ناصر  وحدتی مشهدیان
خلاصه عملکرد ناصر  وحدتی مشهدیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ناصر وحدتی مشهدیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ناصر وحدتی مشهدیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : vahdatin@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971223بررسی اثرات بنتونیت و گل سرشور در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رتمجریدر دست اجرابلي
2961083بررسی خطاهای دارویی قبل و بعد از پیاده سازی سیستم بارکدینگ و PDA در داروخانه آموزشی 22 بهمن شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
3960826بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش های اورژانس بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
4951324مقایسه‌ سطح سرب خون، ادرار و مو در بیماران معتاد به ترکیبات شبه تریاک با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
5941339بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان تبریز و بومی سازی و تعیین اعتبار دستورالعمل تجویز منطقی دارو در کودکانمجریپایان یافتهبلي
6941338بررسی رفتار نسخه نویسی پرشکان و فراوانی تجویز نابجای دارو در سالمندان در استان تهرانمجریپایان یافتهبلي
7941034بررسی اثرات ویتامین ث بر روی سمیت ایزونیازید و پیرازینامید در سلول های HepG2 و اثر ضد میکوباکتریایی پیرازینامید و اتامبوتولمجریپایان یافتهبلي
8931229بررسی تاثیر ویتامین ث خوراکی بر میزان سمیت کبدی و اثر بخشی درمانی داروهای ضد سل- کارآزمایی بالینی دو سو کورمجریپایان یافتهبلي
9930034اندازه گیری میزان آفلاتوکسین در انبارهای گندم استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
10920441بررسی کمی و کیفی تالیم ادراری در بیماران مسموم با ترکیبات شبه تریاک در سال 92 در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
11910473بررسی سمیت و اثر تراتوژنیک عصاره آبی برگ به لیمو و ماده موثره آن، verbascosideمجریپایان یافتهبلي
12910054تاثیر ریفامپین و ایزونیازید بر روی میکوباکتریوم توبرکولوز در حضور ویتامین ث یا ان-استیل سیستئین (NAC)مجریپایان یافتهبلي
13900496بررسی اثر روزه ماه رمضان بر ظرفیت کلی پراکسیدان- آنتی اکسیدانتمجریپایان یافتهبلي
14900034تاثیر ریفامپین بر روی استافیلوکوک اور‍‍ئوس در حضور ان-استیل سیستئین ویا آسکوربیک اسیدمجریپایان یافتهبلي
1588505بررسی سمیت سلولی فراکسیونهای عصاره متانولی ریشه گیاه نوروزک (salvia lerrifolia ) بر روی دو رده سلولهای سرطانی انسانیمجریپایان یافتهبلي
1688348بررسی ناهنجاریهای جنینی و مکانیسم های احتمالی آپوپتوز و استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز پرگابالین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
1787553بررسی سمیت سلولی و مکانیسم اثر آپوپتوتیک فراکسیون دی کلرومتانی حاصل از litwinowii Scutellaria بومی خراسان) بشقابک خراسانی) بر رده های سلول سرطانی خون K562 و HL60مجریپایان یافتهبلي
1887143راه اندازی پایش درمانی ونکومایسین، آمیکاسین و فنی توئین در بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
1985111بررسی اثر سایتو توکسیسیته عصاره‌های اتانولی آرتمیزیاهای بومی استان خراسان رضوی بر رده سلولی مزمن میلوئیدی انسانیمجریپایان یافتهخير
2085088بررسی اثر عصاره های اتانولی آرتمیزیاهای بومی استان خراسان رضوی بر تولید نیتریک اکساید توسط منوسیت/ماکروفاژهای رده J774A.1مجریپایان یافتهخير
2184371بررسی سمیت عصاره های متانولی گیاهان جنس Artemisia خراسان در کشت سلولی انسانی و تاثیر متابولیسم کبدی بر سمیت آن هامجریپایان یافتهخير
2284232بررسی اثرات محافظتی کروسین بر سمیت کلیوی حاصل از سیس پلاتین در رتمجریپایان یافتهخير
2382038بررسی تفاوتهای فردی در 7 هیدروکسیلاسیون کومارین در جمعیت ایرانی (خراسان)مجریپایان یافتهخير
24971108بررسی دانش و نگرش والدین نسبت به تجویز آنتی بیوتیک برای کودکان در کلینیک های سرپایی بیمارستانهای تخصصی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد -۱۳۹۷همکاردر دست اجرابلي
25940950بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان خراسان و تهیه دستورالعمل بومی سازی شده تجویز منطقی دارو در کودکان(طرح های تاییدی کمیته مصرف منطقی دارو)همکارپایان یافتهبلي
26931305بررسی تاثیر سیستم بارکدینگ روی خطاهای دارویی و رضایتمندی کارکنان در دو داروخانه امام رضا(ع) و داروخانه آموزشی22 بهمن شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
27930844بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) بر آپوپتوز و استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت حاد هالوپریدول در اندامهای مغز و ریه خرگوشهمکارپایان یافتهخير
28910874بومی سازی و تعیین اعتبار ابزارهای ارزیابی تجویز نابجای دارو در سالمندان و بررسی فراوانی تجویز نابجای دارو در سالمندان خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
29901141بررسی اثراستیل 11-کتو-β- بوسولیک اسید(AKBA) برسمیت القاء شده توسط گلوتامات بر رده های سلولی عصبی PC12 ، Neuro2a همکارپایان یافتهبلي
30900261بررسی سمیت نانوپارتیکل های زیرکونیوم اکسید و مکانیسم آن در رده های سلولی PC-12 و Neuro 2aهمکارپایان یافتهبلي
3188398تعیین مقدار فلاونوئید(های) شاخص موجود در نمونه های مختلف لیمو ترش ایران به منظور تدوین روش کمی برای تعیین تقلبات در آب لیمو همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981172Non-antibiotic adjunctive therapy: A promising approach to fight tuberculosis.ISIPharmacological research1398سوم
2972560Vancomycin Utilization Evaluation in a Tertiary Teaching Hospital in Mashhad, IranISCJournal of Pharmaceutical Care1395چهارم
3971800Prospective Drug Use Evaluation of Meropenem in a Teaching Referral Hospital, Mashhad, IranISCJournal of Pharmaceutical Care1396دوم
4961682Drug utilization evaluation of albumin in a teaching hospital of Mashhad, Iran: an interventional pre-post design studyISIInternational journal of clinical pharmacy1396پنجم به بعد
5960225Combination of anti-tuberculosis drugs with vitamin C or NAC against different Staphylococcus aureus and Mycobacterium tuberculosis strainsISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395مسئول
6952773Effects of Ramadan Fasting on Oxidative Stress and Pro-Oxidant-Antioxidant Balanceindex copernicusjournal of Fasting and Health1394مسئول
7952571Acute, Subacute, and Cell Toxicity of the Aqueous Extract of Lippia citriodoraISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1395سوم
8951839Teratogenic Effect of Verbascoside, Main Constituent of Lippia citriodora Leaves, in MiceISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395چهارم
9951795Teratogenic effect of Lippia citriodora leaves aqueous extract in micePMCavicenna journal of phytomedicine1395پنجم
10940625Acute, sub-acute and cell toxicity of VerbascosidescopusResearch Journal of Medicinal Plant1394سوم
11940090Thallium exists in opioid poisoned patients.ISIDaru1394دوم
12933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
13923975Teratogenic Effects of Pregabalin in MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS1392چهارم
1492253Protective effects of vitamin C and NAC on the toxicity of Rifampin on HepG2 cellsISIIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1391اول و مسئول
15922314Inter-individual Variability of Coumarin 7-hydroxylation (CYP2A6 activity) in an Iranian PopulationISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
1691206Wogonin and neobaicalein from Scutellaria litwinowii roots are apoptotic for HeLa cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia1391پنجم
1791108Determination of Calcium in Mashhad City Tap Water by Flame Atomic Absorption SpectrometryISIJournal of the Chemical Society of Pakistan1391اول
1891040Relationship between Patient Demographic Characteristics, Valproic Acid Dosage and Clearance in Adult Iranian PatientsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم به بعد
1990764Determination of lead in Mashhad city tap water by graphite furnace atomic absorption spectrometryscopusPharmacologyonline1390اول
2090541Scutellaria litwinowii Induces Apoptosis Through Both Extrinsic and Intrinsic Apoptotic Pathways in Human Promyelocytic Leukemia CellsISINutrition and Cancer1390سوم
2190519A Review on Therapeutic Drug Monitoring of Immunosuppressant DrugsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390سوم
2290220In vitro and in vivo study of the antibacterial effects of Nigella sativa methanol extract in dairy cow mastitisعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
2389336Crocin attenuates cisplatin-induced renal oxidative stress in rats ISIFood and Chemical Toxicology1389سوم
2488793The anticancer activity of five species of Artemisia on Hep2 and HepG2 cell linesscopusPharmacologyonline 1388دوم
2588701Therapeutic Drug Monitoring of Valproic Acid in Patients with Monotherapy at Steady StateISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1388سوم
2687677Effects of Angiotensin II and Captopril on Morphine self Administration and Withdrawal Signs in RatesPMCInternational Journal of pharmacology1387چهارم
2787652antinociceptive effect of Rosa damascena in Micescopusjournal of biological sciences1387دوم
2887579The cytotoxicity evaluation of seven species of Artemisia on human tumor cell linesscopusPharmacologyonline1387اول و مسئول
2987521Protective Effects of Crocin against Cisplatin-Induced Acute Renal Failure and Oxidative Stress in RatsPMCIranian biomedical journal1387سوم
3087495مقایسه کارآیی الکل سنج تنفسی با روش گازکروماتوگرافی در مظنونین به شرب خمر در پزشکی قانونی خراسان SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه تخصصی پزشکی قانونی، حقوقی، جرم شناسی و اعصاب و روان 1387سوم
3186067Differentilal toxicity of riffampin on Hepg2 and Hep2 cells using MTT test and electron microscopescopusPharmacologyonline 1386اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1925سم شناسی و ناگفته های آن1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه