سید هاشم  دانش ثانی
خلاصه عملکرد سید هاشم  دانش ثانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید هاشم دانش ثانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید هاشم دانش ثانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : daneshh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960830بررسی ارتباط یافته های کاردیوگونومتری با یافته های اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک در بیمارن مبتلا به انفارکتوس میوکارد پس از انجام مداخله ی اولیه کرونری از طریق پوستمجریپایان یافتهبلي
2931778بررسی ارتباط سرعت حرکت جریان خون در شریان آئورت به روشDoppler Color M-Mode اکوکاردیوگرافی با وجود و شدت بیماری عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی الکتیو در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
3930411بررسی مقایسه ای ارتباط بیماری های پریودنتال با بیماری عروق کروناری قلبی(CHD) درافراد سالممجریپایان یافتهبلي
4920718بررسی فلو و مقاومت شرایین ورتبرال در بیماران بااترو اسکلروز واضح شرایین کاروتید و کرونرمجریپایان یافتهبلي
5911252بررسی ارزش تشخیصی سطح پلاسمایی پپتیدناتریورتیک نوع Bدر تعیین شدت تنگی ایزوله دریچه میترالمجریدر دست اجراخير
687831تعیین الگوهای اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در افراد با نوار قلب LBBB بدون بیماری عروق کرونرمجریپایان یافتهخير
7951250بررسی یافته های دموگرافیک ، بالینی و آنژیوگرافیک کرونری در بیماران کاندید تعبیه پیس میکر دائمهمکارپایان یافتهبلي
8921814بررسی تاثیر نیکوراندیل بر وضعیت پرفیوژن میوکارد با ستفاده از اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماران قلبی مبتلا به پدیده جریان خون آهسته کرونری در آنژیوگرافی عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
987420بررسی تغییرات پارامترهای پیس میکر دایم قلبی 2 ماه، 6 ماه و یکسال بعد از تعبیههمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1940789Oral Selenium: Can It Prevent Contrast-Induced Nephropathy Following Coronary Angiography and Angioplasty(Emro (IMEMRInternational Cardiovascular Research Journal1394اول
2935351Nicorandil Versus Nitroglycerin for Symptomatic Relief of Angina in Patients with Slow Coronary Flow Phenomenon: A Randomized Clinical TrialISIJournal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics1394اول
3933480No reflow phenomenon in patients with acute ST elevation MIindex copernicusJournal of cardiothoracic medicine1393اول
4931209Comparison between 99mTc-sestamibi gated myocardial perfusion SPECT and echocardiography in assessment of left ventricular volumes and ejection fraction - effect of perfusion defect and small heartMedlineNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1393اول
5921778Gated myocardial perfusion SPECT in patients with left bundle block but having low probability of coronary artery disease; as compared to the patients with normal electrocardiogramscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392اول
691254The effectiveness of a short cognitive behavioral group intervention on depression, anxiety and stress in patients with chronic coronary heart disease:A randomized controlled trailISCFundamentals of Mental Health1391چهارم
791191Incidence of craniofacial pain of cardiac origin: results from a prospective multicentre studyPMCAustralian Dental Journal1391اول
890127Evaluation of Dobutamin Stress Echocardiography Complications in 500 Patients Referred to Ghaem Hospital Chemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم
987219Relationship between coronary and renal artery disease and associated risk factors in hypertensive and diabetic patients undergoing coronary angiography ISIeurointervention1387اول
1086235مقایسه کثر جهشی بطن چپ و حجم بطن ها در اکوکاردیوگرافی و اسکن قلبindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
1186142absent initial Q wave: could it be a predictor of proximal left anterior descending coronary artery lesion?index copernicusiranian heart journal1386دوم
1285345شیوع و ارتباط نارسایی سیستولیک و دیاستولیک قلبی در بیماران با نارسایی قلب در مراحل ادم حاد ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
1385321شیوع بیماری اکستراکرانیال شریان کاروتید در بیماران با درد قفسه‌صدری(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1930296Comparison between Tc99m-Sestamibi Gated Myocardial Perfusion SPECT and echocardiography in assessment of ventricular functional indices25th Annual EANM Congress: EANM'12. Eur J of Nuclear Medicine & Molecular Imagingمیلانپوستر1391خير
2921065--ترجمه ندارد25th Annual EANM Congress: EANM'12میلانپوستر1391خير
3921062*ترجمه ندارد14th Iranian  Annual  and   International  Congress  of  Nuclear  Medici neمشهدپوستر1390خير
4921054ترجمه ندارد*10th Asia-Oceania Nuclear Medicine and Biology Congressتهرانپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
182اورژانس های قلبی عروقی در دندانپزشکی1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه