غلامرضا  کریمی
خلاصه عملکرد غلامرضا  کریمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

غلامرضا کریمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): غلامرضا کریمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : karimig@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971781بررسی اثر ملاتونین در سمیت مغزی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش سوریمجریدر دست اجرابلي
2971007اندازه گیری و ارزیابی خطر ناشی از فلزات سنگین، آفلاتوکسین B1 و آفت کش ها در نمونه های گردوی موجود در مناطق مختلف ایرانمجریدر دست اجراخير
3970838بررسی اثر ملاتونین بر اسیب عروقی ناشی از ارسنیکمجریدر دست اجرابلي
4970801اندازه گیری غلظت فلزات آرسنیک، سرب، کادمیم، نیکل، آهن و مس در روغن های گیاهی ایرانی موجود در بازارمجریدر دست اجرابلي
5970797بررسی اثر فاسودیل بر سمیت ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC12: نقش مسیر JAK /STATمجریدر دست اجرابلي
6961873مقایسه اثرمونت موریلونیت به تنهایی و در ترکیب با زغال فعال در مسمومیت حاد ناشی از آهن و استامینوفن در رتمجریپایان یافتهبلي
7960850بررسی اثر حفاظتی ملاتونین در سمیت کبدی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش کوچکمجریدر دست اجرابلي
8960041مقایسه غلظت دارو در مو و ادرار بیماران دچار سوء مصرف یکسال ترامادولمجریپایان یافتهخير
9960040بررسی و آنالیز داروهای گیاهی ترک اعتیاد در عطاری های سطح شهرمشهدمجریپایان یافتهخير
10951363بررسی اثر عصاره آبی و متانولی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) بر آنمی و سمیت کبدی ایجاد شده با فنیل هیدرازین در رتمجریدر دست اجرابلي
11950096بهینه سازی روش استخراج جهت ارزیابی باقی مانده هورمون های استروژنی و آندروژنی در شیر خشک های موجود در بازار ایران با استفاده از دستگاه LC_MSمجریپایان یافتهبلي
12941280بررسی اثر حرارت بر میزان ترکیبات هیدروکربن معطر چند حلقه ای در طی فرآیند تولید فرآورده های غذایی نوزاد موجود در ایران: برآورد میزان دریافت و ارزیابی خطرمجریپایان یافتهبلي
13941234بررسی اثربخشی فرآورده موضعی سیلی مارین در پیشگیری از رادیودرماتیت در بیماران مبتلا به سرطان سینهمجریپایان یافتهبلي
14940748بررسی اثرات اوراپتن در مقابل لیز گلبولهای قرمزحاصل از AAPHمجریپایان یافتهخير
15940707ارزیابی درون تنی میزان مهار آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 4- ((1- ایمیدازول – 1- ایل) متیل)-2-(4 –متوکسی فنیل بنزو) کینولین در رتمجریپایان یافتهخير
16940216سنتز پلیمر ایمپرینت شده برای دی بوتیل فتالات و استفاده از آن در استخراج و اندازه گیری سم در نوشیدنی های بسته بندی شدهمجریپایان یافتهبلي
17931767بررسی اثرات ملیتین بر روی ارگانهای لنفاوی (طحال و مغز استخوان) و عملکرد سلولهای طحال موش BALB/cمجریپایان یافتهخير
18931726بررسی اثر نانوکورکومین برآسیب سلولی ایجاد شده با فسفین در رده سلولی HepG2مجریپایان یافتهخير
19931687بررسی اثر سایتوتوکسیک ماده اوراپتن بر رده های سلولی A2780و Hela و نقش آن در بازدارندگی فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهامجریپایان یافتهبلي
20931581بررسی اثرکورکومین در جلوگیری از آسیب قلبی عروقی تحت مزمن ناشی از بیسفنول آ در رتمجریپایان یافتهبلي
21931576بررسی اثر تروپی سترون بر سیستیک هموراژیک ناشی از oxazaphosphorine ها ( Cyclophosphamide یا Ifosfamide)مجریپایان یافتهبلي
22931561بررسی میزان اتانول و متانول در برندهای تجاری ماءالشعیر موجود در بازار ایرانمجریپایان یافتهبلي
23931555بررسی اثر محافظتی باکتری های پروبیوتیک بر سمیت حاد ناشی از مصرف خوراکی لیتیوم کربنات در رتمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
24931462بررسی اثر دفریپرون در سمیت قلبی ناشی از سیس پلاتین در رتمجریپایان یافتهبلي
25931416بررسی اثر محافظتی تجویز باکتری های پروبیوتیک بر غلظت سرمی آهن در رت مسموم با سولفات آهنمجریپایان یافتهخير
26931078بررسی اثر فنوفیبرات در مهار کسب و تمایل مجدد به شرطی شدن مکانی ناشی از الکل در موشمجریپایان یافتهخير
27922453بررسی سمیت ایمنی آفلاتوکسین M1 و رابطه آن با میزان بیان155 MicroRNA در موش مجریپایان یافتهبلي
28922249بررسی سمیت تحت حاد اوراپتن در رت (هماتولوژی، بیوشیمی، آسیب‌شناسی، ایمنی‌شناسی)مجریپایان یافتهخير
29921907بررسی اثرات ایمونوتوکسیسیته احتمالی سافرانال در موش Balb/Cمجریپایان یافتهخير
30921455بررسی اثر دولوکستین بر وابستگی و تحمل به مورفین در موش سوریمجریپایان یافتهخير
31920912بررسی آسیب قلبی حاصل از فرمولاسیون های مختلف دوکسوروبیسین و رابطه آن با میزان بیان MicroRNA های مرتبط با استرس اکسیداتیو در موش های مبتلا به سرطان کولونمجریپایان یافتهبلي
32911150بررسی اثرات تراتوژنیک سیلیمارین درجنین های موش های نژاد Balb/cمجریپایان یافتهبلي
33910159تهیه بیوسنسور برای اندازه گیری متانول در عرقیات گیاهی به روش آمپرومتریکمجریپایان یافتهبلي
34910076سنتز نانو ذرات ایمپرینت شده برای برخی سموم ارگانو فسفره (گلایفوزیت، مالاتیون، دی کلروس) و بررسی خصوصیات اتصالی آنها در محیط های آبی و آلیمجریپایان یافتهبلي
35910064تعیین مقدار فلزات سنگین در انواع برنج های ایرانی و وارداتی موجود در بازار و مقایسه آنهامجریپایان یافتهبلي
36900545بررسی اثر سیلی مارین بر درد حاصل از بستن عصب سیاتیک یا فرمالین در موشمجریپایان یافتهخير
37900346بررسی تاثیر کروسین در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی از طریق ترانسپورترهای دارویی MDR1، MRP1 و ABCG2مجریپایان یافتهخير
38900291بررسی اثرات سمی ناقل دارویی hepta-(N-acetyl-LGL)-βCD بر رده سلولی PC-12مجریپایان یافتهبلي
3989819بررسی اثرات گلوکزآمین در مقابل لیز گلبولهای قرمزحاصل از AAPHمجریپایان یافتهبلي
4089492تهیه پلیمر ایمپرینت شده هیستامین، بررسی خصوصیات اتصالی آن و کاربرد آن در استخراج هیستامین از ماهی کنسرو شدهمجریپایان یافتهبلي
4189272بررسی سمیت سلولی و القا اپوپتوز ناشی از گیاه Lavandula angustifolia در رده های سلولی سرطان پستان(MCF-7) و سرویکسHeLa)) در مقایسه با سلول نرمال(لنفوسیت خون محیطی)مجریپایان یافتهبلي
4289241بررسی سمیت سلولی و القا آپوپتوز ناشی از ریشه گیاه Rheum turkestanicum در رده های سلولی پستان (MCF7) و سرویکس(Hela)مجریپایان یافتهبلي
4389203بررسی اثرات عصاره ی آبی کلاله زعفران و ماده موثره آن، کروسین بر روی سیستم ایمنی در موش BALB/c مجریپایان یافتهبلي
4489187بررسی اثر سیلایمارین در آسیب قلبی ناشی از تجویز تحت حاد آکرولئین در رتمجریپایان یافتهبلي
4588438بررسی میزان بعضی ازفلزات کمیاب سنگین (Trace heavy metal)درنمونه های عسل موجود در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
4688316اندازه گیری سموم آلدی کارب، بنتازون، مولینات، تیو بنکارب و پاراتیون در آبهای لوله کشی شهر مشهد و مقایسه آن باآبهای معدنی بسته بندی شده موجود دربازارمجریپایان یافتهخير
4788296بررسی اثر ضد تشنجی مشتقات دی هیدروپیریدین در موش کوچکمجریپایان یافتهبلي
4888120تهیه پلیمر ایمپرینت شده کلوزاپین ، بررسی خصوصیات اتصالی آن و کاربرد آن در استخراج دارو از سرم مجریپایان یافتهبلي
4987515بررسی اثر مهارکنندگی مشتقات 7-پرنیلوکسی کومارین بر روی استیل کولین استراز و بوتیریل کولین استراز به صورت برون تنی مجریپایان یافتهبلي
5087514بررسی اثرمکانیسم نانو ذره PMC16 در کاهش سمیت ارگانوفسفره مالاتیون و مقایسه آن بافرم غیر ذره ای و معمولی منیزیم بر پارامترهای همودینامیک و مارکرهای بیوشیمیاییمجریپایان یافتهبلي
5187386بررسی اثر سیلیمارین بر پاسخ دهی انگل L.major به داروی گلوکانتیم مجریپایان یافتهبلي
5287287بررسی اثرات ایمونوتوکسی سیته پاراکوت در موش Balb/cمجریپایان یافتهبلي
5387286بررسی اثرات کورکومین (Curcumin ) بر اپپتوز ناشی از دوکسوروبیسین (Doxorubicin) در سلولهای ماهیچه ای قلب (H9C2) مجریپایان یافتهبلي
5487143راه اندازی پایش درمانی ونکومایسین، آمیکاسین و فنی توئین در بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
5586418اندازه گیری متانول در عرقیات سنتی خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
5686273بررسی اثر سیلایمارین بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوریمجریپایان یافتهخير
5785388بررسی اثر حفاظتی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه خرفه بر روی سمیت کلیوی سیس پلاتین در رتمجریپایان یافتهخير
5885200اندازه گیری مایکوتوکسین پاتولین در آب سیب های تولید شده در مشهدمجریپایان یافتهخير
5985166بررسی سمیت حاد و اثرات ضد دردی آنالوگ اندوکانابینوئیدی پالمیتوئیل اتانول آمیدمجریپایان یافتهخير
6085087بررسی میزان جیوه در ماهیهای مصرفی در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
6185014بررسی اثر آتورواستاتین در جلوگیری از بروز تحمل به نیتروگلیسرین در رت دیابتیمجریپایان یافتهخير
6284039ررسی اثرات اسانس رزماری در جلوگیری از لیز گلبولهای قرمز حاصل از AAPHمجریپایان یافتهخير
6383122بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه خار مریم بر روی سمیت کلیوی سیس پلاتین در رتمجریپایان یافتهخير
6482030بررسی سمیت تحت حاد عصاره هسته سنجد بر روی رتمجریپایان یافتهخير
6582005بررسی سمیت تحت حاد کلاله و گلبرگ زعفران بر روی رتمجریپایان یافتهخير
6681015بررسی اثرات ویتامین های E, C در مسمومیت قلبی دوکسوروبیسینمجریپایان یافتهخير
6780075بررسی اثر عصاره میوه ( گوجه فرنگی ) روی سمیت قلبی دوکسوروبیسین بر روی موش کوچکمجریپایان یافتهخير
68970912بررسی اثر استول بر سمیت ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در سلولهای SH-SY5Y: نقش مسیر JAK /STATهمکاردر دست اجرابلي
69970774بررسی اثرات اوستول در مقابل لیز گلبولهای قرمزحاصل از AAPHهمکاردر دست اجرابلي
70961878بررسی اثرات مدافنیل و گاباپنتین بر نوروپاتی ایجاد شده توسط وین‌کریستین در موش صحرایی نرهمکاردر دست اجرابلي
71961739بررسی اثرات حفاظتی سیلی مارین بر روی سمیت سیستم ایمنی ناشی از تجویز سیکلوفسفامید در موش BALB/cهمکاردر دست اجراخير
72961677ارزیابی و مقایسه اثرات نانوذرات PLGAروکش شده با کیتوزان حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات به صورت تجویز وریدی و استنشاقی با نبولایزرهمکاردر دست اجراخير
73960951بررسی اثربخشی فرمولاسیون خوراکی نانو از سیلی مارین در بیماران مبتلا به سرطان پروستات غیرمتاستاتیک پس از درمان رادیکال موضعی سرطان پروستاتهمکاردر دست اجرابلي
74960816طراحی ، سنتز و بررسی فعالیت یک سری جدید از مشتقات تیازولیدیندیون برای درمان دیابتهمکاردر دست اجرابلي
75960648بررسی اثربخشی فرمولاسیون موضعی سیلیمارین در جلوگیری از ریزش مو و تسریع رویش مجدد مو پس از پایان شیمی درمانی با رژیم AC در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
76951842ارزیابی اثربخشی فرم خوراکی سیلی مارین در کنترل سمیت کبدی ناشی از شیمی درمانی با رژیم AC در بیماران مبتلا به سرطان پستان غیرمتاستاتیکهمکاردر دست اجرابلي
77951800ارزیابی اثرات تحت حاد بنزوات سدیم بر روی سیستم ایمنی موش BALB/cهمکاردر دست اجراخير
78951484اثرات دراز مدت گاز خردل روی میزان 1α-آنتی تریپسین سرمی در جانبازان شیمیاییهمکارپایان یافتهخير
79951483تعیین میزان آنتی بادیهای سرمی ضد مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در جانبازان شیمیایی شده با گاز خردلهمکاردر دست اجراخير
80951324مقایسه‌ سطح سرب خون، ادرار و مو در بیماران معتاد به ترکیبات شبه تریاک با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
81951311بررسی اثر محافظتی عصاره اهیدروالکلی گیاهان ترب، گلبرگ زعفران، بالنگ، آفتابگردان، کرفس، خردل بر سمیت عصبی ناشی از سرب در رده سلولی PC12همکارپایان یافتهبلي
82950259استخراج و آنالیز فلاونوئید hesperidin در آبلیمو با استفاده از روش پلیمر قالب گیری شده مولکولیهمکارپایان یافتهبلي
83950258راه اندازی روش استخراج فاز جامد با استفاده از پلیمرهای قالب گیری مولکولی شده مغناطیسی برای آنالیز بقایای سفکوئینوم در شیر به روش کروماتوگرافی مایعهمکاردر دست اجرابلي
84950045بررسی اثر فاسودیل بر سمیت ناشی از آکریل آمید در سلولهای PC12همکارپایان یافتهبلي
85941711بررسی اثرات تحت حاد سیلیمارین بر روی سیستم ایمنی موش BALB/cهمکارپایان یافتهخير
86941661بررسی میزان استرادیول در شیرهای گاو عرضه شده در سطح شهرستان مشهدهمکارپایان یافتهبلي
87941312ارزیابی اثر مهارکننده آنزیم FAAH در مدل آزمایشگاهی اختلال استرس پس از سانحههمکارپایان یافتهبلي
88941216تولید آنتی بادی پلی کلونال مورفین جهت استفاده در تستهای تشخیص اعتیادهمکاردر دست اجراخير
89940870اندازه گیری غلظت فلزات سنگین مس، روی، آهن، کادمیوم و سرب در گندم های جمع آوری شده از سیلوهای استان گلستان به روش طیف سنجی جذب اتمیهمکارپایان یافتهخير
90931129بررسی اثربخشی فرمولاسیون موضعی حاوی سیلی مارین در پیشگیری و کنترل عارضه HFS ناشی از مصرف کپسیتابین در بیماران مبتلا به بدخیمیهای دستگاه گوارشهمکارپایان یافتهخير
91930827طراحی پپتید ضدمیکروبی و بررسی اثرات ضد میکروبی و سیتوتوکسیسیته آنهمکارپایان یافتهخير
92930754اندازه گیری میزان جیوه روغن ماهی وروغن کبد ماهی در داروها ی موجود در بازار دارویی ایران به روش جذب اتمیهمکارپایان یافتهبلي
93930401بررسی تاثیر فرم محلول و قرص سیلی مارین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردنهمکارپایان یافتهخير
94922682تولید آنتی سرم اسبی ضد ونوم عنکبوت بیوه سیاه خراسان وارزیابی اثر خنثی سازی آن در موش BALB/cهمکاردر دست اجراخير
95921820ارزیابی درون تنی میزان مهارکننده آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 3-ایمیدآزول (1،3،5-تریس (ایمیدازول-1- ایل متیل) بنزن) در رتهمکارپایان یافتهخير
96921580بررسی میزان سرب و کادمیوم در مارک های پرمصرف محصول آرایشی کرم پودر در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
97920437ارزیابی سطح خدمات ارائه شده و منابع اطلاعات و دانش داروسازان شاغل در داروخانه های سطح شهر مشهد و ارائه راهکارهای اصلاحیهمکارپایان یافتهبلي
98900829ارزیابی تاثیر ضد سرطانی اورسولیک اسید از طریق فعالسازی کاسپازها بر سلولهای ملانومایی انسانیهمکارپایان یافتهخير
99900594ارزیابی عملکرد سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی در جانبازان شیمیایی با گاز خردل گوگردی در خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
100900484تاًثیر نانو ذرات طلا بر شدت چسبندگی پریتوئن به دنبال القای چسبندگی در رتهمکارپایان یافتهبلي
10189663بررسی اثرعصاره الکلی خارمریم و سیلی مارین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدهمکارپایان یافتهبلي
10288398تعیین مقدار فلاونوئید(های) شاخص موجود در نمونه های مختلف لیمو ترش ایران به منظور تدوین روش کمی برای تعیین تقلبات در آب لیمو همکارپایان یافتهبلي
10386411بررسی کیفیت شیر توزیع شده در مدارس ابتدائی و راهنمائی تحت پوشش مناطق هفت گانه آموزش و پرورش مشهد در سال 1386همکارپایان یافتهخير
10485203بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک ترکیبات دی سولفیدی از گیاه فرولاپرسیکا در مقابل سمیت ناشی از هیدروژن پراکسایدهمکارپایان یافتهخير
10585202اندازه گیری کمی و کیفی ترکیبات فرار و معطر موجود در تعدادی از انواع عرق نعناع سنتی موجود در بازار مشهدهمکارپایان یافتهخير
10682088بررسی برون تنی محافظت DNA لکوسیتهای انسانی توسط اسانس گیاه saturega hortensis در مقابل اثر تخریبی پر اکسید هیدروژنهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981779The neuroprotective activities of natural products through the Nrf2 upregulationISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1398مسئول
2981400An overview of in vivo toxicological profile of thymoquinoneISIToxin Reviews مسئول
3981030cumulative risk assessment of pesticide residues in different iranian pistachio cultivarISIToxicology Letters1398مسئول
4981029potential ACEI from iranian traditional plant described by avicennaPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398مسئول
5980954Safety and toxicity of silymarin, the major constituent of milk thistle extract: An updated reviewISIPhytotherapy research1398مسئول
6980366Mechanisms behind the atherothrombotic effects of acrolein, a review.ISIFood and chemical toxicology1398مسئول
7980211Immunoregulatory and anti-inflammatory properties of Crocus sativus (Saffron) and its main active constituents: A reviewISIiranian journal of basic medical sciences1398چهارم
8980150The role of orphan G protein-coupled receptors in the pathophysiology of multiple sclerosis: A reviewISILife sciences1398دوم
9980138the effect of medicinal plants on MDR throgh autophagyISIEuropean Journal of Pharmacology1398مسئول
10980048Coronatine elicitation alters chemical composition and biological properties of cumin seed essential oil.ISIMicrobial Pathogenesis1398مسئول
11974119The protective activity of nanomicelle curcumin in bisphenol A-induced cardiotoxicity following subacute exposure in ratsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY1397دوم
12974086hepatoprotective effect of metformin: a new mission for an old drugISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY1398مسئول
13974076the theapeutic role of long noncoding RNA in human diseases: focus on the recent insight of autophagyISIPharmacological Research1398مسئول
14974008topical silymarin administration for prevention of acute radiodermatitis in breast cancer patientsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397مسئول
15974007protective role of lycopene against chemical and natural toxinsISIBioFactors1397مسئول
16973879the protective effect of fasudil against acrylamide induced cytotoxicity in pc12 cellsISIDrug and chemical toxicology مسئول
17973746Toxicological profile of Amanita virosa - a narrative reviewPMCToxicology Reports1397پنجم به بعد
18973648Preparation of dual-template molecularly imprinted nanoparticles for organophosphate pesticides and their application as selective sorbents for water treatmentISISeparation Science and Technology1397دوم
19973641Application of molecularly imprinted polymer in solid-phase microextraction coupled with HPLC-UV for analysis of dibutyl phthalate in bottled water and soft drink samplesISIJOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES1397سوم
20972896the natural phenolic compounds as modulators of NAPDH oxidase in hypertensionISIPHYTOMEDICINE1397مسئول
21972895immunotoxicity of aflatoxin m1, a potent suppressor of innate and acquired immune system in a subacute studyISIJournal of the science of food and agriculture1397مسئول
22972791Design, Synthesis, and Biological Evaluation of New Azole Derivatives as Potent Aromatase Inhibitors with Potential Effects against Breast CancerISIAnti-cancer agents in medicinal chemistry1397مسئول
23972673Antidotes for aluminum phosphide poisoning – An updatePMCToxicology Reports1397مسئول
24972383In vivo evaluation of the aromatase inhibition by 4‑((1H‑imidazol‑1‑yl) methyl)‑2‑(4‑fluorophenyl)‑ 8‑phenylquinolineISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL INVESTIGATION1397سوم
25972122methanol and ethanol concentration in commonly used brands of maalshaeer in iran: estimation of dietary intake and risk assessmentPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1397مسئول
26972121auraptene inhibit migration and invasion of cervical and ovarian cancer cell by repression of MMP 2 and 9PMCJournal of Pharmacopuncture1397مسئول
27972023oral deferiprone ameliorates cisplatin induced nephrotoxicity in ratsISIJournal of pharmacy and pharmacology1397مسئول
28971969effect of plant extract and bioactive compound on attenuation of bleomycin induced pulmonary toxicityISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397مسئول
29971938Immunomodulatory effects of silymarin after subacute exposure to mice: A tiered approach immunotoxicity screeningPMCJournal of pharmacopuncture1397اول
30971921effects of silymarin on metabolic syndromeISIJournal of the science of food and agriculture1397مسئول
31971920chemical composition, antibacterial, antioxidant and cytotoxic evaluation of the essential oil from pistachio hullISIMicrobial Pathogenesis1397مسئول
32971784determination of microcystin employing aptasensorISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
33971607Phenolic profile and antioxidant activity of Pistacia vera var. Sarakhs hull and kernel extracts: the influence of different solventsISIJournal of Food Measurement and Characterization1397چهارم
34971549Nanomaterial-based biosensors and immunosensors for quantitative determination of cardiac troponinsISIJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis1397مسئول
35971539the role of Nrf2 in hepatoprotective activity of natural productISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1397مسئول
36971402metabolic diseaserhokinase, a potential target in treatment ofISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397مسئول
37971395melatonin as an endogenous regulator of diseases: the role of autophagyISIPharmacological research1397مسئول
38970920Risk assessment of exposure to aflatoxin B1 and ochratoxin A through consumption of different Pistachio (Pistacia vera L.) cultivars collected from four geographical regions of IranISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1397مسئول
39970511Determination of toxic element levels (lead and cadmium) in commonly used cosmetic products in IranISITOXIN REVIEWS1396مسئول
40970256The more effective treatment of atrial fibrillation applying the natural compounds; as NADPH oxidase and ion channel inhibitorsISICritical reviews in food science and nutrition1397مسئول
41970254SIRT1 and microRNAs: The role in breast, lung and prostate cancersISIExperimental cell research1397مسئول
42963739Effect of amino acid substitution on biological activity of cyanophlyctin-B and brevinin-2RISIJournal of Molecular Structure1397چهارم
43963670Mechanisms of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin- induced cardiovascular toxicity: An overviewISIChemico-biological interactions1396مسئول
44963606Assessment of phenolic profile and antioxidant power of five pistachio (Pistacia vera) cultivars collected from four geographical regions of IranPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396پنجم
45963475Ultrasensitive detection of aflatoxin B1 and its major metabolite aflatoxin M1 using aptasensors: A reviewISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396مسئول
46963031Safety evaluation of auraptene in rats in acute and subacute toxicity studiesISIREGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1396مسئول
47963030The role of SIRT1 in diabetic retinopathyISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
48962049Evaluation of Cytotoxicity Effects of Chalcone Epoxide Analogues as a Selective COX-II Inhibitor in the Human Liver Carcinoma Cell LinePMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1396مسئول
49961898Molecular mechanisms of anticancer effects of GlucosamineISIBiomedicine & pharmacotherapy1396سوم
50961892Topical Silymarin Administration for Prevention of Capecitabine-Induced Hand-Foot Syndrome: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Clinical TrialISIPhytotherapy Research1396مسئول
51961637Increase in the Th1-Cell-Based Immune Response in Healthy Workers Exposed to Low-Dose Radiation - Immune System Status of Radiology StaffPMCJournal of Pharmacopuncture1396اول
52961620concentration of heavy metal in iranian market rice and associated population health riskISIQuality Assurance and Safety of Crops & Foods1396مسئول
53961459Nanomaterial-based aptasensors and bioaffinity sensors for quantitative detection of 17b-estradiolISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396مسئول
54961458The Cardiotoxic Mechanism ofDoxorubicin (DOX) and Pegylated Liposomal DOX in Mice Bearing C-26 Colon Carcinoma: a Study Focused on microRNA Role for Toxicity Assessment of New FormulationsISIPharmaceutical research1396مسئول
55961457Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of wheat in Golestan Province, IranISIHuman and Ecological Risk Assessment1396مسئول
56961260Protective effects of tropisetron on cerulein-induced acute pancreatitis in miceISIBiomedicine & pharmacotherapy1396پنجم به بعد
57961194Ultrasensitive detection of ochratoxin A using aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1396سوم
58961109Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of five pistachio (Pistaciavera L.) cultivars collected from different geographical sites of IranISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396مسئول
59960729Carotenoids in the treatment of diabetes mellitus and its complications: A mechanistic reviewISIBiomedicine & pharmacotherapy1396دوم
60960700A review of traditional uses, phytochemistry and pharmacology of Portulaca oleracea LISIJournal of Ethnopharmacology1396مسئول
61960531The role of SIRT1 in diabetic cardiomyopathyISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
62960530Gestational Exposure to Silymarin Increases Susceptibility of BALB/c Mice Fetuses to apoptosisPMCAvicenna journal of medical biotechnology1396مسئول
63960162Resveratrol as MDR reversion molecule in breast cancer: An overviewISIFood and chemical toxicology1396مسئول
64960160Regulation of autophagy by some natural products as a potential therapeutic strategy for cardiovascular disordersISIEuropean journal of pharmacology1396مسئول
65954359Evaluation of the neuroprotective effect of silymarin on acrylamide-induced neurotoxicityISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1395پنجم
66954253Decreased Levels of Spleen Tissue CD4+CD25+Foxp3+ Regulatory T Lymphocytes in Mice Exposed to BerberineMedlineJAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies1396اول
67953659MiR 221/222 as New Players in Tamoxifen ResistanceISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395مسئول
68953197MicroRNAs regulate mitochondrial apoptotic pathway in myocardial ischemia-reperfusion-injuryISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395مسئول
69953130methamphetamine induced toxicity: the role of autophagyISICHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS1395مسئول
70952958Basophil mediated pro-allergic inflammation in vehicle-emitted particles exposureISIEnvironmental Research1395پنجم به بعد
71952932Effect of Oral Silymarin Administration on Prevention of Radiotherapy Induced Mucositis A Randomized, Double-Blinded, Placebo- Controlled Clinical TrialISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395مسئول
72952283cardiotoxicity of nanoparticlesISIlife sciences1395مسئول
73952105protective effect of silymarin against chemical induced cardiotoxicityISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1391مسئول
74951506Immunosuppression following dietary aflatoxin B1 exposure: a review of the existing evidenceISIToxin Reviews1395مسئول
75951505Teratogenic effects of silymarin on mouse fetusesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395مسئول
76951504the comparison of biodistribution, efficacy and toxicity of two pegylated liposomal doxorubicin formulations in mice bearing c26 colon carcinomaMedlineDRUG RESEARCH1395مسئول
77951494The Protective Role of Phenolic Compounds Against Doxorubicin-induced Cardiotoxicity: A Comprehensive ReviewISInutrition and cancer1395مسئول
78950972Crocin suppresses multidrug resistance in MRP overexpressing ovarian cancer cell lineISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1395دوم
79950180Determination of methanol in Iranian ‎herbal distillates‎PMCJournal of complementary and integrative medicine1395مسئول
80950164Molecular mechanisms and biomedical applications of glucosamine as a potential multifunctional therapeutic agentISILife Sciences1395دوم
81942836Use of Carnosol as a Highly Immunosuppressive AgentISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1394پنجم
82942745Immunotoxicity induced in mice by subacute exposure to berberineISIJournal of immunotoxicology1394چهارم
83942300Arsenic cardiotoxicity: An overviewISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1394مسئول
84940639Protection against brain tissues oxidative damage as a possible mechanism for the beneficial effects of Rosa damascene hydroalcoholic extract on scopolamine induced memory impairment in ratsISINutritional Neuroscience1394چهارم
85940323maternal exposure to silymarin leads to pathological changes in mouse fetusesscopusPharmacologyonline1394مسئول
86940322Safranal as a safe compound to mice immune systemPMCAvicenna Journal ofPhytomedicine1394مسئول
87940092Effects of silymarin on neuropathic pain and formalin induced nociception in miceISIiranian j basic medical sciences1394مسئول
88935451Effect of gold nanoparticles on postoperative peritoneal adhesions in ratsChemical Abstractnanomedicine1394مسئول
89935063Phytotrapy of cyclophosphamide-induced immunosuppressionISIenvironmental toxicology and pharmacology1394پنجم به بعد
90934919Effects of combined therapy with silymarin and glucantime on Leishmaniasis induced by Leishmania major in BALB/c miceISIDrug Research1393مسئول
91934814Evaluation of anti-cancer and immunomodulatory effects of carnosol in a Balb/c WEHI-164 fibrosarcoma modelISIJournal of Immunotoxicology1394پنجم
92934149Crocin Effects on Human Myeloma Cells Regarding Intracellular Redox State, DNA Fragmentation, and Apoptosis or Necrosis ProfilePMCJundishapur J Nat Pharm Prod.1393مسئول
93934097Ursolic acid induced apoptotic cell death following activation of caspases in isolated human melanoma cellsISICell Biology International1393پنجم
94933592Efficacy of orally administered montmorillonite for acute iron poisoning detoxification in ratISIApplied Clay Science1393مسئول
95933365Serum cytokine profiles of Khorasan veterans 23 years after sulfur mustard exposureISICytokine1393چهارم
96932200Evaluating the effects of galbanic acid on hydrogen peroxide-induced oxidative DNA damage in human lymphocytesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1393مسئول
97931268Protective effects of glucosamine hydrochloride against free radical-induced erythrocytes damageISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1393مسئول
98930641Comparative Studies of Cytotoxic and Apoptotic Properties of Different Extracts and the Essential Oil of Lavandula angustifolia on Malignant and Normal CellsISINutrition and Cancer1392سوم
99930258Protective effects of aqueous and ethanol extracts of rosemary on H2O2-induced oxidative DNA damage in human lymphocytes by comet assayPMCJournal of complementary and integrative medicine1392مسئول
100924502Preparation and Evaluation of Histamine Imprinted Polymer as a Selective Sorbent in Molecularly Imprinted Solid-Phase Extraction Coupled with High Performance Liquid Chromatography Analysis in Canned FishISIFood Analytical Methods1392مسئول
101924343Evaluation of in vitro toxicity of peptide 3 (N-acetyl-Leu-Gly-Leu-COOH)-substituted-β- 4 cyclodextrin derivative, a novel drug carrier, in 5 PC-12 cellsISIdaru1392مسئول
102924342A survey of aflatoxins in sesame seeds imported into Khorasan Province, IranPMCmycotoxin research1392مسئول
103923634Preparation and Evalu ation of Histamine Imprinted Polyme ras a Select ive Sorben t in Molecularly Imprinte d Solid-Phase Extraction Coupled with High Perf ormance Liquid Chromato graphy Analysis in Canne d FishISIFood Anal. Methods1392مسئول
104923020Cytotoxic and Apoptotic Potential of Rheum turkestanicum Janisch Root Extract on Human Cancer and Normal CellsISIIJPR1392مسئول
105921990Cytotoxic effects of crocin on MOLT-4 human leukemia cellsPMCJournal of complementary and integrative medicine1392مسئول
106921414protective effect of silymarin against acrolein induced cardiotoxicity in miceISIevidence base complementary and alternative medicine1391مسئول
107921002In vitro evaluation of xanthine oxidase inhibitory activity of aqueous extract of seven medicinal herbsSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1387دوم
10891479Tracheal responsiveness to methacholine and ovalbumin; and lung inflammation in guinea pigs exposed to inhaled lead after sensitizationISIEcotoxicology and Environmental Safety1391دوم
10991170Evaluation of anticonvulsant effect of two novels 4-[1-(4-fluorobenzyl)-5-imidazolyl] dihydropyridine derivatives in micePMCResearch in Pharmaceutical Sciences1392مسئول
11091025Determination of parathion, aldicarb, and thiobencarb in tap water and bottled mineral water in Mashhad, IranISIDrug and Chemical Toxicology1391مسئول
11191016Determination of heavy metals in different honey brands from Iranian marketsISIFood Additives and Contaminants: Part B: Surveillance1391مسئول
11290910Comparison of intralesional two percent zinc sulfate and glucantime injection in treatment of acute cutaneous leishmaniasisPMCIndian journal of dermatology1390دوم
11390623Evaluation of nitric oxide or opioid receptors involvement in antinociceptive properties of silymarinindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
11490505Protective effects of aqueous and ethanolic extracts of Nigella sativa L.and Portulaca oleracea L. on free radical induced hemolysis of RBCsISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1390مسئول
11590453Protective Effects of Aqueous and Ethanolic Extracts of Portulaca oleracea L. Aerial Parts on H2O2-Induced DNA Damage in Lymphocytes by Comet AssayPMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1390مسئول
11690226“Silymarin”, a Promising Pharmacological Agent for Treatment of DiseasesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390مسئول
11790079Clozapine Recognition via Molecularly Imprinted Polymers; Bulk Polymerization Versus Precipitation MethodISIJournal of Applied Polymer Science1390دوم
11890018Curcumin potentiates doxorubicin-induced apoptosis in H9c2 cardiac muscle cells through generation of reactive oxygen speciesISIFood and Chemical Toxicology 1390مسئول
11990004Benefit of nanocarrier of magnetic magnesium in rat malathion-induced toxicity and cardiac failure using non-invasive monitoring of electrocardiogram and blood pressureISIToxicology and Industrial Health1390دوم
12089746Exposure assessment for mercury from consumption of marine fish in iranPMCToxicological & Environmental chemistry1389مسئول
12189576screenin of acetycholinestesterase inhibitory activity of terpenoid and coumarin derivatives from the genus ferulascopusPharmacologyonline 1389مسئول
12289404Protective effect of aqueous and ethanolic extracts of portulaca oleracea against cisplatin induced nephrotoxicityISIIranian journal of basic medical sciences1389اول و مسئول
12389381immunotoxicity of paraqute after subacute exposure to miceISIFood and Chemical Toxicology 1389مسئول
12489358antinociceptive effect of elaeagnus angustifolia fruits on sciatic nerve ligated miceISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences 1389اول و مسئول
12589260Effect of Curcumin on Doxorubicin-induced Cytotoxicity in H9c2 Cardiomyoblast CellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389مسئول
12689257Evaluation of suppressive effects of paraquat on innate immunity in Balb/c miceISIJournal of Immunotoxicology1389مسئول
12789238Gender dependent difference in analgesic effect and tolerance to morphine in mice scopusPharmacologyonline1389دوم
12889122Evaluation of effect of silymarin on granulosa cell apoptosis and follicular development in patients undergoing in vitro fertilizationPMCEast Mediterr Health J1389چهارم
12989087Effect of silymarin administration on TNF-α serum concentration in peritoneal dialysis patients.ISIPhytother Res1389دوم
13089075Clozapine imprinted polymers: synthesis, characterization and application for drug assay in human serumISIAnal Chim Acta1389دوم
13188632In vitro evaluation of xanthin oxidase inhibitory activity of aqueous extracts of six medicinal plantsscopusjournal of medicinal plants1388مسئول
13288454اندازه گیری اثر مهاری عصاره های آبی شش گیاه دارویی بر فعالیت آنزیم گزانتین اکسیداز به روش برون تنیindex copernicusفصلنامه گیاهان دارویی1388دوم
13388301Effects of atorvastatin on nitrate tolerance in diabetic ratsISIiranian journal of pharmaceutical research1388دوم
13488213Review of cases of lead poisoning from opium abuse in iranscopuspharmacologyonline1388اول و مسئول
13588212Mashhad drug and poison information center:Annual report 2008scopuspharmacologyonline1388مسئول
13688177Evaluation of the analgesic effect of dextromethorphan and its interaction with nitric oxide on sciatic nerve ligated ratsPMCj acupunctmeridian stud1388مسئول
13788172inhibition of xanthine oxidase by some iranian plant remedies used for goutscopuspharmacologyonline1388مسئول
13888171vasodilator effect of olive leaf aqueous extract and involvment of cycloooxygenase in the rat aortascopuspharmscologyonline1388مسئول
13988016Evaluation of antigenotoxicity effects of umbelliprenin on human peripheral lymphocytes exposed to oxidative stress ISICell Biology and Toxicology1388چهارم
14087198The effect of palmitoylethanolamide analogue N-(2-morpholinoethy1) palmitoylamide on pain behaviour in mice scopuspharmacologyonline1387اول
14187181تعیین مقدارمتانول درعرقیات گیاهی تولید شده درمشهدبه روش اسپکتروفوتومتری Chemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی 1387اول
14287148Concentrations and health risk of heavy metals in tea samples marketed in IRANscopusPHARMACOLOGYONLINE1387مسئول
14387084Antigenotoxic effects of the disulfide compound persicasulfide A (PSA) on rat lymphocytes exposed to oxidative stressISIPlanta medica1388پنجم
14487016Contamination of patulin in clear apple juice in Mashhad, IranISIJOURNAL OF FOOD SAFETY1387مسئول
14586570بررسی اثر ضد افسردگی عصاره آبی واتانولی دانه خارمریسم در موش سوری Chemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1386اول
14686405بررسی اثر تداخل آدنوزین و نیتریک اکساید بر حافظه فضایی رت به روش ماز آبی موریس Chemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1386دوم
14786402Effect of Portulaca oleraceae L.extracts on the Morphine Dependence in Mice scopusIranian Journal of basic medical sciences 1386مسئول
14886064Evaluation of antidepressant effect of ethanolic and aqueous extracts of silybum marianumL.seed in micescopusJournal of medical plants1386مسئول
14986052in vitro protective effects of satureja hortnsis L.essential oil and ethanolic extract on lymphocytes DNAscopusjournal of Medicinal plants1386سوم
15086029تعیین مقدار متانول در عرقیات گیاهی تولید شده در مشهد به روش اسپکتروفوتومتریChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1386مسئول
15186015بررسی برون تنی محافظت DNA لکوسیتی توسط اسانس وعصاره اتانولی گیاه مرزهChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1386سوم
15286012بررسی اثر ضدافسردگی عصاره آبی واتانولی دانه خارمریم در موش سوریChemical Abstractفصلنامه گیاهان دارویی1386مسئول
15385227Protective effects of silymarin against free radical-induced erythrocyte lysisPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1385اول
15485182Antigenotoxic effects of Satureja hortensis L. on rat lymphocytesISIArchives of Pharmacal Research1385سوم
15584090Antigenotoxic Effects of Satureja hortensis L.on Rat lymphocytes exposed to Oxidative StressPMCArch Pharm Res1384سوم
15681001Effects of Anethum graveolens L. seed extracts on experimental gastric irritation models in micePMCBMC pharmacology1381دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973293بررسی سطح جیوه داروهای حاوی روغن ماهی و روغن کبد ماهی با تکنیک اتمیک ابزوربشن که در بازار دارویی ایران موجود می باشدIranian Pharmacy Students' Seminarاهوازپوستر1396خير
2972724بررسی ترکیبات موجود در اسانس سه گونه درمنه و مطالعه اثرات سمیت سلولی آنها روی رده های سلولی سرطانینوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشورشیرازسخنرانی1394خير
3972439اثرات سیلی مارین بر نوروپاتی و نیز بر التهاب ناشی از فرمالین در موشنخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397خير
4964027A review on toxicological properties of thymoquinone a natural broad spectrum ingredient1th iranian Pharmacognosy Congresstehranپوستر1396خير
5964026ارزیابی درون تنی میزان مهار آنزیم آروماتاز توسط ترکیب جدید ۴-((H۱-ایمیدازول-۱-ایل)متیل)-۲-(۴فلوروفنیل)-۸-فنیل کینولین14th Iranian congress of toxicologyshirazپوستر1396خير
6963987بررسی اثربخشی فرمولاسیون موضعی سیلی مارین جهت پیشگیری از عارضه سندرم دست و پا ناشی از کپسیتابین: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دو سو کورکنفرانس سرطان غرب آسیا 2017تهرانپوستر1396خير
7962653Immunotoxicity of Silymarin after Subacute Exposure to Miceچهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایرانشیرازسخنرانی1396خير
8954246Use of carnosol as a highly immunosuppres- sive agent3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395خير
9951659A survey on some immune parameters of healthy workers exposed to low dose radiation3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395خير
10934902Evaluation of Suppressive Effects of Berberine on Immune System of Mice13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهپوستر1394خير
11934901Safranal considered as a safe compound to mice immune system13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهسخنرانی1394خير
12930670Protective effects of glucosamine hydrochloride against AAPH induced hemolysisدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392بله
13930667The role of microRNA in cardiovascular diseaesدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریسخنرانی1392خير
14930214مسمو میت با عروس دریاییهمایش سموم طبیعیتهرانسخنرانی1392خير
15923145Evaluation of suppressive effects of paraquat on innate immunity in Balb/c miceدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
16921419اثرات میکرو اران ای در قلبiranian congress of toxicologyساریسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1921Poisonous Mushrooms1394تالیف بخشی از کتاب
2919Current Insights into Mycotoxins1394تالیف بخشی از کتاب
3702Encyclopedia of Toxicology.- فصل Killer Lakes1393تالیف بخشی از کتاب
4701Encyclopedia of Toxicology.- فصلAcrylamide1393تالیف بخشی از کتاب
5700Encyclopedia of Toxicology.- فصلButyric Acid1393تالیف بخشی از کتاب
6699Encyclopedia of Toxicology.- فصلThioxanthenes1393تالیف بخشی از کتاب
7698Encyclopedia ofToxicology- Tetrodotoxin1393تالیف بخشی از کتاب
8697Encyclopedia of Toxicology - Perchlorate1393تالیف بخشی از کتاب
91478سموم طبیعی: پایه و بالینی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1112سنتز رسپتور پلیمری برای داروی کلوزاپین به روش ملکولار ایمپرینتینگ و استفاده از آن در استخراج دارو از سرم1389/07/0666733nf>, غلامرضا کریمی , مهدی رجب نیا خانسری , سیداحمد مهاجری

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19950کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29232کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
39069کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1390
4115کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه