سیدرحیم  تقوی رضوی زاده
خلاصه عملکرد سیدرحیم  تقوی رضوی زاده
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سیدرحیم تقوی رضوی زاده

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): سیدرحیم تقوی رضوی زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : اورولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : taghavir@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
189745تعیین رابطه میان آنتی ژن اختصاصی پروستات و نمایه توده بدنی در بیماران با علائم انسداد ادراریمجریپایان یافتهبلي
289582مقایسه عوارض اورولوژیک، عروقی و لنفاتیک بین بیماران گیرنده پیوند از دهنده زنده و دهنده کاداوریک در بیماران بخش پیوند بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 1390-1380مجریپایان یافتهخير
388701بررسی تاثیر تجویز کرم EMLA بر روی میزان درد حین عمل سنگ شکنی برون اندامی در بیماران مبتلا به سنگ های کلیویمجریپایان یافتهبلي
488423مقایسه اثرات دسموپرسین و سلکوکسیب در درمان تکرر ادرار شبانه ناشی از بزرگی خوش خیم پروستاتمجریپایان یافتهبلي
587055بررسی مقایسه ای پارامترهای اسپرموگرام در گزارش 5 آزمایشگاه و آزمایشگاه بیمارستان منتصریه مشهدمجریپایان یافتهبلي
686455تعیین تاثیر واریکوسلکتومی ساب کلینیکال بر پارامترهای اسپرم و میزان باروری و فراوانی واریکوسل ساب کلینیکال (به روش ریفلاکس وریدی) همزمان با واریکوسل گریدIIIسمت مقابلمجریپایان یافتهبلي
786433بررسی ماندگاری PSA (آنتی ژن اختصاصی پروستات) در نمونه فریز شده و مقایسه آن با نمونه خون فریز نشدهمجریپایان یافتهخير
886110بررسی تاثیر مصرف دسموپرسین خوراکی در کاهش شب ادراری ناشی از هیپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH ) مجریپایان یافتهخير
984414بررسی میکرودلیشن کروموزوم y در مردان با ناباروری الیگواسپرمیک شدید یا آزواسپرمیکمجریپایان یافتهخير
1089527بررسی تاثیر نحوه ادرار کردن بر پارامترهای اوروفلومتری در افراد داوطلب سالم با عادت به ادرار کردن در پوزیشن چمپاتمه زدههمکارپایان یافتهبلي
1189290بررسی تأثیر پوزیشن ادرار کردن بر پارامترهای اوروفلومتری در بیماران کاندید انجام اوروفلومتری به علت علائم مجاری ادراری تحتانی در بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
1289017بررسی اثر طب سوزنی بر میزان درد حین عمل سنگ شکنی برون اندامی در بیماران مبتلا به سنگ کالیسل کلیههمکارپایان یافتهبلي
1389016 بررسی تاثیر طب سوزنی بر میزان درد پس از نفرکتومیهمکارپایان یافتهبلي
1488712بررسی تاثیر طب سوزنی بر روی میزان درد پس از اعمال جراحی اینگواینال در بخش جراحی کلیه و مجاری ادراری بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
1586685بررسی تشخیصی کانسر پروستات با روش TURP در بیماران با بیوپسی منفی قبلی و سطح بالای PSA و علائم ادراری تحتانی (LUTS) مثبت همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963731Renal Transplantation and Ureteroneocystostomy(living and cadaveric)ISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1382اول و مسئول
2963724Urological complication following renal transplantation assessment in 500 recipientsISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1381مسئول
3963723(The psychological effect of kidney donation on living donor ( Related and unrelatedISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1380اول و مسئول
4963414Iranian Gender-Nonconforming Children Will Not Benefit from the Omission of Gender Incongruence in Children DiagnosisISIARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR1396پنجم به بعد
5953224Immediate Vascular Complications After Kidney Transplant: Experience from 2100 RecipientsISIEXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION1396سوم
6941493Minimally Invasive Procedures for Treatment of Urolithiasis in Transplanted KidneysPMCExperimental and Clinical Tranplantation1393سوم
7940732Evaluating Y Chromosome Microdeletions in Infertile Men with Severe Oligozoospermia or Azoospermia at Imam Reza Hospital In MeshadPMCJournal of Reproduction & Infertility1389مسئول
8940728Effects of acupuncture on pain score following open kidney surgerySID/Iranmedex/MagiranPars Journal of Medical Sciences1393سوم
9940712Investigation of the Effect of Voiding Position on Uroflometric Parameters and Voiding Residue in Healthy Volunteers in Imam Reza Hospital, Mashhad, IranscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1394دوم
10935212Frequency of Work Injuries of Needle Stick among Personnel in Sina Hospital in 2011SID/Iranmedex/Magiranمجله نیشابور1393اول
11935099The effect of acupuncture on pain score after open kidney surgeryPMCJ Complement Integr Med1394چهارم
12934480Investigation of the Effects of Acupuncture on Pain Following Inguinal SurgeryISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید صدوقی یزد1390دوم
13934478Epidemiologic study 2000 infertile males in urology clinic of Imam Reza hospital of Mashhad.ISCمجله دانشگاه زابل1390اول
14934476Measurement serum level of PSA in fresh and freezed blood samplesISCفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه زابل1389دوم
15934473The effect of acupuncture on pain during extracorporeal shock wave lithotripsy- a clinical trialChemical Abstractمجله دانشگاه شهر کرد1393دوم
16934471The Effect of Voiding Position on Uroflowmetric Parameters in Patients Who Candidate for Uroflowmetry with Lower Urinary Track Symptomsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1393دوم
17934470The Effect of EMLA Cream on Pain Score during Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy in Patients with Kidney StonesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
18924796The Effect of Acupuncture on Relieving Pain after Inguinal SurgeriesPMCKorean J Pain1391اول
19924790Relationship between body mass index and prostate specific antigen inpatient with lower urinary tract symptomsCinahlمجله علوم پزشکی رازی1392اول
2091120Pre-operative evaluation of living kidney donors using computerized tomographic angiography (CTA) and conventional angiography: Comparison with intraoperative findingsISISaudi journal of kidney diseases and transplantation1391اول
2189705THE EFFECT OF ORAL DESMOPRESSIN IN PATIENTS WITH NOCTURIA DUE TO BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA: SHORT TERM AND LONG TERM RESULTSChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه1389دوم
2289631Kidney vascular preoperative evaluation using computerized tomographic angiography and formal angiography and comparison with intraoperative findings in living kidney donorsindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1389مسئول
2389459Evaluation of Intralesional Verapamil Injection Efficacy in Peyronie's Disease(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389مسئول
2489455Therapeutic Effects of Oral Desmopressin for Men with Nocturia and Benign Prostatic Hyperplasia (BPH): a Preliminary Clinical Trial(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389اول و مسئول
2586068Diuresis renography for differentiation of upper urinary tract dilation from obstruction : F+20 methodsISIUrology journal1386اول
2685303مقایسه دو روش مختلف اسکن کلیه در بیماران مبتلا به اتساع سیستم ادراری فوقانی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
2785215En bloc kidney transplantation from pediatric cadaveric donors to adult recipients. ISIUrology journal 1385سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962985The effect of Acupuncture on Relieving Pain after Inguinal Surgeries20th Congress of Iranian Urological Associationتهرانسخنرانی1396خير
2962984Results of En-block Kidney Transplantation from Pediatric Deceased Donors to Adult Recipients: 6 Years Experience20th Congress of Iranian Urological Associationتهرانسخنرانی1396خير
3953334Results of En-Bloc Kidney Transplantation from Pediatric Deceased Donors to Adult Recipients: 6 Years Experienceپنجاه وپنجمبن کنگره میان دوره ای جامعه جراحان شاخه خراسانمشهدسخنرانی1394خير
4924437PCNL in Single Kidney Patients: Ten Year Experience5th congress of Iranian Endourology & Urolaparoscopy Society, 5-7 Dec 2012, Tehran – IRANتهرانسخنرانی1391خير
5924436Endourological Procedure for the Management of Urinary Calculi in Transplantated Kidneys5th congress of Iranian Endourology & Urolaparoscopy Society, 5-7 Dec 2012, Tehran – IRANتهرانسخنرانی1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه