مسعود  ملکی
خلاصه عملکرد مسعود  ملکی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مسعود ملکی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مسعود ملکی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای پوست دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : malekim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980659بررسی میزان اثر ژل دیکلوفناک3% دردرمان بیماران مبتلا به اکتینیک کراتوزیس ( actinic keratosis )مجریدر دست اجرابلي
2970564بررسی اثر ترموتراپی به روش میکروویو در مقایسه با تزریق داخل ضایعه آنتی مونیال دردرمان بیماران مبتلا به لیشمانیوزیس جلدیمجریدر دست اجرابلي
3961687بررسی اثر استرومال واسکولار فرکشن (SVF) جدا شده از بافت چربی به صورت اتولوگ در درمان بیماری پسوریازیس پلاکی ژنرالیزهمجریدر دست اجراخير
4960286بررسی میزان شیوع عفونت HPVدر همسران مردان مبتلا به زگیل تناسلی (Genital Wart)با سه روش معاینه بالینی ، استفاده از استیک اسید 5% و PCRمجریدر دست اجرابلي
5940227بررسی نتایج درمانی لنتیگو آفتابی با استفاده از لیزر Nd YAG Q- Switched در سال 1395-1394مجریپایان یافتهبلي
6940207استفاده از اینترفرون آلفا 2b در درمان سرطان سلولهای بازال پوست در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
7931617بررسی نقش درمانی ترکیب موضعی سدیم کلروزوم (NaClO2) در درمان بیماری سالک لوپوئیدمجریپایان یافتهبلي
8930612بررسی اثر فراورده ای از "عصاره زرشک " در درمان سالک :یک کارآزمائی بالینیمجریپایان یافتهبلي
9920119بکار گیری سوسپانسیون سلولی حاوی ملانوسیت اتولوگوس بدست آمده از سقف تاول ایجاد شده با ساکشن، برای درمان ضایعات ویتیلیگو در ترکیب با نور درمانی (NB-UVB) و بدون آنمجریپایان یافتهبلي
10920104بررسی اثرافزوده سوزن زدن ، به دو روش مختلف(far needling &near needling) ، برای درمان ویتیلیگو با PUVAمجریپایان یافتهبلي
11911295بررسی غلظت سرمی 25 هیدروکسی ویتامین3 Dدر بیماران مبتلا به پسوریازیس و مقایسه آن با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
12910082مقایسه اثر تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه با تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه به همراه عصاره ریشه زرشک موضعی در درمان سالکمجریپایان یافتهبلي
1389838بررسی میزان اشعه فرابنفش ساطع شده از لامپهای روشنایی موجود در بازار ایرانمجریپایان یافتهبلي
1489412بررسی نتایج تست پوستی تماسی (patch test) در بیماران مشکوک به درماتیت تماسی آلرژیک مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1389-90مجریپایان یافتهبلي
1588754بررسی شیوع انواع عفونت های انگلی و قارچی جلدی در بین دانش آموزان شهرستان نیک شهرمجریپایان یافتهخير
1688272بررسی مقایسه ای میزان فراوانی ویروس های هرپس سیمپلکس نوع 1 و 2 و هرپس انسانی نوع 8 و اپشتن بار در ضایعات پوستی بیماران پمفیگوس و لگاریس، پمفیگوس فولیاسه و گروه کنترل مجریپایان یافتهبلي
1788260مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی پارومومایسین برای درمان سالک با عامل L. tropicaمجریپایان یافتهخير
1887060اثر بخشی ساکشن بلیستر اپیدرمال گرافت در درمان ویتیلیگوی موضعی پایدار مقاوم به درمانمجریپایان یافتهبلي
1986783مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی گلوکانتیم برای درمان سالک نوع شهری با عامل L. tropicaمجریپایان یافتهخير
2086533بررسی رابطه ابتلا به عفونت HTLV1 و بروز تظاهرات پوستی در اهدا کنندگان خونمجریپایان یافتهبلي
2184299بررسی عوارض پوستی ناشی ازدرمان با فتوکموتراپی (پسورالن خوراکی به همراه اشعه فرابنفش A) سیستمیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای 86-1384مجریپایان یافتهخير
2284245بررسی سرواپیدمیولوژیک از نظر آلودگی به HIV و سیفلیس در مبتلایان به زگیل تناسلی بالینی مراجعه کننده به کلینیک درماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای 1386-1384مجریپایان یافتهخير
2383402بررسی صحت SPF برخی از ضد آفتابهای ایرانی موجود در کشورمجریپایان یافتهبلي
24970622طراحی و اجرای رجیستری اطلاعات بیماران مبتلا به سالک در دو بیمارستان قائم(عج) و امام رضا(ع)همکاردر دست اجراخير
25961140مقایسه میزان اثربخشی روش های درمانی انجام شده دربیماران مبتلا به لشمانیوز جلدی حاد مراجعه کننده به مرکز بهداشت آب و برق و بیمارستان امام رضا و قائم مشهدهمکاردر دست اجرابلي
26960349بررسی اثر درمانی تزریق داخل ضایعه نیمودیپین در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی مقاوم به درمانهمکاردر دست اجرابلي
27960270بررسی اثر درمانی کربوکسی تراپی در استریاهمکارپایان یافتهبلي
28940926بررسی اثر و عوارض گلوکوزآمین موضعی در درمان بیماران مبتلا به پسوریازیس نوع پلاکیهمکارپایان یافتهخير
29940099مقایسه فتوتراپی به روش Psoralen–narrowband UVB با narrowband UVB به تنهایی در درمان ویتیلیگوهمکارپایان یافتهبلي
30930798شناسائی ملکولی گونه های لیشمانیا و مایکوباکتریوم جداشده از ضایعات جلدی بیماران با تشخیص نادرست مراجعه کننده به آزمایشگاه های بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد( 94-1393)همکارپایان یافتهبلي
31930460بررسی تاثیر استفاده از دستگاه thermomed(ترموتراپی موضعی) در درمان ضایعات سالک آنتروپونوتیک در مقایسه با درمان گلوکانتیم داخل ضایعه هفتگی به صورت مطالعه پایلوت در بیمارستان امام رضا(ع)مشهدهمکارپایان یافتهبلي
32910996بررسی تاثیرافزوده ژل ویتیکس در ضایعات ویتیلیگو تحت درمان با NB-UVBهمکارپایان یافتهبلي
33910859بررسی اثرات پاراکرینی سلولهای بنیادی مزانشیمی در بهبود زخم پوستی با استفاده از کشت ترکیبی کراتینوسیت ها و سلولهای بنیادی مزانشیمی بر روی داربست کیتوزان در مدل حیوانی رتهمکارپایان یافتهبلي
34910253بررسی سطح سرمی اتوآنتی بادی های ضددسموگلین یک و سه به روش الایزا در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و ارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
35910050بررسی اثر نور آبی در درمان ضایعات پسوریازیس نوع پلاکیهمکارپایان یافتهبلي
36901024بررسی کارآیی لیزر CO2 فرکشنال در در مان اسکار آتروفیک ناشی از لیشمانیوز جلدیهمکارپایان یافتهبلي
37900548مطالعه دو سوکور فاز 3 اثربخشی نانولیپوزومهای موضعی حاوی پارومومایسین در درمان ضایعه سالک با عامل L. major. ،دهمکارپایان یافتهخير
38900433بررسی اثربخشی و ایمنی گلوکانتیم لیپوزومال موضعی در درمان سالکهمکارپایان یافتهبلي
39900369بررسی میزان تأثیر نیمودیپین بر ضد پروماستیگوتها و آماستیگوتهای لیشمانیا ماژور در محیطهای In-Vitro و In-Vivo همکارپایان یافتهبلي
4089723بررسی سطح سرمی و ادراری جیوه در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و پمفیگوس فولیاسه ومقایسه آن با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
4189698بررسی عملکرد الکتروفیزیولوژیک رتین با استفاده از الکترورتینوگرافی قبل و بعد از فتوکموتراپی ( متوکسالن+ماورابنفش نوع A)همکارپایان یافتهبلي
4289163بررسی یافته های درموسکوپی سالک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
4388767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
4487689بهینه سازی زیرساخت های مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالکهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982399Psoralen and narrowband UVB combination provides higher efficacy in treating vitiligo compared with narrowband UVB alone: A randomised clinical trialISIAustralasian journal of dermatology دوم
2981860Fish tank granuloma: An emerging skin disease in Iran mimicking Cutaneous LeishmaniasisISIPLOS ONE1398سوم
3981673Adipose tissue‐derived mesenchymal stem cells and keratinocytes co‐culture on gelatin/chitosan/β‐glycerol phosphate nanoscaffold in skin regenerationISICELL BIOLOGY INTERNATIONAL پنجم به بعد
4973529A National Survey: Desire of Dermatology Residents to Train in Cosmetic Dermatology and Its Association With Learning Medical Dermatologyscopusacta medica iranica1397چهارم
5972069Effects of a Traditional Iranian Remedy on Cutaneous LeishmaniasisISIHEALTH SCOPE1397اول
6971242Relation of attachment styles and cognitive emotion regulation strategies to depression in patients with chronic skin diseasesISCJournal of Research & Health1396پنجم
7963545Comparison of the Effect of Systemic Glucantime Alone and in Combination with Oral Pentoxifylline in Treatment of Cutaneous LeishmaniasisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396اول
8963353An overview of skin lesions adapted to Cutaneous Leishmaniasis in Persian MedicinePMCElectronic Physician1396اول
9950324Efficacy of Fractional CO2 laser in Treatment of Atrophic Scar of Cutaneous LeishmaniasisISILASERS IN MEDICAL SCIENCE1395سوم
10950087Hybrid chitosan–ß-glycerol phosphate–gelatin nano-/micro fibrous scaffolds with suitable mechanical and biological properties for tissue engineeringISIBiopolymers1394پنجم به بعد
11942725Serum 25-OH Vitamin D Level in Psoriatic Patients and Comparison WithControl SubjectsISIjournal of cutaneous medicine and surgery1395اول
12942723Predicting changes in perception of itching in chronic skin diseases by personality characteristics, anxiety, and depressionindex copernicusفصلنامه اصول بهداشت روانی1394پنجم
13940748Epidermal hydration and skin surface lipids in patients with long-term complications of sulfur mustard poisoningISIJournal of Research in Medical Sciences1394دوم
14934590Psoriasis and infestation with malasseziaSID/Iranmedex/MagiranMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1386دوم
15934534Evaluation of blood and urinary mercury in pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus patients and its comparison with control groupISIIndian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology1393چهارم
16931251Frequency of malignant skin tumors in renal transplant recipients in Imam Reza hospital of Mashhad, IranscopusIranian Journal of dermatology1393اول
17931152Patch test results in patients with suspected allergic contaact dermatitis: a study from Mashhad, Iran and a review of literature.scopusIranian Journal of Dermatology1393مسئول
18930742Prognostic Significance of Sentinel Lymph Node Mapping in Merkel Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis of Prognostic StudiesISIBiomed Research International1393سوم
19925152Evaluation of PUVA‑Induced Skin Side Effects in Patients Referred to the Imam Reza Hospital of Mashhad in 2005‑2007PMCIndian journal of dermatology1393اول
20924269Dermoscopic features of cutaneous leishmaniasisISIinternational journal of dermatology1392سوم
21922897Incidence of herpes family viruses in skin lesions of pemphigus patientsscopusIranian journal of dermatology1392مسئول
22922896A prevalence survey of pigmented and vascular birthmarks in 1000 newborns from the Northeast of IranscopusIranian Journal of Dermatology1392اول
23922393Pulsed administration of Corticosteroids in treatment of Alopecia Areata.SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1384اول و مسئول
24922373measurment of UVR intensity in spring, summer & autumn in Mashhad city for practical use in dermatologySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1379اول و مسئول
25922372EVALUATION OF ACNE VULGARIS IN THE BOYS OF HIGH SCHOOLS OF MASHHAD CITY (1997)SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1379اول و مسئول
26922370PREVALENCE OF PEDICULOSIS CAPITIS IN PRIMARY SHCOOL GIRLS IN MASHHAD CITYSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1383سوم
27922369PUNCH GRAFT PUVA THERAPY FOR TREATMENT OF LIMITED AREA OF RESISTANT VITILIGOSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1382اول و مسئول
28922364DYSCHROMIA OF CLOFAZIMIN AS AN INDICATOR OF DRUG CONSUMPTION IN MULTI DRUG THERAPY REGIMENSID/Iranmedex/MagiranMedical journal of Mashhad University of Medical Sciences1382سوم
29922261Evaluation of wood's light and direct smear for diagnosis of pityriasis versicolor and erythrasmaISIsaudi medical journal1384اول و مسئول
30922236The correlation between vitiligo and hearing losseISCThe Iranian Journal of otorhinolaryngology1384دوم
31922235Multiple large Cherry Angiomas after exposure to Sulfur Mustard gas in Iranian veterans in Iraq-Iran war: A historical cohort studySID/Iranmedex/MagiranIranian journal of dermatology1385اول و مسئول
32922234Prevalence of depression in vitiligo patientsISCمجله اصول بهداشت روانی1384اول و مسئول
33922233TWO CASES REPORT OF CARTILAGE-HAIR SYNDROME (MCKUSICK TYPE OF METAPHYSEAL CHONDRODYSPLASIAISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1379دوم
34922232Dermatofibrosarcoma protuberans occurring in the site of prior leishmanization.ISIInternational journal of dermatology1385چهارم
35921585Hereditary benign telangiectasia: first case in Iran.ISIinternational journal of dermatology1385دوم
36921397Therapeutic effect of direct current electricity on cutaneous LeishmaniasisSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Dermatology1385اول و مسئول
37921393Cutaneous manifestation in HTLV-1 positive blood donorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
38921384Therapeutic effect of cryotherapy in facial lentigo and junctional nevusChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگا1392مسئول
3991269Efficacy of suction blister epidermal graft without phototherapy for locally stable and resistant vitiligoPMCIndian journal of dermatology1391اول
4090910Comparison of intralesional two percent zinc sulfate and glucantime injection in treatment of acute cutaneous leishmaniasisPMCIndian journal of dermatology1390اول
4190298Efficacy and safety of topical or oral methoxsalen plus ultraviolet A in the treatment of vitiligoindex copernicusDermatology and Cosmetic 1390اول
4289452Accuracy Rate for Clinical Diagnosis of Dermatofibroma in Patients Referred to Dermatology and Pathology Department of Emam Reza Hospital(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389دوم
4388333Evaluation of Subtypes of Peripheral Blood Lymphocytes in Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
4488329An Evaluation of (Sun Potection Factor) SPF Accuracy of Some Sunscreens(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
4588086Delayed head and neck complicatipns of sulphur mustard poisoning in iranian veteransPMCthe journal of laryngology & otology1388پنجم
4688012Adult T cell leukemia-lymphoma with testicular involvementPMCAnn Hematol1388چهارم
4788011Phase 2 study of the efficacy and safety of the combination of arsenic trioxide, interferon alpha, and zidovudine in newly diagnosed chronic adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL)ISIBlood1388پنجم به بعد
4887322Serum IgE Level in Chronic Lupoid Leishmaniasisindex copernicusIranian journal of dermatology1387دوم
4987321Treatment of Vitiligo with Blister Grafting Technique(Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست1387مسئول
5087320Clinical and Epidemiological Evaluation of Patients with Anogenital Warts Referred to Dermatology Clinic of Imam-Reza Hospital in Mashhad(Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست1387دوم
5187184بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد اثرات نور آفتاب بر پوست و ضرورت و روش های حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
5287129بررسی سرولوژیک HIV1 و سیفلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
5387116Clinicopathological evaluation of radiation induced basal cell carcinomaISI Indian Journal of Dermatology 1387دوم
5487030Evaluation of the relationship between androgenetic alopecia and demodex infestationscopusIndian Journal of Dermatology 1387سوم
5586488Acute hemorrhagic edema of infancyISIArch Iran Med1386دوم
5686324evaluation of the relationship between pityriasis Versicolor and consumption of oral contraceptivesسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازایی ایران1386دوم
5786283بررسی عوارض جانبی، کبدی و کلیوی مگلومین آنتی موان داخل عضلانی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386مسئول
5886278گزارش یک مورد مرکل سل کارسینوما در جوشگاه گاز خردل(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
5986149سطح سرمی روی در مبتلایان به آکنه شدیدindex copernicusبیماریهای پوست1386دوم
6085132پسوریازیس و آلودگی به مالاسزیا(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
6185034Delayed complications of sulfur mustard poisoning in the skin and the immune system of iranian veterans 16-20 years after exposureISIInternational journal of dermatology1385دوم
6284089ادم حاد هموراژیک شیرخوارگی: گزارش یک مورد(Emro (IMEMRفصلنامه بیماری های پوست1384دوم
6384088تلانژیکتازی خوش خیم ارثی: گزارش 6 مورد در یک خانواده(Emro (IMEMRفصلنامه بیماری های پوست1384دوم
6484026Evaluation of delayed toxic effects of sulfur mustard poisoning in severely intoxic iranian veteransPMCjournal of medical chemical biological and radiological defenese1384پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1951989درمان سالک جلدی با زرشک: گزارش موردیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
2930422Efficacy of suction blister epidermal graft treatment in local stable and resistant vitiligo.22th world congress of dermatologyseoulپوستر1390خير
3930174delayed cutaneous manifestations of sulfur mustard gas poisoning in Iranian veterans North East:22-27 years after exposure10th scientific congress of Asia pacific association of Medical ToxicologyPenangپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1707درمان سریع در مطب1391تالیف بخشی از کتاب
22009سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1398تالیف و گردآوری
31697درسنامه بیماری های پوست1392تالیف بخشی از کتاب
41288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1397تالیف
51124Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19167کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1393

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه