زهرا  مذهب

 فعالیت های پژوهشی

 

زهرا مذهب

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا مذهب رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : هماتولوژی و انکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mozahebz@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1922231بررسی تغیرات سیتوژنتیکی و بیان microRNA Let-7a و ژن هدف آن NRAS در یک خانواده مبتلا به سندرم میلودیسپلاستیکمجریپایان یافتهبلي
2922196بررسی تغییرات سیتوژنتیکی و اختلال در تنظیم بیان یک microRNA مسئول در رابطه با ژن هدف در افراد مبتلا به Myelodysplastic syndrome (MDS)مجریپایان یافتهبلي
3910901 ارزیابی اثر و تحمل ایماتینیب غیر اوریژینال در بیماران ایرانی مبتلا به cml در 10 سال اخیرمجریپایان یافتهخير
4900617ارتباط گروه خونی ABO با آنمی همولیتیک میکروآنژیوپاتیکمجریپایان یافتهخير
588334اثر اهداء خون مکرر بر سطح هموگلوبین و فریتین مردان سالم در سازمان انتقال خون مشهدمجریپایان یافتهخير
687799بررسی ارتباط میان رژیم غذایی و ریسک بروز لنفومهای غیر هوچکین در مشهد مجریپایان یافتهخير
786644بررسی اختلالات ژنتیک در بیماران لوسمی لنفویید مزمن و ارتباط آن با پیش آگهی بیماری مجریپایان یافتهخير
8950334ممقایسه پروتکل درمانی Hyper CVAD و (Hyper CVAD + rituximab(Zytax,Biosimilar در ایجاد رمیشن کامل در بیمار مبتلا به لوکمی حاد لنفوبلاستیک Bهمکارعقد قراردادبلي
9941071تشخیص افتراقی مایکوباکتریوم از نوکاردیا و لژیونلا در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی به روش Real Time PCRهمکاردر دست اجرابلي
10940110بررسی فراوانی اتیولوژیک و عاقبت عفونت ها و میزان پایبندی پزشکان به گایدلاین های استاندارد و اصول de-Escalation در بیماران بالغ مبتلا به بدخیمی هماتولوژیک در بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
11900643مشخص نمودن سلول بنیادین در بیماران CML مقاوم به درمان مراجعه کننده به بیمارستان قائمهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964080Bone lesion in Adult T Cell Lymphoma LeukemiaMedlinepan african medical journal1393اول و مسئول
2964071Bilateral Conjunctival Infiltration as an Extramedullary Relapse of AMLPMCCase Reports in Hematology1396اول و مسئول
3962152Assessment of cytogenetic changes and expression of let-7a microRNA in relation to its target gene NRAS in Myelodysplastic Syndrome (MDS)index copernicusInternational journal of recent scientific research1396مسئول
4952646Puffy Hands as the Initial Manifestation of Multiple MyelomaISIArchives of Iranian medicine1395پنجم
5950370Rare Presentation of Anaplastic Large Cell Lymphoma and HTLV1 Positivity: A Case Report and Reviewعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJacobs Journal of Hematology1394اول و مسئول
6950368Epidemiology of HTLV1 Associated Lymphomaindex copernicusUlutas Medical Journal1394اول
7940219Cancer and Thrombosisسایر سایت‏های تخصصیJournal of Hematology & Thromboembolic Diseases1393اول و مسئول
8935252How to Improve the Quality of Morning Report; Department of Internal Medicine, An action researchindex copernicusThe Future of Medical Education Journal (FUTURE MED EDUC J)1394پنجم به بعد
9930730Treating the elderly patient with chronic lymphocytic leukemia: current and emerging optionsEmbaseBlood and Lymphatic Cancer: Targets and Therapy1393اول و مسئول
10930410Regional Evaluation of Tolerability and Efficacy of Imatinib Mesylate in Patients with Chronic Phase CML in Mashhad (Iran, Southwest Asia)Chemical AbstractHealth1393اول و مسئول
11923934Is There an Association Between ABO Blood Group and Microangiopathic Hemolytic Anemia?Chemical AbstractJ Hematology1392اول و مسئول
12921229Thromboembolic complication in Essential ThrombocythemiaPMCThe Pan African Medical Journal1391
13921228Epidemiology of hodgkin’s lymphomaISIHealth1392اول و مسئول
1491376Chronic Lymphocytic Leukemia and Prognostic Factors ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1391اول و مسئول
1591282Diet and non-Hodgkin’s lymphoma riskPMCThe Pan African medical journal1391اول و مسئول
1690025Iron Balance in Regular Blood DonorsISITransfusion Medicine and Hemotherapy 1390مسئول
1789346Distributions of major sub-types of lymphoid malignancies among adults in Mashhad, IranISI Cancer Epidemiology 1389مسئول
1888332A Case Report of Extramedullary Hematopoiesis in Sphenoidal Sinus in Patient with Intermediate Beta Thalassemia and Review of Literature(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962186Cytogenetic alteration and expression of Let-7a microRNA in relation to its target gene NRAS in a family with myelodysplastic syndrome (MDS)American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2016 Annual Meetingشیکاگوپوستر1395بله
2951512بررسی تغییرات سیتوژنتیکی و اختلال در تنظیم بیان یک microRNA مسئول در رابطه با ژن هدف در افراد مبتلا به Myelodysplastic syndrome (MDS)ASCO 2016شیکاگوپوستر1395بله
3951481اپیدمیولوژی لنفوم همراه با HTLV15th world hematologist congressلندنسخنرانی1395بله
4921427رزیم غذایی و ریسک لنفوم غیر هوچکین16th congress of europian hematology associationlandanپوستر1390خير
5921288انتشار زیر گروههای مهم بدخیمی های لنفوئیدی در بالغین در ایرانThe 1th world congress on Contraversies of Hematologyromeپوستر1389خير
6921284انتشار زیر گروههای بدخیمی های لنفوئیدی در کشورهای آسیایی2012 Baoding international congress of internal medicinChina/Baodingسخنرانی1391خير
7921244سیگار و ریسک لنفوم غیر هوچکین17th Congress of the European Hematology Association Abstr. no.: 32آمستردامپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1333نگرشهای اپیدمیولوژیک2012تالیف بخشی از کتاب
2332بیماریهای بدخیم خون1389تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه