فرزین  هادیزاده
خلاصه عملکرد فرزین  هادیزاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فرزین هادیزاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فرزین هادیزاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : شیمی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : hadizadehf@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971012فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه ریسپریدون: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تنمجریدر دست اجرابلي
2970951تهیه داربست های پلی کاپرولاکتون، دی بلاک پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلایکول و تری بلاک پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلایکول- پلی کاپرولاکتون حاوی دگزامتازون با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانیمجریدر دست اجرابلي
3970091فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه بوپرونورفین هیدروکلراید: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تنمجریدر دست اجرابلي
4970090فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه دزوکسی کولات سدیم: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تنمجریدر دست اجرابلي
5961735غربالگری مجازی، بهینه سازی، سنتز و ارزیابی اثرات مهارکنندگان جدید مولتی تارگت سیستم کروم سنسینگ باکتری پسودوموناس آئروژینوزامجریدر دست اجرابلي
6961598ایجاد شرایط استرس برای داروی ترکیبی مومتازون-کلسی پوتریول و دستیابی به یک روشHPLC نوین و معتبر برای اندازه گیری دو ترکیب در حضور یکدیگر و شناسایی ناخالصی های مربوطه با تکیه بر LC-MSمجریدر دست اجرابلي
7960985تهیه و ارزیابی سامانه میکروسفر PLGA ساخته شده حاوی ریسپریدون به روشهای مرسوم و سیال فوق بحرانی دی اکسید کربنمجریپایان یافتهبلي
8960942بهینه سازی و ارزیابی سامانه هیدروژلی قابل تزریق حاوی تری بلاک PLGA-PEG-PLGA ساخته شده به روش سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن وPLGA حاوی ریسپریدونمجریدر دست اجرابلي
9960816طراحی ، سنتز و بررسی فعالیت یک سری جدید از مشتقات تیازولیدیندیون برای درمان دیابتمجریدر دست اجرابلي
10960774استخراج لیکوپن از گوجه فرنگی و فرمولاسیون قرص لیکوپن و مطالعات پایداری و بررسی اثرات آنتی اکسیدان آن بصورت بالینیمجریدر دست اجرابلي
11950922سنتز مهارکنندگان مضاعف استیل کولین استراز و FAAH ، موثر در بهبود بیماری آلزایمرو بررسی اثرات آنها بصورت درون و برون تنیمجریدر دست اجرابلي
12950846طراحی ، سنتز و بررسی سمیت سلولی آنالوگ های 6 تایی پپتید SMAC به عنوان آنتاگونیست های پروتئین های مهارکننده آپوپتوز (IAPs) و مطالعات اثرات سینرژیستی آن ها به همراه دوکسوروبیسین در سامانه های پلیمری هدفمند شده با PNC-27مجریدر دست اجرابلي
13941494سنتز وبررسی فعالیت آنتی کولین استراز سری جدیدی از مشتقات کینولینی برای درمان آلزایمرمجریپایان یافتهبلي
14941250تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن و درون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) بوپرونورفین هیدروکلراید با استفاده از سامانه ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGAبا حلال ان-متیل-2-پیرولیدونمجریپایان یافتهخير
15940920کوپلیمریزاسیون حلقه گشای تری بلاک PLGA-PEG-PLGA و دی بلاک PLGA-PEG با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی و مقایسه آن با روشهای مایکروویو و بالن سه گردنهمجریپایان یافتهخير
16940870اندازه گیری غلظت فلزات سنگین مس، روی، آهن، کادمیوم و سرب در گندم های جمع آوری شده از سیلوهای استان گلستان به روش طیف سنجی جذب اتمیمجریپایان یافتهخير
17940707ارزیابی درون تنی میزان مهار آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 4- ((1- ایمیدازول – 1- ایل) متیل)-2-(4 –متوکسی فنیل بنزو) کینولین در رتمجریپایان یافتهخير
18940629تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن و درون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) لوتیروکسین سدیم با استفاده از سامانه تشکیل شونده در محل پلی (L، D لاکتید-کو-گلیکولید) (PLGA)مجریپایان یافتهبلي
19931612مدلسازی انکپسولاسیون دارو توسط میسل پلیمری PLGA-PEG-PLGAمجریپایان یافتهخير
20931452طراحی و سنتز مشتقات1و4- دی هیدروپیریدین و بررسی اثر مهاری ترکیبات روی پمپ P-گلیکوپروتئین با استفاده از مطالعات نرم افزاری3D-QSARمجریپایان یافتهبلي
21931419طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات کومارین به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
22931072تعیین اثر سمیت سلولی نانومیسلهای پلیمری مخلوط دوسه تاکسل با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید – پلی اتیلن گلیکول بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 وAGS و B16F10مجریپایان یافتهخير
23931004بهینه سازی روش سنتزn-بوتیل فتالایدمجریپایان یافتهبلي
24930788فرمولاسیون و مطالعات پایداری آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) نالترکسون هیدروکلراید در پایه هیدروژلی حساس به دما و ژل شونده در محل پلی لاکتیک گلیکولیک اسید / پلی اتیلن گلیکول/ پلی لاکتیک گلیکولیک اسید (PLGA-PEG-PLGA)مجریپایان یافتهخير
25930754اندازه گیری میزان جیوه روغن ماهی وروغن کبد ماهی در داروها ی موجود در بازار دارویی ایران به روش جذب اتمیمجریپایان یافتهبلي
26930653پگیلاسیون دوسه تاکسل جهت تهیه نانوپارتیکهای دوسه تاکسل هدفمند شده با لیگاند اسیدفولیک و ارزیابی برون تنی بر روی لاین سلولی 4T1 و MCF-7مجریپایان یافتهخير
27930636سنتز و بررسی فعالیت آنتی کولین استراز سری جدید ازمشتقات تریپتامینی کومارین برای درمان بیماری آلزایمرمجریپایان یافتهبلي
28922595تهیه و بررسی خصوصیات نانوشبکه هوشمند تنظیم کننده قند خون با پایه نانوذرات PLGA و کیتوزانمجریپایان یافتهبلي
29922545بررسی اثر کروسین بر تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان(PAB) و ارتباط آن باافسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
30922025سیستمهای دارورسانی کنترل رهش برای دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام با استفاده از نانو ذرات سیلیکاتی عامل دار مجریپایان یافتهبلي
31921886ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش جهت هورمون رشد با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PCL-PEG-PCL با طول قطعات 1000-1000-1000 مجریپایان یافتهبلي
32921820ارزیابی درون تنی میزان مهارکننده آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 3-ایمیدآزول (1،3،5-تریس (ایمیدازول-1- ایل متیل) بنزن) در رتمجریپایان یافتهخير
33921757روش جدید برای سنتز ترکیب دارویی توفاسیتینیبمجریپایان یافتهخير
34920878ساخت و بررسی خصوصیات نانومیسلهای پلیمری مخلوط دوسه تاکسل با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید – پلی اتیلن گلیکولمجریپایان یافتهبلي
35920782تعیین اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای چربی (Lipid Profile) و سطح قند خون ناشتا (FBS) و فاکتورهای التهابی خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
36920153سنتز کوپلیمر پلی ساکارید-پلی استر و بررسی خصوصیات آن در تشکیل ساختارهای پلیمروزومی حاوی انسولینمجریپایان یافتهبلي
37911195بررسی رابطه ساختار و اثر ترکیبات مهار کننده آنزیم MMP-12مجریپایان یافتهخير
38910832بررسی و ارزیابی سیستمهای دارورسانی کنترل شده دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام بارگیری شده بر روی انواع زئولیتها مجریپایان یافتهبلي
39910651ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش دگزامتازون با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGA جهت استفاده در پالپ دندانیمجریپایان یافتهبلي
40910487سنتز نیمه صنعتی داروی فنی توئینمجریپایان یافتهخير
41910259تهیه نانو ذرات پلیمری ایمپرینت شده به روش رسوبگذاری با استفاده از روش مایکروویو و کلاسیک و بررسی خصوصیات اتصالی آنها مجریپایان یافتهخير
42910246تهیه نانوکپسول ویتامین E از طریق متد کمپلکس کوسرواسیون و ارزیابی پایداری آنهامجریپایان یافتهبلي
43910114بررسی اثر چهار مشتق 3 و4- دی هیدروپیریمیدین-2- اُن-5- کربوکسیلات بر ضربان و قدرت انقباضی در مدل دهلیز جدا شده رتمجریپایان یافتهبلي
44910040سنتز کوانتوم دات ها و کاربرد آنها در تهیه نانوپروب های هدفمند متصل به آپتامر GB-10 با استفاده از سیستمهای پلیمرزومی جهت عکسبرداری از سلولهای گلیوبلاستومامجریپایان یافتهخير
45901051سنتز نانو پلیمروزومهای هدفمند متصل به آپتامر ضد EpCAM با استفاده از کوپلیمرهای PEG-PLGA بعنوان حامل داروی دوکسوروبیسین به سلولهای سرطانی و ارزیابی آنها بصورت برون تنی و درون تنیمجریپایان یافتهبلي
46900915سنتز، جداسازی و خالص سازی ایزومر d, l-HMPAO و بررسی پرفیوژن مغزی کمپلکس 99mTc-d, l-HMPAO در موشمجریپایان یافتهخير
47900746جداسازی لیکوپن از رب گوجه فرنگی به روش کمپلکس با اورسودزوکس کولیک اسیدمجریپایان یافتهخير
48900576سنتز مشتقات بنزو [F] آزولن -1-اون به عنوان ترکیبات ضد سرطانمجریپایان یافتهخير
49900342سنتز نانوزئولیت با سطح اصلاح شده برای استفاده در ژن رسانیمجریپایان یافتهبلي
50900017بررسی اثرات برون تنی مهار مقاومت دارویی یکسری دی هیدروپیریدینمجریپایان یافتهبلي
5189632بررسی مشتقاتN-آریل - 1،4- دی هیدروپیریدین -3،5- دی کربوکسامید در محیط برون تنی در مهار رشد مایکوباکتریوم توبرکولوزیسمجریپایان یافتهبلي
5289572تاثیر نوع پلی اتیلن گلیکول و طول زنجیره پلی کاپرولاکتون بر خصوصیات و رهش دارو از سیستمهای هیدروژلی سوپرملکول پلی کاپرولاکتون – پلی اتیلن گلیکول – پلی کاپرولاکتون و سیکلودکسترینهامجریپایان یافتهبلي
5389501بررسی اثرات ترکیبات مهار کنندگان آروماتاز به عنوان ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
5489409بررسی نحوه آزادسازی نالترکسون از سیستم آهسته رهش هیدروژلهای حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA در مدل خرگوشمجریپایان یافتهبلي
5589407مطالعه QSAR روی یکسری دی هیدروپیریدین مسدد کانال کلسیممجریپایان یافتهبلي
5689388بررسی اثرات حاد ضد درد و ضد التهاب مشتقات تیازولیدون بروی موشمجریپایان یافتهبلي
5789256بررسی سمیت سلولی ترکیبات جدید مهارکننده PIM، فسفو دی استراز-3 و کاینزینمجریپایان یافتهبلي
5888819استخراج لاکتوز از شیر با استفاده از رسپتور پلی مری آنمجریپایان یافتهبلي
5988605طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضدسرطان یکسری دی هیدروپیریدین به عنوان مهارکننده فسفودی استراز-3در کشت سلولیمجریپایان یافتهبلي
6088515سنتز، داکینگ و بررسی اثرات ضد سرطان مشتقات 4و6-دی (هترو) آریل-2- ایمینو2.1- دی هیدروپیریدین-3- کربونیتریل به عنوان مهارکننده کیناز pim-1مجریپایان یافتهبلي
6188492سنتز و بررسی اثرات مهارکنندگان آروماتاز به عنوان ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
6288296بررسی اثر ضد تشنجی مشتقات دی هیدروپیریدین در موش کوچکمجریپایان یافتهبلي
6388162ساخت، بررسی و تاثیر وزن ملکولی پلی اتیلن گلیکول در سیستمهای دارورسانی آهسته رهش تهیه شده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل پلی کاپرولاکتون – پلی اتیلن گلیکول – پلی کاپرولاکتونمجریپایان یافتهبلي
6487850سنتز آنالوگ های جدید موناسترول بعنوان ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
6587797تهیه سنتزکوپلمیرهای PEG-PLA با هیدروفیلیسیته مناسب جهت تهیه سیستمهای دارورسانی نانو پلیمرزومی مجریپایان یافتهخير
6687775بررسی اثرات ضد سل مشتقاتN-آریل - 1،4-دی هیدروپیریدین -3،5- دی کربوکسامید در محیط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
6787774بررسی اثر یک آنالوگ جدید لوزارتان بر فشار خون رتمجریپایان یافتهبلي
6887402ارزیابی زئولیتها به عنوان حاملهای دارویی جدید در سیستمهای دارو رسانی با رهش اصلاح شدهمجریپایان یافتهبلي
6987367ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGAمجریپایان یافتهبلي
7087219سنتز چهار مشتق جدید 4،5-دی آریل ایمیدازولیل ایمیدازول بعنوان مهار کننده انتخابی -II COX و ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
7187188بررسی اثرات 10-ایمیدازولیل آکریدین-1،9- دی اون ها در مهار مقاومت دارویی به دوکسوروبیسین مجریپایان یافتهبلي
7287142سنتز و بررسی اثرات ضد سرطان ترکیب 2-(الکیل سولفونیل ایمیدازولیل) 3-آریل-3، 1-تیازولیدین -4- اونمجریپایان یافتهبلي
7387137بررسی اثر ترکیبات 1،4-دی هیدرو- 4-] 2-اتیل تیو-(4-فلوروبنزیل)ایمیدازول-5-ایل[ پیریدین-3،5-دی کربوکسیلات روی فشارخون رتمجریپایان یافتهخير
7487003جستجوی ترکیبات جدید به عنوان مهارکنندگان سیکلواکسیژناز II از طریق غربالگری مجازی و بررسی اثر آن ها در مهار رشد سلولهای سرطانیمجریپایان یافتهبلي
7587002سنتز4- ایمیدازولیل - 3،4- دی هیدروپیریمیدین-2-اون-5-کربوکسیلات ها بعنوان عوامل کاردیوتونیکمجریپایان یافتهبلي
7686396سنتز و بررسی اثر ترکیب 4-فلورو بنیل ایمیدازولیل دی هیدروپیریدین جدید روی فشار خون رتمجریپایان یافتهخير
7786357سنتز اسید های چرب پگیله شده (متصل به پلی اتیلن گلیکول) به عنوان حامل جهت تهیه لیپوسفر های با نیمه عمر بالامجریپایان یافتهخير
7886274سنتز4-ایمیدازولیل دی هیدروپیریدین های جدید به عنوان مهارکننده پمپ مقاومت دارویی چندگانهمجریپایان یافتهخير
7986272بررسی اثرات ضد افسردگی مشتقات جدید بوپروپیون در مدل شنای اجباری موش مجریپایان یافتهخير
8086178بررسی اثرات مهار کنندگی انتخابی سیکلواکسیژناز II پنج آنالوگ جدید سلکوکسیب به روش برون تنیمجریپایان یافتهبلي
8185447بررسی اثرات مشتقات پیریدینیل تری آزول در مهار آنزیم P38 MAPKمجریپایان یافتهخير
8285402سنتز N- تری متیل کایتوزان کلرید استخلاف شده و تهیه و بررسی خصوصیات ذره ای میکروسفرهای حاصل از آن مجریپایان یافتهخير
8385401بررسی اثرات مسدد آنژیوتانسین و کانال کلسیم دو آنالوگ جدید لوزارتان مجریپایان یافتهخير
8485336جداسازی انانتیومرهای R و S آملو دیپین از یکدیگرمجریپایان یافتهخير
8585327سنتز مشتقات جدید 4-ایمیدازولیل -2،6-دی متیل -3،5-بیس-N-(آریل)کارباموئیل -1،4-دی هیدروپیریدینی بعنوان ضد سل وارزیابی کامپیوتری آنها در مهار آنزیم انویل ردوکتاز میکوباکتریممجریپایان یافتهخير
8685214بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب آنالوگهای جدید سلکوکسیب بر روی موش کوچکمجریپایان یافتهخير
8785213بررسی اثرات بازکننده کانال های پتاسیم وابسته به ATP جهار آکریدین دی اون جدید روی آئورت رتمجریپایان یافتهخير
8885212بررسی اثرات مسدد کانال کلسیم هشت دی هیدروپیریدین جدید روی کولون رتمجریپایان یافتهخير
8985166بررسی سمیت حاد و اثرات ضد دردی آنالوگ اندوکانابینوئیدی پالمیتوئیل اتانول آمیدمجریپایان یافتهخير
9085147بررسی اثرات ضد افسردگی مشتقات جدید موکلوبماید در مدل شنای اجباری موش کوچک بالب سیمجریپایان یافتهخير
9185104مقایسه چند روش تخلیص آنزیمی جهت تهیه آنزیم مونوآمین اکسیداز گاوی با هدف تعیین قدرت مهار کننده های مونوامین اکسیداز جدیدمجریپایان یافتهخير
9285086بررسی اثر مهار کنندگی آنزیم سیکلواکسیژناز بر روی دو آنالوگ جدید سلکوکسیبمجریپایان یافتهخير
9385057بررسی اثرات سرکوب کننده سیستم ایمنی آنالوگهای جدید لفلونومید به روش برون تنیمجریپایان یافتهبلي
9485028طراحی و سنتز آنالوگ های بیس فنیل ایمیدازول به عنوان مهارکنندگان آنزیم پروتئین کینازمجریپایان یافتهخير
9585027بررسی اثر سرکوب کننده سیستم ایمنی آنالوگ های جدید لفلونامید بر روی T سل های انسانی به روش رنگ سنجی برون تنی MTTمجریپایان یافتهخير
9685026بررسی اثرات ضد لیشمانیوز آنالوگ های جدید پنتامیدین به صورت برون تنی با استفاده از کشت پروماستیگوت انگل لیشمانیا و مقایسه آن با پنتامیدین و آمفوتریسین Bمجریپایان یافتهخير
9784110سنتز مشتقات بیس ( ایمیدازولیل کربنیل ) اتیلن در آمین به عنوان عوامل متصل شونده به شیار باریک DNAمجریپایان یافتهخير
9883097جدا سازی و تعیین مقدار کروسین و سافرانال از عصاره الکلی زعفرانمجریپایان یافتهخير
9983003اثرات ده دی هیدرو پیریدن جدید روی فشار خون رت ها با پرفشاری خونمجریپایان یافتهخير
10082123تعیین میزان انکپسولاسیون توکسیدکزاز فلورسنت شده در سامانه های دارو رسانی میکروسفری و ایپوزومی به روش اسپکترفلوریمتریمجریپایان یافتهخير
10182050بهینه سازی روشهای تهیه کربنات کلسیممجریپایان یافتهخير
10282021سنتز مشتقات 1- بنزیل 2- ( آکیل تیو -5 - ایمیدازول کربونیل ) هیدازین به عنوان ضد افسردگیمجریپایان یافتهخير
10381075بررسی اثرات یک سری دی هیدروپیریدین جدید روی عضله قلبمجریپایان یافتهخير
10481030سنتز مشتقات جدیدN - ( -م2مرفولینیواتیل ) ایمیدازول -5- کربوکساید به عنوان مهار کننده آنزیم مونو آمین اکسیدازمجریپایان یافتهخير
10581019سنتز مشتقات جدید هگزاهیدروکینولین بعنوان تنظیم کننده کانال کلسیممجریپایان یافتهخير
10679017سنتز نیمه صنعتی موکلوبمایدمجریپایان یافتهخير
107980186کریستالیزاسیون کورکومین در حضور HPMC به منظور افزایش سرعت انحلال کورکومین: مقایسه 'آب' و 'دی اکسید کربن فوق بحرانی' به عنوان دو ضد حلالهمکاردر دست اجراخير
108971674کریستالیزاسیون سلکوکسیب در حضور PVP به منظور افزایش سرعت انحلال آن: مقایسه 'آب' و 'دی اکسید کربن فوق بحرانی' به عنوان دو ضد حلالهمکاردر دست اجراخير
109970725ساخت و بررسی خصوصیات شیاف رکتال اندانسترونهمکاردر دست اجرابلي
110970276سنتز کوپلیمر ستاره ای جهت تشکیل میسلهای پلیمری حاوی دوسه تاکسل و هدفمند شده با پپتید نوین بر علیه NKA a1: ارزیابی برون و درون تنی بر روی مدل سرطان سینه متاستاتیک موشیهمکاردر دست اجرابلي
111961744طراحی، سنتز ، مدل¬سازی و مطالعه¬ی برهم کنش آپتامر IDA با گیرنده ITGA6B4 واستفاده از آن در طراحی میکروفلوئیدیک آپتاسنسور جهت شناسایی اگزوزوم ها در تشخیص زود هنگام سرطان ریههمکاردر دست اجرابلي
112961616تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضد رگزایی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی کامبرتاستاتینA-4همکاردر دست اجراخير
113961554تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) لووتیروکسین سدیم با استفاده از سامانه ژل شونده در محل پلیمر تری بلاک حساس به دمای PLA-PEG-PLA و پنتا بلاک (PAE-PLA-PEG-PLA-PAE) حساس به دما و PHهمکاردر دست اجرابلي
114961120بررسی و ارزیابی ایمپلنت تشکیل شونده در محل بوپرونورفین هیدروکلراید با استفاده از جرم های مولکولی متفاوت PLGA-PEG-PLGA در حلال ان-متیل-2-پیرولیدون و اثر آن بر روی آزاد سازی دارو در محیط برون تنهمکارپایان یافتهبلي
115961119بررسی آزادسازی برون تن داروی داکسی سایکلین هیکلیت از سامانه تشکیل شونده درمحل بر پایه PLGA،PLGA-PEG و PLGA-PEG-PLGA در حلال NMPهمکارپایان یافتهبلي
116960935ساخت، شناسایی و بررسی سمیت سلولی کوپلیمر زیست تخریب¬پذیر پلی(کوجات¬-کو-پاراهیدروکسی¬فنیل¬لاکتات¬) هدفمند گردیده با گلوکونیک اسیدهمکاردر دست اجرابلي
117960814طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات جدید کینولین به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطانهمکاردر دست اجرابلي
118960813طراحی، سنتز و بررسی اثر بیولوژیک مشتقات جدید چالکونی و ایندولین-2-ان به عنوان مهارکنندگان HDAC و VEGFR2همکاردر دست اجرابلي
119951793تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن داروی ریسپریدون ازمیکروسفرهای PLGA تهیه شده به روش فرآیند در جا معلق-تبخیر شونده با استفاده از خاصیت سل-ژل PLGA-PEG-PLGAهمکارپایان یافتهبلي
120951719طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید ایمیدازول-چالکونهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
121951519بررسی اثر نانوذرات لیپیدی جامد (SLN) دو داروی ملوکسیکام و پیروکسیکام بر بیوفیلم های Pseudomonas aeruginosaهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
122951155بررسی اثر سینامالدئیدبر ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اختلال ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ایجاد شده با مت آمفتامین در رتهمکارپایان یافتهبلي
123951153بررسی اثرات تیموکینون در سمیت ناشی از مت آمفتامین بر سلول های PC12 تمایز یافته شده با NGFهمکاردر دست اجرابلي
124950871سنتز، تعیین خصوصیات و تهیه فرمولاسیون نانولیپوزومال مشتقات فلوئورینه کورکومینوئیدی و بررسی اثرات آنتی توموری بصورت برون تنی و درون تنی در مدل های تومور ملانوما و کلورکتالهمکاردر دست اجرابلي
125950769طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید کینولینیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
126950544سنتز و تهیه ایمپلنت های هیدروژولی و هیبریدی PCLA-PEG-PCLA حاوی نانوپلیمروزومهای دوسه تاکسل و کورکومین جهت درمان گلایوبلاستوما در مدل تومور مغزی در رتهمکارپایان یافتهخير
127941578بررسی اثر درمانی با کروسین بر روی سطح پروتئین Cholesterylester transfer protein(CETP) در افراد مبتلا به سندروم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
128941577بررسی اثر ویتامین ب12 بر اختلال ایجاد شده ناشی از مت آمفتامین و مسیر سیگنالینگ ERK در مغز موشهمکارپایان یافتهبلي
129941520مقایسه پتانسیل شیمی درمانی فرمولاسیون نانوپلیمروزومی دوکسوروبیسین در مقایسه با فرمول تجاری لیپوزومال دوکسوروبیسین در مدل سرطان کولون موشی C26همکارپایان یافتهخير
130941232بهینه سازی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی پالپ دندان انسان به سلول استخوان ساز به کمک ژل دگزامتازونهمکارپایان یافتهخير
131941213بررسی قابلیت اسکورینگ مجدد نتایج غربالگری مجازی با استفاده از ترکیبی از روشهای اسکورینگهمکارپایان یافتهخير
132941197سنتز و تهیه نانوپارتیکهای سیلیکای هدفمند هیبرید ی با نانوذرات طلا و بارگیری شده با داروی 5 فلورواوراسیل جهت نشانه گیری اسفروئیدهای سلولهای بنیادی EpCAM+ سرطان کبدهمکارپایان یافتهخير
133941181سنتز و تهیه هیدروژلهای کامپوزیتی بر پایه دکستران و حاوی نانومیسلهای پلیمری زیست تخریب پذیر کورکومینجهت کاربرد در ترمیم زخمهای پوستی عمیق در موشهمکارپایان یافتهخير
134940566طراحی، سنتز و بررسی اثرات مشتقات کینولینی کتوپروفن به عنوان مهارکنندگان پمپ MRP2و MRP1همکارپایان یافتهبلي
135940556طراحی، سنتز و بررسی اثرات مشتقات جدید 6-متوکسی 2-آریل کینولینیل-4-ایل متانول به عنوان مهارکنندگان پمپ p-گلیکوپروتئین(pgp)همکارپایان یافتهبلي
136940525تهیه و ارزیابی شیاف ویتامین ای برای مصرف واژینالهمکارپایان یافتهبلي
137931613سنتز آپتاسنسور فلورسنت با استفاده از پروب نانوهیبرید گرافن کوانتوم دات-پلی پیرول متصل به آپتامر بر پایه گرافن اکساید جهت سنجش کانامایسین درشیرهمکارپایان یافتهخير
138931543بررسی اثر سینامالدئید بر آسیب عصبی ایجاد شده با مت آمفتامین در رده سلولی PC12همکارپایان یافتهبلي
139931153بررسی تاثیر کروسین و زعفران در کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع دو به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونماهمکارپایان یافتهبلي
140930872سنتز و تهیه نانوهیبرید گرافن اکساید-دکستران هدفمند شده با آپتامر AS1411 جهت حمل کورکومین به سلولهای گلیوبلاستوماهمکارپایان یافتهخير
141930567 بررسی اثر ویتامین ب 12 بر آسیب عصبی ایجاد شده با مت آمفتامین در موش سوری همکارپایان یافتهخير
142922850معرفی کلاس جدیدی از ترکیبات مهار کننده برای آنزیم MMP-2 با قابلیت مهار متاستاز به صورت برون تنی از طریق نتایج به دست آمده از غربالگری مجازی از طریق نتایج به دست آمده از غربالگری مجازیهمکارپایان یافتهخير
143922507بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید)برمسمومیت حاد ناشی از مت آمفتامین در رتهمکارپایان یافتهخير
144920566تهیه آپتاسنسور فلورسنت جهت اندازه گیری کلرآمفنیکل بر پایه انتقال انرژی از کوانتوم دات CdTe به اکسید گرافنهمکارپایان یافتهخير
145920334بررسی برون تنی امکان بهره برداری از ویژگی های پرتوی و نوری کامپوزیت پلیمری حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در درمان فیبروسارکوما و ملانوماهمکارپایان یافتهبلي
146920188تشکیل و بررسی خصوصیات هیدروزل های کازئین تهیه شده به روش آنزیماتیک و بررسی آزاد سازی آهسته رهش دوکسوروبیسین از خلال آنههمکارپایان یافتهبلي
147910650بررسی سودمندی آماده سازی های مختلف بدنبال بلیچینگ در پیشگیری ازجذب رنگ و ریزسختی میناهمکارپایان یافتهبلي
148910646تاثیر عصاره های کلاله زعفران در حساسیت پرتوی سلولهای تومورال کولون و نرمال فیبروبلاست انسانیهمکارپایان یافتهخير
149910222طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات 2-(تریازولیل آمینو)(فنیل)متیل)-3-هیدروکسی نفتالن-1و4-دی اون به عنوان مهارکنندگان آنزیم آروماتازهمکارپایان یافتهبلي
150900638سیستمهای دارو رسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای تشکیل شده از بلاک کوپلیمرهای PCL-PEG کمپلکس شده با انواع سیکلودکسترینهاهمکارپایان یافتهبلي
151900304تهیه و ارزیابی قرص کروسینهمکارپایان یافتهبلي
15289573سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرملکول تشکیل شده از تری بلاک کوپلیمرحساس به دمای PLGA-PEG-PLGA کمپلکس شده با سیکلودکسترینهاهمکارپایان یافتهبلي
15388153سیستمهای دارو رسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرملکول تشکیل شده از تری بلاک کوپلیمرحساس به دمای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول- پلی کاپرولاکتون کمپلکس شده با آلفا- سیکلودکسترینهمکارپایان یافتهبلي
15488145بررسی خصوصیات فرمولاسیون و رهش داروهای مختلف از سامانه های هوشمند ژل شونده در محل کیتوسان- گلیسرول فسفات حاوی انواع افزودنیهاهمکارپایان یافتهبلي
15587668ساخت و بررسی میکروسفر و نانوسفر حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA حاوی انسولین و بررسی اثر اندازه ذره ای بر الگوی رهش دارو در برون تن و کارایی درون تنهمکارپایان یافتهخير
15687191بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسیب با استفاده از cDNA Microarray همکارپایان یافتهبلي
15786553ایمن سازی از راه بینی با استفاده از لیپوزومهای با بار منفی، روکش شده با تری متیل کیتوزان (TMC)، حاوی توکسوئید کزازهمکارپایان یافتهخير
15885108بررسی سمیت حاد و تحت حاد پایه کروسین و ارزیابی فازI قرص کروسینهمکارپایان یافتهخير
15983117استخراج و خالص سازی لیکوپن به عنوان یک ماده با ارزش دارویی و غذایی از ضایعات گوجه فرنگی کارخانه های رب سازیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982163Preparation, in vitro and in vivo evaluation of PLGA/Chitosan based nanocomplex as a novel insulin delivery formulationISIInternational Journal of Pharmaceutics مسئول
2981686Molecular Modeling Studies of Anti-Alzheimer Agents by QSAR, Molecular Docking and Molecular Dynamic Simulations Techniques.ISIMedicinal chemistry دوم
3981592Synthesis, in silico and in vitro studies of new 1,4-dihydropiridine derivatives for antitumor and P-glycoprotein inhibitory activityISIBioorganic chemistry1398مسئول
4981507In-vitro, ex-vivo, and in-vivo release evaluation of in situ forming buprenorphine implants using mixture of PLGA copolymers and additivesISIInternational Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials1398مسئول
5981128Docetaxel-Loaded Mixed Micelles and Polymersomes Composed of Poly (caprolactone)-Poly (ethylene glycol) (PEG-PCL) and Poly (lactic acid)-Poly (ethylene glycol) (PEG-PLA): Preparation and In-vitro Characterization.ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397مسئول
6980795Streptomycin sulfate dry powder inhalers for the new tuberculosis treatment scheduleISIJournal of Drug Delivery Science and Technology1398دوم
7980742OPTIMIZATION OF N-BUTHYLPHTHALIDE SYNTHESIS PROCESSISIHeterocyclic Letters1398مسئول
8980665Cinnamaldehyde improves methamphetamine-induced spatial learning and memory deficits and restores ERK signaling in the rat prefrontal cortexISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397سوم
9980313An Improved Method to Conjugation of KLH-Diazinonعلمی پژوهشی ایندکس نشدهOpen Access Journal of Toxicology1397مسئول
10974232In silico evidence of direct interaction between statins and β‐amyloidISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
11974227Utilizing photosensitizing and radiosensitizing properties of TiO2-based mitoxantrone imprinted nanopolymer in fibrosarcoma and melanoma cells. Photodiagnosis and Photodynamic TherapyISIPhotodiagnosis and photodynamic therapy1397پنجم به بعد
12973786Comparison of in-situ forming composite using PLGA-PEG-PLGA with in-situ forming implant using PLGA: In-vitro, ex-vivo, and in-vivo evaluation of naltrexone releaseISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1398مسئول
13973785A coarse-grain MD (molecular dynamic) simulation of PCL–PEG and PLA–PEG aggregation as a computational model for prediction of the drug-loading efficacy of doxorubicinISIJournal of biomolecular structure & dynamics مسئول
14973510Design, synthesis and biological evaluation of novel benzo- and tetrahydrobenzo-[h]quinoline derivatives as potential DNAintercalating antitumor agentsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1397چهارم
15973264Structural and functional aspects of P-glycoprotein and its inhibitorsISILIFE SCIENCES1397مسئول
16973257Ring-opening polymerization of poly (D,L-lactide-co-glycolide)-poly(ethylene glycol) diblock copolymer using supercritical CO2ISIThe Journal of Supercritical Fluids1397مسئول
17973165In-vitro, ex-vivo,and in-vivo evaluation of buprenorphine HCl release from an in situ forming gel of PLGA-PEG-PLGA using N‑methyl‑2‑pyrrolidone as solventISIMaterials Science and Engineering: C1397مسئول
18972975The effects of vitamin B12 on the brain damages caused by methamphetamine in miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397چهارم
19972896the natural phenolic compounds as modulators of NAPDH oxidase in hypertensionISIPHYTOMEDICINE1397پنجم
20972791Design, Synthesis, and Biological Evaluation of New Azole Derivatives as Potent Aromatase Inhibitors with Potential Effects against Breast CancerISIAnti-cancer agents in medicinal chemistry1397مسئول
21972385Evaluation of Maillard Reaction Progression through Microwave and Conventional Heating in Bovine Serum Albumin- Maltodextrin SystemISCعلوم و صنایع غذائی ایران1396چهارم
22972383In vivo evaluation of the aromatase inhibition by 4‑((1H‑imidazol‑1‑yl) methyl)‑2‑(4‑fluorophenyl)‑ 8‑phenylquinolineISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL INVESTIGATION1397مسئول
23971513Effect of Crocin on Antibody Titers to Heat-Shock Protein 27 in Subjects with Metabolic SyndromeMedlineCurrent clinical pharmacology1396پنجم به بعد
24971470An in-situ forming implant formulation of naltrexone with minimum initial burst release using mixture of PLGA copolymers and ethyl heptanoate as an additive: In-vitro, ex-vivo, and in-vivo release evaluationISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1397مسئول
25971103Synthesis and DFT Study on Hantzsch Reaction to Produce Asymmetrical Compounds of 1,4-Dihydropyridine Derivatives for P-Glycoprotein Inhibition as Anticancer AgentISIRecent patents on anti-cancer drug discovery1397مسئول
26970100Aminopropyl groups of the functionalized Mobil Crystalline Material 41 as a carrier for controlled diclofenac sodium and piroxicam deliveryPMCInternational journal of pharmaceutical investigation1396مسئول
27964426Ring-opening polymerization of PLGA-PEG-PLGA triblock copolymer in supercritical carbon dioxideISIThe Journal of Supercritical Fluids1397مسئول
28963788A comparison between pressurized hot water and pressurized liquid extraction for optimizing phenolic and antioxidants capacity of the wooden layer between of walnut seedISIThe Journal of Supercritical Fluids1396مسئول
299632913D-QSAR (CoMFA, CoMSIA) and Molecular Docking Studies on Histone Deacetylase 1 Selective InhibitorsISIRecent patents on anti-cancer drug discovery1396مسئول
30963069Design, synthesis, and biological evaluation of 6-methoxy-2-arylquinolines as potential P-glycoprotein inhibitorsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396سوم
31962909Effect of crocin, a carotenoid from saffron, on plasma cholesteryl ester transfer protein and lipid profile in subjects with metabolic syndrome: A double blind randomized clinical trialPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1396پنجم به بعد
32962174The effects of crocin on the symptoms of depression in subjects with metabolic syndromeISIADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE1396مسئول
33961955In Vitro Evaluation of PLGA-PEG-PLGA Microspheres for Sustained Release of InsulinChemical AbstractInternational Journal of ChemTech Research1396مسئول
34961872Effect of microwave and conventional heating on structural, functional and antioxidant properties of bovine serum albumin-maltodextrin conjugates through Maillard reactionISIFood research international1396چهارم
35961834Extensive preclinical investigation of polymersomal formulation of doxorubicin versus Doxil-mimic formulationISIJournal of Controlled Release1396چهارم
36961764In vitro bactericidal activities of two novel dihydropyridine derivatives against Mycobacterium tuberculosisISIJournal of Infection in Developing Countries1396دوم
37961695TiO2-based Mitoxantrone Imprinted Poly (Methacrylic acid-co-polycaprolctone diacrylate) Nanoparticles as a Drug Delivery SystemISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1396چهارم
38961614Docking and QSAR Studies of 1,4-Dihydropyridine Derivatives as Anti-Cancer AgentISIRecent patents on anti-cancer drug discovery1396مسئول
39961579Qualitative Estimation of Drug Entrapment Efficiency in Polymeric Nano - Micelles Using Dissipative Particle Dynamics (DPD)MedlinePharmaceutical nanotechnology1396اول
40961457Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of wheat in Golestan Province, IranISIHuman and Ecological Risk Assessment1396مسئول
41961353Effects of Different Coumarin- 3-Carboxamide Agents on Scopolamine Induced Learning and Memory Deficit in Miceindex copernicusElderly Health Journal1396دوم
42960915In vitro evaluation of dihydropyridine-3-carbonitriles as potential cytotoxic agents through PIM-1 protein kinase inhibitionPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396مسئول
43960121Design, synthesis and biological evaluation of novel coumarin-based benzamides as potent histone deacetylase inhibitors and anticancer agentsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1396مسئول
44954414Synthesis and anti-acetylcholinesterase activity of N-[(indolyl)ethyl)coumarin-yloxy)]alkanamidesISIJOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH1395مسئول
45954323Exploring the effect of intravenous lipid emulsion in acute methamphetamine toxicityISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم به بعد
46953695P-gp and BCRP inhibition induced by some new 1,4-Dihydropyridine and DihydropyrimidinesscopusInternational Journal of Bioinformatics Research and Applications1395مسئول
47953574Sustained drug delivery system for insulin using supramolecular hydrogels composed of tri-block copolymersscopusJournal of Pharmaceutical Investigation1396مسئول
48952547In-vivo study of naltrexone hydrochloride release from an in-situ forming PLGA-PEG-PLGA system in the rabbitISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1395مسئول
49951834Dextran-poly lactide-co-glycolide polymersomes decorated with folate-antennae for targeted delivery of docetaxel to breast adenocarcinoma in vitro and in vivoISIJournal of Controlled Release1395سوم
50951388Synthesis of novel 3‑substituted‑5H‑benzo[5,6][1, 4]thiazino[3,2‑e][1,2,4]triazines and their 15‑lipoxygenase inhibitory activityISIJOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY1395مسئول
51951273Design and evaluation of an apta-nano-sensor to detect Acetamiprid in vitro and in silicoISIJOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS1395مسئول
52951254Enhanced Loading and Release of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs from Silica-Based Nanoparticle CarriersISIChemical Biology & Drug Design1395مسئول
53950969Effect of crocin extracted from saffron on pro-oxidant–anti-oxidant balance in subjects with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialISIEuropean Journal of Integrative Medicine1395مسئول
54950838Synthesis and anticholinesterase activity of coumarin-3-carboxamides bearing tryptamine moietyISIeuropean journal of medicinal chemistry1395سوم
55950415Synthetic Zeolites as Controlled-Release Delivery Systems for Anti-Inflammatory DrugsISIChem Biol Drug Des1395مسئول
56950273Apta-Nano-Sensor preparation and In Vitro assay for Rapid Diazinon Detection Using a Computational Molecular ApproachISIJournal of biomolecular structure & dynamics1395مسئول
57950261AS1411 Aptamer-Decorated Biodegradable Polyethylene GlycolePoly(lactic-co-glycolic acid) Nanopolymersomes for the Targeted Delivery of Gemcitabine to NoneSmall Cell Lung Cancer In VitroISIJournal of Pharmaceutical Sciences1395مسئول
58950058Screening of the antimycobacterial activity of novel lipophilic agents by the modified broth based methodscopusJournal of Clinical Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases1395مسئول
59943296Self-assembled supramolecular hydrogel based on PCL-PEG-PCL triblock copolymer and γ-cyclodextrin inclusion complex for sustained delivery of dexamethasonePMCInternational journal of pharmaceutical investigation1395مسئول
60943267Dextran-b-poly (lactide-co-glycolide) polymersome for oral delivery of insulin: In vitro and in vivo evaluationISIJournal of Controlled Release1395مسئول
61942868Folate receptor-targeted multimodal polymersomes for delivery of quantum dots and doxorubicin to breast adenocarcinoma: In vitro and in vivo evaluationISIInternational journal of pharmaceutics.1394مسئول
62942029Synthesis of Novel N-Substituted Imidazolecarboxylic Acid Hydrazides as Monoamine Oxidase InhibitorsPMCFarmaco1383اول
63941627Optimization of phenolic and flavonoid content and antioxidantscapacity of pressurized liquid extraction from Dracocephalum kotschyivia circumscribed central compositeISIJ. of Supercritical Fluids1394مسئول
64940604Process Optimization, Physical Properties, and Environmental Stability of an α-Tocopherol Nanocapsule Preparation Using Complex Coacervation Method and Full Factorial DesignISIChemical Engineering Communications1394مسئول
65940593Investigation of Pseudomonas aeruginosa quorum-sensing signaling system for identifying multiple inhibitors using molecular docking and structural analysis methodologyISIMicrobial Pathogenesis1394مسئول
66935535Synthesis and self-assembly of biodegradable polyethylene glycol-poly (lactic acid) diblock copolymers as polymersomes for preparation of sustained release system of doxorubicinPMCInternational Journal of pharmaceutical investigation1394پنجم به بعد
67935516Receptor-based 3D-QSAR approach to find selectivity features of flexible similar binding sites: Case study on MMP-12/MMP-13PMCInternational Journal of Bioinformatics Research and Applications1394اول
68935511The chemotherapeutic potential of doxorubicin-loaded PEG-b-PLGA nanopolymersomes in mouse breast cancer modelISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1394مسئول
69935066Synthesis of novel 1,8-acridinediones derivatives: Investigation of MDR reversibility on breast cancer cell lines T47D and tamoxifenresistant T47DPMCResearch in Pharmaceutical Sciences,1394مسئول
70934756In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-cell Adhesion-molecule Aptamers for non-Small Cell Lung CancerISIJournal of Controlled Release1394مسئول
71934158Synthesis and Evaluation of a New Series of 3,5-bis ((5-bromo-6-methyl-2-t-aminopyrimidin-4-yl)thio)-4 H-1,2,4-triazol-4-amines and their Cyclized Products 'Pyrimidinylthio Pyrimidotriazolothiadiazines' as 15-Lipo-Oxygenase InhibitorsISICHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN1393پنجم به بعد
72934129Comparative evaluation of polymersome versus micelle structures as vehicles for the controlled release of drugsISIJournal of Nanoparticle Research1393مسئول
73933877Injectable Supramolecular Hydrogel from Insulin-Loaded Triblock PCL-PEG-PCL Copolymer and γ-Cyclodextrin with Sustained-Release PropertyISIAAPS PharmSciTech1393مسئول
74933876Design and fabrication of an aptasensor for chloramphenicol based on energy transfer of CdTe quantum dots to graphene oxide sheetISIMaterials Science & Engineering C1393دوم
75933829Epithelial cell adhesion molecule aptamer conjugated PEG-PLGA nanopolymersomes for targeted delivery of doxorubicin to human breast adenocarcinoma cell line in vitro.ISIInternational journal of pharmaceutics1393مسئول
76932556Synthesis and biological evaluation of novel pyridine derivatives as potential anticancer agents and phosphodiesterase-3 inhibitorsISIBioorganic Chemistry1393اول و مسئول
77932120Sustained drug release using supramolecular hydrogels composed of cyclodextrin inclusion complexes with PCL/PEG multiple block copolymersISIIran Polym J1393مسئول
78932118Synthesis of AS1411-Aptamer-Conjugated CdTe Quantum Dots with High Fluorescence Strength for Probe Labeling Tumor CellsISIJ Fluoresc1393مسئول
79931107Synthesis and evaluating cardiac effects of 3,4-dihydropyrimidin-2- one-5-carboxylates in isolated atria of animal modelSID/Iranmedex/MagiranJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1393مسئول
80930829Prediction of Pharmacokinetic Parameters Using a Genetic Algorithm Combined with an Artificial Neural Network for a Series of Alkaloid DrugsPMCScientia Pharmaceutica1392
81930826Preparation and study of tramadol imprinted micro-and nanoparticles by precipitation polymerization: Microwave irradiation and conventional heating methodISIInternational Journal of Pharmaceutics1393سوم
82930761Hypotensive Effect of a Novel Dihydropyridine with Dual Calcium Channel Blocking and Angiotensin II Antagonistic Properties in a Rat ModelscopusPharmaceutical sciences1393مسئول
83930716Evaluation of synthetic zeolites as oral delivery vehicle for anti-inflammatory drugsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
84930044Extraction of Lycopene from Tomato Paste by Ursodeoxycholic Acid Using the Selective Inclusion Complex MethodISIJournal of Food Science1392سوم
8592506Sustained Delivery of Amphotericin B and Vancomycin Hydrochloride by an Injectable Thermogelling Tri-Block CopolymerPMCPDA journal of pharmaceutical science and technology1391مسئول
86924897Quantitative Structure-Activity Relationship Studies of 4-Imidazolyl- 1,4-dihydropyridines as Calcium Channel BlockersISIIran J Basic Med Sci1392اول
87924888Preparation of a Sustained Release Drug Delivery System for Dexamethasone by a Thermosensitive, In Situ Forming Hydrogel for Use in Differentiation of Dental PulpPMCISRN Pharmaceutics1392مسئول
88924887Hydrogels Composed of Cyclodextrin Inclusion Complexes with PLGA-PEGPLGA Triblock Copolymers as Drug Delivery SystemsISIAAPS PharmSciTech1392مسئول
89924564Synthesis and molecular modeling of six novel monastrol analogues: evaluation of cytotoxicity and kinesin inhibitory activity against HeLa cell lineISIDARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY1392مسئول
90924343Evaluation of in vitro toxicity of peptide 3 (N-acetyl-Leu-Gly-Leu-COOH)-substituted-β- 4 cyclodextrin derivative, a novel drug carrier, in 5 PC-12 cellsISIdaru1392پنجم
91924341Synthesis, Anti-Inflammatory and Anti- Nociceptive Activities and Cytotoxic Effect of Novel Thiazolidin-4-ones Derivatives as Selective Cyclooxygenase (COX-2) InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
92924052Preparation and characterisation of PLGA-PEG-PLGA nanospheres prepared with a new thermogelling method for insulin deliveryPMCJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1392مسئول
93923548Sustained release drug delivery using supramolecular Hydrogels of the Triblock Copolymer PCL-PEG-PCL and α-CyclodextrinISIJournal of Sol-Gel Science and Technology1392مسئول
9492306Biodegradable In Situ Gel-Forming Controlled Drug Delivery System Based on Thermosensitive Poly(ε-caprolactone)-Poly(ethylene glycol)-Poly(ε-caprolactone) HydrogelPMCISRN Pharmaceutics1391مسئول
95922469Preparation and Characterization of Trimethyl Chitosan Nanospheres Encapsulated with Tetanus Toxoid for Nasal Immunization StudiesChemical AbstractPharmaceutical sciences1392دوم
9691518Non-covalently lactose imprinted polymers and recognition of saccharides in aqueous solutionsISIJournal of the Iranian Chemical Society 1392اول
9791489Quantum Chemistry Based Quantitative Structure-Activity Relationship Prediction Settingfor Toxicity of 4-Imidazolyl-1,4-Dihydropyridines as Calcium Channel BlockersISIAsian Journal of Chemistry1391مسئول
9891423Synthesis and Immunomodulation of Human Lymphocyte Proliferation and Cytokine (Interferon-?????) Production of Four Novel Leflunomide AnaloguesISIMedicinal Chemistry1391مسئول
9991422Virtual Screening for Finding Novel COX-2 Inhibitors as Antitumor Agents.ISIThe open medicinal chemistry journal 1391مسئول
10091383Synthesis and in vitro Evaluation of the Antimycobacterial Activity of N-aryl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxamidesChemical AbstractJournal of Sciences, Islamic Republic of Iran1391مسئول
10191301Synthesis and Evaluation of Pyridinyltriazoles as Inhibitors of p38 MAP KinaseISIIranian Journal of Basic Medical sciences1391مسئول
10291201Application of molecularly imprinted hydrogel for the preparation of lactose-free milkISIJournal of the science of food and agriculture1391اول
10391170Evaluation of anticonvulsant effect of two novels 4-[1-(4-fluorobenzyl)-5-imidazolyl] dihydropyridine derivatives in micePMCResearch in Pharmaceutical Sciences1392اول
10491089Preparation and Investigation of Sustained Drug Delivery Systems Using an Injectable, Thermosensitive, In Situ Forming Hydrogel Composed of PLGA-PEG-PLGAISIAAPS PharmSciTech1391مسئول
10591073Cyclooxygenase-2 inhibition by novel Bisaryl imidazolyl imidazole derivatives increases Bax/Bcl-2 ratio and upregulates Caspase-3 gene expression in Caco-2 colorectal cancer cell lineISIGenes and Genomics1391دوم
10691010Preparation and analysis of a sustained drug delivery system by PLGA-PEG-PLGA triblock copolymersISIPolymer Bulletin1391مسئول
10790727Synthesis and Vasorelaxant Effect of 9-aryl-1,8-acridinediones as Potassium Channel Openers in Isolated Rat AortaISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1390مسئول
10890684New N-aryl-4-(methysulfony)aminobenzenesulfonamides as Selective COX-2 inhibitorsscopusJournal of Biological Sciences1390مسئول
10990415Novel selective Cox-2 inhibitors induce apoptosis in Caco-2 colorectal carcinoma cell lineISIEuropean journal of pharmaceutical sciences1390مسئول
11090200Synthesis of Novel 4-[1-(4-fluorobenzyl)-5-imidazolyl] Dihydropyridines and Studying their Effects on Rat Blood PressureISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390مسئول
11189598Extraction and purification of crocin from saffron stigmas employing a simple and efficient crystallization methodPMCPakistan Journal of Biological Sciences 1389اول
11289321Synthesis and Effects of 4,5-Diaryl-2-(2-alkylthio-5-imidazolyl) imidazoles as Selective Cyclooxygenase InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389مسئول
11388700Synthesis and Effects of Novel Dihydropyridines as Dual Calcium Channel Blocker and Angiotensin Antagonist on Isolated Rat AortaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1388مسئول
11488279Synthesis and in vitro leishmanicidal effects of conformationally restrcted analogues of pentamidineISIIranian journal of pharmaceutical research1388اول و مسئول
11588082Synthesis and immunomodulation of human lymphocyte proliferation and cytokine (INF-g) production of four novel malonitrilamides ISICHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN 1388اول
11688063Antioxidant and antidepressant effect of four novel bupropion analoguesscopusPharmacologyonline 1388مسئول
11788007Synthesis and calcium channel antagonist activity of 4-[(halobenzyl )imidazolyl] dihidropyridinesscopussaudi pharmaceutical journal1388اول و مسئول
118877104-(2-Alkylthio-1-benzyl-5-imidazolyl)-Dihydropyridines on the Isolated Rat Effects ofscopusIranian Journal of Basic Medical Sciences1387مسئول
11987694Synthesis of α-[5-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2-imidazolylthio] acetic acidsscopusJournal of Heterocyclic Chemistry 1387اول
12087693Synthesis and antidepressant activity of N-substituted imidazole-5-carboxamides in forced swimming test modelscopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1387اول
12187337تعیین میزان انکپسولاسیون توکسوئید کزاز در سامانه های دارورسانی میکروسفری و لیپوزومی به دو روش اسپکتروسکوپی مختلفChemical Abstractعلوم داروئی1387دوم
12287210Effect of 4-(2-Alkylthio-1-5-imidazolil)-Dihydropyridines on the Isolated Rat Colonn and Right Atrium ContractilityChemical AbstractIranian Journal of Basic Medical Sciences 1387اول
12387198The effect of palmitoylethanolamide analogue N-(2-morpholinoethy1) palmitoylamide on pain behaviour in mice scopuspharmacologyonline1387دوم
12487168Synthesis of ?-[5-(5-Amino -1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2-imidazolylthio]acetic acidsISIJournal of heterocyclic chemistry1387مسئول
12587156Determination of encapsulation efficiency of tetanus toxid in microsphere and liposome drug delivery systems by two different spectroscopic methodsChemical AbstractPharmaceutical Sciences1387دوم
12687061Antidepressant and antioxidant activities of some 2-benzoxazolinone derivatives as bupropion analoguesscopusPharmacologyonline1388مسئول
12786669Evaluation of ISO method in saffron qualificationscopusActa Horticulturae1386اول و مسئول
12886124Sono0synthesis of imidazoline-2 thione as a base compound of some pharmaceutical productISIUltrasonics sonochemistry1386سوم
12986080Antidepressant effect of kaemferol . a constituent of saffron (Crocus sativus) petal/ in mice and ratsscopuspharmacologyonline1386سوم
13085055Synthesis and Antitumor Activity of Substitued Succinamides Using apotato Disc Tumor Induction Assay Chemical AbstractInternational Journal of Biomedical 1385مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973372طراحی و بررسی بیولوژیک مشتقات 6 متوکسی آریل کینولین به عنوان مهارکننده P-GpIranian Pharmacy Students' Seminarاهوازپوستر1396خير
2973293بررسی سطح جیوه داروهای حاوی روغن ماهی و روغن کبد ماهی با تکنیک اتمیک ابزوربشن که در بازار دارویی ایران موجود می باشدIranian Pharmacy Students' Seminarاهوازپوستر1396خير
3970139ساخت و بررسی سیستم های دارورسانی آهسته رهش جهت هورمون رشد با استفاده از هیدروژل های حساس به دما قابل تزریق و ژل شونده در محل PCL-PEG-PCL21st iranian pharmacy students seminarاهوازپوستر1396خير
4964299Casein-based hydrogel carrying insulin: Preparation, in-vitro evaluation and in-vivo assessmentThe 1st international congress of pharmacy updatesتهرانپوستر1396بله
5964026ارزیابی درون تنی میزان مهار آنزیم آروماتاز توسط ترکیب جدید ۴-((H۱-ایمیدازول-۱-ایل)متیل)-۲-(۴فلوروفنیل)-۸-فنیل کینولین14th Iranian congress of toxicologyshirazپوستر1396خير
6963369اندازه گیری میزان جیوه روغن ماهی و روغن کبد ماهی در داروهای موجود در بازار دارویی ایران به روش جذب اتمی14th Iranian congress of toxicologyshirazپوستر1396خير
7962171In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-Cell Adhesion Molecule Aptamers for Non-Small Cell Lung CancerThe 2nd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1396خير
8950057AS1411 aptamer-decorated biodegradable PEG-PLGA nanopolymersomes for the targeted delivery of gemcitabine to non-small cell lung cancer in vitroSixth International Conference on Nanostructures (ICNS6)کیشپوستر1394خير
9943418Docetaxel loaded mixed micelles and polymerosomes composed of poly caprolactone- poly ethylene glycol (PEG-PCL) and poly lactic acid – poly ethylene glycol (PEG-PLA) block copolymers: Preparation, optimization and in vitro characterizationinternational congress on nanostructuresکیشپوستر1394بله
10943406Synthetic zeolites as controlled release delivery systems for anti-inflammatory drugsInternational Conference on Nanostructuresکیشپوستر1394خير
11943387Targeted Multimodal Doxorubicin-Quantum dots loaded PEG-PLGA nanopolymersomes for Targeted Cancer Therapy and ImagingInternational Conference of Nanostructuresکیشپوستر1394خير
12943285ارزیابی بیولوژیک مشتقات دی هیدروپیریدین کربونیتریل بعنوان مهار کننده پیم کینازاولین سمینار شیمی دارویی ایرانکرمانشاهسخنرانی1394بله
13943119p-gp and BCRP inhibition induced by some new 1,4-dihydropyridine and dihydropyrimidinesIranian Pharmaceutical congressتهرانسخنرانی1394بله
14941484کار ازمایی بالینی برای مطالعه اثرات پرواکسیدان - آنتی اکسیدان قرص کروسین در افراد سندرم متابولیککنگره بین المللی کیفیت ، ایمنی ، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394بله
15940856Investigating bactericidal activities of novel dihydropyridine derivatives against Mycobacterium Tuberculosisthe 9th international congress on clinical microbiologyشیرازپوستر1394بله
16940419synthesis and evaluating cardiac effects of 3,4-dihydropyrimidine-2-one-5-carboxylates in isolated atria of animal modelاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
17940394Synthesis and assembly of PEG-PLA copolymers as polymersomes3rd international congress on nanotechnologyاستانبولپوستر1394بله
18940136synthesis of polysaccharide-polyester nanopolymersomes for oral delivery of insulinThe 3rd International Congress on Nanoscience & NanotechnologyIstanbulسخنرانی1394خير
19934950Development and in vitro and in silico studies of a Apta-Nano-sensor to detect acetamiprid13th Iranian International congress of Toxicologyارومیهپوستر1394بله
20934500preparation of tramadol imprinted micro and nanoparticles by precipitation polymerizationAsian Nano Forum Congressکیشپوستر1393بله
21933894A simple to synthesis and preparation of HMPAO Kitهیجدهمین کنگره ایرانی پزشکی هسته ایتهرانسخنرانی1393بله
22932983synthesis and self assembly of biodegradable PEG-PLA diblock copolymers as polymersomes5th international Conference on nanostructuresکیشپوستر1392خير
23932972APPLICATION OF MOE IN PREDICTING SMALL MOLECULES AND DNA INTERACTION17th Iranian Physical Chemistry Conferenceتهرانپوستر1393بله
24932970Synthesis and biological evaluation of novel 1, 2-dihydropyridine-3-carbonitrile derivatives as PIM-1 kinase inhibitor agents4th International symposium on molecular technologyتهرانپوستر1393بله
25932554Large scale evaluation of an alternative method for in vitro susceptibility testing of new antituberculosis agents against Mycobacterium tuberculosisهشتمین کنگره میکروب شناسی بالینیتبریزپوستر1393بله
26930007سنتز 3و4-دی هیدروپیریمیدین-2-اون -5- کربوکسیلات ها به عنوان عوامل کاردیوتونیکبیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایرانایلامپوستر1392بله
27930006سنتز نانوزئولیت ها با سطح اصلاح شده برای ژن رسانیicns5کیشپوستر1392بله
28930005ساخت و مطالعه پلی مروزوم های PEG-PLA برای رهش دوکسوروبیسینآهسته رهشتهرانپوستر1393بله
29930004کونتوم دات های انکپسوله شده و هدفمند با آپتامر برای تارگت کردن و تصویر برداری سلول های سرطانیریلیز کنترل شدهتهرانسخنرانی1392بله
3092787Cytotoxicity Evaluation of new Derivatives of N-aryl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxamides on HELA, RAJI, KG-1a and MOUSE LYMPHOCYTE primary Cell linesدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساری- دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده داروسازیپوستر1392بله
31924433بررسی سمیت سلولی ان-اریل -1،4-دی هیدروپیریدین-3،5-دی کربوکسامید های ضد سل روی رده های سلولی مختلفهفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینیشیرازپوستر1392بله
3292400Preparation of hydrogels based on inclusion complexes of the triblock copolymer PCL-PEG-PCL with α-cyclodextrinسیزدهمین کنگره علوم داروییاصفهانپوستر1391خير
3392399Synthesis of cyclooxygenase inhibitor 2-(1-benzyl-alkyl thio-5- imidazolyl)-3-pheenyl-1, 3-thiazolidin-4-one as anticancer agentسیزدهمین کنگره علوم داروییاصفهانپوستر1391خير
3492398Immunosuppressant effects of novel imidazolyl leflunomide analogues: In vitro determination of IFN-gamma in human lymphocyte cultureسیزدهمین کنگره علوم داروییاصفهانپوستر1391خير
3592397Synthesis and evaluation of pyridinyltriazoles as inhibitors of p38 MAP kinaseسیزدهمین کنگره علوم داروییاصفهان-دانشگاه علوم پزشکیپوستر1391خير
3692396isolation of lycopene from tomato paste using ursodesoxycholic acid as inclusive agentهمایش ملی فراورده های طبعیبجنوردپوستر1391بله
3792394In vitro cytotoxicity activity of new anti-TB drugs against Hela, Raji, Kga-1 and mouse lymphocyte primary cell linesiranian congress of clinical microbiologyدانشگاه علوم پزشکی مشهد- بیمارستان امام رضاپوستر1391خير
3892392Highly luminescence, microwave assisted synthesis of water soluble carboxylic acid-functionalized CdTe Quantum Dots19th Iranian Seminar of Analytical chemistry 26-28 FebMashhad, Ferdowsi Universityپوستر1391بله
39923446اثر پایین آورندگی فشارخون دی هیدروپیریدین های جدید بعنوان مسدد های دوگانه کانال های کلسیمی و آنژیوتانسین در رتبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392بله
4092069بررسی فعالیت سیتوتوکسی سیتی داروهای جدید ضد سل در ویترو در لاین های سلولی هلا، راجی، Kga-1 و انفوسیت های اولیه موشی6th Iranian Congress of Clinical Microbiology and the First International Congress of Clinical Microbiologyمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1991تجزیه داروها1391ترجمه
283شیمی دارویی1391تالیف
346وش‌های عملی تجزیه دستگاهی داروها1389ترجمه
4159تجزیه داروها : کتابی برای دانشجویان داروسازی و متخصصین1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
164فرایند جداسازی و تخلیص کروسین تام از زعفران1388/09/1462215nf>, فرزین هادیزاده , محمود سیفی , سیداحمد مهاجری
242فرآیند اندازه گیری برون تنی قدرت اثر مهار کننده های آنزیم آروماتاز با استفاده از رده سلولی سرطان کبد (HepG2) و کیت الایزای استرون1392/02/2279464nf>, محمد جویا , فرزین هادیزاده , بی بی فاطمه کلالی نیا
340فرآیند جداسازی و تخلیص لیکوپن از رب گوجه فرنگی به روش ایجاد کمپلکس با استفاده از اورسوداکسی کولیک اسید1392/04/1179892nf>, سیداحمد مهاجری , محمود سیفی , فرزین هادیزاده
429فرمولاسیون قرص کروسین nf>, سیداحمد مهاجری , سیدابوالقاسم سجادی طبسی , فرزین هادیزاده
5264تولید کیت الیزا به منظور تشخیص سم دیازینون1396/09/1394293nf>, مجتبی سنکیان , محمد سوختانلو , فرزین هادیزاده , محمد سعادتمند زاده , محمدرضا خاکزاد
623طراحی سنتز و بررسی اثرات مهارکننده آنزیم های آروماتاز با اثرات بالقوه ضد سرطان سینه و القای بارداری 1391/02/0974795nf>, محمد جویا , فرزین هادیزاده , خلیل آبنوس , جواد بهروان , بی بی فاطمه کلالی نیا
7190فرایند تهیه قرص کروسین1393/03/2683115nf>, سیداحمد مهاجری , فرزین هادیزاده , سیدابوالقاسم سجادی طبسی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19952کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29145کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39034کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1391

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه