مرضیه  لطفعلیزاده
خلاصه عملکرد مرضیه  لطفعلیزاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مرضیه لطفعلیزاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مرضیه لطفعلیزاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : زنان و زایمان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : LotfalizadeM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960385مقایسه ی طول مدت بارداری در تجویز شیاف پروژسترون و قرص دوفاستون در بارداری های مبتلا به زایمان زودرسمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
2951168تعیین دیدگاه دستیاران تخصصی زنان و زایمان در ارتباط با حضور اساتید در کشیک به عنوان پزشک مقیممجریپایان یافتهخير
3931233مقایسه کلونیزاسیون استرپتوکوک گروهB (GBS)به روش PCRدر دستگاه تناسلی زنان با زایمان ترم و زایمان زود رس و ارتباط ان با عوارض نوزادی و مادرمجریپایان یافتهبلي
4930296بررسی اثر درمانی دسموپرسین استنشاقی (DDAVP) در زنان باردار مبتلا به اولیگوهیدرآمنیوس ایدیوپاتیک در سن بارداری 28 تا 37 هفته در بیمارستان امام رضا (ع) و بیمارستان ام البنین مشهد در سال1393مجریپایان یافتهبلي
5930287مقایسه میزان فیبرونکتین جنینی به عنوان یک بیومارکر پیشگویی کننده در ترشحات سرویکو واژینال خانمهای باردار مبتلا به علائم و نشانه های زایمان زودرس در گروه پاسخ دهنده و غیر پاسخ دهنده به داروهای برطرف کننده انقباضات زودرس رحمیمجریپایان یافتهبلي
6930267تاثیر سطح سرمی منیزیم مادر بر درمان زایمان زودرسمجریپایان یافتهبلي
7930253بررسی عوارض آمنیوسنتزهای انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
8920458ارزش تشخیصی شمارش اجسام لاملار (LBC) در مایع آمنیوتیک در تشخیص ابتلا به سندرم دیسترس تنفسی نوزادان (RDS) در ختم حاملگی در هفته های 41-28مجریپایان یافتهبلي
989886مقایسه اثر ایزوسوربایدمونونیترات و میزوپروستول در آماده سازی سرویکس جهت زایمان در حاملگی ترممجریپایان یافتهبلي
1083224بررسی تاثیر روغن کرچک بر شروع زایمان در حاملگی ترممجریپایان یافتهخير
11970875مقایسه تآثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد بر صلاحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاریهای جنینیهمکاردر دست اجرابلي
12970275مقایسه اثر میزوپروستول خوراکی و زیرزبانی وبوکال در القاء زایمان حاملگی های با پارگی زودرس کیسه آبهمکاردر دست اجرابلي
13960207مقایسه دیدروژسترون خوراکی با 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون کاپروات در پیشگیری از تولد زودرس در بیماران با زایمان زودرسهمکاردر دست اجرابلي
14960171بررسی عوامل موثر در ایجاد مربیدیته و نجات بیماران حامله نزدیک به مرگ اعزامی و ارجاعی به زایشگاه و بخش اورژانس زنانهمکارپایان یافتهبلي
15950723بررسی موفقیت آمبولیزلسیون شریان رحمی در کاهش خونریزی حین سزارین در چسبندگی های غیر طبیعی جفتهمکارعقد قراردادخير
16922882مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش گروهی و انفرادی بر انتخاب آگاهانه زنان باردار پیرامون آزمایشات غربالگری اختلالات کروموزومی جنین همکارپایان یافتهبلي
17922863ارتباط سندرم پای بیقرار با پره اکلامپسیهمکارپایان یافتهبلي
18910919بررسی مقایسه ای نتایج مادری وجنینی در بارداری های دوقلو در بارداری ناشی از assisted reproductive techniques(ART) با بارداری های خودبخودی در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان های قائم و امام رضا از شهریور 1388 تا شهریور 1393همکارپایان یافتهبلي
19900410بررسی مقایسه ای اثر بخشی و ایمن بودن کرایوتراپی با داروی ترکیبی گیاهی چینی در درمان سرویسیت مزمن و اروزیون سرویکالهمکارپایان یافتهبلي
20900011بررسی ارتباط خشونت خانگی از طرف همسر با پره اکلامپسیهمکارپایان یافتهبلي
2183090بررسی مارکرهای Microsatellite در بیماران مبتلا به سرطان رحمهمکارپایان یافتهخير
2283029کاربرد CSE در اعمال جراحی سزارین و بررسی فواید و عوارض آن در بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980802Hypertriglyceridemic Pancreatitis and Pregnancy: A Case ReportCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1394اول
2974217Methods of Assessing the Labor Progress: A Review Studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397سوم
3971299Comparison of Isosorbide Mononitrate Versus Misoprostol in Cervical Ripening at Term Before Induction of Labor; A Clinical TrialISCWomens Health Bulletin1397اول
4971194Evaluation of Early and Late Complications of Amniocentesis in Ommolbanin Hospital in Mashhad, Iran during 2014-2016scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397دوم
5970007Association between anti-mullerian hormone and ovarian response and pregnancy in polycystic ovary syndrome patientsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS HEALTH AND REPRODUCTION SCIENCES1397مسئول
6964121Maternal Magnesium Level Effect on Preterm LaborTreatmentISIINTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS HEALTH AND REPRODUCTION SCIENCES1396اول
7963833A comparison of face to face and group education on informed choice and decisional conflict of pregnant women about screening tests of fetal abnormalitiesPMCJournal of education and health promotion1396سوم
8962826Prevalence and Complications of Hypothyroidism in Pregnancyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول
9961731the effect of diagnostic amniocentesis and its complication on early spontaneous abortionPMCElectronic Physician1395دوم
10960960Relationship of Informed Choice about Fetal Anomaly Screening with Worry and Anxiety in Pregnant WomenCinahl(Journal of Midwifery & Reproductive health (JMRH1396سوم
11953281Anxiety during Pregnancy and Preeclampsia: A Case-Control StudyCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395پنجم
12953167The relationship between Body Mass Index (BMI) and birth weight and some pregnancy outcomesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395سوم
13952649Omentum prolapses after vaginal delivery following cesarean of a fetal death: A case reportscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395چهارم
14950395Relationship between Pre-eclampsia and Restless Legs Syndrome: A Case-control Studyscopusمجــــلـــــه دانـشــــگاه عـــلـــــوم پــزشـــکـــــی مـــازنـــــدران1395پنجم
15943291Relation between modified biophysical profile and standard biophysical profile with neonatal outcome of high risk pregnanciesscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1393اول
16943290Case Report: A cervical pregnancy successfully treated with methotrexate and curettagescopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394مسئول
17943132بررسی مقایسه ای سطح سرمی ویتامین D در زنان باردار مبتلا به پره اکالمپسی شدید و زنان باردار سالمscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394مسئول
18942203Sleep quality and preeclampsia: a case-control studyscopusمجله علمی، تخصصی و پژوهشی زنان، مامایی و نازایی1394چهارم
19941742Evaluation of diagnostic value of lamellar body counts (LBC) in amniotic fluid for diagnosis of neonatal respiratory distress syndrome (RDS) in pregnancy termination at 28-40 gestational weeksscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394اول
20941526Evaluation of Pregnancy risk factors in Women with Tetralogy of Fallot and cyanotic congenital heart disease (narrative review)scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394دوم
21940913Spontaneous unruptured bilateral tubal pregnancy: A case reportPMCIranian Journal of Medical Sciences1394دوم
22940447Comparing the effects of group and individual education on worry and anxiety of pregnant women about fetal chromosomal disorders screening testsscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394سوم
23940374Comparison of levels of anti-mullerian hormone, follicle-stimulating hormone and antral follicular count with ovarian response and fertility in infertile women after IVF and ICSIscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1393دوم
24934747Comparative study of serum level of vitamin D in pregnant women with preeclampsia and normal pregnant womenscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394مسئول
25934642Evaluation OF Last Guidelines And Studies about The Best Treatment With Anticoagulant During Pregnancy in Woman with Mechanical Heart Valvesscopusمجله زنان ومامایی ونازایی ایران1394سوم
26934582Diagnostic value of the test of protein to creatinine ratio in random urine in pregnant women with hypertension for diagnosis of preeclampsiascopusمجله زنان مامائی و نازایی ایران1393اول
27934234Comparison of the effects of diclofenac suppository and tramadol injection and the combination of these two drugs on pain after spinal anesthesia for cesareanscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394اول و مسئول
28930669Evaluation of Causes and Therapeutic Methods of Controlling of Postpartum Hemorrhage in two Governmental Hospital of Mashhadscopusمجله زنان مامائی و نازایی ایران1392اول
29930661The Effects of Progesterone Therapy on the Gestation Length and Reduction of Neonatal Complications in Patients who had Received Tocolytic Therapy for Acute Phase of Preterm LaborISIIranian Red Crescent Medical Journal1392اول و مسئول
30924810Intimate Partner Violence and Pre-Eclampsia: A Case-Control StudyscopusIJOGI1392چهارم
3191053Effect of Foot Reflexology on Pain and Anxiety in Women Following Elective Cesarean SectionscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391پنجم به بعد
3289011Comparison of nifedipine and magnesium sulfate in the treatment of pretermسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389اول
3388122Microsatellite Instability in young woman with Endometrioid type Endometrial cancerISIIranian Journal of Public Health1388پنجم
3487525ارزیابی ارتباط بین تست های ارزیابی سلامت جنین با نمره آپگار و PH شریان بند ناف نوزاد در زنان حامله با خطر بالاindex copernicusمجله پزشکی هرمزگان1387مسئول
3587454مقایسه فلوکستین و دارونما در درمان گرگرفتگی پس از یائسگیindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387سوم
3687315چرخش ایزوله لوله فالوپ در دختر 12 ساله قبل از منارکindex copernicusفصلنامه باروری و ناباروری1387دوم
3786355بررسی تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحمSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1386سوم
3885386مقایسه اثر قرص میزو پروستول با آمپول اکسی توسین جهت ختم حاملگیسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1385اول و مسئول
3985053Evaluation of the effect of castor oil on initiating labor in term pregnancy PMCsaudi Med J1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980198تغییرات شبانه روزی تست بدون استرس در جنینهای در معرض خطر4th European Congress on Intrapartum Careتورینپوستر1397خير
2940597انتخاب آگاهانه زنان باردار پیرامون غربالگری اختلالات کروموزومی جنینهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری، 29-27آبان ماه 1393، دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1707درمان سریع در مطب1391تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه