زری  جاویدی دشت بیاض

 فعاليت هاي پژوهشي

 

زری جاویدی دشت بیاض

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): زری جاویدی دشت بیاض رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : بیماریهای پوست دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : javidiz@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
کترای تخصصی پوستپزشک متخصص1361

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
189928بررسی همراهی پاپیلوما ویروس های انسانی و کارسینوم سلول بازالمجریپایان یافتهبلي
288090بررسی ارتباط بین آکنه ولگاریس و استعمال سیگار در مردان جوان(30-15سال) مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا (ع) از اسفند 87 لغایت اسفند 89مجریپایان یافتهبلي
387822بررسی اثر فرم لیپوزومال کلاریترومایسین بر پروماستیگوت های لیشمانیاماژور مجریپایان یافتهبلي
487689بهینه سازی زیرساخت های مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالکمجریپایان یافتهخير
586424بررسی مقایسه ای تستوسترون آزاد بزاق با تستوسترون آزاد سرم در بیماران مبتلا به هیرسوتیسم و کنترل گروه سالممجریپایان یافتهبلي
686010بررسی مقایسه ای میزان لنفوسیت های T و B و سلول های کشنده طبیعی (Natural killer) در خون بیماران مبتلا به ویتیلیگو نسبت به افراد سالممجریپایان یافتهخير
785140شناسایی DNA ویروس HHV-8 در نمونه های پوستی بیماران مبتلا به پمفیگوس و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
884245بررسی سرواپیدمیولوژیک از نظر آلودگی به HIV و سیفلیس در مبتلایان به زگیل تناسلی بالینی مراجعه کننده به کلینیک درماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای 1386-1384مجریپایان یافتهخير
989412بررسی نتایج تست پوستی تماسی (patch test) در بیماران مشکوک به درماتیت تماسی آلرژیک مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1389-90همکارپایان یافتهبلي
1089163بررسی یافته های درموسکوپی سالک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
1189035بررسی مقدار استروئید خوراکی به کار رفته در درمان بیماران مبتلا به پمفیگوس فولیاسه بستری در بخش پوست بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا (ع) طی ده سال گذشته ( 1389- 1379)همکارپایان یافتهبلي
1288685بررسی فراوانی حذف ناکامل کارسینوم سلول بازال وبرخی از عوامل موثر بر آن در نمونه های ارسالی به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد از 1376 تا 1389همکارپایان یافتهبلي
1388458بررسی همراهی ویروس اپشتین بار با مایکوزیس فانگوئید همکارپایان یافتهبلي
1488426بررسی فراوانی ضایعات جلدی و مخاطی در نوزادان سالم متولد شده در بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) از مهر 1388 لغایت شهریور 1390همکارپایان یافتهبلي
1588419بررسی همراهی پاپیلوما ویروس های انسانی و کراتوز سبورئیکهمکارپایان یافتهبلي
1688078تعیین طبقه اقتصادی اجتماعی در بیماران مبتلا به سالک و ارتباط آن با سیر بیماریهمکارپایان یافتهبلي
1787833بررسی چاقی در بیماران مبتلا به سوریازیس پلاک مزمن مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان امام رضا طی سالهای 88-1387 در مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
1887721بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی لشمانیوز جلدی در کودکان مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان های قائم و امام رضا در طی سال های 88-85همکارپایان یافتهبلي
1987704بررسی همراهی مایکوزیس فانگوئید با HHV-8همکارپایان یافتهخير
2087667بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتلا به ویتیلیگوهمکارپایان یافتهخير
2187666مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به پسوریازیس با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
2286724بررسی اثر فرم لیپوزومی موضعی آزیترومایسین در درمان لیشمانیوز پوستی حادهمکارپایان یافتهبلي
2386184بررسی سطح سرمی عناصر کمیاب در بیماران پفیگوس ولگاریس مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان های قائم(عج)وامام رضا(ع) از بهمن 85 تا خرداد 87همکارپایان یافتهخير
2486175بررسی رابطه عفونت با هرپس ویروس تیپ 6 و ابتلاء به بیماری پیتریازیس روزههمکارپایان یافتهخير
2586077بررسی اثر اشعه ماوراء بنفش آفتاب در سیر بیماری لیشمانیوز جلدی در موشهای BALB/Cهمکارپایان یافتهخير
2685493بررسی پلی مورفیسم ‍ژنتیکی انگل لیشمانیا در انواع مختلف بالینی سالک جلدی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج) مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963545Comparison of the Effect of Systemic Glucantime Alone and in Combination with Oral Pentoxifylline in Treatment of Cutaneous LeishmaniasisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396دوم
2941280Association of Pityriasis Rosea with human herpes virus-6.scopusIran J Dermatol1393دوم
3934989Annular erythematous plaques on the face, trunk and extremities of an infantPMCIndian Journal of Dermatology1394سوم
4934590Psoriasis and infestation with malasseziaSID/Iranmedex/MagiranMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1386اول
5931252Association between vitiligo and diabetes mellitus: a case control studyscopusIranian Journal of Dermatology1393سوم
6931152Patch test results in patients with suspected allergic contaact dermatitis: a study from Mashhad, Iran and a review of literature.scopusIranian Journal of Dermatology1393پنجم
7923013Depression in Patients with Pemphigus: is it a Major Concern?ISIThe Journal of dermatology1392سوم
8922370PREVALENCE OF PEDICULOSIS CAPITIS IN PRIMARY SHCOOL GIRLS IN MASHHAD CITYSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1383اول و مسئول
9922369PUNCH GRAFT PUVA THERAPY FOR TREATMENT OF LIMITED AREA OF RESISTANT VITILIGOSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1382سوم
10922364DYSCHROMIA OF CLOFAZIMIN AS AN INDICATOR OF DRUG CONSUMPTION IN MULTI DRUG THERAPY REGIMENSID/Iranmedex/MagiranMedical journal of Mashhad University of Medical Sciences1382دوم
11922235Multiple large Cherry Angiomas after exposure to Sulfur Mustard gas in Iranian veterans in Iraq-Iran war: A historical cohort studySID/Iranmedex/MagiranIranian journal of dermatology1385دوم
12922234Prevalence of depression in vitiligo patientsISCمجله اصول بهداشت روانی1384دوم
13921632Antileishmania activity of liposomal clarithromycin against leishmania major promastigotes.ISIIran J Basic Med Sci1391پنجم به بعد
14921585Hereditary benign telangiectasia: first case in Iran.ISIinternational journal of dermatology1385اول و مسئول
15921568Does cigarette smoking influence acne?scopusIranian journal of dermatology1391دوم
16921556Difference in histological subtypes of basal cell carcinoma according to age, gender, location, mitotic activity and association with solar keratosesSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of dermatology1386سوم
17921422High Levels of Anti-Heat Shock Protein 27 Antibody in pemphigus vulgarisISIAnn Dermatol1392سوم
18921416Comparison of free salivary testosterone versus free serum testosterone levels in patients with hirsutism and control groupSID/Iranmedex/Magiranمجله پوست و زیبایی1391دوم
19921397Therapeutic effect of direct current electricity on cutaneous LeishmaniasisSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Dermatology1385دوم
20921384Therapeutic effect of cryotherapy in facial lentigo and junctional nevusChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگا1392اول
21921042a clinicopathologic study of precancerous skin lesions.scopusIranian Journal of Dermatology1391سوم
2290480Serum zinc and copper status in Iranian patients with pemphigus vulgarisISIInternational journal of dermatology1390چهارم
2390156Epidermolytic hyperkeratosis in inflammatory linear verrucous epidermal nevusPMCIndian journal of dermatology1390سوم
2490076The Effect of Sun Radiation on the Course of Cutaneous Leishmaniasis in BALB/c MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390سوم
2589344Quality of life in patients with vitiligo: A descriptive study on 83 patients attending a PUVA therapy unit in Imam Reza Hospital, MashadISI Indian Journal of Dermatology Venereology & Leprology1389دوم
2689145Evaluation of coexistence of the Human Herpesvirus type 8 (HHV-8) infection and pemphigusISIInt J Dermatol1389چهارم
2788333Evaluation of Subtypes of Peripheral Blood Lymphocytes in Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
2887668Clinicopathologic evaluation of mammary Paget's diseasescopusIndian Journal of Dermatology1387سوم
2987322Serum IgE Level in Chronic Lupoid Leishmaniasisindex copernicusIranian journal of dermatology1387سوم
3087321Treatment of Vitiligo with Blister Grafting Technique(Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست1387دوم
3187320Clinical and Epidemiological Evaluation of Patients with Anogenital Warts Referred to Dermatology Clinic of Imam-Reza Hospital in Mashhad(Emro (IMEMRفصلنامه بیماریهای پوست1387مسئول
3287184بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد اثرات نور آفتاب بر پوست و ضرورت و روش های حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
3387129بررسی سرولوژیک HIV1 و سیفلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
3487116Clinicopathological evaluation of radiation induced basal cell carcinomaISI Indian Journal of Dermatology 1387مسئول
3587030Evaluation of the relationship between androgenetic alopecia and demodex infestationscopusIndian Journal of Dermatology 1387مسئول
3686488Acute hemorrhagic edema of infancyISIArch Iran Med1386مسئول
3786324evaluation of the relationship between pityriasis Versicolor and consumption of oral contraceptivesسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازایی ایران1386اول و مسئول
3886283بررسی عوارض جانبی، کبدی و کلیوی مگلومین آنتی موان داخل عضلانی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
3986278گزارش یک مورد مرکل سل کارسینوما در جوشگاه گاز خردل(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
4086161تفاوت انواع هیستوپاتولوژیک کارسینوم سلول بازال بر اساس سن، جنس، جایگزینی فعالیت میتوزی و میزان همراهی با کراتوز افتابیindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386دوم
4186157Mast cells and histopathologic variants of basal cell carcinomaindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386مسئول
4286149سطح سرمی روی در مبتلایان به آکنه شدیدindex copernicusبیماریهای پوست1386اول
4386148بررسی شاخص ناتوانی در بیماران مبتلا به پسوریازیسindex copernicusبیماریهای پوست1386اول
4486061Epidemiology of pemphigus in northeast Iran: A 10-year retrospective studyPMCIndian Journal of Dermatology1386اول
4586046Serum lipids abnormalities and psoriasis scopusIndian Journal of Dermatology 1386اول و مسئول
4685132پسوریازیس و آلودگی به مالاسزیا(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
4784089ادم حاد هموراژیک شیرخوارگی: گزارش یک مورد(Emro (IMEMRفصلنامه بیماری های پوست1384اول
4884088تلانژیکتازی خوش خیم ارثی: گزارش 6 مورد در یک خانواده(Emro (IMEMRفصلنامه بیماری های پوست1384اول
4984009گزارش یک مورد عفونت منتشر گال در یک گیرنده پیوند کلیهindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932373determination of leishmania species in acute and chronic forms of old world cutaneous leishmaniasis referred to Imam Reza and Qaem clinic in Mashhadدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393خير
2923579in vitro effects of clarithromycin against promastigotes of leishmania major8th NICOPAکرمانپوستر1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
11697درسنامه بیماری های پوست1392تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه