جبرائیل  موفق
خلاصه عملکرد جبرائیل  موفق
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

جبرائیل موفق

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جبرائیل موفق رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : داروسازی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : movaffaghj@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970257مطالعه اثرغشا نانوفیبری کیتوسان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی تیکوپلانین، در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی.مجریدر دست اجرابلي
2961922مطالعه اثرژل کیتوسان حاوی عصاره ریشه زرشک کوهی در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی.مجریدر دست اجرابلي
3961554تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) لووتیروکسین سدیم با استفاده از سامانه ژل شونده در محل پلیمر تری بلاک حساس به دمای PLA-PEG-PLA و پنتا بلاک (PAE-PLA-PEG-PLA-PAE) حساس به دما و PHمجریدر دست اجرابلي
4960161مطالعه اثر بند آورندگی خون مخلوط هیدروژل کیتوزان با عصاره چای سبز، در مدل حیوانیمجریدر دست اجرابلي
5950605تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان-زئین با ساختار ساندویچی تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی تیکوپلانین.مجریپایان یافتهبلي
6950497تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی و بارگذاری شده با تیکوپلانینمجریپایان یافتهبلي
7950129تهیه و ارزیابی غشاء نانوفیبری کیتوزان ژلاتین حاوی سیمواستاتین تهیه شده به روش الکتروریسیمجریپایان یافتهبلي
8941786تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی اسانس آویشن شیرازیمجریپایان یافتهبلي
9941585تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی وانکومایسینمجریپایان یافتهبلي
10941227تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی آنتی بیوتیک وانکومایسینمجریپایان یافتهبلي
11940871مطالعه اثرات ضدسرطانی و سینرژیک auraptene بر سلول¬های سرطانی معدهمجریدر دست اجراخير
12931634کشت سلول های بنیادی بالغ پوست بر روی ورقه ساخته شده از نانوفیبرهای کیتوسان/ژلاتین تهیه شده به روش الکتروریسیمجریپایان یافتهبلي
13911245مهندسی بافت پوست با استفاده از داربست زیست فعال تهیه شده از نانوفیبرهای کیتوزان- کلاژن – گلیکوزامینوگلیکان به روش ریسندگی الکتریکی حاوی سلول و فاکتور رشد اپیدرمیمجریپایان یافتهبلي
14910692مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عسل در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
15900869تهیه و مطالعه اثر پماد جلدی متشکل از چربی بز و ماستیک بنه بر روی زخم تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
16900779تهیه و بررسی خصوصیات میکرو پارتیکل های کیتوسان حاوی تئوفیلین به عنوان یک سامانه نوین دارورسانیمجریپایان یافتهبلي
17900297مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عصاره هیدروالکلی مجموعه گیاهی مورد استفاده در تهیه پماد سنتی (وحدت) بر روی زخم تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
1889961تهیه و مطالعه اثر ترکیب ژل کیتوسان و آلوئه ورا در ترمیم آسیب های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
1989960مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی محیط فراوری شده (conditioned medium) بر روی زخم تمام ضخامت پوست در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
2088623تهیه و بررسی خصوصیات بیدهای کیتوزان و کیتوزان-کلاژن حاوی آنتی بیوتیک برای درمان عفونتهای استخوانی در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
2188568بررسی فراوانی، علل سوء مصرف و عوارض جانبی داروی ریتالین در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388مجریپایان یافتهخير
2288210طراحی و سنتز مشتقات جدیدی از آلیل بنزن به عنوان مهار کننده های فعالیت آنزیم 15-لیپواکسیژناز بر اساس مطالعات داکینگ مولکولیمجریپایان یافتهخير
2387122تعیین الگوی مصرف بنزودیازپین ها در شهرستان مشهد در سال 1387مجریپایان یافتهخير
2486684تعیین الگوی مصرف داروهای حاوی کدئین در سطح داروخانه های شهر مشهد در سال 1386مجریپایان یافتهخير
2586055بررسی آگاهی گروهی از مراجعه کنندگان به 5 داروخانه پر فروش شهر مشهد در سال 1386 از نظر مصرف فراورده های ضد افتاب و مرطوب کننده پوستمجریپایان یافتهخير
2686054بررسی اگاهی گرو هی از دارو سازان شاغل در داروخانه ها در شهر مشهد در سال 1386 از دیدگاه مصرف فراورده های ضد افتاب ومرطوب کننده پوستمجریپایان یافتهخير
27981363تهیه داربست های هیبریدی بیومیمتیک بارگذاری شده حاوی پروتئین نانوسفر TGF-B1 جهت افزایش تمایز سلولهای بنیادی مزانشیال به غضروفهمکاردر دست اجرابلي
28980752مهندسی بافت غضروف با استفاده از نانو فیبرهای کیتوزان-کلاژن-هیالورونیک اسید الکتروریسی شده حاوی نانوسفر فاکتور رشد TGF-B1همکارعقد قراردادبلي
29980242تولید غشای الیافی الکتروریسی شده از پلی ساکارید سویا بارگذاری شده با اسانس میخک و بررسی ویژگی ها و اثرات ضد میکروبی آن.همکاردر دست اجراخير
30980095طراحی یک روش جدید بر پایه فیلتر نانو الیافی در تهیه سل بلاک و مقایسه آن با دو روش دیگر در نمونه های سیتولوژی افیوژن های سروزالهمکارعقد قراردادبلي
31971923تهیه و بررسی خصوصیات بید های کیتوزان و کیتوزان-هیدروکسی آپاتیت-کلاژن حاوی وانکومایسینهمکاردر دست اجرابلي
32970768ارزیابی پایلوت درمان لیشمانیازیس پوستی با تیمول بارگذاری شده در ژل کیتوزان، به عنوان درمان موضعی مکمل (A RCT study).همکاردر دست اجراخير
33970726اصلاح سطح شانز-پین های ارتوپدی فولاد زنگ نزن بمنظور پیشگیری از عفونت محل پین در جااندازی های خارجیهمکاردر دست اجراخير
34970442تهیه و ارزیابی فیلم های خوراکی سریع حل شونده حاوی والسارتان به روش الکتروریسیهمکاردر دست اجرابلي
35970441تهیه و ارزیابی فیبرهای خوراکی انتریک حاوی اسید فولیک به روش الکتروریسیهمکاردر دست اجرابلي
36970225تهیه، مشخصه یابی نانوفیبر کیتوزان حاوی نانوذرات نقره و بررسی اثرات ضد باکتری های بیهوازی دهانهمکاردر دست اجراخير
37961638تهیه و ارزیابی خصوصیات نانو فیبرهای بارگذاری شده با کورکومین، به روش امولسیون-الکتروریسیهمکاردر دست اجرابلي
38960871تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان-کلاژن حاوی کورکومین تهیه شده به روش الکتروریسی جهت استفاده در پانسمان زخم در مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
39960870طراحی، تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان حاوی ملیتین تهیه شده به روش الکتروریسی جهت درمان آکنه ولگاریسهمکاردر دست اجرابلي
40960629جداسازی و کشت کندروسیت های مفصلی گاوی برای کاربری در مطالعات پایه بافت غضروفیهمکاردر دست اجراخير
41960626آثار غضروف زائی داربست های مشتق از ماتریکس غضروف مفصلی گاوی در مدل حیوانی (خرگوش)همکاردر دست اجراخير
42960502کاربرد داربست های اتولوگ مشتق از ماتریکس غضروفی همراه با کندروسیت های کشت شده اتولوگ در ترمیم غضروف مفصلیهمکاردر دست اجراخير
43960435تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGA حاوی تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGA حاوی بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی.بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی.همکاردر دست اجرابلي
44960363تولید داربست های غضروف زا با منشا ماتریکس بین سلولی غضروف مفصلی حیوانیهمکارپایان یافتهخير
45951087ارزیابی بکارگیری روش چاپگر سه بعدی جهت طراحی و ساخت داربست کلاژنی و ارزیابی خصوصیات آن پس از بارگذاری با کروسین جهت استفاده در مهندسی بافت استخوانهمکاردر دست اجراخير
46950801بررسی تاثیر کروسین بارگذاری شده در داربست کلاژن – پلی گلایکولیک اسید جهت درمان شکستگی استخوان در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
47950800تهیه و ارزیابی خصوصیات غشاء نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی بارگذاری شده با بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
48941821مطالعه اثرغشا نانوفیبری کیتوسان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی وانکومایسین در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی.همکارپایان یافتهبلي
49941231تهیه و ارزیابی شیاف رکتال ملوکسیکامهمکارپایان یافتهخير
50941201تهیه و تعیین مشخصات گویچه های کیتوزان حاوی وانکومایسین، روکش یافته با آلژینات سدیمهمکارپایان یافتهبلي
51940891تهیه، مشخصه یابی و بررسی اثر بخشی نانوکامپوزیت کیتوزان حاوی نانوذرات کورکومین، سریا و نقره بر ترمیم زخم در رتهمکارپایان یافتهبلي
52931755بررسی اثر داروی Raloxifene برفعالیت بیماری آرتریت روماتوئید در بیماران سنین منوپوز و میزان جلوگیری از استئوپروز (کاهش دانسیته استخوانی) ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید در این بیمارانهمکاردر دست اجرابلي
53930379تهیه نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) وحاملهای با پایه لیپیدی نانو(NLC)حاوی اوراپتن وبررسی خصوصیات، اثرات ضد التهابی، آنتی تیروزینازی و مرطوب کنندگی آنهمکارپایان یافتهبلي
5489087طراحی و سنتز مشتقات پپتیدی سیکلودکسترین به عنوان عوامل افزایش دهنده محلولیت دوپامین در فاز چربیهمکارپایان یافتهخير
5588454مقایسه تأثیر آموزش رهنمودهای نسخه نویسی سازمان بهداشت جهانی با دو روش سخنرانی و ایفای نقش بر مهارتهای نسخه نویسی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی مشهد همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981531Incorporation of Silver Sulfadiazine into An Electrospun Composite of Polycaprolactone as An Antibacterial Scaffold for Wound Healing in RatsISICell Journal1398پنجم
2980895Healing and Antimicrobial Effects of Honey-Chitosan Hydrogel Compounds on Rat Full-Thickness-WoundsISIWOUNDS1398اول
3980572Bromelain-loaded chitosan nanofibers prepared by electrospinning method for burn wound healing in animal modelsISILife sciences1398مسئول
4980058Nanoceria: Polyphenol-based green synthesis, mechanism of formation, and evaluation of their cytotoxicity on L929 and HFFF2 cellsISIJournal of Molecular Structure1398چهارم
5973106Expanding the clinical phenotype of IARS2-related mitochondrial disease.ISIBMC MEDICAL GENETICS1397پنجم به بعد
6972700Electrospun zein nanofibers as nanocarrier of vancomycin: Characterization, release and antibacterial propertiesISCعلوم و صنایع غذائی ایران1397اول
7972656Curcumin nanofibers for the purpose of wound healingISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398سوم
8971280Optimization of Chitosan-Gelatin Nanofibers Production: Investigating the Effect of Solution Properties and Working Parameters on Fibers DiameterISIBioNanoScience1397مسئول
9970944Effects of autologous keratinocyte cell spray with and without chitosan on third degree burn healing: an animal experiment.ISIWOUNDS1393سوم
10970941Effect of Sprayed Cultured Autologous Keratinocyte Suspension Used Alone and in Combination with Fibrin Glue to Closure of 3rd Degree Burn Wounds in RatISCIRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY1392دوم
11970940A DFT-Based QSARs Study of Benzimidazoles Drugs DerivativesscopusJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1389سوم
12970939A Priori Prediction of Tissue: Plasma Partition Coefficients (Log BP) of Drugs to Facilitate the Use of MLR and MLR-GA MethodsISCJournal of Physical and Theoretical Chemistry1388دوم
13970798Benzodiazepine Consumption in Mashhadscopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1390دوم
14970797Electrospun Zein MicrofibersISCعلوم و صنایع غذائی ایران1396سوم
15970795Optimization of Elecrospinning Process of Zein Using Central Composite DesignISIFIBERS AND POLYMERS1395دوم
16970794Modeling and Process Optimization of Electrospinning of Chitosan-Collagen nanofiber by Response Surface MethodologyISIMATERIALS RESEARCH EXPRESS1397مسئول
17970648Preparation, characterization, and optimization of auraptene-loaded solid lipid nanoparticles as a natural anti-inflammatory agent: In vivo and in vitro evaluationsISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1397سوم
18970387Encapsulation challenges, the substantial issue in solid lipid nanoparticles characterization.ISIjournal of cellular biochemistry1397چهارم
19964047Current Concepts in Scaffolding for Bone Tissue EngineeringPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1396پنجم
20961149Treatment of critical-sized calvarial non-union defect via collagen-polyglycolic acid scaffold loading with simvastatin in rabbitsISCIRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY1395دوم
21934931Prescription Writing Errors of Midwifery Students in Common Gynecological problemsCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1393سوم
22923556The Use of Natural Biopolymer of Chitosan as Biodegradable Beads for Local Antibiotic Delivery: Release StudiesscopusJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1391اول
2391548Synthesis and SAR studies of 3-allyl-4-prenyloxyaniline amides as potent 15-lipoxygenase inhibitorsISIBioorganic & Medicinal Chemistry1391پنجم به بعد
2490770Pattern of Benzodiazepine use in Outpatients in Mashad, IranscopusIranian Journal of Epidemiology1390دوم
2590750The behavior and Knowledge of Pharmacists regarding the Application of Sunscreens and Moisturizers in Mashad, Iranindex copernicusFuture of Medical Education Journal1390اول
2690568Development of a computational approach to predict blood-brain permeability on anti-viral Nucleoside AnaloguesISIRussian Journal of Physical Chemistry A1390دوم
2789158Evaluation of the 1-octanol/water partition coefficient of nucleoside analogs via free energy estimated in quantum chemical calculationsISI Russian Journal of Physical Chemistry A 1389دوم
2885012جداسازی و کشت آزمایشگاهی سلولهای کراتینوسایت پوست انسان وتهیه ورقه اپیدرمیSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیماریهای پوست1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1951059الگوی مصرف استامینوفن کدئین در مشهدکنگره بین المللی کیفیت ایمنی تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1413فرایند بارگذاری بروملین به روش الکتروریسی برای ترمیم و حذف بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی1398/02/0998450nf>, مریم هاشمی , نفیسه امیری , جبرائیل موفق

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه