سیدعادل  معلم
خلاصه عملکرد سیدعادل  معلم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدعادل معلم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدعادل معلم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : moallem@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941642بررسی سمیت ژنتیکی، اپی ژنتیکی وتغییرات بیان پروتئینی و miRNA مصرف مزمن داروهای ضد افسردگی SSRI در بیماران ایرانی مبتلا به افسردگیمجریدر دست اجرابلي
2931543بررسی اثر سینامالدئید بر آسیب عصبی ایجاد شده با مت آمفتامین در رده سلولی PC12مجریپایان یافتهبلي
3931459بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با چهار بیومارکر جدید موثر در اترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبیمجریپایان یافتهخير
4930844بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) بر آپوپتوز و استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت حاد هالوپریدول در اندامهای مغز و ریه خرگوشمجریپایان یافتهخير
5930567 بررسی اثر ویتامین ب 12 بر آسیب عصبی ایجاد شده با مت آمفتامین در موش سوری مجریپایان یافتهخير
6922734بررسی اثر پرگابالین بر روند تکاملی عصبی با استفاده از سلولهای بنیادی جنین موشیمجریپایان یافتهخير
7922709ارزیابی سمیت جنینی پتاسیم بنزوات با استفاده از سلولهای عصبی و قلبی مشتق شده از سلولهای بنیادی جنینی موشیمجریپایان یافتهخير
8922507بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید)برمسمومیت حاد ناشی از مت آمفتامین در رتمجریپایان یافتهخير
9920483بررسی اثرات درمانی عصاره آبی دو گونه گیاه پنیرک Malva sylvestris و Malva neglecta بر روی روند ترمیم پوست و فولیکول مو در بریدگی ایجاد شده در پوست بدن موش‌های نژاد Balb/Cمجریپایان یافتهبلي
10911035بررسی سمیت حاد و تحت حاد عصاره تام، مائی، آلی و فراکسیون آلکالوئیدی اندام های هوائی گیاه آنابازیز آفیلا (Anabasis aphylla)مجریپایان یافتهخير
11910966بررسی پروتئومیکس الگوی تمایز سلولهای مزانشیمی مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخوانی/غضروفی: آنالیز تفاوت در بیان و شناسائی پروتئین هامجریپایان یافتهخير
12901039ارزیابی میزان هموسیستئین سرم در موش های باردار مصرف کنندۀ کاربامازپین و تعیین نقش تجویزاسید فولیک ،ویتامین های B12 و B6 در کاهش میزان هموسیستئین سرم مجریپایان یافتهخير
13900800 بررسی ناهنجاری جنینی ناشی از گاباپنتین با استفاده از روش کشت جوانه اندام موش مجریپایان یافتهخير
14900767بررسی ناهنجاری جنینی ناشی از پرگابالین با استفاده از روش کشت جوانه اندام موشمجریپایان یافتهخير
15900505بررسی آسیب عضلانی ناشی از تجویز حاد و تحت حاد پرگابالین در موش سوریمجریپایان یافتهخير
1689248بررسی مقایسه ای اثرات تراتوژنیک مصرف بنزوات سدیم و بنزوات پتاسیم در دوران حاملگی بر روی جنین موشهای نژاد Balb/cمجریپایان یافتهخير
1789206بررسی اثر فیلگراستیم(G-CSF) بر سمیت عصبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رتمجریپایان یافتهبلي
1889191بررسی اثر اریتروپوئیتین بر آسیب های عصبی و رفتاری ناشی از مونوکسید کربن در رتمجریپایان یافتهخير
1988787بررسی سمیت ژنتیکی تاخیری ناشی از خردل گوگردی در مجروحین شیمیایی خراسان رضویمجریپایان یافتهبلي
2088479بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت مغزی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی و سرمی در رتمجریپایان یافتهبلي
2188348بررسی ناهنجاریهای جنینی و مکانیسم های احتمالی آپوپتوز و استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز پرگابالین در موش سوریمجریپایان یافتهبلي
2288071بررسی اثر اریتروپوئتین بر سمیت قلبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رتمجریپایان یافتهبلي
2388046بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با بیومارکرهای احتمالی موثر در اترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبیمجریپایان یافتهخير
2487790نقش فولیک اسید و ویتامین B6 در مهار اثرات تراتوژنیک کاربامازپین در جنین های موش کوچک آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
2587673بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت قلبی و مغزی ناشی از منوکسید کربن در رتمجریپایان یافتهبلي
2687659بررسی اثرات تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات درون تنی در موش سوری مجریپایان یافتهخير
2787658بررسی اثرات و مکانیسم تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات برون تنی در موش سوریمجریپایان یافتهخير
2887188بررسی اثرات 10-ایمیدازولیل آکریدین-1،9- دی اون ها در مهار مقاومت دارویی به دوکسوروبیسین مجریپایان یافتهبلي
2987144بررسی اثر محافظت کنندگی عصاره آبی زعفران و مواد مؤثره آن (کروسین و سافرانال) بر علیه سمیت تحت حاد و سمیت ژنتیکی دیازینونمجریپایان یافتهبلي
3087142سنتز و بررسی اثرات ضد سرطان ترکیب 2-(الکیل سولفونیل ایمیدازولیل) 3-آریل-3، 1-تیازولیدین -4- اونمجریپایان یافتهبلي
3187003جستجوی ترکیبات جدید به عنوان مهارکنندگان سیکلواکسیژناز II از طریق غربالگری مجازی و بررسی اثر آن ها در مهار رشد سلولهای سرطانیمجریپایان یافتهبلي
3286662بررسی رابطه ضخامت انتیما-مدیای کاروتید با غلظت سرمیHeat Shock Protein 27 (HSP 27) در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهخير
3386534بررسی اثر سیتوتوکسیک و اپپتوژنیک کروسین، سافرانال و نانو لیپوزوم های حاوی آنها در چند رده سلول سرطانیمجریپایان یافتهخير
3486453جداسازی، کشت و بررسی ظرفیت تمایز سلولهای بنیادی رتین انسانیمجریپایان یافتهخير
3586178بررسی اثرات مهار کنندگی انتخابی سیکلواکسیژناز II پنج آنالوگ جدید سلکوکسیب به روش برون تنیمجریپایان یافتهبلي
3685447بررسی اثرات مشتقات پیریدینیل تری آزول در مهار آنزیم P38 MAPKمجریپایان یافتهخير
3785399مقایسه اثرات تراتوژنیک دو داروی گاباپنتین و والپروئیک اسید به روی سیستم اسکلتی جنین موش های BALB/C با استفاده از رنگ آمیزی آلیزارین رد و آلسین بلومجریپایان یافتهخير
3885087بررسی میزان جیوه در ماهیهای مصرفی در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
3985073بررسی اثرات متامفتامین بر مورفولوژی، پرولیفراسیون و آپوپتوزیس در بیضه رتمجریپایان یافتهبلي
4085057بررسی اثرات سرکوب کننده سیستم ایمنی آنالوگهای جدید لفلونومید به روش برون تنیمجریپایان یافتهبلي
4185042جداسازی و تمایز درون تنی (in vivo) سلولهای بنیادی و پیش ساز صفاقیمجریپایان یافتهخير
4285033ارزیابی باقیمانده سم دیازینون در محصولات کشاورزی به روش کروماتوگرافی گازیمجریپایان یافتهخير
4384388بررسی مقدار نیترات و نیتریت مقایسه با MRL در میوه و سبزیهای مشهدمجریپایان یافتهخير
4484205بررسی سمیت جنینی ترکیب دریایی HESA بر روی موش سوریمجریپایان یافتهخير
4584204بررسی اثرات آنتی پارکینسونیسم ترکیب دریایی HESA برروی رتمجریپایان یافتهخير
4683120آنالیز کمی و کیفی مشتقات اوپیوندها و مقایسه آن با یافته های بالینی در نمونه های خون و ادرار مسمومین در بخش مسمومین بیمارستان امام رضامجریپایان یافتهخير
4780044نقش اپوپتوزیس در تراتوژنیسیته داروئی،بررسی ژنهای اپوپتوزیس، چرخه سلولی و ترمیم DNA مجریپایان یافتهخير
48950971بررسی اثر درمانی عصاره فلاونوئیدی گیاه گرده کاج در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
49950789بررسی تاثیر فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت(G-CSF) بر سمیت قلبی و عصبی ناشی از مونوکسید کربن در بیماران مبتلا به مسمومیت با مونوکسیدکربنهمکاردر دست اجرابلي
50940739بررسی اثر مونت موریلونیت در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رتهمکارپایان یافتهخير
51910473بررسی سمیت و اثر تراتوژنیک عصاره آبی برگ به لیمو و ماده موثره آن، verbascosideهمکارپایان یافتهبلي
5288819استخراج لاکتوز از شیر با استفاده از رسپتور پلی مری آنهمکارپایان یافتهبلي
5388767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
5488591بررسی اثر G-CSF بر سمیت قلبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رتهمکارپایان یافتهبلي
5587530تعیین غلظت جیوه احتمالی در ماهی ها و میگو های بازار مشهدهمکارپایان یافتهخير
5686301اندازه‌گیری متانل و ترکیبات سمی مشابه در فرآرده های مایی گیاهان دارویی بازار مشهدهمکارپایان یافتهخير
5786108بررسی تاثیر اریتروپویتین نوترکیب انسانی rh-Erythropoetin بر فراخوانی سلول های پیش ساز اندوتلیال و عملکرد بطن چپ در بیماران دچار انفارکتوس حاد میوکارد که تحت آنژیوپلاستی(PCI) موفقیت آمیز قرارگرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
5885363بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا3 برغلظت سرمی مارکرهای التهابی و هموسیستئین در بیماران پیوند کلیه همکارپایان یافتهخير
5980062بررسی تاثیر مصرف زنجبیل بر تهوع و استفراغ دوران بارداریهمکارپایان یافتهخير
6080046بررسی عوارض ویروس مسمومیت باعوامل شیمیائی جنگیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982078Effects of selective serotonin reuptake inhibitors on DNA damage in patients with depressionISIJournal of psychopharmacology1398چهارم
2980954Safety and toxicity of silymarin, the major constituent of milk thistle extract: An updated reviewISIPhytotherapy research1398سوم
3980664Cytotoxic and Apoptotic Effects of Scrophularia Umbrosa Dumort Extract on MCF-7 Breast Cancer and 3T3 CellsPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1398دوم
4974012Effect of Crocus sativus L. stigma (saffron) against subacute effect of diazinon: Histopathological, hematological, biochemical and genotoxicity evaluations in ratsPMCJournal of pharmacopuncture1397دوم
5972975The effects of vitamin B12 on the brain damages caused by methamphetamine in miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397سوم
6972682Does granulocyte colony stimulating factor have protective effects against carbon monoxide-induced apoptosis?ISIBiologia1397مسئول
7972556Could Biglycan be a biomarker of coronary artery disease? A pilot human studyISCresearch in cardiovascular medicine1397چهارم
8971685Telomere shortening associated with increased levels of oxidative stress in sulfur mustard-exposed Iranian veteransISIMUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS1397دوم
9963350Histopathological study of erythropoietin protective effect on carbon monoxide-induced cardiotoxicity in ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
10960530Gestational Exposure to Silymarin Increases Susceptibility of BALB/c Mice Fetuses to apoptosisPMCAvicenna journal of medical biotechnology1396دوم
11960482G-CSF Administration Attenuates Brain Injury in Rats Following Carbon Monoxide Poisoning via Different MechanismsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY1395مسئول
12954324Injury to skeletal muscle of mice following acute and sub-acute pregabalin exposureISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395دوم
13954323Exploring the effect of intravenous lipid emulsion in acute methamphetamine toxicityISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395چهارم
14952571Acute, Subacute, and Cell Toxicity of the Aqueous Extract of Lippia citriodoraISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1395چهارم
15951839Teratogenic Effect of Verbascoside, Main Constituent of Lippia citriodora Leaves, in MiceISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395سوم
16951795Teratogenic effect of Lippia citriodora leaves aqueous extract in micePMCavicenna journal of phytomedicine1395چهارم
17951505Teratogenic effects of silymarin on mouse fetusesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395سوم
18943232Protective Effect of Erythropoietin on Myocardial Apoptosis in Rats Exposed to Carbon MonoxideISILife sciences1394مسئول
19943064Erythropoietin in the treatment of carbon monoxide neurotoxicity in ratISIFood and Chemical Toxicology1394اول
20943062Fetal Malformations Due to Long Term Consumption of Sodium Benzoate in Pregnant Balb/c Miceسایر سایت‏های تخصصیAsian Journal of Pharmacology and Toxicology1393سوم
21942395Pathogenesis of Pregabalin-Induced Limb Defects in Mouse Embryos.ISIJournal of pharmacy & pharmaceutical sciences1394مسئول
22940880Effects of omega-3 administration on concentration of serum inflammatory makers in renal transplant recipientسایر سایت‏های تخصصیAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1392مسئول
23940625Acute, sub-acute and cell toxicity of VerbascosidescopusResearch Journal of Medicinal Plant1394چهارم
24940323maternal exposure to silymarin leads to pathological changes in mouse fetusesscopusPharmacologyonline1394دوم
25935518Evaluation of cutaneous wound healing activity of Malva sylvestris aqueous extract in BALB/c miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394چهارم
26935066Synthesis of novel 1,8-acridinediones derivatives: Investigation of MDR reversibility on breast cancer cell lines T47D and tamoxifenresistant T47DPMCResearch in Pharmaceutical Sciences,1394اول
27934696Effect of apple cider Vinegar on blood glucose level in diabetic micescopusPharmaceutical Sciences1393مسئول
28924468Detection of the soluble form of theFas/Apo-1 receptor in patients with human T-lymphotropic virus type 1-associated myelopathyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1385پنجم
29924341Synthesis, Anti-Inflammatory and Anti- Nociceptive Activities and Cytotoxic Effect of Novel Thiazolidin-4-ones Derivatives as Selective Cyclooxygenase (COX-2) InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392اول
30923975Teratogenic Effects of Pregabalin in MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS1392مسئول
31923970Evaluation of teratogenic effects of crocin and safranal, active ingredients of saffron, in mice.ISIToxicology and Industrial Health1392اول
32923517Effects of omega-3 administration on homocysteine serum concentration in renal transplant recipientindex copernicusJournal of Pharmaceutical Care1392دوم
33923424Assessment of Cytotoxic Properties of Safranal and Nanoliposomal Safranal in Various Cancer Cell LinesISIPhytotherapy Research1392مسئول
34923120Effect of carbamazepine on homocysteine serum level in pregnant mice and fetal malformations outcomeChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1392مسئول
35922787Effects of Erythropoietin on Electrocardiogram Changes in Carbon Monoxide Poisoning: an Experimental Study in RatsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391دوم
36922784Teratogenic effects of long term consumption of potassium benzoate on eye development in Balb/c fetal miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392دوم
3792277Comparison of teratogenic effects of peritoneal and oral administration of gabapentine on the skeletal system of mice fetusesSID/Iranmedex/MagiranJournal of Iran University of Medical Sciences1388سوم
3892276The evaluation of single dose effects of methamphetamine on proliferation and apoptosis of sperm germ cells in mature ratscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1388مسئول
3992275Epilepsy drugs and effects on fetal development: potential mechanismsISIjournal of research in medical sciences1391مسئول
4092274The effect of granulocyte colony-stimulating factor administration on carbon monoxide neurotoxicity in ratsISIdrug and chemical toxicology1391دوم
41921364Deoxyribonucleic acid damage in Iranian veterans 25years after wartime exposure to sulfur mustardISIJournal of Research in Medical Sciences1391دوم
4291423Synthesis and Immunomodulation of Human Lymphocyte Proliferation and Cytokine (Interferon-?????) Production of Four Novel Leflunomide AnaloguesISIMedicinal Chemistry1391اول
4391422Virtual Screening for Finding Novel COX-2 Inhibitors as Antitumor Agents.ISIThe open medicinal chemistry journal 1391مسئول
4491301Synthesis and Evaluation of Pyridinyltriazoles as Inhibitors of p38 MAP KinaseISIIranian Journal of Basic Medical sciences1391اول
4591279Effect of aqueous extract of Crocus sativus L. (saffron) stigma against subacute effect of diazinon on specific biomarkers in rats ISIToxicology and Industrial health1391اول
4691136Anti-nociceptive and Anti-inflammatory Effects of Cyanocobalamin (Vitamin B12) Against Acute and Chronic Pain and Inflammation in MiceISIArzneimittel-Forschung1391دوم
4791041Effect of Erythropoietin on Serum Brain-derived Biomarkers after Carbon Monoxide Poisoning in RatsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
4890684New N-aryl-4-(methysulfony)aminobenzenesulfonamides as Selective COX-2 inhibitorsscopusJournal of Biological Sciences1390اول
4990548Effects of granulocyte colony-stimulating factor on electrocardiogram changes after carbon monoxide poisoning in ratsISIDrug Chem Toxicol1391دوم
5090416Improvement of cytotoxic and apoptogenic properties of crocin in cancer cell lines by its nanoliposomal formISIPharmaceutical biology1390دوم
5190339Correlation between cathepsin D serum concentration and carotid intima -media thickness in hemodialysis patientsISIInternational urology and nephrology1390اول
5290307Effect of potassium benzoate on BALB/c mice placenta: a histopathological studyindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390سوم
5390214Teratogenic effects of HESA-A, a natural anticancer product from Iran, in miceISIHum Exp Toxicol1390اول
5490175Correlation between heat-shock protein 27 serum concentration and common carotid intima-media thickness in hemodialysis patientsISIIranian journal of kidney diseases1390مسئول
5590075Preventive Effect of Vitamin B6 on Developmental Toxicity of Carbamazepine in MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390مسئول
5690011The effect of crocin and safranal, constituents of saffron, against subacute effect of diazinon on hematological and genotoxicity indices in ratsISIPhytomedicine1390دوم
5789746Exposure assessment for mercury from consumption of marine fish in iranPMCToxicological & Environmental chemistry1389اول
5889636The protective role of folic acid on tratogenic effect of Carbamazepine in Balb/c mice index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1389مسئول
5989142Sub-acute effects of diazinon on biochemical indices and specific biomarkers in rats: Protective effects of crocin and safranalISIfood and chemical toxicology1389دوم
6088197Role of apoptosis in HESA-A teratogenicity in mouse fetusISIDrug ad Chemical Toxiology1388اول
6188151teratogenic effects of carbamazepine on embryonic eye development in pregnant miceISIcutaneous and ocular toxicology1388مسئول
6288082Synthesis and immunomodulation of human lymphocyte proliferation and cytokine (INF-g) production of four novel malonitrilamides ISICHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN 1388مسئول
6388077Teratogenic effects of gabapentin on the skeletal system of balb/c mice fetusesISIneurosciences1388سوم
6487645Study of embryotoxicity of Perovskia abrotanoides an adulterant in folk-medicine during organogenesis in mice ISIjournal of ethnopharmacoliogy1387اول و مسئول
6587629Evaluation of effects of Methamphetamine Repeated dosing on proliferation and apoptosis of rat germ cells ISIsystem biology in Reproductive medicine 1387مسئول
6687583Antiemetic activity of different extracts from the aerial parts of thymus transcaspicus klokovscopuspharmacologyonline1388اول
6787530اثر کاربامازپین بر القاء ناهنجاری های چشمی جنین های موش نژاد Balb/c index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1387مسئول
6887131Evaluation of teratogenicity of Salvia leriifolia Benth. in micescopusJournal of Medicinal Plants 1387اول و مسئول
6987120بررسی اثرات تراتوژنیک گیاه نوروزک( salvia leriifolia Benth ) در موش سوریEmbaseفصلنامه گیاهان دارویی1387مسئول
7087051A study of acute and chronic anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of thiamine in miceISIIran Biomed J1387اول و مسئول
7186567سمیت جنینی ترکیب طبیعی ضد سرطان HESA-A در موش(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1386اول
7286537On the track of mesothelial progenitor cells from the peritoneal cavity transplanted to immunodefficient miceISIPakistan journal of biological sciences1386اول و مسئول
7386432Characterization and Transdifferentiation of Human Mesothelial Progenitor/Stem Cells of the Peritoneum CavityscopusJournal of Biological Sciences1386مسئول
7486392Evaluation of Antidepressant effects of Aerial parts of Echium Vulgare on Mice scopusiranian journal of basic medical sciences 1386مسئول
7586185تعیین اثرات مت آمفتامین بر خصوصیات اسپرم موش صحرایی بالغindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1386سوم
7686159سمیت جنینی ترکیب طبیعی ضد سرطان HESA-A در موش سوریindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1924473جداسازی سلولهای پیش ساز و بنیادی شبکیه از چشم انسانکنگره ملی زیست شناسی و جنبه های کاربردی سلول های بنیادیمشهدسخنرانی1390بله
2924472مطالعه هیستوشیمیائی متامفتامینInternational Congress of the European association of poisons centres and clinical toxicologistsBordeauxپوستر1389بله
3924471محافظت اریتروپویتین در آسیب مغزی3rd International Congress of ToxicologyFes, Moroccoسخنرانی1389بله
4924464کامت اسی10th International scientific congress of the Asia Pacific association of medical toxicologyPenang, Malaysiaسخنرانی1390بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1669Basic and Clinical Toxicology of Organophosphorus Compounds1393تالیف
2620تداخل داروئی1391تالیف
31481راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه1390ترجمه و تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19055کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1391
29038کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1391

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه