سوم
22933599Preparation and characterization of celecoxib dispersions in soluplus®: Comparison of spray drying and conventional methodsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394دوم
23932401Comparing various techniques to produce micro/nanoparticles for enhancing the dissolution of celecoxib containing PVPISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1393دوم
24932398Promising dissolution enhancement effect of soluplus on crystallized celecoxib obtained through antisolvent precipitation and highpressure homogenization techniquesISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1393دوم
25930765Preparation and characterization of celecoxib solid dispersions; comparison of poloxamer-188 and PVP-K30 as carriersISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393دوم
26924857Improvement of Physico-mechanical Properties of Partially Amorphous Acetaminophen Developed from Hydroalcoholic Solution Using Spray Drying TechniqueISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392اول
27921805Preparation and characterization and release properties of Eudragit RS based ibuprofen pellets prepared by extrusion spheronization: effect of binder type and concentrationISIDrug Development and Industerial Pharmacy1392مسئول
2892150Organic solution versus aqueous dispersion of Eudragit RS in preparation of sustained release microparticles of theophylline using spray dryingISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1392مسئول
2991348Comparison of Plasticizer Effect on Thermo-responsive Properties of Eudragit RS FilmsISIAAPS PharmSciTech1391مسئول
3090573The effect of granulating liquid and curing on the physicomechanical and release properties of pellets containing ibuprofen and Eudragit RL prepared by extrusionspheronizationscopusPharmaceutical Sciences1390مسئول
3190532Preparation and evaluation of microcapsules containing propranolol hydrochloride using Eudragit polymersscopusPharmaceutical Sciences1390مسئول
3290228Production of of Ibuprofen Pellets Containing High Amount of Rate Retarding Eudragit RL Using PEG400 and Investigation of Their Physicomechanical PropertiesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390مسئول
3390044Comparison of physicomechanical properties of films prepared from organic solutions and aqueous dispersion of Eudragit RLISIDARU1390مسئول
3489350The effect of pectin on swelling and permeability characteristics of free films containing Eudragit RL and/or RS as a coating formulation aimed for colonic drug deliveryISIDaru-Journal of Faculty of Pharmacy 1389چهارم
3588088Combination of inulin and time dependent polymethacrylates as a coating system to achieve colonic delivery of indomethacin ISIdaru1388مسئول
3688025بررسی تاثیر گرانولاسیون بر خصوصیات فیزیکومکانیکی گرانولها و ویژگیهای پرس پذیری هیدروکسی پروپیل متیل سلولز با نسبتهای متفاوت از استخلاف های متوکسی و هیدروکسی پروپیلChemical Abstractعلوم دارویی1388مسئول
3787187تهیه وارزیابی میکروکپسول های محتوی دیکلوفناک سدیم واودراجیتRS یا RL به منظور تهیه سیستم آهسته رهش خوراکی چند واحدیChemical Abstractمجله علوم دارویی تبریز1387مسئول
3886414Design and study of ibuprofen sustained release tablets comprising coated pelletsISIEuropean Journal of pharmaceutics and biopharmaceutics1386مسئول
3986393 Effect of particle size, compaction force and presence of aerosil 200 on the properties of matrices prepared from physical mixture of propranolol Hydrochloride and eudragit RS or RL scopusIranian Journal of basic medical sciences 1386مسئول
4086127Thermal treating as a tool to produce plastic pellets based on Eudragit RS PO and RL PO aimed for tabletingISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS1386مسئول
4185128ارزیابی سیستمهای پراکنده جامد استامینوفن و اتیل سلولز ، اودراجیت RSو یا RL و بررسی تاثیر نوع حلال مورد استفاده در تهیه این سیستم ها بر خصوصیات ماتریکسهای حاصل از آنهاChemical AbstractIranian journal of pharmaceutical sciences1385اول
4285058permeability and swelling studies on free films containing inulin in combination with differentn polymetacrylates aimed for colonic drug delivertyISIE J pharmaceutical science1385چهارم
4383023statistical optimization of indometacin pellets coated with PH depented methacrylic polymers for possible colonic drug deliveryISIIN.J. Pharmaceutics1384سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1940394Synthesis and assembly of PEG-PLA copolymers as polymersomes3rd international congress on nanotechnologyاستانبولپوستر1394خير
2932983synthesis and self assembly of biodegradable PEG-PLA diblock copolymers as polymersomes5th international Conference on nanostructuresکیشپوستر1392خير
3930005ساخت و مطالعه پلی مروزوم های PEG-PLA برای رهش دوکسوروبیسینآهسته رهشتهرانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1976فارماسیوتیکس اولتون طراحی وساخت فرآورده های دارویی(جلد 2)1394ترجمه
2970فارماسیوتیکس اولتون طراحی و ساخت فرآورده های دارویی جلد اوّل1393ترجمه
3576اشکال دارویی و سامانه های دارورسانی1392ترجمه
41961فارماسیوتیکس اولتون: طراحی و ساخت فرآورده‌های دارویی (جلد دوم)1397ترجمه
51822فارماسیوتیکس اولتون، طراحی و ساخت فرآورده های دارویی1397ترجمه
6146فارماسیوتیکس1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1172کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه